Consumentenbond.nl

Regionale energie transitie: ben je op de hoogte?

  • 14 februari 2021
  • 22 reacties
  • 190 Bekeken

Ik ben benieuwd hoeveel mensen er op de hoogte zijn van de gevolgen voor hun omgeving c.q. Nederland van de Regionale Energie Transitie (zie www.RES.nl). Nederland is verdeeld in 30 kaarten waarin toekomstige windmolens en zonne-weiden zijn ingetekend. Het gaat om honderden nieuwe windmolens en duizenden hectares zonne-weiden. In april/mei 2021 nemen alle gemeenteraden hierover een besluit. Het gaat om een operatie vergelijkbaar met de ruilverkaveling en heeft m.i. grote gevolgen voor de biodiversiteit, die neemt af, en voor de landschappelijke waarde. Nederland gaat eruit zien als één groot bedrijventerrein. Bent u op de hoogte, wat vindt u?


22 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Het zal nodig zijn . Wel is het een schande als die stroom vervolgens doorverkocht wordt aan stroomvretende buitenlandse bedrijven . En dat gebeurt …..  Daar is Nederland te klein en te dichtbevolkt voor .

 

Ik denk dat het niet nodig is, dat windmolens nooit voldoende energie kunnen opwekken om aan onze vraag te voldoen. Dat je de windmolens moet overslaan en op korte termijn waterstoftechnologie moet ontwikkelen en zonnestroom importeren vanuit landen die dat zonder moeite kunnen produceren.

Ik denk dat het niet nodig is, dat windmolens nooit voldoende energie kunnen opwekken om aan onze vraag te voldoen. Dat je de windmolens moet overslaan en op korte termijn waterstoftechnologie moet ontwikkelen en zonnestroom importeren vanuit landen die dat zonder moeite kunnen produceren.

Dat argument voldoet niet aan de logica. Fietsen kan ook nooit, op geen stukken na, aan de de hele transportvraag voldoen en toch wordt er gefietst.
Het een sluit het ander niet uit. We zullen alle technologieën moeten gebruiken én ontwikkelen, waarmee ik niet zeg dat een gezonde discussie niet hard nodig is en dat ik het, netjes gezegd, niet best vind om grote buitenlandse bedrijven onze schaarste voor een habbekrats te verkopen.

Het is niet logisch windenergie op deze schaal in te zetten als onderdeel van de vermeend noodzakelijke energietransitie. Terecht dat een gezonde discussie hard nodig is en die wordt nu niet gevoerd. Mijn oorspronkelijke vraag was dan ook of men bekend is met wat er in de RES-sen is opgenomen. Als kernenergie of zonnestroom uit andere delen van de wereld wel aan de energiebehoefte kunnen voldoen en bijv kernenergie dan is het onnodig om een techniek als windturbines op deze schaal in te zetten. Milieuvervuilend, landschappelijk vervuilend, ten nadele van de biodiversiteit, denk aan alle vogels die door de wieken worden neergemaaid, etc. Idem voor zonneweiden, er is geen leven onder deze panelen, de grond gaat dood, het neemt enorm veel schaarse ruimte in etc.

Ik heb eens een afbeelding gezien die kwantificeerde hoeveel winst richting energietransitie er wereldzijd geboekt zou kunnen worden met alle beschikbare technieken, inclusief besparingstechnieken. Het waren een stuk of 25 onderdelen, die elk ongeveer eenzelfde grootte-orde vertegenwoordigden. Er van uitgaande dat al deze technieken succesvol volgens de meest gunstige planning ingezet zouden kunnen worden had men de optelsom gemaakt. Conclusie: het was niet genoeg!
Dus ik vind het tamelijk logisch op overal op in te zetten.
Denk je heus dat de waterstofroute of de zonnestroom uit zonnige landen geen nadelen hebben? Reken maar dat zodra dat groot wordt er ook mensen zoals jij komen die daar heel erg op tegen zijn en waarschijnlijk ook nog goede argumenten hebben ook.

Ik vind de nadelen van de voorstellen voor wind- en zonne-energie van de RES groter dan de voordelen. Daarom vind ik dat die heroverwogen moeten worden en dat daarbij alternatieven onderzocht moeten worden. Ook als het resultaat is dat het dan wat minder snel gaat met de afbouw van fossiele brandstof. Over dat laatste ook graag meer realiteitszin. Zeker gezien de ontwikkeling van de energiebehoefte in de rest van de wereld

Wat is er bv mis met het volleggen van daken met PV  of het bouwen van overkappingen van parkeerplaatsen voor PV?

Vergeet ook niet dat we zelf wel overlast hebben van windmolens maar dat we met elke molen wel voor een stukje voirkomen dat een ander stuk van de wereld wordt overhoopgehaald voor de winning van fossiel en, niet te vergeten, dat we iver een eeuw überhaupt nog een plek hebben om te leven.

Heb je de bruinkoolgroeves in Duitsland, vlak over de grens bij Aken, wel eens gezien? Daar is een flink stuk aarde verdwenen en daar hebben ze dat nog heel netjes gedaan ook, in tegenstelling tot situaties in andere landen waar je vanuit satellieten voiral een heel grote zwarte vlek ziet. Die problemen lever je in bij omschakeling naar duurzaam.

Reputatie 4
Badge +2

Ik sluit me bij de argumentatie van @Harrie LPP aan wat de diversiteit van in te zetten technologieën betreft. De RESsen vloeien voort uit het klimaatakkoord en deze is wederom het naar Nederlandse dimensies vertaalde klimaatakkoord van Parijs. Behalve de energietransitie zit er trouwens ook de warmtetransitie in het vat. Het doel is de opwarming van de aarde te beperken door het gebruik van fossiele energie (=CO2-uitstoot) terug te dringen, zo is de internationale afspraak. Hoe je dit doel per land bereikt mag elk land in principe zelf uitzoeken. Natuurlijk zonder de CO2 uitstoot naar andere delen van de wereld te verplaatsen. Er zijn ingewikkelde rekenmodellen nodig om de beste aanpak & technologieën te kiezen en er is zeker nog niet het laatste woord over gezegd. - Dat wind- en zonne-energie in Nederland boven op de agenda staan heeft verschillende redenen, een groot aantal zijn van politieke, economische aard. Ook de snelheid van de mogelijke realisatie speelt een rol, “meters maken”.

Misschien is het nu handig om de politieke partijen aan de tand te voelen? Er komen verkiezingen aan heb ik me laten vertellen. Een ding is wel zeker: TANSTAFL = There Ain't No Such Thing As A Free Lunch, ieder voordeel hept z'n nadeel, ook zijn er “partijen” welke de klimaatcrisis ontkennen en misschien zelf het tegendeel zullen beweren.

P.S.: Aan een aantal RES bijeenkomsten in de regie heb ik zelf deelgenomen, ik ben lid van een lokale energiecoöperatie en help mensen als energiecoach hun fossiele voetafdruk te verkleinen (en geld te besparen!). Just my 2 cts

Het is meer de tijd om de bevolking mee te laten kijken en praten ipv de politieke partijen. Tijdens een inspraakavond, over de RES in een gemeente in Zuid-Holland, bleek grote onwetendheid over en vervolgens onbegrip voor de plannen. Ik heb liever wat minder afname van fossiele energie dan deze "vertaling". Ik vind uw uitspraken vrij algemeen: geen vrije lunch, politieke en economische redenen, het laatste woord is er nog niet over gezegd etc. Dat laatste lijkt er anders wel op en dat is betreurenswaardig want als het al waar is dat we co2 neutraal zijn in 2050, quod non, dan lever je daar ongelofelijk veel voor in als klein dichtbevolkt landje, meer dan evenredig is.

 

 

Reputatie 3
Badge +3

Bij ons in de Gemeente is het ook een discussiepunt. Het karakter van steden en het landschap gaat verloren. Dit plaatje laat duidelijk de verhoudingen zien en zegt denk ik alles..
 

 

Reputatie 7
Badge +4

komt ie midden in het dorp te staan?

Dankjewel. Dit is precies de illustratie van het probleem. Nederland wordt één groot bedrijventerrein vol met windmolens van deze omvang en duizenden hectare aan zonneweiden. Hoe zouden bewoners in gemeenten waar dezelfde discussie leeft, met elkaar in contact kunnen komen?

Reputatie 3
Badge +3

komt ie midden in het dorp te staan?

Nee, niet midden in onze historische binnenstadje. Het plaatje dient zuiver om de verhoudingen weer te geven, zodat er een reële voorstelling kan worden gemaakt. De locatie van windmolens en/of zonneweiden zijn nog niet bekend.

Voor de volledigheid hierbij het hele krantenknipsel.

 

De locaties voor windmolens en zonne-weiden staan ingetekend op de 30 RES-kaarten, zie www.regionale-energietransitie.nl 

Op basis van die kaarten besluiten de gemeenten in april/mei of ze daarmee instemmen. 

Het gaat ook niet om 1 windmolen maar in totaal honderden. Zoals Sigrid Kaag zegt: we gaan van Nederland de grootste producent van windenergie maken in Europa. Groter dan Duitsland, Frankrijk, Spanje etc, landen die veel meer ruimte hebben?

 

Reputatie 7
Badge +4

de website die je noemt bestaat niet, ik vermoed dat je Nationaal Programma Regionale Energiestrategie - Regionale Energiestrategie (regionale-energiestrategie.nl) bedoelt.

Dan even het plaatje, ik heb geen wiskunde gestudeerd, maar als je 240 m op 1 km uit het dorp zet komt er echt een andere horizon in beeld. Dat kun je nog steeds niet mooi vinden, dat is vooral persoonlijk.

Dat energie dat (buitenlandse) datacenters gaat is helaas een gevolg van ons cloud gebruik, we willen altijd en overal kunnen internetten en dat kost nou eenmaal energie. 

Reputatie 3
Badge +3

Nederland, de grootste energieleverancier van windenergie in Europa? We zijn al de grootse melkboer, de grootse slager, hebben de grootste en modernste vissersvloot met onze supertrawlers, enz. En waar heeft dit allemaal toe geleid? Juist, aan deze dingen kleeft altijd een keerzijde.

Ik ben groot voorstander van duurzame energie, maar dit mag niet ten koste gaan van onze gezondheid, leefbaarheid en natuurlijk de natuur! Maar wat is duurzaam? Zelfs daar zijn heftige discussies over gaande. Zo kun je over de duurzaamheid van biogascentrales ook achter je oren krabben, maar staat ons land er binnen no time vol mee terwijl de luchtkwaliteit daarmee alleen maar slechter wordt. Het wordt gewoon doorgedrukt. Zoals zoveel dingen.

Zelf denk ik gezien de beperkte ruimte die we hebben in ons kleine landje alle daken eerst moeten vol leggen met zonnepanelen en dan pas waar dan nog nodig windmolens plaatsen. Niet op voorhand al en als ze er komen bij voorbaat op zee en als het niet anders kan langs snelwegen of op bedrijventerreinen, die toch al vol gebouwd zijn met die lelijke dozen. Goed inpassen dus. Energieopslagsystemen ook steeds belangrijker. Het is werkelijk niet te hopen dat heel Nederland vol komt te staan met windmolens, zoals dat bijv. in Flevoland het geval is.

Verder vind ik het een schande dat vele zonne- en windparken in handen vallen van buitenlandse energiereuzen die alle subsidie opstrijken en zo hun winsten ook nog eens weten te vergroten. En de energie die daarmee wordt opgewekt gaat naar datacenters van vooral de bekende Amerikaanse techreuzen en niet aan de huishoudens. Kennelijk is dit het nieuwe verdienmodel i.p.v. gas.

Er wordt hier helemaal niets verduurzaamd als er niet goed aan kan worden verdiend is mijn mening.

Dat energie dat (buitenlandse) datacenters gaat is helaas een gevolg van ons cloud gebruik, we willen altijd en overal kunnen internetten en dat kost nou eenmaal energie. 

Ik had begrepen dat die datacenters niet alleen Nederland bedoenden maar een veel groter gebied en dat die datacenters net zo goed in bijvoorbeeld Noord-Frankrijk hadden kunnen staan waar, met alle respect voor de bevolking daar, toch heel veel meer ruimte is voor opwekking van duurzame energie. Het probleem van die datacenters in Nederland is dat ze grote aantallen mensen (want dichtbevolkt) opzadelen met de nadelen van windturbines nog voordat we zelf begonnen zijn met de omschakeling naar duurzaam en ons zo zelfs de kans daartoe ontnemen.

Kleine noot n.a.v. een vorige post: windturbines en zonnepanelen kun je verwijderen. Bij mijnbouw blijf je met problemen zitten.

Reputatie 7
Badge +4

heel europa staat natuurlijk vol met datacenters, NL heeft er trouwens relatief wel meer dan Frankrijk. En het is natuurlijk makkelijk om ellende bij de buren in de achtertuin te schuiven. 

Reputatie 7
Badge +6

Data gaat wereldwijd . Onzin dat wij  onze groene stroom daar in moeten stoppen terwijl we al zwaar tekort hebben . Komt zuiver door de dollartekens in de ogen van bepaalde lieden . Er zijn genoeg betere plekken dan ons kleine volle landje .

heel europa staat natuurlijk vol met datacenters, NL heeft er trouwens relatief wel meer dan Frankrijk. En het is natuurlijk makkelijk om ellende bij de buren in de achtertuin te schuiven. 

Er zijn daar gebieden waar per vierkante kilometer 100x minder mensen wonen dan in de randstad. Als je kunt kiezen om 100 mensen te storen of één wat is dan jouw keuze? Je kunt die ene dan ook een riante schadevergoeding geven in plaats van een fooi.
Maar als je zo niet mag denken dan moeten de molens dus bij de gebruikers staan ook al is dat in de binnenstad van Amsterdam. Want dan wil je mensen in de polder ook niet opzadelen met de hinder van molens die het centrum van Amsterdam van stroom voorzien. Dat is precies dezelfde redenering maar dan op een afstand van 40 km i.p.v. 400.

Reputatie 7
Badge +4

ok, snap ik. 

En blijkbaar is Brussel daar geen regelgever in, want dat is de plek waar dit besloten kan worden. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want frankrijk vindt het vast wel best op deze manier. 

En nu? Facebook groep oprichten? ;-) 

Dat lijkt me super, een facebook-groep want deze discussie moet breed gevoerd worden en niet alleen door gemeente(raden) en belangenclubs. Wat is een goeie naam? 

Reageer