Overheidsheffingen stroom en gas

  • 31 March 2016
  • 7 reacties
  • 588 Bekeken

Ik bemerk dat er door de verschillende leveranciers ook verschillende overheidsheffingen berekend worden. Het komt mij vreemd over een overheidsheffing is toch vastgesteld per kwh stroom en m3 gas?

7 reacties

Op onze website behandelen we alle componenten waar de energierekening uit bestaat. Ook de overheidsheffingen, die inderdaad bij alle leveranciers hetzelfde zijn.Kun je aangeven waar en bij welke leveranciers je precies welke verschillen aantreft? Interessant!
Onder energierekening: uitleg onder 11: heffingskorting staat:de korting wordt verrekend met de energiebelasting.Dit is niet geheel juist. Ook al wordt er geen energiebelasting opgelegd, omdat er bijvoorbeeld veel stroom wordt opgewekt, wordt de korting toch uitgekeerd. De heffingskorting is met andere woorden niets anders dan een subsidie en heeft geen enkele relatie met de heffing.m. vr. gr.D. Kroon
Met ingang van 1 januari 2016 is de belasting op elektrische energie verlaagd van 12 naar 10 eurocent excl. BTW. Op de diverse pagina's van de web site is deze verandering nog niet doorgevoerd.Een gevolg van deze verandering is dat de terugverdientijd van zonnepanelen langer is geworden.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de een incl BTW en de ander excl BTW gegevens doorgeeft. Zo komen de verwarringen in de wereld.Overigens vind ik het hele energieverhaal erg onoverzichtelijk en in sommige gevallen ook vreemd.De overheid hanteert een energieheffing en daarover moet dan ook BTW betaald worden, terwijl BTW alleen wordt berekend over leveringen en diensten en volgens mij is een heffing geen van beiden.. Heer Kroon voor uw duidelijke reacties
@D. Kroon: op de betreffende pagina staat: "Een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting". Dat dekt de lading toch?De bedragen op de pagina over de kWh-prijs worden aangepast, dank voor de alertheid.@L.M. van Geet: wij hebben het bij de Consumentenbond ook niet uitgevonden, maar helaas geldt voor BTW het principe dat dit altijd over het totale bedrag geheven wordt, inclusief andere heffingen. Leuker kunnen ze het bij de Belastingdienst niet maken.
Als ik een uitkering krijg die geen enkele relatie heeft met wat dan ook, vind ik dat er gesproken moet worden van een subsidie. In het geval van de "heffingskorting" is er slechts een voorwaarde: er moet sprake zijn van een aansluiting op het elektriciteitsnet. Of ik stroom afneem of niet of teruglever maakt niet uit, ik kom altijd in aanmerking voor deze subsidie.
Badge
Niet alleen de overheid heeft heffingen. Je betaalt ook voor transport: in mijn geval aan Stedin. Netbeheerder Stedin heeft in 2015 een winst van maar liefst EUR 274 miljoen gemaakt [1]. Stedin bezit monopolie op het gebied van gas en elektra aansluitingen en heeft 2.3 miljoen klanten. Dat betekent dat er gemiddeld per aansluiting EUR 119 winst wordt gemaakt, terwijl een kleinverbruiker EUR 322 (excl. BTW) betaalde [2]. Dit is exorbitant hoog! De tarieven zullen in 2016 ongeveer gelijk blijven, 37% winst op een aansluiting voor gas en elektra is niet normaal. Het vervelende hieraan is dat je niet kunt overstappen naar een andere netbeheerder.Stedin gebruikt veel geld voor allerlei zaken waar de consument helemaal niets aan heeft zoals: - distributienetten voor CO2, aardwarmte en stoom [3], waarbij de laatste Stedin veel geld heeft gekost [4]. - power to gas experiment [5], waarvan ECN nu al zegt dat dit de komende 20 jaar niet winstgevend zal zijn [6]; - handelsmissie naar Japan [7];- Eneco innovation day, hierbij verspillen de dames en heren van Joulz en Stedin, tijd en geld aan innovaties die beter aan de markt kunnen worden overgelaten [8]. Let op, er staat Eneco innovation day, maar kijk eens goed naar de key cords: Joulz en Stedin bv @1:00- Salarissen voor de Raad van Bestuur van de Eneco groep, die de Balkenende norm ver te boven gaan [9]:
  • Beloning Jeroen de Haas: €479.801 Bonus €118.371
  • Beloning Kees Jan Rameau: €357.344 Bonus €89.091
  • Beloning Guido Dubbeld: €352.839 Bonus €82.489
  • Beloning Marc van der Linden: €287.550 Bonus €66.096
Dit soort geldsmijterij kan alleen maar omdat ze superwinsten maken die door de consument worden betaald.Daarnaast profiteert de productie- en handelstak Eneco, van deze winsten. Hiermee kan Eneco goedkoop projecten financieren [10]. Hierdoor kan Eneco de ontwikkeling en bouw van de Bio Warmte Installatie Lage Weide financieren. De BWI is helemaal niet zo duurzaam [11].Enige aandeelhouder van Stedin is Eneco groep, welke weer in eigendom is van 53 gemeenten [12]. Utrecht is geen aandeelhouder van Eneco groep (inclusief Stedin) [13]. De winst van de Eneco groep vloeit gedeeltelijk weer terug naar de 53 gemeenten. Men zou dit kunnen zien als indirecte belasting. De bewoners van Utrecht betalen dus mee aan de gemeentebelastingen van andere Zuid Hollandse en Utrechtse gemeenten. Dit is zeer onrechtvaardig.Het is echter onwenselijk dat Stedin tussen de burgers en de gemeentelijke belastingen zit en wel om 3 redenen:1) Transparantie: Het is nu helemaal niet duidelijk voor de energieconsument dat een gedeelte eigenlijk gemeentebelasting is. Verder is het maar de vraag of alle winst van Stedin terug vloeit naar de aandeelhouders. Wellicht worden er gaten van het productie/handelsbedrijf Eneco mee opgevuld of nog erger worden er investeringen voor Eneco mee gedaan.2) Efficiency: Het is niet erg efficiënt om via de energierekening gemeentelijke belastingen te heffen. Bovendien is er bij Stedin niet echt een noodzaak om efficiënter te gaan werken met zulke superwinsten.3) Rechtvaardigheid: Het is maar de vraag of de aandelen op dezelfde manier verdeeld zijn als de grootte van de geïnde transport- en aansluitkosten. Verder is het de vraag of financieel gezonde gemeentes de belastingen net zo veel zullen verhogen als dat de aansluit- en transportkosten worden verlaagd.De tarieven worden vastgesteld door de ACM, klagen kan bij Consuwijzer.(https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer) Hoe meer mensen klagen, hoe groter de kans is dat de ACM de tarieven aanpast. Men kan bovenstaande tekst gebruiken voor een klacht, uiteraard kan men ook een eigen klacht formuleren.Doet de ACM wel wat? Jazeker, GTS heeft meer dan 400 miljoen Euro terug moeten betalen [14]. Nu Stedin nog.[1] http://jaarbericht2015.stedin.net/financieel/stedin-in-2015/geconsolideerd-overzicht-resultaten[2] https://www.stedin.net/tarieven/download-tarieven[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Stedin[4] http://gemeentebelangenergievoorziening.nl/aan-de-aandeelhouders-van-eneco-wordt-wakker/[5] https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/powertogas-officieel-geopend-elektriciteit-wordt-aardgas-in-rozenburg[6] http://www.duurzaamnieuws.nl/ecn-power-gas-te-duur-als-back-voor-zon-en-wind/[7] https://www.youtube.com/watch?v=XhOKUxXqkrs[8] https://www.youtube.com/watch?v=PZQGWMm4yYs[9] http://cdn.viglink.com/api/click?key=b51993ab4aee391d2ef7a41b6c0a64a8&out=https://www.eneco.nl/over-ons/~/media/eneco-over-ons-3/pdf/organisatie/remuneratierapportage_2014.ashx?la%3Dnl-nl : Remuneratierapportage over 2014. Eneco belooft in het jaarverslag de remuneratie te plaatsen op de website. Deze is voor 2015 (nog) niet geplaatst.[10] https://www.ensoc.nl/nieuws/splitsingswet-kamp-dwingt-eneco-te-stoppen-met-groene-energie[11] http://www.stadsverarming.nl/stop-biomassawarmtecentrale-eneco-in-utrecht-lage-weide/[12] https://nl.wikipedia.org/wiki/Eneco[13] http://www.eneco.nl/over-ons/organisatie/aandeelhouders/[14] http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=2347

Reageer