Ongewenst effect ISDE-subsidie

  • 28 April 2022
  • 12 reacties
  • 236 Bekeken

Badge

De huidige ISDE-regeling voorziet erin dat uitsluitend subsidie kan worden verkregen indien de installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag je dus niet zelf doen.

 

Deze beperking leidt tot ernstig nadeel voor de consument/woningeigenaar. Hieronder zet ik uiteen waarom.

 

Als eigenaar van een woning ben ik eigenhandig bezig het dak van mijn woning uit 1990 aanvullend te isoleren. De reden dat ik dat zelf doe is omdat aannemers niet bereid zijn om dat op een in gebruik zijnde zolder uit te voeren. Op zich begrijpelijk, maar in mijn situatie onuitvoerbaar. Om toch energie te besparen en mijn CO²-uitstoot te reduceren doe ik dat dus noodgedwongen zelf. En daardoor loop ik het daarvoor in het leven geroepen subsidie mis.

 

Daar mijn woning zich leent voor de installatie van een warmtepomp heb ik mij georiënteerd op de markt. Daar ook hier uitsluitend subsidie kan worden verkregen als het werk door een installatiebedrijf wordt uitgevoerd heb ik offerte gevraagd bij een installateur.

Deze kwam voor de in mijn situatie passende oplossing met een niet nader gespecificeerde offerte die neer kwam op een bedrag van € 9.998,-. Men weigerde de offerte te specificeren. Buiten dat wilde men zich niet vastleggen op een leverdatum, ik moest onder verwijzing naar leveringsproblemen, maar afwachten.

Controle van de prijzen op de markt voor de benodigde apparatuur leerde mij dat de dezelfde installatie, afgemonteerd en wel niet meer dan € 6.500,- hoefde te kosten. Een majorering derhalve van bijna € 3.500,-.

Op aanvragen bij andere installatiebedrijven ontving ik 0 op rekest. Men had het te druk, het was buiten hun verzorgingsgebied, etc. Mijn vermoeden rijst dan ook dat er binnen de merken marktafspraken zijn gemaakt en de markt derhalve onderling is verdeeld. Met woekerprijzen als gevolg, want de concurrentie is verdwenen.

 

Daar het subsidiebeleid in samenhang met de schaarste aan personeel er dus toe leidt dat de marktmacht van de installatiebedrijven feitelijk het streven om de energietransitie te versnellen ondergraaft breng ik dit nu onder uw aandacht.

 

Mijn voorstel is om het subsidie niet te koppelen aan de werkzaamheden van de installateur of de aannemer, maar aan de aanschaf van nieuw gekochte materialen en apparatuur, waarover uiteraard de benodigde verantwoording moet worden afgelegd, d.m.v. facturen en betalingsbewijzen.

Ten eerste wordt hiermee de machtspositie van de installateur verminderd want doe-het-zelvers kunnen nu ook aan de slag, wat de energietransitie alleen maar zal versnellen, daar de krapte op de arbeidsmarkt op dit moment het grootste struikelblok blijkt te zijn, naast de ongekende prijsopdrijving.

 

Graag krijg ik van u een inhoudelijk onderbouwd antwoord op deze suggestie al zie ik het liefste dat u de gewraakte regel van de verplichting om het werk door bouwinstallatiebedrijven te laten uitvoeren onmiddellijk schrapt.

 

In deze brief noem ik geen namen van bedrijven of leveranciers, daar het niet mijn bedoeling is om hen in een kwaad daglicht te zetten. Zij maken immers gebruik van de mogelijkheden die de overheid hun biedt. Uiteraard beschik ik over het onderbouwde bewijs van hetgeen ik hier aan de orde stel.


12 reacties

Reputatie 7
Badge +5

Graag krijg ik van u een inhoudelijk onderbouwd antwoord op deze suggestie al zie ik het liefste dat u de gewraakte regel van de verplichting om het werk door bouwinstallatiebedrijven te laten uitvoeren onmiddellijk schrapt.

 

 

Je zit hier op een community van de consumentenbond. Dus je vraag zal niet direct formeel beantwoord worden. De vraag hoort hier ook helemaal niet thuis, want de CB is niet verantwoordelijk voor de subsidie.

Inhoudelijk nog wel 1 vraag: hoeveel installaties (procentueel) worden zelf gedaan? Ik vermoed dat dit nl zeer beperkt is en om daar nou een hele subsidie regeling op te gaan aanpassen zou ik niet logisch vinden. Ook de aanname dat installateurs de markt verdelen zie ik graag onderbouwd en feitelijk gemaakt.

De doe-het-zelver is dus al €3500 goedkoper uit en bespaart waarschijnlijk nog eens zo'n bedrag omdat hij geen personeelskosten en overhead heeft. Waar heeft de doe-het-zelver nog subsidie voor nodig?

Reputatie 7
Badge +8

Huiseigenaren kunnen vanaf 15 augustus subsidie krijgen voor het isoleren van hun woning. De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 2 september. De subsidie bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Je krijgt de subsidie alleen als je zelf in het huis woont.

De isolatie subsidie valt de komende jaren onder de ISDE regeling. Tot 2020 konden particulieren gebruik maken van de SEEH regeling. Onder de ISDE regeling is het mogelijk om tot 20 procent korting te krijgen op de aanschafkosten van isolatie. De verwachting is dat het zeker tot 2025 mogelijk moet zijn om deze subsidie aan te vragen. Er speelt zelfs een discussie of het subsidiebedrag niet verhoogd moet worden, tot 30 procent op de aanschafkosten.

Behalve deze voorwaarde moet je op een aantal andere zaken letten. Zo moet je zorgen voor foto’s van het aangebrachte isolatiemateriaal en tenminste twee isolerende maatregelen uitvoeren. Check de subsidietool voor meer informatie. Merkwaardig genoeg spreekt men elders in de voorwaarden: Als we de voorwaarden erbij pakken, dan moeten we helaas concluderen dat het niet mogelijk is de subsidie te ontvangen als je de materialen zelf plaatst. De isolatie moet zijn geplaatst door een bouwbedrijf, de overheid noemt dit ook wel een bouwinstallatiebedrijf.

Om het nog  ingewikkelder te maken:  Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Zie Ver. Huiseigenaren. En  verdere info verduurzaming:  over de mogelijkheden en voorwaarden is te vinden op de website van SNN. Succes met de uitzoekerij.

Reputatie 6
Badge +3

Mijn mening: De huidige subsidies zijn natuurlijk voor de installatiebranche zelf zeer interessant (en bedoelt). Zonder deze subsidies zouden ze op dit moment veel minder warmtepompen via de gebruikelijke kanalen kunnen verkopen/installeren. De verwarmingsbranche met de installateurs is van oudsher sterk merkgebonden. Door de unieke NL-gaskwaliteit en de bijbehorende toestellen was de cv-ketelmarkt ook niet zo toegankelijk/interessant voor het buitenland.

Een parallelmarkt bij warmtepompen met import uit andere Europese landen met lagere prijzen (bijvoorbeeld) is nu wel mogelijk maar verstoort hier de “markt”, die net groter wordt.
En als dan nog quasi DIY een warmtepomp (monoblock only!) met subsidie kan worden geïnstalleerd kan dat heel slecht zijn voor de prijs/beeldvorming hier in NL (uit zicht van de installateurs en de distributeurs).

Just my € 2 ct

Reputatie 6
Badge +3

Om mijn centen er ook even bij te doen.

In deze overspannen markt ga je als  consument vaak de hoofdprijs betalen. Ik ben ook met bepaalde zaken bezig, maar ga op dit moment geen knopen doorhakken. Voor mij is het een kwestie van nog niet heel belangrijk. Voor vele anderen kan dit ook beter zijn om even te wachten zodat de hausse weer voorbij is en er wat normalere prijzen zijn. Als die nog komen in de toekomst.

Voor mensen die een heel hoog rendement/besparing verwachten is dat geen optie.

 

Badge

Graag krijg ik van u een inhoudelijk onderbouwd antwoord op deze suggestie al zie ik het liefste dat u de gewraakte regel van de verplichting om het werk door bouwinstallatiebedrijven te laten uitvoeren onmiddellijk schrapt.

 

 

Je zit hier op een community van de consumentenbond. Dus je vraag zal niet direct formeel beantwoord worden. De vraag hoort hier ook helemaal niet thuis, want de CB is niet verantwoordelijk voor de subsidie.

Inhoudelijk nog wel 1 vraag: hoeveel installaties (procentueel) worden zelf gedaan? Ik vermoed dat dit nl zeer beperkt is en om daar nou een hele subsidie regeling op te gaan aanpassen zou ik niet logisch vinden. Ook de aanname dat installateurs de markt verdelen zie ik graag onderbouwd en feitelijk gemaakt.

Is ook vraag aan de beide Ministers. De consumentenbond is er toch ook om de eindgebruiker te beschermen tegen misbruik van marktmacht. 

Reputatie 7
Badge +5

dat staat vast in de doelstellingen van de cb. De kans dat de betrokken ministers hier hun actiepunten komen halen schat ik in als 0,0

Tja hoewel ik uw punt begrijp, is het natuurlijk wel zo dat je als overheid er enigszins van uit wil gaan dat je subsidie goed terecht komt. En dat is logischerwijs als het verifieerbaar door een ter zake kundig iemand gedaan is. En ondanks dat ik direct niet aan uw specifieke capaciteiten ga twijfelen, lijkt het me voorstelbaar dat niet iedereen ter zake kundig is, en dat je ook niet met allerlei halfbakken installaties wil blijven zitten, zodat die subsidie netto niet het gewenste resultaat geeft. Zie ook Rekenkamer, Parlementaire enquêtes en zo.

Badge +1

De overheid is net Zeeuws meisje, “geen cent teveel”. Dus als het anders of goedkoper kan, dan krijg je niks. Heeft de overheid toch zn doelstelling behaald. De subsidie dekt alleen de installateur, en niet de spullen. En er is echt wel het een en ander op te merken over de apparaten op de lijst.

Ik heb besloten om het zonder subsidie zelf te doen. A) Mijn oplossing staat niet op de ISDE-lijst. B) en alsnog goedkoper uit dan met n ISDE-lijst apparaat plus subsidie, en C) het is nog beter gedaan ook, als ik het afgeraffelde installateurs werk bij kennissen zie. Kost helaas wel een week werk, maar dat kost mij in mijn omstandigheden niets.

Reputatie 6
Badge +3

@Gebruiker1627474697 

Mooi, je maakt mij nieuwsgierig. Kun je er meer over vertellen. Tot nu toe heb ik ook iedere isolatiemaatregel zonder subsidie gedaan, omdat dat vaak goedkoper was of omdat je 2 maatregelen tegelijk moesten.

Reputatie 6
Badge +6

De overheid is net Zeeuws meisje, “geen cent teveel”. Dus als het anders of goedkoper kan, dan krijg je niks. Heeft de overheid toch zn doelstelling behaald. De subsidie dekt alleen de installateur, en niet de spullen. En er is echt wel het een en ander op te merken over de apparaten op de lijst.

Ik heb besloten om het zonder subsidie zelf te doen. A) Mijn oplossing staat niet op de ISDE-lijst. B) en alsnog goedkoper uit dan met n ISDE-lijst apparaat plus subsidie, en C) het is nog beter gedaan ook, als ik het afgeraffelde installateurs werk bij kennissen zie. Kost helaas wel een week werk, maar dat kost mij in mijn omstandigheden niets.

Als u niet door een installateur laat uitvoeren is er totaal geen controle op de uitgevoerde werkzaamheden en het subsidie bedrag!

Ik zie hier ook in dat mijn betaalde “geen centje teveel” belastinggeld, aan alle Nico’s van de Gamma wordt uitgekeerd als extraatje, tot aan het oncontroleerbare, Max.subsidie bedrag!

En als uw oplossingen B beter zijn, kunnen er weer andere mensen aanvragen, want als de subsidiepot leeg is houd het voor de anderen ook op.

Reputatie 6
Badge +5

Paar jaar geleden verviel de ISDE subsidie voor een bepaalde kachel. 2 maanden later werd ie voor 650 euro minder aangeboden. Argument was dat de subsidie  vervallen was. Volgens mij gaat - hoe dan ook -  de subsidie naar het bedrijf. Niet letterlijk natuurlijk, maar het bedrijf baseert zijn offerte mede op de mogelijke subsidie die de consument ontvangt c.q. kan ontvangen.

Reageer