Salderen bij maandelijks variërende stroom tarieven

 • 13 January 2022
 • 9 reacties
 • 111 Bekeken

Heeft iemand ervaring hoe het salderen van je zonnepanelenenergie werkt bij maandelijkse variabele tarieven, waarbij de maandtarieven (erg) variëren?

 • wordt er elke maand een verrekening gemaakt? Dit is natuurlijk erg nadelig voor de consument. In de winter (minder zon) moet je duur bijbetalen.. In de zomer (veel zon) krijg je een kleine redelijke vergoeding en wordt er dus niet echt over een jaar gesaldeerd???
 • Wordt er op het einde van het contract ( of per jaar) een verrekening gemaakt?
  • Als je per einde contract in totaal hebt afgenomen tegen welk maandtarief wordt er dan afgerekend? ( in de winter heb je veel afgenomen, in de zomer heb je weinig/niets afgenomen)
  • Als je per einde contract in totaal  hebt terug geleverd tegen welk tarief wordt dat dan afgerekend??

9 reacties

Ik ben ook benieuwd. Ik heb daarnet mijn meterstanden doorgegeven. De meterstand is 200 kWh hoger dan die van een jaar geleden. Ik heb dus in een jaar 200 kWh gebruikt. Maar wanneer ik heb zitten salderen weet de stroomleverancier dus niet want ik heb alleen een enkele ferrarismeter en mijn data van de zonnepanelen gaan niet naar de stroomleverancier.
Het verloop van het verbruik en teruglevering zou men hoogstens kunnen schatten aan de hand van graaddagen in combinatie met zonneschijngegevens, maar ze weten niet of ik bijvoorbeeld de hele zomer een airco heb laten draaien of een warmtepomp heb voor winterverwarming in combinatie met heel veel zonnepanelen. Ik mag dus aannemen dat ze het verbruik administratief door 12 delen en elk twaalfde deel tegen een het maandtarief in rekening brengen.

Als je nog een ferrarismeter hebt is er al gesaldeerd en reken je enkel af wat er op de meter bijgekomen is.

Variëert je tarief van maand tot maand zal met de teruggekeerde electriciteit ook tegen dezelfde tarieven maandelijks moeten afrekenen. En ik vermoed dan ook dat een dergelijk contract simpelweg niet mogelijk is over een ferrarismeter.

Bij een ferrarismeter wordt het lastig om per maand af te rekenen. Moet je dan maandelijks de meterstanden doorgeven? Of wordt er aan het einde van de contractperiode een schatting gemaakt van je maandelijks gebruik en terug levering en met die gegevens een soort maandelijkse verrekening/factuur gemaakt??? 

Met de slimmemeter kun je de natuurlijk dit ook bereiken door het automatisch uitlezen van de slimmemeter stop te zetten en een maal per jaar de standen door te geven...

Bij een ferrarismeter wordt het lastig om per maand af te rekenen. Moet je dan maandelijks de meterstanden doorgeven?

Ik kan het je over een maand vertellen want ik ben per gisteren van een jaarcontract automatisch overgegevaan op variabele tarieven.
Mijn leverancier schreef: "Uw vaste contract ... loopt binnenkort af. Dit betekent dat u vanaf 12 januari 2022 de dan geldende variabele tarieven betaalt. Variabele tarieven worden maandelijks aangepast”
 

Reputatie 5
Badge +5

Interessant, ik dacht dat alleen per maand afgerekend kon worden als je een slimme meter hebt, die is uit te lezen op afstand.
Bij een oude meter kan dat niet, volgens mij wordt je dan geschat, en natuurlijk altijd in het voordeel van de energie maatschappij.
 

Interessant, ik dacht dat alleen per maand afgerekend kon worden als je een slimme meter hebt, die is uit te lezen op afstand.

Idem

Bij een oude meter kan dat niet, volgens mij wordt je dan geschat, en natuurlijk altijd in het voordeel van de energie maatschappij.

Je kunt een jaarverbruik schatten op basis van vorige jaren maar een maandverbruik schatten, hoe doe je dat u uberhaupt?

 

 

 

Je kunt een jaarverbruik schatten op basis van vorige jaren maar een maandverbruik schatten, hoe doe je dat u uberhaupt?

Dat is niet zo m moeilijk. Jaarverbruik / 12? Iets anders verzinnen kan ook.

 

 

 

Je kunt een jaarverbruik schatten op basis van vorige jaren maar een maandverbruik schatten, hoe doe je dat u uberhaupt?

Dat is niet zo m moeilijk. Jaarverbruik / 12.

 

Daar zit als die tarieven echt significant gedurende het jaar gaan variëren en het gasverbruik gegarandeerd varieert wel wat haken een ogen aan maar ik geloof niet dat ik dat hoef uit te leggen.

 

Bij de maandelijkse variërende tarieven zou de saldering als volgt werken (volgens Budgetenergie), bij een slimme meter:

 • iedere maand wordt de meter uitgelezen en wordt er intern een “maand-factuur” gemaakt op basis van de kale maandtarieven ( = excl belasting, btw, energiebel., ODE) en het saldo van de levering en de afname.  (levering wordt vergoed tegen het kale maandtarief)
 • Aan het einde van de contractperiode wordt de eindfactuur opgemaakt.  De rekening bestaat  dan uit het saldo van de maand-facturen plus eventueel de energiebelastingen als je per saldo meer kwh hebt afgenomen dan geleverd.
 • Wat je dan moet betalen of uitbetaald krijgt is dus erg afhankelijk van de wisseling van de tarieven per maand en de netto levering of afname per maand….
 • Hoe het werkt bij een niet-slimme meter was niet duidelijk…..

Reageer