Consumentenbond.nl
Vraag

Hoe wordt de gemiddelde energiebelasting berekend ?

  • 31 december 2019
  • 6 reacties
  • 416 Bekeken

Reputatie 1
Badge +2

Stel de contractperiode voor levering van energie aan consument X loopt van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2020. De jaarafrekening volgt dan in de loop van augustus 2020 waarop de gemiddelde energiebelasting staat vermeld.

Consument X heeft geen slimme meter waarop zijn leverancier de standen per 31 december 2019 kan aflezen.

Ook vraagt de leverancier hem niet om deze standen dan maar zelf door te geven.

Zijn  werkelijke verbruiken over de periode 1 augustus-31 december 2019 (de basis voor de berekening van de belastingtarieven 2019)  en het verbruik over de periode 1 januari - 1 augustus 2020 (de basis voor de berekening van de belastingtarieven 2020 zijn dus onbekend en ik vraag me dan ook af hoe de leverancier het gemiddelde tarief kan berekenen.

Wanneer hij vrij is om dit tarief zelf te kunnen berekenen op basis van geschatte verbruiken, kan dat achteraf gezien in het voordeel van de consument uitpakken maar ook in zijn nadeel. In zijn voordeel indien het verbruik over de periode 1 augustus - 31 december te hoog is ingeschat en in zijn nadeel indien dit verbruik te laag is ingeschat

Of is de leverancier helemaal niet vrij om zelf maar een berekening te maken en stelt de overheid deze rekenregels vast en zo ja, kan iemand mij vertellen waar daarover meer is vinden, waarvoor bij voorbaat dank.

Overigens niets ten nadele van de leverancier. Hij treedt ook alleen maar op als incassobureau voor de belastingdienst.


6 reacties

Alles wat niet doorgegeven wordt, wordt geschat  en bij schattingen accepteer je een zekere fout. Een schatting afgeven lijkt mij een klusje die iedere ingenieur zou moeten kunnen klaren dus ik verwacht geen rijksvoorschriften. Goed is goed genoeg.

Badge +8

Hi @D. Kruijff, heb je deze pagina van onze website al eens bekeken? 

Reputatie 1
Badge +2

@Imke

Ja, die heb ik al eens bekeken en vandaag nogmaals, maar kon ook daar geen antwoord op mijn vraag vinden. Mogelijk er overheen gelezen.

Maar met het antwoord hierboven van A.Deen was ik al zeer blij. Ik deel zijn verwachting dan ook, dat de energieleveranciers, die niet naar de meterstanden per 31 december vragen, allemaal de hulp inroepen van ingenieurs, die in staat zijn een vrij nauwkeurige schatting te maken en dat hij daarom dan ook geen rijksvoorschriften verwacht. Want zoals hij al terecht opmerkt; goed is goed genoeg.

@Imke

die niet naar de meterstanden per 31 december vragen, allemaal de hulp inroepen van ingenieurs, die in staat zijn een vrij nauwkeurige schatting te maken 

Ha ha, niet voir ieder individueel geval natuurlijk. Één methode zou in alle gevallen toepasbaar moeten zijn.

Reputatie 1
Badge +2

@A. Deen

Ongetwijfeld heeft u zelf ook al nagedacht over een systeem om tot een zo goed mogelijke schatting te komen, die voor alle betrokkenen (leverancier, overheid en consument) aanvaardbaar is.

Geneer u niet, maar vermeld hier hoe uw systeem er zou kunnen uitzien.

Wellicht is uw oplossing zo voor de hand liggend en geniaal, dat de methode landelijk kan worden ingevoerd.

Energiebedrijven weten hoe het gemiddelde verbruik is van maand tot maand, dat normeer je en die verdeling en pas je toe op het totale verbruik. Dus gemiddeld gaan mensen in de zomer met vakantie, minder electra, 's winters gaat de kachel aan dus meer gas, etc maar dan met de echte gemiddelde cijfers.

Vergeet niet dat je het totaal weet en je knipt het alleen maar in tweeën. Wat je eventueel te veel bij het eerste jaar telt krijg je vanzelf in mindering op het andere jaar, en omgekeerd..

Reageer