Omzeilen salderingsregeling

  • 13 February 2021
  • 50 reacties
  • 1059 Bekeken

Reputatie 1
Badge

Ik heb een éénjarig energiecontract (gas & electriciteit) bij Essent gehad van 10 februari 2020 tot en met 9 februari 2021.

Eerst stuurt Essent me een rekening over de periode van 10-2-2020 tot 26-1-2021, waarin een gedeelte terugleververgoeding (overcapaciteit van mijn zonnepanelen) wordt gecrediteerd, uiteraard zonder BTW, energiebelasting en bijdrage opslag duurzame energie.

Nu stuurt Essent me een eindafrekening voor de rest van de contractperiode, waarin 208 kWh in rekening wordt gebracht, waarover ik wél energiebelasting, BTW en bijdrage opslag duurzame energie moet betalen, terwijl ik in de periode waarover de eerste rekening ging, voldoende overcapaciteit had om te salderen. Mag dit zomaar?


50 reacties

U heeft toch een meter hangen en die heeft toch aan wat u moet betalen of wat u terugkrijgt? Wordt die maandelijks uitgelezen of geeft u een keer per jaar de stand door?

Reputatie 1
Badge

Ja, een slimme inderdaad.Die meter geeft niet aan wat ik moet betalen, maar hoeveel kWh ik gebruikt heb en hoeveel ik terug heb geleverd. Het probleem is dat er wettelijk een salderingsregeling bestaat, om zelf opwekken van stroom te stimuleren. Dit houdt in dat je stroom die je verbruikt als je zonnepanelen niet genoeg opleveren op dagen dat de zon niet schijnt, mag wegstrepen tegen de stroom die je teruglevert aan het energiebedrijf als je minder verbruikt dan je zonnepanelen genereren.

Als je alles bij elkaar over een heel jaar meer stroom hebt teruggeleverd aan het energiebedrijf dan dat je hebt verbruikt van het energiebedrijf, dan krijg je daar een vergoeding voor. Deze is echter véél lager dan het tarief dat je moet betalen wanneer je meer verbruikt, met name vanwege de energiebelastinge en de bijdrage voor opslag van duurzame energie.

En nu zegt Essent tegen mij dus eigenlijk 4 weken vóór het einde van het contract sturen we je een rekening, je hebt bijvoorbeeld 1000 kWh méér teruggeleverd dan dat je gebruikt hebt. Het tarief voor teruglevering is bijvoorbeeld 8 cent per kWh. Betekent dus dat ik 1000 = 8 cent = 80 euro terugkrijg.

En over de laatste 4 weken van het éénjarig contract zegt Essent: Je hebt 200 kWh meer verbruikt dan dat je hebt teruggeleverd. En dan moet ik afrekenen:

200 x 8 cent levering = 16 euro

200 x 11 cent energiebelasting = 22 euro

200 x 1 cent bijdrage opslag duurzame energie = 2 euro.

Totaal 40 euro.

Maar als er gesaldeerd wordt op jaarbasis, heb ik dus niet 1000 kWh meer teruggeleverd dan verbruikt, omdat die 200 kWh verbruik over de laatste 4 weken er nog af gaan. Dus heb ik 800 kWh meer teruggeleverd over het hele jaar dan dat ik verbruikt heb. Daarvoor krijg ik dan 800 x 8 cent = 64 euro terug. Dat is 16 euro minder dan in de eerste situatie, maar dan hoeft ik niet die 40 euro te betalen.

Met andere woorden, door de periode te splitsen, moet ik 40 - 16 = 24 euro aan belasting en toeslagen betalen die bij een saldering niet in rekening gebracht zouden worden.

Dus je contractperiode loopt niet gelijk met de jaarlijkse salderings afrekening waardoor je een plus en min in kWh niet weg kunt strepen, zeg ik het zo goed? Jaarlijkse afrekening op 1 Jan?

Reputatie 1
Badge

Niet helemaal. De jaar afrekening die ik in eerste instantie heb gekregen, was geen jaarafrekening omdat die niet over een volledig jaar heeft gelopen, maar over 10-2-2020 tot 26-1-2021. De contractperiode liep nog door tot en met 9-2-2021, daar heb ik nog een aparte afrekening van gekregen. En de electriciteit die daarop staat, moet ik dus betalen, inclusief de energiebelasting, terwijl als de afrekening over het hele contractjaar was geweest, was die electriciteit over de laatste periode van 26-1-2021 tot 9-2-2021 weggestreept tegen de overcapaciteit over de eerste periode. En dan hoef je die energiebelasting dus niet te betalen. Dat scheelt 30 euro in totaal in mijn geval, meer nog dan ik in het voorbeeld ter illustratie heb aangegeven. En dat gaat maar over een kleine 3 weken aan electriciteit, dus ruim een tientje per week. Dit zijn voor mij geen onoverkomelijke bedragen, maar het klopt gewoon niet.

Wat staat er in je contract over dit soort zaken?

Ik vind het inderdaad een heel relevante vraag. Als alle maatschappijen ineens zouden besluiten om in oktober en in maart een afrekening te sturen zou het om héél veel geld gaan.  en het zou niet alleen spelen bij panelenbezitters die jaarrond op nul uitkomen maar voor iedereen.

@Harrie LPPa als alle maatschappijen ineens zouden besluiten twee keer per jaar een jaarrekening te sturen zou inderdaad heel raar zijn.

Wat er effectief gebeurt als de salderingregeling wordt afgesschaft is dat je een afrekening krjgt voor elke minuut (of zelfs nog sneller?) of elke keer als de stroom van richting wisselt. (Afgezien van het feit dat het wisselstroom is natuurlijk)

Ik vraag me wel af om dat straks echt per seconde wordt geteld? Als je bijvoorbeeld je wasmachine gebruikt die één kWh per twee uur durende wasbeurt gebruikt dan gebruikt die niet die kWh verspreid over de tijd die de wasbeeurt duurt maar hij gebruikt bijna alle stroom in de eerste tien minuten om het water op te warmen. Dat kan dat ding alleen door een flink vermogen te gebruiken dat de meeste panelenbezitters zelfs in het gunstigste geval niet met hun panelen kunnen leveren.

Er zal wel een minimale tijdseenheid zijn waarop de stroom positief of negatief is. Maar hoe zit het nou met TS, hoe bepaalt een energieleverancier het jaarlijkse afrekenmoment en loopt dat parallel met het jaarcontract of is dat een vast moment per jaar?

Vandaar mijn eerste vraag.

Reputatie 4
Badge +3

Iedereen heeft een vast moment dat je de jaarafrekening krijgt. Voor mij is dat ergens in januari. Mijn contract zit ergens voorin november. Tussen november en januari wek ik ook te weinig op. Omdat ik bij mijn oude leverancier bleef werd het netjes gesaldeerd. Ik zit bij energie direct een dochteronderneming van Essent.

Als het klopt zoals het bij topic  starter  verrekend is, is het een reden om niet te snel over te stappen of om je contract begin en eind strategisch te kiezen.

Is dit een weeffout in het systeem, waar geen oplossing voor is. Het is natuurlijk vooral een probleem voor zonnepaneelhouders met veel stroom over. Bij mij vorig jaar meer dan 1100KWh

Reputatie 4
Badge +3

Wat er effectief gebeurt als de salderingregeling wordt afgesschaft is dat je een afrekening krjgt voor elke minuut (of zelfs nog sneller?) of elke keer als de stroom van richting wisselt. (Afgezien van het feit dat het wisselstroom is natuurlijk)

Ik vraag me wel af om dat straks echt per seconde wordt geteld? Als je bijvoorbeeld je wasmachine gebruikt die één kWh per twee uur durende wasbeurt gebruikt dan gebruikt die niet die kWh verspreid over de tijd die de wasbeeurt duurt maar hij gebruikt bijna alle stroom in de eerste tien minuten om het water op te warmen. Dat kan dat ding alleen door een flink vermogen te gebruiken dat de meeste panelenbezitters zelfs in het gunstigste geval niet met hun panelen kunnen leveren.


Ga er maar van uit dat een slimme meter heel vaak per seconde meet. Dat zijn heel nauwkeurige instrumenten. Een ouderwetse meter doet het ook direct meten. Hooguit zit daar wat mechanische traagheid in.

Inderdaad als je een groot apparaat hebt wat 3 kW vermogen heeft en je hebt maar panelen die niet meer dan 2 kW kunnen leveren, zal er 1kW uit het net moeten komen. En die mag je voor het volle pond betalen.

Reputatie 4
Badge +2

@Harrie LPP@basic@roco72 - Zie hier een speciaal nadeel van een smartmeter, met een “ouderwetse” ferrarismeter zou dit niet kunnen. De draaischijfmeter kan de netbeheerder namelijk niet op afstand uitlezen, dus deze geintjes zijn a priori niet mogelijk. - Uit anti-discriminatie overwegingen zou ik deze afrekeningsmethode dan ook betwisten.

 

Trouwens  - "Behandeling afbouw salderingsregeling tijdelijk stopgezet” - voor zo lang het duurt.

@Harrie LPP@basic@roco72 - Zie hier een speciaal nadeel van een smartmeter, met een “ouderwetse” ferrarismeter zou dit niet kunnen. De draaischijfmeter kan de netbeheerder namelijk niet op afstand uitlezen, dus deze geintjes zijn a priori niet mogelijk. - Uit anti-discriminatie overwegingen zou ik deze afrekeningsmethode dan ook betwisten.

 

Trouwens  - "Behandeling afbouw salderingsregeling tijdelijk stopgezet” - voor zo lang het duurt.

Wat is "dat geintje" dan?  Wat is de regel voor het jaarlijkse afrekenmoment?

Reputatie 4
Badge +2

@A. Deen  Ik ben er van een contract met een vaste looptijd van 1 jaar uitgegaan.

Per einde contract wil de energieleverancier mijn meterstanden weten, niet eerder (tot nu toe).
Ik zelf stap elk jaar over naar een andere energieleverancier. Ik heb zonnepanelen & gelukkig een niet blokkerende draaischijfmeter zonder teruglevertelwerk.

In mijn contract is geen verplichting opgenomen dat ik bijvoorbeeld per ultimo december de meter moet aflezen.

Toevallig ligt het begin van mijn vaste contractperiode met medio april zo gunstig dat ik per ultimo december meestal op +/- 50 kWh netto uitkom. Maar dit doet eigenlijk niet ter zake.

 

Reputatie 4
Badge +3

@Harrie LPP@basic@roco72 - Zie hier een speciaal nadeel van een smartmeter, met een “ouderwetse” ferrarismeter zou dit niet kunnen. De draaischijfmeter kan de netbeheerder namelijk niet op afstand uitlezen, dus deze geintjes zijn a priori niet mogelijk. - Uit anti-discriminatie overwegingen zou ik deze afrekeningsmethode dan ook betwisten.

 

 

Volgens mij klopt deze redenering niet. Als jij een nieuw  contract krijgt worden de meterstanden ook doorgegeven. Daar zou je mee kunnen smokkelen, maar dan ben je aan het frauderen.

(Dan heb je meteen een reden waarom sommigen om privacy redenen zo graag een Ferraris meter willen houden)

Reputatie 4
Badge +2

@basic  Bij mijn afrekenperiode is per medio april al weer zoveel teruggeleverd dat het meerverbruik in de maanden januari/februari redelijk gecompenseerd is. Mijn zonnepanelen hebben met 45° een vrij gunstige helling voor het voor- en najaar. De eind-meterstand (draaischijfmeter!) ligt dan meestal 25 - 100 kWh hoger dan een jaar eerder, soms ook wat lager. Met deze meterstand eindigt het oude en begint dan het nieuwe jaarcontract.

Reputatie 4
Badge +3

@Darkfiber 

Jij hebt dus een gunstig tijdstip voor je contract. Dat heb ik niet en topic starter ook niet. Ik zou ook volgend jaar mijn contract kunnen laten aflopen en pas in april/mei een nieuw contract nemen.

Kost waarschijnlijk ook geld. Als mijn energiebedrijf mij weer een goede aanbieding doet, blijf ik gewoon weer. Scheelt echt weinig met andere. Zeker met alleen gas.

Reputatie 4
Badge +2

@basic   Ik heb het tijdstip i.v.m. het salderen trouwens bewust gekozen, was eerst ergens in juli. Hoeveel je van het overstappen beter wordt hangt ook van jouw verbruiken af. Met mijn 50 - 100 kWh per jaar aan stroom en ca. 800 m³ aan gas is voor mij de overstapbonus (per product) met 10% een belangrijk onderdeel van de rekening (€ 48 vs. € 43 per maand). YMMV

Sorry maar wat is nu het antwoord op de vraag, “Mag dat”? 

Reputatie 4
Badge +2

@A. Deen  Van mij geen (sluitend) antwoord op de vraag: “Wat is de regel voor het jaarlijkse afrekenmoment?” - Ik weet alleen wat op mijn specifieke situatie (en vergelijkbare) van toepassing is.

Volgens mij is er nog geen rechtspraak over (tussentijdse) afrekenmomenten, de salderingsregeling heeft het wel over saldering per jaar (kalenderjaar of afreken/contract jaar - geen idee!)

Misschien is dit een grond leggende kwestie welke de consumentenbond kan (laten) uitzoeken??

@basic   Ik heb het tijdstip i.v.m. het salderen trouwens bewust gekozen, was eerst ergens in juli.

Als je één vast moment in het jaar daarvoor hebt maakt het niets uit op welk moment  van het jaar dat is, want dan reken je af over 365 dagen en daarin zitten altijd alle seizoenen in. Het gaat fout als je periode anders wordt dan een geheel aantal maal 365 dagen.

@basic   Ik heb het tijdstip i.v.m. het salderen trouwens bewust gekozen, was eerst ergens in juli.

Als je één vast moment in het jaar daarvoor hebt maakt het niets uit op welk moment  van het jaar dat is, want dan reken je af over 365 dagen en daarin zitten altijd alle seizoenen in. Het gaat fout als je periode anders wordt dan een geheel aantal maal 365 dagen.

  • Als het afrekenjaar en jouw contractjaar niet congruent lopen en
  • je niet hetzelfde bedrag terug krijgt als je betaalt voor afname en
  •  je slechts één jaar blijft,

kun je net als TS in een positie komen dat een deel van je gebroken contract meer afneemt dan levert en dus niet optimaal kunt verrekenen. Of zie ik iets over het hoofd?

Reputatie 4
Badge +2

@A. Deen  Bij mij loopt het afrekenjaar altijd parallel met het contractjaar, tenminste in de afgelopen 6 contractjaren en bij verschillende leveranciers.Als je eerder overstapt kan je uiteraard in de geschetste situatie terecht komen, verder kan je noch je overstap bonus kwijtraken en moet je misschien nog een boete betalen.

Reputatie 4
Badge +3

De originele vraag van de topic starter is hiermee niet beantwoord. En dat is: mag dit zomaar?

Ik denk dat dit gewoon zo gebeurt. De jaarafrekening is altijd in dezelfde maand. Dit wordt prima en goed afgehandeld. Je krijgt een terugleververgoeding voor de stroom.  Anderhalve maand later ontbind je het contract en komt er een eindafrekening. Hoe oneerlijk dat je ook vind: het wordt correct gedaan. De computer spuugt het er zo uit. Of Essent het handmatig nog kan of wil aanpassen zul je zelf moeten vragen.

De oplossingen voor de toekomt zijn gegeven. De oplossing van Darkfiber om een contract niet uit te dienen en een boete accepteren of de oplossing van mij om na een contract enkele maanden geen vast contract te nemen.

Reputatie 4
Badge +2

@basic   Blijkbaar is dit niet goed bij jou overgekomen, ik heb dit eigenlijk niet als een oplossing aangedragen! Ik heb alleen vermeld wat er kan gebeuren als je je contract eerder openbreekt. Ik zou dit iig niet op deze manier doen.

Verder ben ik van mening dat er over een heel jaar (=365/366 dagen) moet worden afgerekend, inclusief de volledige saldering. Deze jaarperiode  staat ook zo in het jaarcontract van de TS. Tussentijdse afrekening(en) wat de saldering betreft en op een willekeurig tijdstip zijn volgens mij dan ook niet toegestaan. Dus Essent zit waarschijnlijk fout met 3 weken voor einde jaarcontract een afrekening met de onvolledige saldering te sturen. Anders zou ik als klant ook op een voor mij geschikt tijdstip een tussentijdse afrekening kunnen laten opmaken.

Zoals al gesuggereerd is deze kwestie betreffende de saldering (consumentenrecht) bij uitstek geschikt om door de consumentenbond tot de bodem te laten uitzoeken (=rechtspraak).

 

 

Reageer