Kun je nu al van het aardgas af?

  • 16 August 2018
  • 78 reacties
  • 7040 Bekeken

Reputatie 5
Badge +5
Op termijn moeten (vrijwel) alle huizen van het aardgas af. Sommige mensen gaan nu al ‘aardgasvrij’ wonen door een warmtepomp aan te schaffen. Mooi initiatief! Andere consumenten verlagen hun gasgebruik door over te gaan op een hybride warmtepomp (dan helpt de cv-ketel toch nog een beetje mee in de verwarming). Kijk in het topic Hybride cv ketel/warmtepomp hoe andere consumenten daarmee bezig zijn.

Zou jij het liefst nu al van het aardgas af willen maar heb je twijfels of loop je ergens tegenaan? Leg het voor aan de community.

Ben je al van het gas af? Vertel andere consumenten hoe je dat hebt gedaan en welke hobbels je misschien onderweg tegenkwam. Wie weet heb jij een gouden tip voor anderen!

78 reacties

Reputatie 1
Ik zie de nodige discussies over details van de uitwerking van het idee om het aardgasgebruik thuis tot nul te reduceren. Mijns inziens is het momenteel een slecht idee en is het beter voor het milieu om het niet te doen. Als ik laat uitrekenen hoeveel een warmtepomp in mijn geval gaat gebruiken, en als je dan laat uitrekenen hoeveel gas een electriciteitscentrale daar ongeveer voor nodig heeft, dan blijkt dat er evenveel of meer gas gebruikt gaat worden. De verandering om te stoppen met het gebruik van aardgas gaat de Nederlandse huishoudens honderden miljarden Euro's kosten en de CO2-uitstoot wordt er niet minder om. Waar ben je dan mee bezig?

De initator van deze discussie vraagt om tips. Mijn tip: als je om het milieu en het klimaat geeft ga je (nu) niet pogen om aardgasvrij te leven.
Reputatie 1
Het is pure dwaasheid om nu al van het gas af te gaan. Over warmtepompen doen de meest idiote verhalen de ronde. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ze gratis energie leveren en een rendement van 400 tot 500% leveren. Pure volksverlakkerij, je moet wel heel dom zijn om zoiets belachelijks te geloven. Bovendien is gas de schoonste fossiele brandstof die er bestaat. Alle landen rond om ons heen zijn juist van plan om meer gas te gaan gebruiken, het is veel schoner dan olie of steenkool. We hoeven echt niet het gas uit Groningen te gebruiken. Juist Nederland is een knooppunt van gasverdeling uit Noorwegen en Rusland. Voorlopig blijven gebruiken en Waarschijnlijk is na 2030 de Thoriumcentrale beschikbaar, dan zijn we volkomen CO2 neutraal.
Reputatie 7
Badge +4
Nederland heeft tientallen jaren de overgang naar schone duurzame energieopwekking verwaarloosd. We zijn dan ook op één na het allerslechtste land op dat gebied in héél Europa! 😣
En nu is er een soort paniekvoetbal ontstaan om de overigens veel te lage doelstellingen van het Parijsakkoord überhaupt te kunnen halen. Er wordt zelfs verkondigd dat iedereen in Nederland binnen 7 jaar elektrisch moet rijden. Maar zo iets is natuurlijk helemaal niet realistisch. De autofabrikanten hebben voldoende tijd nodig om op grote schaal kwalitatief goede elektrische auto's te kunnen bouwen en er moet een heel netwerk aangelegd worden om al die auto's te kunnen opladen.
Ik ben een groot voorstander van schone en duurzame ontwikkelingen, eenvoudigweg mede omdat we ook geen keus hebben om op de huidige vervuilende manier door te gaan, maar er moet wel een degelijke, goed onderbouwde en duurzaam gerichte lange termijn visie aan ten grondslag liggen. En dat is waar het ons kabinet voor de zoveelste keer helaas volkomen aan ontbreekt.🤔
Reputatie 2
Badge +1
De regering maakt plannen voor de energietransitie. We moeten van het vervuilende aardgas af. Voortaan zullen we met warmtepompen in combinatie met vloerverwarming ons huis verwarmen. De benodigde stroom kunnen we met zonnepanelen en windenergie opwekken. Verder stelt de minister voor om de salderingsregeling voor stroom uit zonnepanelen te vervangen door een magere subsidieregeling. De vraag is of deze plannen het gewenste resultaat zullen opleveren.

Er is veel voor te zeggen om de salderingsregeling te laten zoals die nu is. Dan zullen particulieren blijven investeren in zonnepanelen en dus steeds meer duurzame stroom opwekken. En dat is nodig als we van het aardgas af willen en voldoende stroom willen hebben om die zeven miljoen nieuwe warmtepompen te laten draaien. Of voor het alternatief hieronder: het produceren van waterstofgas.

Een eigenschap van zonnepanelen is dat ze vooral stroom produceren in de zomermaanden. Maar juist dan hebben we niet zoveel stroom nodig, zeker niet voor de verwarming van onze woningen met warmtepompen. Die ongebruikte stroom gaat dus het net op en zorgt voor problemen bij de netbeheerders. Die moeten al die stroom zien kwijt te raken aan afnemers desnoods elders in Europa. Daarom wordt ook al veel nagedacht over het opslaan van de stroom in accu’s thuis, voordat die het net opstroomt.

Maar wat zou er gebeuren als het stroomoverschot wordt gebruikt om water op te splitsen in waterstof en zuurstof? Het stroomoverschot hoeft dan niet afgevoerd te worden naar het buitenland. De waterstof kan vervolgens door het bestaande gasnet naar de woningen getransporteerd worden en daar dienen als duurzame brandstof voor CV ketels, kookplaat en oven. Daarbij onstaat geen vervuiling, alleen puur water. De voordelen zijn groot:
(1) we hebben dan niet de kapitaalvernietiging van het afstoten van een prima gasnet.
(2) we hoeven niet allemaal warmtepompen aan te schaffen.
(3) we hoeven in de winter geen stroom in te kopen - geproduceerd door vervuilende. kolen- en gascentrales - om die miljoenen warmtepompen te laten draaien
(4) we hoeven dus ook niet de capaciteit van het bestaande electriciteitsnet te verzwaren om die miljoenen warmtepompen te laten draaien.
(5) we hoeven in huis de radiatoren niet door vloerverwarming te vervangen.
(6) we hoeven niet massaal in accu’s te investeren.

Conclusie: de overgang naar het aardgasloze tijdperk hoeft veel minder ingrijpend te zijn dan vaak gesteld.
Reputatie 1
Badge
Er zijn een paar woorden, die mij niet welgevallig zijn en dat is:
Duurzaam, Milieu en Transitie. Ik voel hier een hersenspoel operatie die nergens op slaat.
En zeker uit de mond van de huidige politieke machtsspelletjesspelers.

De oudste warmtepomp is een poreuze kruik op een winderige plek, vloeistof in de kruik koelt
lekker af.

Geforceerde warmte pompen zijn een koelkast/vrieskast, een airconditioner.
En dat kan dus in twee richtingen werken.
Grapje in mijn jeugd, Eskimo's gebruiken een koelkast voor verwarming in hun iglo.
Ca jaren, '68.

Door op foute wijze gas te winnen in Groningen kreeg je aardbevingen, een kind weet
dat als je een spons uitknijpt wordt die kleiner. Als je iets toevoegt niet.
Verantwoordelijk, de Staatstoezicht op de mijnen. NAM ? Niemand in de politiek spreekt zelf.
Dus de gasfobie is begonnen in kikkerlandje NL. O ja die CO2

Dus de aanbidding van zonnecellen en windmolens is nu doorgebroken.
Zonnecellen worden bloedheet en verliezen daardoor rendement.
Windmolens hebben wind nodig.
Die energie opslaan in vervuilende batterijen met gevaar voor ernstig vervuilende branden.
Is dat een oplossing?
Waterstof en zuurstof zijn simpel te maken, al in een natuurkunde lesje op de MTS.
Het zijn prima energie dragers. Daar hoor je weinig over.
In de jaren 60/70 waren ze al bezig motoren op waterstof te laten draaien, en dat ging prima.
Maar ja de Exxon Shell British Petroleum hebben dat waarschijnlijk geboycot.

Zonnecellen hitte kan je goed koelen met een vloeistof gevuld buizenraster gekoppeld aan
het warmtepomp principe, die warmte kun je accumuleren in een boiler of een groter systeem
zo dat de zomer en winter kan overbruggen.
Dus in de zomer hitte erin pompen en in de winter die laten terugvloeien.
Al dan niet met een pomp of warmte pomp. Dat vergt een behoorlijke investering,
en als je op die manier dat met de nodige vergunningen hebt gerealiseerd komt de
overheid wel weer met een wetje, als ze merken dat ze teveel inkomsten verliezen.
De belasting op energie inclusief precariobelasting en Netwerkkosten, en de BTW
over dit alles is een is de hele grote kostenpost t.o.v. de zuivere energie prijs.

De Overheid? Sorry voor mijn cynisme. Sinds 1945 zijn de belastingen alleen maar verhoogd.
In de discussies over de kosten van een warmtepomp worden vrijwel altijd alleen maar de kosten van de pomp en eventueel ketel betrokken. Dit terwijl er toch heel vaak veel meer kosten gemaakt zullen worden. De pomp werkt het beste met vloerverwarming en dus zullen de vloeren bewerkt moeten worden.

Best wel ingrijpend en dus kostbaar, nog afgezien van de kans dat je net een paar jaar geleden dure tegels, parket of tapijt hebt aangeschaft dat er dan weer uit moet. Dan ben je al gauw veel meer dan het dubbele bedrag kwijt dan alleen de aanschaf van de warmtepomp en ketel. En dat ook nog eens zonder subsidie.
Ik vind het bijzonder om te lezen hoeveel reacties ik lees met inhoudelijk commentaar dat niet blijk geeft van veel kennis over dit onderwerp.

Warmtepompen beoordelen op basis van economische criteria is niet juist op dit moment. Je moet om het milieu geven om hier in te stappen.

Als iedereen wacht totdat een pomp goedkoper wordt, gebeurt er niets.

Ik heb zonnepanelen en een warmtepomp (16kW) geïnstalleerd. De warmtebron is een meertje naast mijn huis. Het meeste werk heb ik zelf gedaan. Subsidie was geen probleem (3700 Euro voor de pomp).

Hoe het rendementsplaatje van de ppmp er uit ziet, weet ik nog niet. De installatie is nog te nieuw.

als je het geld ervoor (over) hebt, moet je het doen. Heb je het niet, dan wacht je nog even.
Reputatie 2
Badge +1
Overstappen van aardgas naar waterstofgas biedt vele voordelen. Die mening is ook Ad van Wijk, hoogleraar aan de TU Delft toegedaan. Hij noemt oa dat het huidige gasnet kan blijven liggen, de aanpassingen in de woning blijven beperkt tot het vervangen van de brander in de ketel (een paar honderd euro), het is goedkoper te transporteren dan electriciteit, je kunt het goed gebruiken om energie van windmolens en zonnepanelen in op te slaan, dat is bovendien vele malen goedkoper dan in batterijen en waterstof is superveilig omdat het zo vluchtig is en er bij verbranding geen koolmonoxide ontstaat. Het interview vind je in Eigen Huis Magazine, p 32 van het septembernummer.
Hoe kan het dat er steeds gesproken wordt over "van het gas af", terwijl tegelijk het voor heel veel huizen enige alternatief: "hybride pomp" gas blijft nodig hebben?! Is hier een soort blinde vlek?
En hoe kan er een plan zijn om dat onmisbare gas veel duurder te maken, en stroom (die ik zelf al jaren opwek) goedkoper te maken? Die zelf opgewekte stroom die dan veel minder opbrengt zou dan dat dure gas kunnen compenseren? Daar klopt in feite toch helemaal niks van!
Wat doet de consumentenbond hieraan?
Badge
Het is absurd dat onze alblatende, maar niets wetende politici ons van het gas af willen. Voordat we het groningse aardags gingen verbruiken, hadden we op veel plaatsen stadsgas, al of niet geproduceerd in een gasfabriek. Onze politici hebben geen geheugen, en kennelijk geen verstand van zaken. Laten we even terugblikken, maar dan wel met de kennis van vandaag in het achterhoofd:
Stadsgas (of mijngas, in Limburg of Brabant) werd gemaakt door de vergassing van kolen, en door de bijmenging van stikstof. Dat hoeft heden ten dage niet meer: Door de elektrolyse van water kan waterstof gemaakt worden, wat door bijmenging van in de atmosfeer aanwezige stikstof tot stadsgas gemaakt kan worden. Enige noodzakelijke aanpassing: terug naar de CV en kookplaatbranders van de jaren 60. Scheelt bergen aan werk, en de centrale infra voor de gasdistributie die er al is, overal in den lande, kan verder efficient gebruikt worden. (dus geen dure desinvestering, waar die politici niet over praten!!!)
Elektrolyse van water kost stroomverbruik. Deze stroom kan door windmolens en zonnecentrales geleverd worden, maar ook door de aankoop van elektriciteit uit noorwegen bv (waterkrachtenergie!)

Het lijkt me als nuchtere nederlander beter om onze aandacht (en kennis) hieraan ye besteden.
Overigens: ik heb sinds 6 jaar zonnepanelen, geinstalleerd op een vrijstaand huis bouwjaar 1969. Afgelopen jaar heb ik een hybride warmtepomp laten installeren, waarbij nogal wat installateurs het hebben laten afweten, omdat ze het niet aandurfden, bij afwezigheid van vloerverwarming oid.
Echter: Bouwjaar 1969, met een geinstalleerde warmte-afgiftecapaciteit van de radiatoren voor de toenmalige warmte-eisen. Daarna is het huis in 2000 geisoleerd, met HR++ glas, dakisolatie en muurisolatie. De radiatoren zijn echter nog steeds origineel, en dus blijft ook de warmte-afgifte capaciteit overeind.
Per saldo, concluderende na de winter van 2017-2018 kan ik zeggen dat dit geen probleem is geweest: wij hebben het niet koud gehad in huis. We hebben alleen op de vriesdagen de CV nodig gehad (als top-up over de warmtepomp), en de rest van de tijd heeft de warmtepomp het alleen gedaan. Resultaat: een nagenoeg gelijke energierekening als voorheen.

Nawoord: geloof niet wat politici zeggen cq beloven, en laat u informeren door vakdeskundigen..
Naast alle andere vragen maak ik mij nu al zorgen om mijn nachtrust: één te luidruchtige warmtepomp is voldoende om me wakker te houden.
Zijn er al voldoende gegevens bekend over de geluidsproductie van die apparaten?
Reputatie 7
Ik heb hier nooit gas gehad dus ik heb het probleem van overschakelen niet maar hoeveel mensen worden er niet met hoge kosten geconfronteerd als iedereen in een sneltreinvaart van het gas moet? Het lijkt me dat er toch een vorm van subsidie zou moeten komen voor mensen die bijvoorbeeld nu al besluiten tot de aanschaf van zo'n warmtepomp, die dingen zijn niet goedkoop, voor de aanschaf van zonnepanelen bestaat zo'n regeling (nog) wel.
Reputatie 4
Badge +6
Wij gaan voorlopig niet van het gas af. We installeren binnenkort een nieuwe Cv-ketel en zonnepanelen en wachten tot de alternatieven voldoende zijn doorontwikkeld dan wel ander gas wordt ingevoerd.
De overheid speelt geen eerlijk spel. Voor de aanvoer van gas zijn we niet afhankelijk van Groningen en ook niet van Rusland. We kunnen zo het gas (vloeibaar) importeren van verschillende landen waaronder Canada, Brazilië, enz. Dus paniekerig reageren zoals de overheid nu doet is belachelijk. Ze proberen de consumenten te verleiden om te investeren om daarmee de economie aan te jagen. Laten ze eerst duidelijk maken hoe de energie per wijk geregeld gaat worden. Pas dan kun je als particulier op een verstandige wijze investeren in je woning. Stel dat er namelijk bijvoorbeeld een warmtenet in uw wijk komt, dan heeft het investeren in een warmtepomp nu totaal geen zin.
Zelf wil ik echter zo min mogelijk afhankelijk zijn, vandaar dat we een grote pv-installatie hebben. Daarnaast willen wij een grote zonneboiler met 66 heatpipes en 1600 liter watervoorraad. Daarmee hopen wij 80% van ons gasverbruik te verminderen. Over een paar jaar kijken we dan wat we aanvullend nodig zijn.
Wij zelf investeren dus in het zoveel mogelijk energie uit de zon te halen en niet in een warmtepomp.
(Hybride) warmtepompen verbruiken veel stroom op de momenten dat de zonnepanelen het minste leveren (koud, donker, korte dagen). Electriciteits vraag en aanbod is dus gedurende een jaar niet in balans.

Wat is het effect op de kosten / baten op het moment dat de huidige gunstige salderings regeling verdwijnt (2020?), en je aan een slimme meter moet als je zonnepanelen hebt? Er gaat minder vergoed wordt voor de geleverde stroom terwijl voor de electriciteit die de warmtepomp gebruikt de volle mep betaald moet worden (incl energiebelasting etc.)

Er zijn nu al problemen in het noorden van het land en op de Wadden dat men op piek momenten de stroom van de zonneparken die met veel bombarie en subsidie aangelegd zijn niet kwijt kan.

Tot er een economisch rendabele oplossing voor het opslaan / verwerken van groene stroom komt is het een microdiscussie die nooit een nationale oplossing gaat geven.
Reputatie 2
@Old Daen

Graag wil ik toch nog eens de door u aangehaalde bedenken/mitsen en maren langs lopen. Dit omdat ik oprecht van mening ben dat deze onevenredige afbreuk doen aan de daadwerkelijke mogelijkheid en zo een tendentieuze beeldvorming wordt neergezet die niet klopt.

A) het kostenplaatje en het daaraan gekoppelde inkomen. U suggereert dat het overstappen alleen maar is weggelegd voor hoge inkomens (opleidingsniveau universitair). Dit is absolute onzin. De kosten zijn aanzienlijk vanuit mijn perspectief (ter illustratie kom ik begroot uit op maximaal €18.000 a 19.000,--, dit is voor ons gezin een heel vermogen. Momenteel bezig om prijs indicaties te verzamelen om vervolgens het plaatje definitief in te kleuren). Dus dat het geld kost delen we. Echter is het wel degelijk goed te doen. Te meer ik daarbij tegenover zet dat met dit geld onze energiekosten voor de komende 10 jaar min of meer vastliggen en er slechts voor +/- €20,-- stroomkosten per maand resteren in de komende 10 jaar. Het benodigde geld is via een duurzaamheidslening te lenen waarbij de rente fiscaal aftrekbaar is en deze gedurende de gehele looptijd vast staat. Ga ik het dan omrekenen dan kom ik uit op nog geen €195 (€175 + €20) per maand aan stroom, verwarming water (los vh water) en verwarming uit voor de duur van 10 jaar. Daar waar wij nu €200 per maand betalen met de zekerheid van stijgende kosten bij gelijkblijvende situatie. Dan heb ik nog geen eens rekening gehouden met terug leververgoeding, andere subsidie en dalende stroomkosten. Dus de daadwerkelijke kosten zullen naar redelijke verwachting beduidend lager liggen.

😎 ik weet echt niet hoe u op het idee komt dat de stroominfrastructuur van een woning of het net de verhoogde stroomvraag niet aan zouden kunnen. De stroominfrastructuur in NL is robuust (in tegenstelling tot bijv VS, dit dankzij onze NL-se aanpak van deze structuur) en sinds de introductie van het elektriciteitsnetwerk in NL wordt het ieder jaar versterkt en verbeterd, mede door de steeds stijgende stroomvraag. Dus een falend stroomnetwerk is echt een voor de NL-se situatie niet voor de hand liggend.

C) hetgeen u stelt over het zieke gebouwen syndroom, heeft hier slechts een zeer zijdelingse relatie mee. Het verschijnsel waar u naar verwijst wordt ingegeven door slecht onderhouden of slecht uitgevoerde airco installaties en beluchtingssystemen. Waardoor zich bacterie- en viruskolonies in filters, buizen etc kunnen vestigen. Een goed geïsoleerd huis kan ook een huis zijn met een CO2 gestuurde beluchting waarbij de ramen gewoon indien gewenst open kunnen. Dit heeft dus niks te maken met ademhalen door een rietje. (Waar ik u helaas het nodige over kan vertellen als ervaringsdeskundige). Wij hebben onze woning in 2007 heel bewust mbt problematiek laten bouwen en van daaruit meen ik ook dit zo stellig te kunnen neerzetten.

Over alle andere aangedragen voorbeelden kan ik kort en bondig zijn. Ja het klopt er zijn meerdere wegen naar Rome. Zoals zo vaak bestaat de oplossing van een vraagstuk niet uit één oplossing. Mensen willen dat wel graag, maar dat is helaas niet zo. Dus zal je verschillende technieken moeten toepassen. Dit betekent dat in een sterk stedelijk gebied met in de nabijheid een warmte bron wellicht stadsverwarming een idee is (dus idd van een energiecentrale of fabriek, zo worden op IJsland geisers gebruikt voor verwarming). Daarnaast zal idd gekeken moeten worden hoe overschot van opgewekte stroom het beste opgeslagen kan worden. Fysiek in accu's is een optie, maar bijv in de vorm van H2 om vervolgens deze weer in te zetten in waterstofcellen en van daaruit weer de stroom te gebruiken indien gewenst is ook een optie. (Daar wordt idd vanuit TU in Delft maar ook in noord Groningen mee geëxperimenteerd). Het opslaan in een stuwmeer is ook een optie. Echter of de situatie in NL zich daar voor leent betwijfel ik, een getijdencentrale zou bijvoorbeeld een optie zijn.

Dat je via bijmenging H2 en aardgas kan combineren of via stikstof is ook een mogelijkheid. Echter dat betekent wel dat er ingrijpende aanpassingen aan stookinstallaties en infrastructuur nodig is. Want zoals bij de overstap van stadsgas naar aardgas deze aangepast moesten worden, zal dat nu ook moeten. Gezien het gegeven dat de gestelde eisen en noodzakelijke specificatievereisten van medium en apparatuur door toepassing etc sterk zijn verhoogd maakt dat deze transitie ook echt wel een stevige investering vragen. Dus het is niet zo simpel van wel of niet wegzetten, maar ook hoe de kosten en resultaten tegen over elkaar te stellen. Wat resteert is de conclusie dat sinds het eind van de jaren 80 al vele opmerkingen en ideeën zijn geplaatst, deze door de conservatieve houding veelal als utopisch zijn weggezet en wij thans deze ideeën en opmerkingen bewaarheid zien.

Wat de atmosfeer blokkade betreft ja het kan eens in de zoveel jaar een keer kouder zijn. Echter zoals gezegd het stroomnet in NL is robuust. Er zal dan alleen wat meer vraag zijn naar stroom en die capaciteit is er in NL. Daarbij teken ik aan dat de verwachting wetenschappelijk onderbouwd is (en dat is geen visie beste Donald ;-)) dat de winters agv de opwarming van de aarde steeds minder streng zullen worden. Daartegenover staat wel dat de verwachting is dat de zomers warmer zullen worden. Dus verkoeling een groter probleem wordt, maar daar is met wijziging bouwmethoden en materialen best een hoop aan te doen. Zonder terug te vallen op een airco.

Tot zover.
Is het niet logischer te veronderstellen dat in de stedelijke gebieden er stadsverwarming uitgerold zal moeten gaan worden als de enige optie die breed toepasbaar is? Dan kunnen de buitengebieden nog wel even met aardgas toe en dan kijken we over een jaar of twintig of het leidingnet op waterstof over moeten schakelen of dat er dan weer andere ontwikkelingen zijn.
Ik heb een appartement met een CV-ketel en ben ik lid van een VvE.
De CV-ketel bevindt zich in het centrum van de woning.
Installatie van een warmtepomp is daar geen optie.
Er wordt veel te makkelijk over gedacht.
Reputatie 2
Badge +2
Wat mij eigenlijk heel erg stoort in heel de discussie over warmtepompen, overgaan van gas naar elektriciteit enzovoorts, is dat de hele discussie alleen maar gaat over consumenten die een eigen woning hebben.
Over consumenten die een woning huren wordt eigenlijk helemaal niet gesproken en wordt daar ook geen aandacht aan gegeven.

Wij zijn totaal afhankelijk van de verhuurders wanneer en of die iets gaan doen. Van hen hoor je niet wat de plannen zijn en van de overheid komt heel af en toe iets naar buiten. Hoeveel huurders zijn er ? Is dat een niet interressante groep.
Misschien is het zinvol dat de Consumentenbond daar ook eens meer aandacht aan gaat geven. Zelf zal ik dit als Bondsraadlid op de najaarsvergadering naar voren brengen.
Ik ben namelijk bang dat er allemaal plannen worden gemaakt die wij, als huurder gewoon maar moeten gaan slikken. Als je af zou gaan op de hele discussie dan lijkt het er op dat wij als huurder straks de vergeten groep gaan worden. Ik ben benieuwd hoe andere huurders daar over denken of al ervaring hebben dat de verhuurders plannen hebben gemaakt om de huurwoningen gasvrij te gaan maken. De woningbouwvereniging van mijn woning in Zoetermeer heeft hierover nog niets van zich laten horen en is op dit moment alleen maar bezig met vervangen van kozijnen (wat ook wel erg nodig was !!)
Wij hebben al drie jaar zonnepanelen op ons dak liggen. Opbrengst van de 12 panelen 3.000 Wp. Energie opbrengst gemiddeld 2.900 kWh. Kosten incl. aanleg 3.800 Euro. Btw terug 600 Euro.
Energierekening teruggebracht met ca. 600Euro per jaar. Resteert ca 1000 Euro.
In januari een hybride warmtepomp van Techneco gekocht, voor 4.200 Euro inclusief de aanleg. Btw terug 1.700 Euro. Ook nog 8 zonnepanelen gekocht van 2.169 Wp. Kosten excl. btw teruggave 3.200 Euro. Btw terug 500 Euro.
Energie rekening geschat op jaarbasis 600 Euro. Dit op basis el. verbruik 5000 kWh, opbrengst 4.700 kWh. Gasverbruik geschat 700 kub.m, waar voorheen 1.600 kub.m verbruik was. Gasverbruik dit jaar tot nu toe 400 kub.m.
Ons huis (1999, vrijstaand) heeft ca. 40 vierkante meter vloerverwarming en 70 vierkante m. hoge temp.radiatoren op de begane grond en 70 vierkante m. op de slaapverdieping.
ik heb in China een drietal pc. fan ventilatoren besteld voor 6 Euro en wil kijken op deze a. Een beter rendement veroorzaken. b of deze in de huiskamer geruisloos werken.
Ik heb de thermostaat overdag op 20 graden afgesteld. 's Nachts op 18 graden. De ruimte met vloerverwarming op 18 graden. Hierdoor gaat 's Ochtends de cv even bij, zodat de temperatuur in de badkamer op ca. 22 graden komt.
komende periode wil ik ook de afstelling van de ht radiatoren wat proberen af te stellen, en hiermee proberen het rendement te verhogen.
Reputatie 7
Badge +6
Al met al concludeer ik dat het beter is om niet voor de muziek uit te lopen. Er zijn nog veel te veel onzekere factoren momenteel. Gewoon wachten tot duidelijk wordt wat de politiek van zichzelf gaat vinden , wat ze wel en niet moeten regelen . Het is erg stil in die hoek. Wel ons onder druk zetten , maar tot nu toe niet met goede en voor iedereen betaalbare oplossingen komen. Ook de technische mogelijkheden veranderen voortdurend. Of de gasleidingen in de toekomst voor waterstofgas gebruikt gaan worden is ook nog niet duidelijk . In dat geval is het mogelijk om de ketel te behouden. Die is simpel om te bouwen met een aangepaste brander.
Reputatie 5
Badge +5
We laten ons weer eens collectief gek maken door het gejammer van de zogenaamd groene milieu-lobby, die achter de schermen gewoon samenwerkt met de energiereuzen en de regering.

Geen zinnig mens (behalve premier Rutte) denkt dat we binnen een paar jaar, of zelfs een paar decennia, van het gas af kunnen. Er moet hiervoor zo verschrikkelijk veel geïnvesteerd en aangelegd worden in de infrastructuur om de capaciteit toereikend te maken voor het exponentieel toenemende stroomverbruik, dat zelfs de regering dit niet kan (en wil!) betalen. Daarom worden u en ik nu gebombardeerd met een constante stroom van berichten uit de politiek-correcte media dat we allerlei milieudoelstellingen dienen te halen en Groningen moeten ontzien. Alleen maar om ons langzaam te kneden in de richting dat elke Nederlander uiteindelijk gaat denken dat hij er uit goed fatsoen niet onderuit komt een peperdure, slecht renderende en herrie-makende warmtepomp te laten plaatsen. Bedrijfsleven blij want een berg nieuwe orders, regering blij want bedrijfsleven blij en ze kunnen goede sier maken op de volgende milieuconferentie, en de burger heeft alles betaald.

Milieu is een verdienmodel geworden.
Reputatie 1
Badge
Beste Jan H.

Speel je bijdehandje? Of leg je graag op elk slakje zout?

Natuurlijk kan het niet met een boilertje voor warmwater voorziening, maar over andere
mogelijk voor warmte accumulatie. Ik heb het ook over mogelijkheden waarover je weinig hoort.

En berekeningen laat ik wel over aan een Installatie Adviesbureau. Die kunnen veel factoren
als grootte object, isolatie object en opslagcapaciteit en opslag medium op computersystemen
vrij nauwkeurig doorrekenen. Inclusief het rendement van de eventuele investeringen.

Trouwens zonnecellen zouden een beter rendement geven als ze beweegbaar en zongericht
staan opgesteld. Wordt niet gedaan, omdat het schijnbaar niet rendeert.

Leuk dat er mensen zijn die wel positief reageerden.
Reputatie 1
Badge
Kern van het thema is kunnen we nu al van het aardgas af, of promotie voor de warmtepomp. Anders kan ik het niet lezen, in Peter van der Wilt zijn thema.

A: Individueel kan het maar zitten veel voorwaarden aan vast.
Hoop geld hebben of hoog inkomen. (Al gauw universitair nivo.)
B: De elektrakabels moeten het aankunnen zodat het geen gloeidraden worden.
En dan stroomstoringen veroorzaken.
C: Isoleren en potdicht bouwen, ventileren door een rietje, gezond ? Nee

Contra vraag: Kunnen we er als totale bevolking gas af, antwoord is nee.
Ook niet op korte termijn. Gezien het grootste deel van de bebouwde omgeving.

Contra vraag: Moeten we gasloos door, er zijn vele soorten gas die CO2 neutraal zijn.
Dus nee hoeft niet. Zou de politiek eens beter over moeten nadenken.

Er zal wel weer een zeurpiet zijn Aardgas! Winning wijze Groningen? Verantwoordelijke?
Politici treden dan af, straf, beetje pijnlijk? Persoonlijk verantwoordelijk Nee.

Thema van Joopfrl over Pellet kachels. De ironie is dat er ook centrales zijn/waren
die versnipperd hout verstookte als CO2 neutraal. Die CO2 neutraal van USA naar
Europa verscheept zijn. Waren politici die dat voor waar aannamen.
Ik denk dat het nuttiger is dat te verwerken in Plywoodplaat.

Doorsnee lezend willen we er ook veel niet vanaf. Behalve idealisten die € hebben.

Aarvark heeft hier ook een punt. Milieu is een verdienmodel geworden. (Verworden.)

De start van mijn eerste betoog is:

Er zijn een paar woorden, die mij niet welgevallig zijn en dat is:
Duurzaam, Milieu en Transitie. Ik voel hier een hersenspoel operatie die nergens op slaat.
En zeker uit de mond van de huidige politieke machtsspelletjesspelers.

Daarna geef ik een paar simpele andere methoden hoe het kan. dus aanvullend.
Niet strak zwart wit. Echter als ik milieu politici hoor ga ik me soms wel eens afvragen:

Wanneer voeren ze adem belasting in. Ja ik vervuil, ik adem lucht in en CO2 uit.

Groetjes dit thema forum, Old Daen

PS

Als jochie schepte ik kolen om de kachel in woonkamer op te porren, daarna was het
een petroleumkachel, en toen was er aardgas. Euforie overheid, ze verkwanselde aan
de handel, maar de bevolking betaalde er belasting over, en nu zijn ze te bedonderd om
de veroorzaakte schade te betalen. Staatstoezicht op de mijnen? ssst!!!! Stil houden.
NAM was groot deel overheid, maar privatisering was het betoverende idee. En ja hoor
NAM moet alles regelen.
Reputatie 1
Badge
Beste forum Leden Kun je nu al van het aardgas af.

Antwoord is Ja dat kan. Toch sta ik achter de contra vraag ten koste waarvan.

A: Individueel kan het maar zitten veel voorwaarden aan vast.
Hoop geld hebben of hoog inkomen. (Al gauw universitair nivo.)
B: De elektrakabels moeten het aankunnen zodat het geen gloeidraden worden.
En dan stroomstoringen veroorzaken.
C: Isoleren en potdicht bouwen, ventileren door een rietje, gezond ? Nee
Ziek gebouwen syndroom. (Als uitleg met rietje ventileren)

Trouwens als alle warmtepompen op elektriciteit zouden werken is punt B: een heel
heikel punt, maar er bestaan nog geen perpetuum mobile centrales zonder energie gebruik. Zonnecellen alleen als de zon schijnt en windmolens alleen als het waait.

In de medio jaren '60 de staat der Nederlanden dienende gingen we vanuit de kazerne
in midden Duitsland naar elektriciteitscentrale bij Hamburg.
Daar hadden ze een hooggelegen meer aangelegd en pompten in daluren water naar boven, en in de piekuren lieten ze het neerwaarts stomen langs dezelfde turbines.
Raar ??? Nee ze bespaarde daardoor 30 % stookkosten, Woord was Speicheren. cq opslaan of bufferen, en hergebruiken. En hadden daardoor een stabieler stroomnet.

Medio jaren '80 filosofeerde we over verloren warmte in de industrie, zou je lekker kunnen
benutten om huizen en kantoren mee te verwarmen. Economisch niet haalbaar.
Anno 2015 zijn we hard bezig om die warmte wel te benutten.
En ja wat jammer dat we zoveel warmte weggooien met autorijden, opslaan hoe?

Begin jaren '90 werd er een gasgestookte energie centrale gebouwd.
Nabij wijk Zevenkamp uitbreidingswijk in Rotterdam. De warmte werd voor huishouding nieuwbouwwijk gebruikt middels stadsverwarming, idem de elektra, en de CO2 geleverd aan glastuinbouw voor de groei planten. Drie vliegen in een klap.
Ook wel bekend als TOTEM. (Totaal Energie Module)

Medio jaren '90 bespraken we met een installatie adviseur TU nivo, over een heel groot diepvries warenhuis in regio Rotterdams haven gebied.
Na een jaar of vijf liepen de warmtepomp kosten op, na metingen besloten ze een schil
erom te zetten en die kou stroom terug te winnen. Scheelde 10% energie, maar liep toch nog op. Toen besloten ze het in de vloer zoeken, FL. FL. FL. tjes, maar daarna was het energieverbruik met 30% terug gebracht. Waarom dat zo werkt. Denk maar eens na.

Het weerleggen Van adl is argumentatie is gedeeltelijk waar. Puur waterstof kan niet zomaar door de huidige leidingen. Het is erg gretig om met veel stoffen zich te verbinden.
Grote netbeheerders onderzoeken vormen van waterstof mengsels die prima door het netwerk kan. Als energie dragers. Samen met TU Delft. Ook niet de minste.
Dus een idee is niet zomaar weg te wimpelen.? Is nonsens.
Ja H komt op deze aardbol niet veel voor maar H2 wel, dat is diwaterstof + zuurstof is
puur water H2O. Waterstof is een energiedrager. Elektriciteit is dat niet.

Dat is stroming van energie via elektronen. Als er gestopt wordt met opwekken is het weg.

Vrij recent hoorde ik dat ze in de glastuinbouw Westland zitten te springen om CO2.

Dat zijn wat lessen uit mijn verleden. Ik leef nu en richt me op een toekomst waarin ik
niet meer investeer. Gewoon omdat er pensioen inkomen is bestolen. Crises ???

Voor wie er direct van het gas afwillen, doe het lekker maar begin niet te janken als er eens goede atmosfeer blokkade in de luchtstromingen komt, zoals in deze erg warme zomer, dan heb je energiedragers erg het hard nodig.
En dan moet je niet janken als de net stoppen doorslaan.

Goed overzicht van warmte pompen en typen toepassingen is te vinden op:
https://warmtepomp-weetjes.nl

Grap is als je de werking snapt. Dan weet je ook dat je het met een verbrandingsmotor
ook kan laten werken, en de hitte kan gebruiken. En met een dynamo je ook nog eens
los bent van het elektra net. Maar ja je kan niet van het gas af, of ethanol e.d. de energie dragers. Blijft de vraag over wat kost dat allemaal. Dat het bijdraagt aan CO2 vermindering is zeker Balans vinden lastiger zeker als je zomers ook nog een wilt koelen
in je huis. Kwestie de zaak omkeren, en niet vergeten de warmte op te slaan.

Nawoord Laurenssej geloof niet wat politici zeggen cq beloven, en laat u informeren door vakdeskundigen.
Dat is helemaal mijn idee ook. Politici zitten gevangen in hun wereldje.

Reageer