Stap jij over van energieleverancier?

  • 30 June 2015
  • 1 reactie
  • 184 Bekeken

  • Oud-medewerker
  • 232 reacties
De energieprijzen zijn gedaald, en overstappen naar een andere energieleverancier kan veel geld schelen.

Neem jij de moeite om over te stappen? Of vind je het teveel gedoe? Wat zijn de ervaringen van overstappers? Wij horen het graag hier!

(zie ook dit topic)

1 reactie

Eerlijke voorlichting , volksverlakkerij of boerenbedrog ?

Tezamen met 64.000 andere deelnemers werd via de site van Eigen Huis deelgenomen aan Collectieve Inkoop Energie. Daarbij werd de optie ‘3 jaar vaste tarieven’ voor aardgas en stroom gekozen.

Via email komt na enige tijd een ‘Persoonlijk aanbod’ binnen. Het beste aanbod voor een 3-jarig kontrakt met organisatie “X” maakt melding van een kortingspercentage van 27,2 % t.o.v. de huidige markttarieven.

Met het ‘Persoonlijke aanbod’ werd berekend welke leverancier voor ons het meest voordelig is. Op basis van onze verbruiksgegevens 2014 van aardgas ( plm 700 m3) en electriciteit (plm. 2.000 Kwh) werd een berekening gemaakt dat de ‘Winnende leverancier’ ons tegenover een bedrag van € 813,77 ‘All-in’ (= totaal bedrag Jaarnota verbruik Stroom en Aardgas plus leveringskosten) de gestelde hoeveelheden energie (zou !) willen leveren.

Ter vergelijking worden jaarbedragen van andere leveranciers (Nuon, Essent en Eneco) opgevoerd waarbij voor ons nadelige verschillen van resp. € 163, € 192 en € 185 per jaar berekend worden. Het vooruitzicht over een toekomstige verbruiksperiode van 36 maanden resp. € 489, € 576 of € 555 minder aan energiekosten t.o.v. huidige markttarieven uit te geven geeft je het gevoel je een dief van eigen portemonnee te zijn als je daar niet op in zou gaan.

Met in het achterhoofd de wettelijke 14-daagse bedenkperiode stem ik –vooralsnog- in met de ons geboden tarieven. In de daarop volgende dagen begint de Inbox met een welkomsmail, informatie overzicht, kontrakt voorwaarden_ Algemene voorwaarden (30 pagina’s), berekening termijnbedrag etc. aardig vol te lopen.

Op voorhand begrijp ik ,als verbruiker/consument, niet waarom ik met meer dan 30 pagina’s juridische teksten in de vorm van tariefbladen, Algemene Voorwaarden e.d. geconfronteerd moet worden voordat ik het licht aan doe of het gas aandoe om een ei te bakken. Is dit nu echt ‘consument-vriendelijk?’

Maar kontrakten zijn kontrakten… Obscure zinsneden en voorwaarden zijn –door juristen- snel gebakken … Wat te denken van een 3-jarig kontrakt dat in augustus 2012 begint, 36 maanden doorloopt maar het restant van het laatste kalenderjaar ook nog van toepassing is??

Wat te denken van een ‘ingebakken overgangsperiode’ van 44 kalenderdagen ?

Als bevestiging van mijn deelname stuurt Eigen Huis mij nog een Aanbod met informatie dat de gemiddelde besparing € 897 (€ 299 per jaar) met 100 % groene stroom (Nederlandse windenergie) en CO2-gecompenseerd gas kan zijn. Gemakshalve ‘vergeet’ Eigen Huis echter te melden tot welke energieleverancier ik mij kan wenden om dit extra-aantrekkelijke verschil te realiseren.

Daags daarna ontvang ik van de leverancier die het ‘Persoonlijk aanbod’ uitbracht de mededeling dat het nieuwe termijn bedrag € 85 zal worden en rond de 20e van elke maand vooraf geÏncasseerd zal worden. Ra-ra minder betalen ?

Toch maar enig rekenwerk gedaan. 12 maandbedragen van € 85 loopt op tot een voorschot van € 1.020 per jaar… Het verschil met de gesuggereerde jaarnota van € 813,77 is –afgezien van ons marginale rente verlies door de vooruitbetaling- daarmee voor het eerste jaar al ruim € 206 in ons ‘nadeel’. Ra-ra toch minder betalen ?

De berekening van het maandelijks termijnbedrag wordt door de nieuwe leverancier onderbouwd met ‘verwachte’verbruikshoeveelheden. 2107 KwH stroom en 942 m3 aardgas. Dan weer even rekenen.

In het geval deze ‘te verwachten’verbruikshoeveelheden los gelaten worden op de tarieven die deel uitmaken van de offerte eindigt het bedrag van de jaarnota op € 971,44. Zo’n bedrag zou dan tot een maandelijks termijnbedrag van € 80.95 kunnen leiden. Ra-ra toch minder betalen ?

En dan nog… Waarom zou ik een voorschot van € 1.020 in termijnbedragen van € 85 gaan betalen als de –door de nieuwe leverancier berekende –jaarnota niet meer dan € 971,44 zal bedragen? Vreemde manier van minder-betalen…

Dan maar op zoek naar de spreekwoordelijke mouw waar de aap of apen uit gaan komen. De nieuwe leverancier geeft aan dat het termijn bedrag berekend werd met verbruiksinformatie ‘op basis van het historisch verbruik’ van het woonadres.

Met de huidige leverancier (Electrabel) werden op de jaarnotas onderstaande (dus historische) hoeveelheden afgerekend:

2012 04/08-2012- 06/02-2013 1.445 KwH Stroom 637 m3 Aardgas voorschot € 117/ maand

2013 06/02-2013-27/01-2014 2.169 Kwh Stroom 1.008 m3 Aardgas voorschot € 107/ maand

2014 28/01-2014- 05/01-2015 1.956 KwH Stroom 680 m3 Aardgas voorschot € 81/ maand

Bij de jaarafrekening 2014 ontvingen wij een restitutie van € 276 en werd het maandelijks voorschot bedrag door Electrabel gereduceerd tot € 76.

Noch enig rekenkundig gemiddelde, noch een gewogen gemiddelde ,noch een door extrapolatie (naar 365 verbruiksdagen per jaar) verkregen verbruikshoeveelheid sluit aan bij de hoeveelheden (2.107 KwH & 942 m3) die de nieuwe leverancier gebruikt voor de berekeni ng van het termijnbedrag. Klaarblijkelijk hanteert de nieuwe leverancier een eigen versie van onze verbruikshistorie. Navraag bij de leverancier levert voorlopig geen reaktie.

Prijsvorming

Door gebruik te maken van de vergelijkingstools die op internet aanwezig zijn werd een overzicht gemaakt van de componenten en prijzen die de leverancier , de overheid en de energietransporteur hanteren om de gebruiker geestelijk rijp/murw te maken om over te stappen.

De leverancier adverteert naar de (consument-) verbruiker met indrukwekkende KwH- en m3- prijzen (tot wel vier cijfers achter de komma!).

Het effekt van deze over-gedetailleerde prijsinformatie beperkt zich bij doorrekening tot een verschil van minder dan 1 % op de jaarafrekening. Dus waarom de prijzen niet op voorhand recht-toe recht-aan op centen afronden? Dat vereenvoudigt de toegankelijkheid, de tranparantie en –dus- de keuze.

De overheid en de transporteur laten de leverancier het ‘vuile werk’ op knappen. Die leverancier behoudt plm. 49% van het bedrag van de jaarnota voor de neschikbaar gestelde energie en zijn bedrijfsvoering. Voor de resterende 51 % functioneert de leverancier als kassier voor de overheid en transporteur.

Door de -tijdelijk– gefixeerde vermindering van energiebelasting valt de overheidsheffing op stroom in veel gevallen nagenoeg weg. De overheidsheffing op aardgas beloopt jaarlijks voor de gemiddelde’ verbruiker al snel € 250.

Het totaalbedrag van de ‘diensten’ die de transporteur aan de (klein-)verbruiker levert beloopt –ongeacht het verbruik – zo’n € 390 op jaarbasis.

Of en wanneer wij nog een keer ‘overstappen’ is nu nog niet duidelijk. Zelfs met ons –niet royale- energieverbruik blijven wij geintereseerd om jaarlijks meer dan € 299 te besparen… Maar waar ???

Reageer