Stop de slimme meterToon eerste bericht

162 reacties

@Stephan@Erik

Nog geen reactie van jullie gezien op het voorstel de betrokkenen een POLL voor te leggen om te zien hoe het met de invoeringsweerstand gesteld is....

Een langlopende POLL-geschiedenis over meerdere jaren zou m.i.interessant zijn voor de Consumentenbond, de politici, de stakeholders en de consumenten.Bij voorbeeld:

+Ik heb al een slimme gas+stroom-meter en ben tevreden ermee

+Mijn slimme stroom-meter mag weer terug, hij voldoet niet

+Ik wil geen slimme meters om privacy-redenen

+Helpt nog niet echt bij zonnepanelen, daarom niet!

+Niet, omdat ik nog steeds geen voordelen zie

+De slimme meters mogen geÏnstalleerd worden als ik ze maar aan/uit kan zetten

+De slimme meters zijn nog niets voor de kleine particulieren

+STOP meteen de slimme-meters-promotie, isoleren is de eerste stapWaarschjinlijk zijn er zelfs meerdere opties die aangekruisd moeten kunnen worden.NB. Ik heb dit voorstel gelijktijdig bij het Independer-energie-forum neergelegd......
Een consonantie is waar te nemen tussen de drie uitgekozen leveranciers.........

(waaronder geen nederlands bedrijf)

1 - Landis+Gyr, Zwitserland

2 - Floridan uit Denemarken

3 - Iskraemeco uit SloveniË

______________________________________________________________________________________

Deze topic heeft dus uiteindelijk gÉÉn enkel resultaat opgeleverd, zijn doel niet bereikt en de slimme-meter-trein dendert gewoon door.......beetje machteloos gevoel dat daar is ontstaan.

Of niet? 100 reacties......toont toch, dat het onderwerk wÉl geleefd heeft!

Ik ga ervan uit, dat de Consumentenbond op een gegeven moment nog wel aan "een tafel" is uitgenodigd om een consumentenduit in het lobbyzakje te doen. Omdat ik niet lid ben, heb ik gÉÉn idee of dat ooit gecommuniceerd werd met de CB-leden. Kan daar een lid misschien iets meer over vertellen?

Of een reactie van de CB zÈlf, alhoewel er mij helaas te vaak geen antwoord van binnenuit komt...... :-((
Inzicht kan er zeker voor zorgen dat je je gedrag gaat aanpassen. Net zoals een terugdraaiende oude meter een sport op zich kan worden als je zonnepanelen neemt. Zonnepanelen zijn, naast privacy, het sterkste argument om geen slimme meter te willen. Want met een slimme meter kan je precies zien hoeveel je zonnepanelen opbrengen. Nu is dat geen probleem, maar als de overheid dat gaat belasten, dan zijn zonnepanelen opeens een stuk minder rendabel. Bij een oude meter kan dit niet, behalve als je meer opwekt dan gebruikt. Maar dat is momenteel al uit financieel oogpunt onverstandig. Leve de fossiele grondstoffen minnende overheid....
In die poll mis ik nog een belangrijk argument, nl. dat het voor bezitters van zonnepanelen erg nadelig is om een "slimme meter" te hebben. In de huidige situatie draait de meter terug bij helder weer en verbruiken we jaarlijks weinig Kwh. Bij de nieuwe meter zouden we meer betalen voor de energie die aan ons wordt geleverd dan we voor de door ons opgewekte energie ontvangen.
Ik kan de zuinige meter weigeren. Als mijn huidige meter aan vervanging toe is, word ik dan alsnog verplicht een zuinige meter te nemen of wordt er dan gratis een vervangend exerplaar geinstalleerd?
Na alle isolatie, zonnepanelen, bruisers en wat dies meer zij, is het laagste gebruik wel zo'n beetje bereikt. Nog lager betekent parka en snowboots aan of kou lijden, vocht in huis, schimmels, ziek worden, arbeidsverzuimen en zorgkosten maken. En een wedstrijdje met een korting bij 10% lager verbruik zit er niet in.

Al die energieleveranciers en ook de eigenaars van de infrastructuur verkrijgen met de slimme meter gratis strategische informatie. Dit scheelt hun tonnen in vergelijking met het inhuren van dure professionals. Deze uitsparing zou aan de klanten doorberekend moeten worden. DÁt was toch de bedoeling, dat de hele maatschappij er van profiteert?

Maar nee. Neem je gÉÉn slimme meter, dan heb je voortaan ook geen laag tarief meer. Dat lijkt mij toch wel heel erg op afpersing. En wie dan bezuinigt profiteert er niet van, integendeel, die betaalt meer. En zo ook degene die al op het minimum zit, dankzij alle gedane investeringen om minimaal te gebruiken.

Het is duidelijk dat de voordelen uitsluitend naar de energieleveranciers gaan. Heeft er weer een minsiter een commissariaat bij een multinational, net als bij de Zorg?

Voor de privacy is er geen gevaar; diemeter ziet alleen maar energieverbruik. Maar moeten mensen die een netwerk en internet via het stopcontact hebben dan niet oppassen ? Wie kan er controleren wat die software allemaal doet? Ik niet. En kan aan het verbruik, totaal en van uur tot uur gemonitord, niet gezien worden wie de alleenstaanden zijn en wanneer zij niet thuis zijn?

Ja, ik heb zo mijn bedenkingen, dat is duidelijk.
ik vertrouw dat zogenaamde uitzetten van die stomme meter ook niet.

helpt het om zilverpapier/folie er omheen te doen?
Badge
Oh jee, wat een toestanden.Een, niet de, belangrijke reden van de slimme meter: kan op afstand worden geblokkeerd. Nog meer redenen kom ik verderop aan toe.

Is wel handig in geval van wanbetalers, het voorkomt allerlei onprettige diskussies met eventuele intimidatie richting de perso(o)n(en) die op klassieke manier de afsluiting uitvoeren. Met die slimme meter kan vanuit een controlekamer (die zich letterlijk overal, dus desnoods in Nieuw Zeeland kan en mag bevinden -waarom nou juist Nieuw Zeeland? Verder weg van NL kan niet, als je wel verder gaat, kom je weer dichterbij- ), de energietoevoer worden geblokkeerd. Gewoon een muisklik in de controlekamer en de wanbetaler zit in het donker en/of kou.

Nou, uitgerekend dÀt argument, wordt in feite nooit belicht. Ik snap wel waarom. Dat is niet hetzelfde als dat ik het met dat argument eens ben.We moe(s)ten dus met een lekker klinkend, maar daarmee nog niet per definitie juist argument, worden gelokt om toch vooral aan die slimme meter te gaan.

Een vaag gebruikt argument: geeft nauwkeurig inzicht in uw energie ge- en verbruik.

Op zich is dat een correct argument, maar, de wens tot dat inzicht zit tussen de oren van de gebruiker. Zij die die wens al hadden, lees al die mensen die via lijstjes in de meterkast en spreadsheet(s) hun gebruik bijhielden, wordt het niet echt veel comfortabeler gemaakt, zij die die wens niet hadden en ook niks bijhielden, gaan dat door die slimme meter echt niet ineens wel doen. Nou vooruit, een maand, twee maanden, tot de nieuwigheid eraf is.

Dat nauwkeurige van dat inzicht is trouwens een tweesnijdend mes, voor jezelf kÀn dat inzicht handig zijn, maar ook 'anderen' zoals de energiemaatschappij(en), netbeheerder(s) en …. ja wie eigenlijk allemaal? Meer dan je kunt verzinnen.

Noord Korea? Putin? Tja, waarom niet. Alhoewel, die zullen niet echt in mijn en uw verbruik geÏnteresseerd zijn, maar die mogelijkheid op afstand meters te kunnen blokkeren, zal ze ongetwijfeld aanspreken.Dat laatste heb ik in september 2014 tijdens een voorlichtingsavond van Essent naar voren gebracht. Reactie: de aanwezigen keerden zich tegen mij.

Essent voorlichter (een HTS-ingenieur): de software is hack-proof en we hebben dan ook nog iets van hack- en andere inbraakpogingen gemerkt.

Tja, hoe naief kun je zijn. Of is dat ontkennen bedrijfspolicy? Als dat het geval mocht zijn, is het allemaal nog veel erger.Zoals in deze rubrieken al vermeld en door de zojuist genoemde Essent voorlichter als een soort geheimpje verteld, het uitlezen van de slimme meter gaat via een ingebouwde GSM met SIM-kaart.

Als je niet wilt dat de slimme meter Überhaupt op afstand kan worden uitgelezen, moet je van je meterkast een kooi van Faraday maken. Hoe?

Je zou de meter in de aluminiumfolie kunnen wikkelen. Probleem: je kunt niet bij de achterkant van de meter, daar is de kooi dus lek.

De hele meterkast, inclusief de toegangsdeur, voorzien van onderling goed elektrisch geleidend verbonden metalen gaas met fijne mazen bekleden. Is nogal wat werk, maar dat is te doen, desnoods via aangrenzende vertrekken. Dat in tegenstelling tot de niet bereikbare achterkant van de slimme meter mee omwikkelen. Bezwaar van de kooi van Faraday: je WiFi base station komt er ook niet doorheen, moet je dus een andere plaats voor verzinnen.In verband met het toenemend aantal zonnepanelen en windturbines wordt ook de terugleverkwestie neteliger.

Kijk, energie werd (!!, met de nadruk op de verleden tijd) jarenlang beschouwd als een nutsvoorziening, maar de nutsvoorzieningen zijn afgeschaft, het is allemaal commercieËel verhandelbare waar of goederen geworden. De commercie zou er voor zorgen dat het allemaal beter en goedkoper ging worden. Beoordeel zelf maar of dat (al) is uitgekomen.

Nou, commercieËel verhandelbaar economisch goed houdt in dat schaarste en overvloed verschuivingen in de tijd in de prijsvorming verschijnen.

Ah, kijk, als er veel aanbod van stroom is, ’s zomers op een strak blauwe dag bij een matige oosten wind, zakt de prijs per eenheid, althans volgens het economische model.

Daarvoor moet je dus wel precies weten wat er wanneer waar naartoe en waar vandaan stroomt. Daarvoor is een 'slimme meter' nodig.

Daarmee wordt het mogelijk terug geleverde zonnepanelenstroom tegen op dat moment geldende prijzen te verrekenen. Die zijn laag want er is veel aanbod.

Volgens datzelfde principe wordt stroom tijdens het bereiden en nuttigen van het 8 gangen kerstdiner, wat duurder. (In Nieuw Zeeland hebben ze dan net de langste dag achter de rug… daar is de stroom wat goedkoper op dat moment).Nou ja, zoals het nu gaat met teruggeleverde zonnestroom tegen hetzelfde tarief als wat je betaalt voor betrokken stroom, het zogeheten salderen, dat gaat zowiezo verdwijnen. De vraag is niet of, maar wanneer. Inderdaad, zodra iedereen een slimme meter heeft.Begrijp mij niet verkeerd, dat energie in het algemeen en stroom in het bijzonder, tegen door economische wetten tot stand gekomen prijzen worden verhandeld, daar is formeel niks mis mee.

Laat onverlet dat het aantal aanbieders van energie wat aan de krappe kant is om van een 'level playing field' waar al die economische modellen op gebaseerd zijn, te kunnen en mogen spreken.Iets wat ik absoluut niet begrijp: waarom kan ik mijn slimme meter niet zelf op en met mijn eigen computertje uitlezen? Zo moeilijk is dat nou ook weer niet om dat automatisch in een spreadsheet te laten lopen. Waarom wordt dat onmogelijk gemaakt, waarom moet ik daarvoor een contract afsluiten met een obscure organisatie en die via dat contract toestemming geven om dat voor mij bij te houden, met wat moeilijk leesbare clausules inzake privacy en vrijwaring bij eventuele fouten. Dat kabeltje wat je aan die speciale poort van de slimme meter kan, mag en moet hangen voor dat doel, gaat naar je modem/router en vandaar zonder jouw of mijn tussenkomst via het internet naar die obscure organisatie. Die organisatie op zijn beurt, biedt mij via een account(je) en een login de mogelijkheid via hun server gedetailleerde inzage te krijgen in mijn energie ge- en verbruik. Soms tegen een tarief, soms gratis. Nou in geval van gratis doen die lui 'iets' met mijn gegevens en daar heb ik toestemming voor gegeven via die wat moeilijk leesbare artikelen in het contract, want ergens moet het geld voor die server vandaan komen.

Kijk, dat is nou precies wat ik allemaal niet wil. Ik wil dat dat alleen binnen mijn eigen omgeving en op mijn eigen computertje kan. Simpel toch? En waarom wordt nou juist dat geblokkeerd?Die slimme meter gaat er komen, linksom of rechtsom, vrijwillig of gedwongen, u gaat 'm krijgen. Voor uw plezier en in uw belang!

Wie dat gelooft laat zich alles wijsmaken.

Nee nee, uw en mijn belang heeft geen enkele rol gespeeld in de afwegingen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de oude meter, der dagen zat, er compleet naast zat.
Volgens mij komen deze meters er metname om een onderscheid te kunnen maken tussen afgenomen -en geleverde stroom. Wellicht heeft u nog geen panelen op uw dak maar de verwachting is dat een substantieel deel van de nederlanders dat binnen tien jaar wÉl heeft. Bij de oude meters is het zo dat teruggeleverde stroom gewoon in mindering gebracht wordt op de afgenomen stroom (de meter draait terug). Dit betekent dat voor beiden hetzelfde tarief geldt. Dat laatste zal in de toekomst niet langer het geval zijn uw krijgt straks minder voor door u geleverde stroom dan dat u voor de afgenomen stroom gaat betalen.
Je moet net alles geloven wat ze schrijven zeker niet in de komkommertijd. De man zegt het zelf, hij was al tegen. Cognitieve dissonantie dicteert het verzamelen van in zijn visie passende geruchten.


In die poll mis ik nog een belangrijk argument, nl. dat het voor bezitters van zonnepanelen erg nadelig is om een "slimme meter" te hebben. In de huidige situatie draait de meter terug bij helder weer en verbruiken we jaarlijks weinig Kwh. Bij de nieuwe meter zouden we meer betalen voor de energie die aan ons wordt geleverd dan we voor de door ons opgewekte energie ontvangen.Beter lezen 12-2-2015
Het peil van de discussie begint nu wel onder nul te raken.
Het zal wel een stomme opmerking zijn maar waarom leidt dit tot een discussie. Als jouw leveracier je meter wil vervangen dan mag hij dat, met inachtneming vand de wet, toch gewoon doen.
U geeft aan een enorme stijging in de rekening te hebben die aboluut veroorzaakt is door de nieuwe niet geijkte meter. In dat geval krijgt u uw geld toch terug.

In reactie op:

het ijken van een 'slimme meter' kost wel € 300,-- en moet door de consument betaald worden. Alleen als blijkt dat de 'slimme meter' niet correct is, wordt het bedrag vergoed. Inmiddels is de gasrekening van Enneco over de maanden augustus 2014 t/m april 2015 ontvangen, met het bedrag van maar liefst € 1.300,00. Ronduit ongelofelijk!
Als we als leden van "de bond" nu een ding zeker weten is dat gratis niet bestaat. De leveranciers verdienen dus aan onze gegevens en mogen deze ook door verkopen. Nog een ding wat we zeker weten; alles wat over internet gaat kan op ingebroken worden. Dat gebeurt bij banken ook en daar zitten hele teams realtime te beveiligen. In Spanje werden deze meters vorig jaar al gehackt. Straks komt er ook een slimme water meter. En vervolgens zijn er lieden die precies weten wanneer je op vakantie bent of een dag weg, of ziek (je trekt b.v. meer door dan anders) etc. Er rest een hele simpele vraag; als IK bewuster moet worden van mijn verbruik waarom moeten alle gegevens dan perse via een website en ook naar de leverancier? Die hoeft toch maar 1 keer per jaar gegevens te hebben. Zo'n programma zou toch ook gewoon op mijn computer moeten kunnen draaien met verbinding via WIFI. Of met een "Toon" die alleen lokaal in huis werkt. Wel raar dat zo'n voorziening door niemand wordt aangeboden. Ik houd het maar op een valse Toon.
J. Noordam: het zou kunnen dat er met de bij u geplaatste slimme meter technisch iets mis is. Uw gasverbruik is na het plaatsen gestegen met ongeveer 20% (ik vergelijk nu 8 met 12 maanden omdat het leeuwendeel van het gasverbruik voor verwarming is). Inderdaad hadden we geen strengere winter dan het jaar daarvoor, maar bedenk even of er nog andere mogelijke redenen zijn die een stijging van 20% kunnen verklaren, zoals vaker overdag thuis zijn of zoiets. Als echt alles hetzelfde is gebleven dan kun je gaan voor het laten ijken - indien de meter inderdaad niet in orde was dan moet die €300 gerestitueerd worden.

Overigens biedt die slimme meter, nu ie er toch zit, wel de mogelijkheid om een beter inzicht te krijgen in het verloop van het gasverbruik. Door een energieverbruiksmanager te koppelen valt te zien waar de pieken zitten.

En inderdaad: wie dit probleem ook heeft: meld het hier!
F. Vogelaar: dat klopt inderdaad. Zolang je geen toestemming geeft voor permanent uitlezen vindt er slechts eenmaal in de twee maanden communicatie plaats.
De poll komt eraan, er zijn nog enkele techische problemen.

Wat betreft de privacy en de mogelijkheid om de slimme meter uit te lezen via je eigen PC of app: graag verwijs ik naar de Consumentengids die dinsdag 24 februari uitkomt.

Inderdaad maakt het gasverbruik een groter deel uit van de energierekening dan het elektriciteitsverbruik. Voor beide geldt: je kunt erop besparen, misschien kan de slimme meter helpen?
Er is al een mooie hoeveelheid argumenten voorbij gekomen over de slimme meter. Daarvoor hebben we deze community ook.

Wel wil ik waken voor argumenten die feitelijk onjuist zijn. Dat geldt in dt geval voor: dat er via de slimme meter de mogelijkheid is om de stroom op afstand af te schakelen. Dit is niet het geval. Jarenlange lobby van de Consumentenbond heeft ervoor gezorgd dat de meters niet op afstand kunnen worden uitgeschakeld, dat je de slimme meter mag weigeren, dat gegevens niet continue verstuurd worden maar slechts iedere twee maanden, en dat je het lezen op afstand kunt uitzetten als je toch een slimme meter hebt. Daar zijn we trots op en dat meld ik hier graag ☺️
Bij deze nogmaals benadrukt wat H.G. van Rheenen al aangeeft: je mag de slimme meter altijd weigeren. Ook als je meter wordt vervangen omdat ie wordt afgekeurd. Dat vervangen moet je wel accepteren, maar je kunt nog steeds een oudere 'niet-slimme' meter eisen.

Wat de Consumentenbond betreft is het peil van deze discussie niet onder nul. Wanneer de reactie van A. Deen betrekking heeft op de kritische noot die H.G. van Rheenen plaatst over de onafhankelijkheid van de Consumentenbond: dat mag uiteraard. Wij zijn als Consumentenbond blij dat consumenten ons kritisch volgen, en zijn zelf ook continue scherp op onze onafhankelijkheid. Onze onafhankelijkheid is ons belangrijkste handelsmerk, en daar zijn we trots op. Ook het feit dat wij soms van bedrijven geld ontvangen bij bijvoorbeeld een overstap via de energievergelijker staat onze onafhankelijkheid niet in de weg, omdat daar een harde regel voor geldt: de Consumentenbond ontvangt dan van elk bedrijf dezelfde (redelijke) vergoeding per aangebrachte deelnemer, zodat er een gelijk speelveld is en bepaalde aanbieders geen commercieel voordeel boven anderen krijgen.

Wel zie ik de relatie tussen de 'onafhankelijkheidsvraag' en de uitzending van Kassa niet. Reacties op het artikel in de Consumentengids van 24 februari zijn hier overigens van harte welkom.
Er zijn best wat reacties, dit onderwerp leeft! De slimme meters worden dan ook sinds begin dit jaar de komende jaren aan iedereen aangeboden, dus goed dat we er hier op in gaan.

Ik zie drie hoofdonderwerpen: 1. hoezo energiebesparing? 2. privacy-aspecten 3. geen laagtarief meer

    De overheid zegt: door inzicht in je energieverbruik ga je energie besparen. Veel huishoudens hebben nog veel besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld isolatie of het vervangen van oude stroomslurpende apparaten. Ik zie hierboven bedenkingen, wie kan dit nog wat extra toelichten? Wanneer iemand zou inbreken op je slimme meter, dan kan die zien wat je leefpatroon is, of wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent. Denken jullie dat dit een reeel gevaar is? Heeft er iemand voorbeelden waar dit mis is gegaan? De overheid stelt expliciet dat uitsluitend de bewoner inzage heeft in de gegevens, die slechts eenmaal per twee maanden verstrekt worden. Wie heeft er dubbeltarief en zou zich benadeeld voelen als dit er niet meer is door de slimme meter?
Free Spirit en A. van Veen: dit is interessante informatie, dank hiervoor.

Er zijn dus signalen dat er toch nog een meteropnemer langskomt als je een slimme meter hebt. Aan jullie beiden nog de vraag ter check: jullie hebben een slimme meter en hebben het uitlezen op afstand niet uit laten zetten? En krijgen toch bericht over een meteropnemer die langs moet komen?

Interessant. Wellicht is het een eenmalige check of de slimme meter goed geinstalleerd is, maar mocht dit structureel blijken dan gaan we daar als Consumentenbond wellicht aandacht aan besteden.
Bij deze nogmaals benadrukt wat H.G. van Rheenen al aangeeft: je mag de slimme meter altijd weigeren. Ook als je meter wordt vervangen omdat ie wordt afgekeurd. Dat vervangen moet je wel accepteren, maar je kunt nog steeds een oudere 'niet-slimme' meter eisen.

Wat de Consumentenbond betreft is het peil van deze discussie niet onder nul. Wanneer de reactie van A. Deen betrekking heeft op de kritische noot die H.G. van Rheenen plaatst over de onafhankelijkheid van de Consumentenbond: dat mag uiteraard. Wij zijn als Consumentenbond blij dat consumenten ons kritisch volgen, en zijn zelf ook continue scherp op onze onafhankelijkheid. Onze onafhankelijkheid is ons belangrijkste handelsmerk, en daar zijn we trots op. Ook het feit dat wij soms van bedrijven geld ontvangen bij bijvoorbeeld een overstap via de energievergelijker staat onze onafhankelijkheid niet in de weg, omdat daar een harde regel voor geldt: de Consumentenbond ontvangt dan van elk bedrijf dezelfde (redelijke) vergoeding per aangebrachte deelnemer, zodat er een gelijk speelveld is en bepaalde aanbieders geen commercieel voordeel boven anderen krijgen.

Wel zie ik de relatie tussen de 'onafhankelijkheidsvraag' en de uitzending van Kassa niet. Reacties op het artikel in de Consumentengids van 24 februari zijn hier overigens van harte welkom.Wij hebben de slimme meter geweigerd. Maar een traditionele meter kon Liander niet leveren. "Helaas, die hebben we niet meer, maar U kunt wel een digitale meter krijgen ". Nu hebben we dus sinds een paar dagen een nieuwe meter. En weet je wat er zo slim is aan deze? Hij geeft veel minder teruggeleverde energie aan dan wat er volgens ons kastje bij de zonnepanelen wordt geregistreerd. In enkele dagen gaat het al om 25%. En ook energiebewust letten op het verbruik van je apparaten gaat minder goed dan bij de traditionele terugdraaiende schijf omdat je alleen de hele kW ziet op het telwerk

Door Broekema


Inzicht in je specifieke situatie heb ik uiteraard niet, maar zou het kunnen dat het verschil zit in de zonnestroom die je zelf verbruikt. Het kastje bij de zonnepanelen registreert iedere kWh die door de panelen geleverd wordt. Een deel daarvan gebruik je zelf, en wat je niet zelf verbruikt wordt teruggeleverd. Wat je teruglevert is dus eigenlijk altijd minder dan wat je produceert (alleen al vanwege de koelkast bijvoorbeeld), dus wat dat betreft klopt het wel.
Maar misschien een discussie aanzwengelen over de zin of onzin om zoals de oosterburen momenteel overleggen, de slimme meters eerst aan te bieden aan verbruikers die meer dan 6.000kWh afnemen. Voor de kleine particulieren is het systeem uitiendelijk veel te duur! en een kapitaalvernietiging door miljoenen nog werkende meters op de schrothoop te gooien.Hier kan ik het alleen maar heel erg mee eens zijn. Helaas zijn onze politici wat minder slim.

Interesante link voor de slimme meter critici: (12-02-2015)

http://www.z24.nl/ondernemen/slimme-meter-vijf-faalpunten-538006

Door Free Spirit


Dit forum is nog steeds geopend voor argumenten die tegen slimme meters pleiten. Eerder heb ik drie punten 'gedestilleerd', wie maakt een mooi overzicht?

Reageer