stadsverwarming in Rotterdam


In Rotterdam wordt de stadsverwarming geleverd door Eneco

De tarieven van Eneco voor mijn adres in Rotterdam zijn:

2016 Vastrecht warmte per jaar Euro 276,13 ( - 30 ten opzichte van 2015)

2016 Meettarief per jaar Euro 24,92 ( + 24,92 ten opzichte van 2015)

2016 Huur warmte-afleverset per jaar Euro 170,61 ( geen stijging ten opzichte van 2015)

2016 Vaste kosten per jaar Euro 471,66 ( - 5,08 ten opzichte van 2015)

Verbruik warmte per GJ Euro 22,66

Ik weet niet hoeveel ik in 2016 aan GJ per jaar zal gebruiken maar ik had in 2015 voor Euro 170 gas via NLE en moest Euro 244,33 betalen voor gas en electra de netwerkkosten, energie belasting , regio toeslag voor Rotterdam en opslag duurzame Energie dus in totaal Euro 414,33

Dus gas via NLE voor verwarming en warm water is Euro 57,33 minder dan de vaste kosten van Eneco stadsverwarming zonder dat er warmte wordt afgenomen

De gas leveranciers concureren hevig en de tarieven zijn gedaald maar de stadsverwarming heeft geen last van concurrentie want je kan toch niet veranderen van warmte leverancier.

Zijn de hogere kosten van stadsverwarming ooit aangekaart door de Consumentenbond ?

Wat raad U mij aan ?

met vriendelijke groet

Paul Menger

31 reacties

Sorry, mijn 2015 kosten voor gas via NLE waren voor 6 maanden dus factor 2 hoger

Stadsverwarming blijft toch duurder dan verwarming met gas

Mijn vraag blijft ongewijzigd

Gaarne Uw reactie

mvg

Paul Menger
Wettelijk is het zogeheten Niet meer dan anders - principe vastgelegd. Daarin is vastgelegd dat een afnemer van stadsverwarming (dat is altijd 'gedwongen - je hebt geen keuze) nooit meer mag betalen dan wanneer datzelfde huishouden dezelfde hoeveelheid verwarming via aardgas had gerealiseerd. Er zijn reeds vele meldingen dat dit principe in de praktijk niet wordt nageleefd, en dat je met stadsverwarming dus duurder uit bent.

Als Consumentenbond moeten we prioriteren - er zijn veel misstanden waar wat aan gedaan zou moeten worden. Dit is er ook een, en hoe meer meldingen hoe eerder de prioriteit hoog genoeg wordt! Verder van harte aangeraden om Eneco hierover te schrijven en hun te wijzen op het Niet meer dan anders - principe. Laat Eneco maar aantonen dat je niet duurder uit bent dan wanneer je een aardgasaansluiting had gehad.
Badge
Kijk eens op stadsverarming.nl (dus zonder de v). Hier staat veel over de nadelen van stadsverwarming en je kunt er ook een klacht indienen tegen Eneco. Hoe meer klachten, des te meer kans men maakt op aanpassing. Ook op stadswarmte.blogspot.nl is veel te vinden over de nadelen.
Bedankt voor de reacties.

Ik ben verbaasd over de reactie van de Consumentenbond die ons op dit moment niet helpt tegen deze incorrecte onderbouwing van de kosten van de stadsverwarming.

Ik roep de Consumentenbond op om deze actie met spoed te starten gebruikmakend van het werk dat reeds is gedaan : zie www.stadsverarming.nl en http://stadswarmte.blogspot.nl

Het werk is gedaan, alleen moet de Consumentenbond de klachten bundelen in een krachtig protest tegen de N.M.D.A. rekenmethode gebruikt door ENECO en andere leveranciers van stadsverwarming maar ook protesteren bij het Ministerie van Economische Zaken die deze kartelvorming toestaat op de verkeerde uitgangspunten van de N.M.D.A.

Veel leden in Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Leiden, Ypenburg, Ede, Purmerend en Eindhoven hebben door deze incorrecte berekening hogere kosten voor de stadsverwarming.

Ik hoop op een positief antwoord van de Consumentenbond

Mvg

***

***Verwijderd door beheerder i.v.m. privacygevoelige informatie***
Als een partij zich evident niet aan de wet houdt moet het toch een uitermate simpele opgave zijn met een paar buren een zaak aan te spannen. Waar maak ik de denkfout?Bedankt voor de reacties.

Ik ben verbaasd over de reactie van de Consumentenbond die ons op dit moment niet helpt tegen deze incorrecte onderbouwing van de kosten van de stadsverwarming.

Ik roep de Consumentenbond op om deze actie met spoed te starten gebruikmakend van het werk dat reeds is gedaan : zie www.stadsverarming.nl en http://stadswarmte.blogspot.nl

Het werk is gedaan, alleen moet de Consumentenbond de klachten bundelen in een krachtig protest tegen de N.M.D.A. rekenmethode gebruikt door ENECO en andere leveranciers van stadsverwarming maar ook protesteren bij het Ministerie van Economische Zaken die deze kartelvorming toestaat op de verkeerde uitgangspunten van de N.M.D.A.

Veel leden in Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Leiden, Ypenburg, Ede, Purmerend en Eindhoven hebben door deze incorrecte berekening hogere kosten voor de stadsverwarming.

Ik hoop op een positief antwoord van de Consumentenbond

Mvg

Paul

Geplaatst door PMenger op Jun 11, 2016.
Badge
Niet alleen klanten van warmtenetten in bovengenoemde gemeenten hebben hier last van. Er is namelijk ook een plan voor een warmterotonde voor Zuid Holland, waarmee 350 000 huizen mee moeten worden verwarmd, zie http://www.geldengroen.net/index.php/opinie/1387-de-trein-van-het-miljardenproject-warmtenet-zuid-holland-dendert-voort-maar-is-het-wel-zo-n-goed-idee . De toekomstige klanten krijgen met hetzelfde probleem te maken.
Badge
@A Deen:

Er is wel degelijk al een zaak gevoerd bij de ACM: http://stadswarmte.blogspot.nl/2015/09/consumentenwaakhond-of-ja-knikker.html

Dit heeft helaas niets geholpen.
Mag ik dan aannemen dat ze zich wel aan de wet houden?@A Deen:

Er is wel degelijk al een zaak gevoerd bij de ACM: http://stadswarmte.blogspot.nl/2015/09/consumentenwaakhond-of-ja-knikker.html

Dit heeft helaas niets geholpen.

Geplaatst door henkzs op Jun 12, 2016.
Badge
Beste lezers,

Onze hoop zou gevestigd moeten zijn op de wetsherziening Warmtewet, dit najaar!!

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2016/08/17...

Merkwaardig dat ik de eerste ben die hier reageert op de concept herziening Warmtewet. Hulde voor het samenwerkingsverband Woonbond/Consumentenbond/VEH om de politiek duidelijk te maken dat het probleem al zo lang bestaat. En gewoon voort bestaat sinds de Warmtewet dit in 2014 moest oplossen.Nu eind 2016 een herziening voorligt die weer geen echte oplossing biedt had ik wel meer aktie verwacht van de gedupeerde warmte klanten.Zelf ben ik pas recent warmteklant en onlangs tot de conclusie gekomen dat ik in mijn nieuwe woning met stadswarmte van Eneco 20% hogere verbruikstarieven heb dan in mijn vorige woning met cv op gas. Als individuele klant kan ik dit niet veranderen en ons appartementen complex heeft ook geen gasaansluiting.Mijn hoop is daarom gevestigd op collectieve consumenten aktie om de Warmtewet beter aangepast te krijgen.Hoe mobiliseren we 2de kamerfracties om het monopolie van de warmteleveranciers te doorbreken?
Badge
Zoals eerder gezegd, kijk op stadsverarming.nl en stadswarmte.blogspot.nl

Verder kun je je probleem voorleggen aan tweede kamerleden die ook in de commissie economische zaken zitten, zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/eli/samenstelling
Badge
@henkzs

Ik had duidelijk nog niet voldoende doorzocht! Dank!
Stel voor dat iedereen die stadsverwarming heeft een email stuurt aan de Tweede Kamerleden , zie de web site van tweede kamerleden die ook in de commissie economische zaken zitten, zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/eli/samenstelling

Voor het email adres klik op de naam van het kamerlid.

Ik heb gevraagd aan verschillende kamer leden het volgende:

- - - - -

Er moet een controle komen door Economische Zaken om zeker te stellen dat:

- de uitbestedingen van de aanleg van stadsverwarming in concurrentie worden gedaan en binnen het toegestane concurerende budget blijven.

- de kostenstijgingen nog binnen de grenzen (nog af te spreken) blijven.

- de stadsverwarmingstarieven concurrerend zijn met gasgestookt.

- - - -

Ik hoop op jouw medewerking.

Hoe meer ruchtbaarheid geven aan ons ongenoegen hoe beter
In aansluiting op eerdere verzoeken wil ik de consumentenbond vragen zich hard te maken voor de belangen van burgers die in het bezit zijn van stadsverwarming. Stadsverwarming Purmerend rekent elk jaar het maximum vastgestelde tarief conform de ACM. Het tarief is nooit lager. Conform de warmte wet wordt de prijs bepaald op basis van een mandje van aanbieders. Laten deze aanbieders nu ook de duurste partijen zijn die uit vergelijkingssites naar voren komen. Of wel toch duurder dan het "anders" principe. De oplossing is volgens mij eenvoudig. Op basis van een vergelijkingssite (of meerdere) voor gastarieven wordt de prijs bepaald. Het woordje maximum kan dan ook gelijk vervallen.

Daarnaast wordt bij Stadsverwarming Purmerend elk jaar de voorschotnota met meer dan 10% verhoogd en dat terwijl je geld terug krijgt. Elk jaar moet er dan weer een verzoek en klacht worden gedaan om de systematiek aan te passen. Helaas wordt hier nu na ruim 10 jaar schrijven niets aan gedaan.
Helemaal mee eens !

De warmtewet wordt momenteel herzien. Dit voorjaar is er een RondeTafelGesprek georganiseerd over het onderwerp. Stakeholders op dit gebieders de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis moeten de Tweede Kamer fracties informeren . De minister heeft ingezien dat de warmtewet gewijzigd dient te worden en is hiervoor een wetsvoorsteltraject begonnen. Begin 2017 wordt dit voorstel besproken in de Tweede Kamer.

Stel ook voor dat iedereen die stadsverwarming heeft een email stuurt aan de Tweede Kamerleden , zie de web site van tweede kamerleden die ook in de commissie economische zaken zitten, zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/eli/samenstelling

Voor het email adres van Tweede Kamer leden klik op de naam van het kamerlid in bovengenoemde web site of zie hieronder:

s.vveldhoven@tweedekamer.nl van D66

r.vermeij@tweedekamer.nl van de PvdA

s.gesthuizen@tweedekamer.nl van de SP

agnes.mulder@tweedekamer.nl van CDA

h.maljaars@tweedekamer.nl van SGP

Anderen zoals VVD en PVV reageerden helaas niet op mijn email

Ik heb gevraagd aan verschillende Tweede Kamer leden het volgende:

- - - - -

Er moet een controle komen door Economische Zaken om zeker te stellen dat:

- de uitbestedingen van de aanleg van stadsverwarming in concurrentie worden gedaan en binnen het toegestane concurerende budget blijven.

- de kostenstijgingen nog binnen de grenzen (nog af te spreken) blijven.

- de stadsverwarmingstarieven concurrerend zijn met gasgestookt.

- - - -

Ik hoop op jouw medewerking.

Hoe meer ruchtbaarheid we geven aan ons ongenoegen hoe beter, dank voor jouw medewerking.

mvg

Paul Menger
Badge
Herziening Warmtewet:Het is maar de vraag of de herziening Warmtewet nog voor de a.s. verkiezingen in de 2de kamer behandeld wordt. Wel duidelijk is de magere interesse voor de Warmtewet. Op de websites van de politieke partijen heb ik een standpunt over de Warmtewet alleen bij de SGP kunnen vinden.Vandaag heb ik mijn poging gedaan om de leden van de kamer commissie EZ per email te attenderen op het belang van de herziening Warmtewet. De Warmtewet sinds 2014 is een slechte poging NMDA te realiseren, ondanks monopolie van de leveranciers. De concept-herziening laat helaas de monopolies in stand. Wel wordt gerepareerd dat huurders en VvE leden nu ook de prijsbescherming van de Warmtewet gaan genieten. Of het tarievenplafond straks ook echt NMDA gaat bieden moet nog blijken. Wat ik mis in de Warmtewet is de visie op duurzaamheid naar de toekomst. Naarmate fossiele bronnen afgebouwd worden ivm CO2 reductie, zullen warmtenetten uitgebreid gaan worden en de rol van het gasnet gaan overnemen. Dat vergt maatschappelijke acceptatie in plaats van ontmoediging. Bij zonnecellen en windmolens wordt dat gestimuleerd met subsidie. Ook bij warmtenetten zou je stimulerend beleid verwachten. Met alleen NMDA wetgeving zullen warmtenetten een noodgedwongen kwaad blijven.Wellicht krijgt de politiek meer interesse als de duurzaamheid en toekomstige rol van warmtenetten meer in de aandacht komen. Dan wordt vanzelf duidelijk dat de treitering van de huidige warmtenet klant snel en structureel opgelost moet worden.
Dank voor alle reacties tot nu toe. De meldingen hebben onze aandacht, dus meer ervaringen van mensen met stadsverwarming zijn welkom in dit topic. Bijvoorbeeld als je daar meer geld voor moet betalen dan wanneer het verwarming via aardgas was geweest. Hoe meer meldingen, hoe groter dat kans dat wij dit kunnen oppakken.
in de vergelijking tussen stadsverwarming en verwarming met aardgas wordt niet vermeld dat het tarief van stadsverwarming inclusief het onderhoud is je hebt verder geen kosten.

Als je een eigen ketel en warmwater voorziening hebt op aardgas ben je meer kwijt dan alleen de aardgas rekening. Vaak heb je een servicecontract nodig voor storingen en onderhoud en bij veel storingen betaal je als nog en er zal ook wel eens een ketel vervangen moeten worden.

Verder vind ik stadsverwarming comfortabel veilig geen kans op co vergiftiging geen explosie gevaar ruimte besparend zeer betrouwbaar en goed voor het milieu.
Inderdaad zijn er bij een CV ketel op aardgas onderhoudskosten maar deze kosten zijn verwaarloosbaar als je bedenkt dat je gedurende alle jaren dat je in de woning woont je huur betaald voor de warmtewisselaar terwijl die in ongeveer 10 jaar is afgeschreven maar die veel langer meegaat ( 20 + jaar) dus je betaalt ongeveer 2 keer zoveel.

Als de regering alle woningen het hele land energie zuinig wil verwarmen met stadsverwarming dan moeten we er nu voor zorgen dat de kosten zo laag mogelijk zijn en concurrerend zijn met aardgas verwarming en dat de tariefsverhogingen in alle openheid gecontroleerd worden door Economische Zaken.

De monopolie positie van de stadsverwarmers zoals Eneco moet beter gemanaged worden door Economische Zaken en niet door de gemeentes die daar de nodige kennis en ervaring niet hebben.
Hallo P.Menger,Ik ben het niet eens dat de kosten voor het onderhoud van een cv ketel verwaarloosbaar zijn. De kosten voor een all inclusive onderhoudscontract zijn , dit is vergelijkbaar met de service van Eneco,het eerste jaar 212,58 en ieder volgend jaar 163,08 euro per jaar.De ketel heeft ook niet het eeuwige leven en zal tussen de 12 en 15 jaar vervangen moeten worden kosten 1500 tot 2000 euro. De ketel zal niet werken zonder elektriciteit nodig voor de regeling en ook de verbrandingsluchtventilator en de circulatiepomp moeten gevoed worden. Deze kosten zullen ongeveer zijn 100 watt maal 1500 uur is 150 kwh dit maal 15 cent is 22,50 euro per jaar.De kosten bedragen, inclusief vervangen cv ketel afgeschreven over 15 jaar, ongeveer 300 euro per jaar[ het eerste jaar 355 euro] ik vind dit niet verwaarloosbaar!! mvrgr Rob Herling
Badge
@PMenger, @R.Herling,

Ik proef ergernis aan beide kanten waardoor de feiten meningen worden.

R.Herling is duidelijk pro-stadswarmte en vindt de Eneco tarieven kennelijk geen probleem.

PMenger voelt financi√čle nadelen en ervaart de monopolie positie van de leverancier.

Onze overheid heeft er maar liefst 17 kantjes aan besteed, getiteld:

Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettarief warmteverbruik per 1 januari 2016.

Mijn suggestie:

Laten we dat besluit beschouwen als uitgangspunt en eens nagaan waarom dat besluit financi√čel zo nadelig uitvalt voor de 600.000 huishoudens die geen andere keus hebben dan stadswarmte. En die niet jaarlijks naar een andere GJoule leverancier kunnen stappen voor een beter tarief. En die geen keuze krijgen om hun warmtewisselaar te kopen of te huren. En die bij blokverwarming betalen voor EKV bemetering die niet eens het echte verbruik meet.
Ik vind het toch een beetje vreemd dat zo iets voor de hand liggend als de kosten van de CV installatie die je uitspaart niet meegenomen zijn in de vergelijking. Voordat je kunt zeggen dat het financieel onvoordelig uitpakt moet je wel alle kosten componenten meenemen.
Om te zorgen dat we in de toekomst geen problemen hebben met de tarieven van monopolisten (de stadsverwarmers zoals ENECO ) voor de huidige en miljoenen toekomstige gebruikers is het belangrijk dat er controle moet komen door Economische Zaken om zeker te stellen dat:

- de uitbestedingen van de aanleg van stadsverwarming in concurrentie worden gedaan en binnen het toegestane concurerende budget blijven.

- de kostenstijgingen nog binnen de nog af te spreken grenzen blijven.

- de stadsverwarmingstarieven aantoonbaar concurrerend zijn met gasgestookt.

Met vriendelijke groet

Paul Menger
Badge
Aangezien de leveranciers van stadswarmte een winstoogmerk hebben zullen ze hun monopolie maximaal willen benutten. En zolang ze de wet niet overtreden kan ook EZ daar niets aan doen, behalve voor passende wetgeving zorgen. Tot op heden is EZ daar helaas nog niet in geslaagd: veel klanten vallen buiten de reikwijdte van de wet en de max. tarieven zijn niet concurrerend met gas.

De wijziging Warmtewet, die in de maak is, laat helaas de monopolies ongemoeid. Wel zullen meer klanten er mee beschermd zijn. Of de tarieven ook echt concurrerend worden moet nog blijken.

De bestaande monopolies worden helaas nog steeds uitgebreid. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol omdat ze de infrastructuur van nieuwe wijken bepalen. Geen gasnet meer aanleggen wordt verkocht als kostenbesparend en duurzaam. Tegen de tijd dat de bewoners arriveren is alles beklonken. De warmteleverancier heeft vaste klanten die niet meer over kunnen stappen. En de bewoner kan weinig anders dan de eenzijdig gedicteerde tarieven betalen.

Als het EZ menens is met het promoten van warmtenetten dan verwacht ik stimulerende maatregelen die de overstap van gas naar warmtenet aantrekkelijk maken. Soortgelijk als elektrische auto's gestimuleerd worden en benzine auto's ontmoedigd. In de concept wijziging Warmtewet is daar nog geen sprake van en worden alleen de weeffouten in de bestaande wet gerepareerd.
Er is toch een wet die regelt dat de tarieven voor stadsverwarming vergelijkbaar zijn met gas. Waar gaat het dan fout?
Het gaat fout omdat er geen onafhankelijke controle is waardoor de stadsverwarmingstarieven NIET aantoonbaar concurrerend zijn met gasgestookt.

Om te zorgen dat we in de toekomst geen problemen hebben met de tarieven van monopolisten (de stadsverwarmers zoals ENECO ) voor de huidige en miljoenen toekomstige gebruikers is het belangrijk dat er controle moet komen door Economische Zaken om zeker te stellen dat:

- de uitbestedingen van de aanleg van stadsverwarming in concurrentie worden gedaan en binnen het toegestane concurerende budget blijven.

- de kostenstijgingen nog binnen de nog af te spreken grenzen blijven.

- de stadsverwarmingstarieven aantoonbaar concurrerend zijn met gasgestookt.

Met vriendelijke groet

Paul Menger

Reageer