Consumentenbond.nl

saldering zonnepanelen

  • 8 juni 2019
  • 6 reacties
  • 1208 Bekeken

Badge
Er worden binnenkort 13 zonnepalen van 300wp bij ons geplaatst.
Er wordt een 1-fase omvormer geplaatst op onze 3-fase meterkast. ( met totaal 8 groepen verdeeld over die drie fases)
De omvormer wordt aangesloten op 1 van de 3 fases. Alle stroom die ik opwek wordt dus ook maar op 1 van die 3 fases door ons thuis benut. De andere 2 fases die niet op de omvormer zijn aangesloten gebruiken dus altijd stroom van het stroomnet. Met de huidige salderingsregeling is dit geen probleem, alle geleverde en terug geleverde stroom wordt met elkaar verrekend.
M.i.v. 01-01-2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd en alle terug geleverde stroom wordt dan verrekend tegen een lager tarief, n.l. zonder energiebelasting en opslag duurzame energie
De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter, aldus schrijft minister Wiebes in zijn brief aan de kamer.
Als je dus een 1-fase omvormer hebt die is aangesloten op een 3-fase meterkast heb je vanaf 01-01-2023 elk jaar een financieel nadeel, wat elk jaar groter wordt i.v.m. de hogere salderingsafbouw t/m 2031
De zonnepanelen leverancier heeft mij verzekerd dat standaard bij minder dan 4000wp aan zonnepanelen altijd een 1-fase omvormer wordt geplaatst, ook altijd bij een 3-fase meterkast.
Dus heel veel eigenaren van zonnepanelen worden hiermee in de toekomst geconfronteerd.

Klopt bovenstaande stelling?

6 reacties

Interessante kwestie. Bij mij is een 1 fase omvormer aangesloten op een daarvoor aangelegde 1 fase groep. Zit verder niks op, en toch wordt stroom dat ik opwek direct gebruikt door de andere groepen. Als dat bij de combi 1/3 fase(n) niet zo is zou ik een 3 fasen omvormer nemen, er vanuit gaande dat dit dan hetzelfde gedrag vertoont dan bij mij.

Dus is je stelling correct en wordt opgewekte stroom waar mogelijk niet direct gebruikt ?
Is indien bovenstaande klopt een drie fasen omvormer daarvoor een oplossing ?
Badge
Een drie fasen omvormer is een stuk duurder en is absoluut niet nodig aldus meerdere zonnepanelenleveranciers
Badge
ter verduidelijking nog het volgende:
doordat wij dus op 1 fase stroom terugleveren/geleverd krijgen en op de andere 2 fases alleen maar stroom afnemen van het net wordt er dus heel veel stroom teruggeleverd op die ene fase. Op dit moment nog geen probleem,(alles wordt gesaldeerd) maar na 01-01-2023 wel omdat je dan over de zeer veel terug geleverde stroom op die ene fase waar de omvormer op is aangesloten een veel lagere vergoeding krijgt dan nu. Dus het nadeel na 01-01-2023 voor eigenaren van zonnepanelen die nu een 1 fase omvormer hebben op een 3 fase meterkast ( en dat zijn er heel erg veel) wordt dan fors groter dan men nu denkt!
Ik hoop niet dat wij dan weer op kosten gejaagd worden om de meterkast of de omvormer aan te passen om bovenstaande te voorkomen.
Reputatie 6
Badge +2
Ik denk dat het geen probleem is. Het gaat om de totale hoeveelheid energie die op enig moment wordt afgenomen of geleverd. Dat wordt niet per fase afzonderlijk bijgehouden maar over 3 fase bij elkaar opgeteld.
Reputatie 6
Badge +4
zelfde situatie, mijn slimme meter meet echter totaal in en uit en dus geen probleem.
Badge
Het gebruik van een 1 fase omvormer bij een 3 fase aansluiting levert geen enkel financieel nadeel op. Nu niet en ook niet na 1-1-2023. De meter registreert namelijk het saldo van de 3 fasen. Wanneer je dus op 1 fase teruglevert en op de andere 2 fasen verbruik je dan bepaalt de meter het saldo op dat moment. Wordt er per saldo teruggelevert dan wordt dit saldo geregistreert op het teruglever telwerk. Wordt er per saldo verbruikt, dan wordt dit saldo geregistreert op het verbruikstelwerk.
Bovenstaande geldt bij 99% van de digitale meters. Er zijn enkele typen meters die per fase registreren. Deze moeten dus voor 1-1-2023 worden verwisselt/ aangepast. Bij twijfel hierover kun je het beste even contact opnemen met je netbeheerder..

Reageer