Stop de slimme meterToon eerste bericht

162 reacties

@H.Roos.Ik meen, dat ook de Consumentenbond, als uw vertegenwoordiger, mee aan de voorbereidingstafel heeft gezeten en alles maximaal en optimaal voor haar leden heeft uitgehandeld.......de rest is het fatale werk via de haagse afstandsbediening. U kunt vooreerst een klacht indienen bij Stedin/Eneco en op Klachtenkompas.nl. Of iemand zich hiervan ook maar iets aantrekt.........??U heeft echter wèl recht op een vervangende 'domme meter'. Of slimme criminelen niet op een andere manier kunnen checken of u thuis of op reis bent? Wanneer ze 's avonds aanbellen en niemand doet open bij voorbeeld? Of de containers een paar keer checken en kunnen zien dat er niets gedeponeerd wordt. Watergebruik kan gehackt worden.......enz. enz. Dat de buurvrouw uw post ophaalt en de lampen aan- en uitgaan met een slimme schakelaar, zelfs de tv aanstaat is voor criminelen allemaal geen hindernis meer. Het is inmiddels al bijna veiliger om NIET thuis te zijn, gezien het toenemende aantal overvallen.Leuker kunnen we het in Nederland klaarblijkelijk niet meer maken, het wordt allemaal dwangmatiger bepaalt tegen ons gevoel van vrijheid en eigenwaarde. Vijfhonderd realistische burgers verlaten ons land dagelijks voor altijd........Het CBS zegt, dat we die weer opvullen met 'immigranten'.Over veiligheid gesproken! Het is eerder minder de schuld van de slimme meter denk ik.Geplaatst door H.G. van Rheenen op Mrt 4, 2016.
Na bericht plaatsing z.g. "slimme meter" kwam er na mijn weigering een brief met de "chantage mededeling" dat voor mij in de toekomst het piek-en daltarief zal verdwijnen. De slimme meter, zo staat geschreven, is dan de enige manier om gebruik te blijven maken van dit piek-en daltarief. In de eerste brief (plaatsing/ datum) is daar niets over verteld! Na wederom mijn afwijzing slimme meter kreeg ik, enkele dagen later, een agressieve telefonische melding van Stedin (Eneco) dat mijn huidige dubbele meter is afgekeurd. Plots na mijn weigering slimme meter AFGEKEURD!!!!!! Een van mijn meerdere redenen geen slimme meter is dat het niemand wat aangaat wanneer ik als alleenstaande voor eventuele langere duur mijn huis verlaat!
Reputatie 2
Badge +2
Met de slimme meter ontstaat de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen geleverde energie en teruggeleverde energie. Daarbij is er de mogelijkheid deze registratie 'continue' uit te voeren.Voor de leverancier geeft dit grote mogelijkheden voor diversificatie in de kosten.Voor de overheid geeft dit mogelijkheden voor diversificatie in de belastingheffing.Voor de gemiddelde gebruiker lijken er niet erg veel voordelen te zijn. Hij moet er echter wel voor betalen.
De installatie van de slimme meter betekent, dat in de toekomst de energieleverancier precies kan zien hoeveel kWh-en je met je PV-panelen aan het net hebt geleverd. Men gaat dan, zoals minister Kamp al heeft aangekondigd, een lagere kWh-prijs van ca 17 cent per geleverde kWh terugbetalen, In plaats van de 23 cent, zoals nu nog gebruikelijk is.Dat is volgens mij de achterliggende gedachte van de slimme meter.Mevr. L.L.A. Joosten Bikkers - Castricum
Reputatie 5
Badge +6
Van mij mag die slimme meter komen. Maar ivm deze reactie heb ik proberen te zoeken wat nu het ECHTE doel is van invoering van deze meter en wat de voordelen zijn, en ik heb gevoelsmatig weinig goed info gevonden.
  1. De meter kan op afstand uitgelezen worden: ik dacht 1st: "dat scheelt controleurs, inschattingen, administratiekosten etc, dus dat bespaart kosten, dus daarmee houden we de prijzen zo laag mogelijk". Maar toen dacht ik: maar ik neem de standen al zelf op. Dus hoeveel bespaart invoering van die slimme meter nu echt?
  2. Ik kan (?) dan via bv een app mijn standen lezen/verbruik zien: klinkt handiger dan in die krappe meterkast die standen uitlezen. En meten=weten, dus misschien leidt dat inderdaad tot bewuster energiegebruik en daarmee tot extra besparing
Maar zijn er nog meer voordelen? Kunnen apparaten (door oa de slimme meter) zometeen slimmer omgaan met energie (Internet of Things)? Kan het stroomnet beter worden benut door beschikbaar komen van de verbruiksdata?Ja, theoretisch is er meer gevaar voor de privacy dan bij de huidige meters. Maar daar ben ik zelf niet zo bang voor.
De auteur van het Trouw-artikel lijkt inderdaad wel enige last te hebben van cognitieve dissonantie. Hij doet het voorkomen alsof slimme meters al gebruikt worden voor het dynamisch aan de hand van energieaanbod besturen van (huishoudelijke) apparaten, wat echter nog lang niet het geval is. Er wordt hier en daar ervaring opgedaan in proeftuinprojecten, daar zullen nog wel de nodige kinderziekten aan het licht komen. Het gaat nog wel even duren voordat slimme meters echt voor dynamische besturing / dynamic pricing gebruikt worden, en het is voorlopig ook niet nodig: het huidige kleine aandeel duurzame bronnen in de energievoorziening kan probleemloos worden opgevangen.(Terzijde: overigens wel interessant dat het artikel er terecht melding van maakt dat fluctuaties ook goed kunnen worden opgevangen door energienetten over hele continenten met elkaar te verbinden - het waait altijd wel ergens)De slimme meters die nu worden uitgerold kunnen niet eens op afstand geschakeld worden, en je kunt ze weigeren. Dit alles dankzij lobbyewrk van de Consumentenbond, waarover meer gelezen kan worden in de Consumentengids van maart dit jaar. Wie lid van de Consumentenbond is, is beter op de hoogte.Als je een slimme meter hebt, hoef je geen meterstanden meer door te geven en werkt het afrekenen bij overstappen soepeler. Heb je zonnepanelen, en nog een ferrarismeter, dan verdient het overweging om die te laten zitten omdat de salderingsregeling waarschijnlijk versoberd gaat worden. Verder zijn er eigenlijk geen nadelen aan de slimme meter (zie het Consumentengidsartikel), en welke rol ze in de toekomst zullen krijgen houden we uiteraard scherp in de gaten.
Helaas, onze ferrarismeter werd vervangen omdat die partij was afgekeurd. We hebben de slimme meter kunnen weigeren, maar kregen wel een digitale omdat er geen F.meters meer zouden zijn. Later hoorden we via via dat er nog steeds F.meters werden vervangen door andere F.meters, toevallig ging het om huizen zonder zonnepanelen. En bij onze buren zonder zonnepanelen is dezelfde oude meter nog niet vervangen. Ik voel me bedonderd, maar we staan als burgers toch machteloos tegenover de overheid als die hun plannen doordrukken.
Met andere woorden, hij/zij is niet slim.
Ontving vandaag een brief van de netbeheerder STEDIN met de o.a. de volgende inhoud:Wij zijn wettelijk verplicht om minimaal eens per drie jaar de meterstanden bij u op te nemen en de meetinstallatie te controleren.etc, etc, De meteropnemer komt onaangekondigd bij u langs. Bent u niet thuis dan bezoeken wij u nogmaals. U kunt geen afspraak maken voor het tijdstip dat de meteropnemer langs komt. etc, etc(van Veen: Er is sprake van Stedin, Stedin Netbeheer en Stedin Meetbedrijf, het wordt wel lekker ingewikkeld).
De slimme meter is helemaal niet slim. Hij/Zij weet geen verschil tusse zon- en feestdagen. Het ding slaat er maar een slag naar als je dag/nacht tarief hebt. Het ding is slecht af te lezen, je hebt er een lantaarn bij nodig en dan moet je snel zijn anders zit je weer naar een stel nullen te kijken.Toch moet je meer gaan betalen voor de aansluiting ondanks het feit dat er geen mannetje meer langs de deur komt. Dat waren best aardige mensen! We missen weer meer menselijk contact. Jammer.
De slimme meter werd bij ons als volgt naar binnen gesluisd:Wij hebben dag/nacht tarief. In het oude systeem werd de omschakeling via een door het net gestuurde puls omgeschakeld.Plotseling werd de puls niet meer verstuurd.......................... De meter zou wel eens defect kunnen zijn............... 08009009 gebeld.........Oh dan moet u een nieuwe meter hebben................. Wanneer kunnen wij langs komen?........................... datum afgesproken. Zit de gasmeter naast de electra-meter?...................... Ja. ...........Dan krijgt u een slimme meter. Punt uit.
De installatie is door Stedin zelf uitgevoerd (maart 2014). Ik heb begrepen dat er meerdere apparaten zijn die voor het op afstand uitlezen kunnen worden gebruikt. Dus de bij ons geÏnstalleerde meetapparaten kunnen in een ander verzorgingsgebied van een ander fabrikaat zijn.Ik denk dat dit een controle is ter voorkoming van misbruik van de installatie, geen illegale aftakkingen van electra of gas.Wij hebben de uitlezing op afstand (via GSM) niet uit laten zetten. We krijgen nu elke twee maanden een verbruiksopgave per post opgestuurd. (papier optie staat aan)!!Aanpassing: Alle slimme mters op een rijtje http://www.slimmemeters.nl/handleidingen/Wij hebben de Iskra 382 3 fase meter met daaraan gekoppeld de Uniflow G4SMV gasmeter.
1. Hoezo energiebesparing. Alle acties zijn er op gericht de mensen meer energiebewust te doen zijn. Dat gaat niet vanzelf. De een houdt al jaren wekelijks zijn energieverbruik bij en ziet de effecten van zijn gedrag. De ander laat tijdens afwezigheid de gehele dag de binnentemperatuur op hoog niveau staan. Misschien wordt men nog eens wakker. Door de Slimme Meter? 2. Privacy aspecten. Ik heb begrepen dat de slimme meter maar 6 keer per jaar uitgelezen mag worden. Feestdagen zijn vastgeprikt op die van 2011 en mogen niet gewijzigd worden. Wie controleert het uit en inlezen van de meter? 3. Geen laag tarief meer. Wegens het gebruik van een elektrische boiler en bewakingsverlichting hebben wij een dag/nacht tarief voor elektra. Dit was zinvol in de tijd dat de energiemaatschappij nog de gehele keten onder controle had. Bij onderbelasting zag men graag extra belasting van de centrales door opwarmende boilers/ keramische kachels. Dit leverde een besparing op van 12% op de elektrarekening. Die binding tussen opwekker en transport is er niet meer en bovendien moet men belasting betalen over Én het dag tarief Én het nachttarief. Over 2013 was de besparing nog geen 4% van de elektrarekening. (€37 op €1052)De 'slimme meter' geeft wel te mogelijkheid om zelf opgewekte energie zichtbaar te maken.
Reputatie 6
Badge +6
Free Spirit en A. van Veen: dit is interessante informatie, dank hiervoor.Er zijn dus signalen dat er toch nog een meteropnemer langskomt als je een slimme meter hebt. Aan jullie beiden nog de vraag ter check: jullie hebben een slimme meter en hebben het uitlezen op afstand niet uit laten zetten? En krijgen toch bericht over een meteropnemer die langs moet komen?Interessant. Wellicht is het een eenmalige check of de slimme meter goed geinstalleerd is, maar mocht dit structureel blijken dan gaan we daar als Consumentenbond wellicht aandacht aan besteden.Ik heb zelf geen slimme meter, maar de mededeling dat ze toch langs komen ook al heb je een slimme meter is ook op de site van Enexis terug te vinden.Bij de veel gestelde vragen: https://www.enexis.nl/consument/klantenservice/veelgestelde-vragen?pageid=148> Vragen over uw meter of meterstanden > Wanneer komt de meteropnemer.Hier staat:"Enexis is als eigenaar verantwoordelijk voor de meters. Daarom controleert de meteropnemer van Enexis uw (slimme) meter en meterstanden 1 keer per 3 jaar"Ik neem aan dat dit ook bij de andere netwerkbeheerders terug te vinden is.
Reputatie 6
Badge +6
Domme vragen bestaan niet toch? okÉ, komt die.Ik heb begrepen dat je de uitlezing van de slimme meter bij de leverancier kan laten uitzetten. dat betekent dan wel dat de jaarlijkse energiemeter opname weer vanouds gedaan moet worden door jezelf of controleur.Die Controleur komt sowieso langs, ook als je een slimme meter hebt!!
Reputatie 6
Badge +6
Maar misschien een discussie aanzwengelen over de zin of onzin om zoals de oosterburen momenteel overleggen, de slimme meters eerst aan te bieden aan verbruikers die meer dan 6.000kWh afnemen. Voor de kleine particulieren is het systeem uitiendelijk veel te duur! en een kapitaalvernietiging door miljoenen nog werkende meters op de schrothoop te gooien.Hier kan ik het alleen maar heel erg mee eens zijn. Helaas zijn onze politici wat minder slim.Interesante link voor de slimme meter critici: (12-02-2015)http://www.z24.nl/ondernemen/slimme-meter-vijf-faalpunten-538006
Reputatie 6
Badge +6
Domme vragen bestaan niet toch? okÉ, komt die.Ik heb begrepen dat je de uitlezing van de slimme meter bij de leverancier kan laten uitzetten. dat betekent dan wel dat de jaarlijkse energiemeter opname weer vanouds gedaan moet worden door jezelf of controleur.Die Controleur komt sowieso langs, ook als je een slimme meter hebt!!Door Free Spirit
Deze begrijp ik niet, kun je dit toelichten? Er wordt gesteld dat er geen meteropnemer meer langs hoeft te komen als je een slimme meter hebt en het uitlezen op afstand niet hebt laten uitzetten.Door Erik
Dat is inderdaad de officiËle lezing, maar ik heb de afgelopen maanden 2 keer een controleur van Enexis aan de deur gehad voor meter controle. Beide keren was ik niet thuis en lag er een kaartje in de bus dat ze langs waren geweest. Hierop stond expliciet op dat men ÓÓk langs kwam als ik een slimme meter zou hebben. Ze blijven dus gewoon doorgaan met controleren. Hiermee slaan ze zelf een pijler onder de slimme meter vandaan.De niet officiËle lezing: men wil dolgraag achter de voordeur kijken. Data verzamelen van klanten is nu eenmaal booming business
Reputatie 6
Badge +6
Nee, ik heb het hier over de teruggeleverde energie. Wat wij gebruiken wordt apart bijgehouden van wat wij leveren op deze digitale niet-slimme meter. De koelkast heeft dus geen invloed. En dat dat kastje bij de zonnepanelen per dag 2 kW gebruikt lijkt me ook overdreven. Of is het misschien de nieuwe meter die zo veel energie gebruikt als hij mijn teruggeleverde energie berekent? Zijn er meer mensen die sinds het vervangen van de meter opeens minder stroom lijken terug te leveren dan dat er door Omnik wordt geregistreerd?Ik ben bang dat je niet helemaal begrijpt hoe het werkt. Wat jij gebruikt op de meter in de meterkast is wat je uit het net betrekt, dat is meestal 's avonds.Je kunt er vanuitgaan dat gemiddeld 30% van de opbrengst van de zonnepanelen zelf gebruikt en de rest terug levert. Je levert dus minder terug dan je opwekt.Die 25% is heel normaal.Jou verhaal onderstreept wel mijn stelling dat de draaischijfmeters door digitale meters worden vervangen (ook als je geen slimme meter wilt) om de saldering in 2020 de nekt te kunnen omdraaien. Zolang er nog draaischijf meters zijn is dat niet mogelijk.
Reputatie 6
Badge +6
Er zijn best wat reacties, dit onderwerp leeft! De slimme meters worden dan ook sinds begin dit jaar de komende jaren aan iedereen aangeboden, dus goed dat we er hier op in gaan.Ik zie drie hoofdonderwerpen: 1. hoezo energiebesparing? 2. privacy-aspecten 3. geen laagtarief meer    De overheid zegt: door inzicht in je energieverbruik ga je energie besparen. Veel huishoudens hebben nog veel besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld isolatie of het vervangen van oude stroomslurpende apparaten. Ik zie hierboven bedenkingen, wie kan dit nog wat extra toelichten? Wanneer iemand zou inbreken op je slimme meter, dan kan die zien wat je leefpatroon is, of wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent. Denken jullie dat dit een reeel gevaar is? Heeft er iemand voorbeelden waar dit mis is gegaan? De overheid stelt expliciet dat uitsluitend de bewoner inzage heeft in de gegevens, die slechts eenmaal per twee maanden verstrekt worden. Wie heeft er dubbeltarief en zou zich benadeeld voelen als dit er niet meer is door de slimme meter?
1 Ik hou al 25 jaar mijn energieverbruik maandelijks bij, daar heb ik geen slimme meter voor nodig. De meter vertelt je niet dat je de muren moet isoleren, als ze niet geisoleerd zijn weet je dat zelf ook wel. Een veel stroom verbruikend elektronisch apparaat spoor je eenvoudig op door er een watt meter tussen te zetten. Energie bedrijven zouden die meters periodiek uit moeten lenen aan mensen die boven gemiddeld verbruiken, dat zou veel effectiever zijn. Maar ze zijn al te koop voor 15 euro, die heb je zo terug verdiend. 2 Dat is inmiddels een feit, het bleek kinderlijk eenvoudig bij een energie bedrijf het verbuik van de buren op te vragen. EÉn rotte mederwerker van het energie bedrijf is meer dan genoeg om een golf aan inbraken te weeg te brengen tijdens vakantie tijd.3 Ik niet, het verschil is onderhand marginaal en kan in in mijn ogen wel afgeschaft worden.
Reputatie 6
Badge +6
De slimme meter zou eerst verplicht ingevoerd worden, maar dat plan sneuvelde.Daarna werd de invoering gewijzigd in vrijwillig, maar de netbeheerder keurt simpelweg de oude af en dreigt met afsluiten om een slimme meter geplaatst te krijgen. Er sprake van ernstig machtsmisbruik en zeker geen sprake van vrijwilligheid.De reden mag duidelijk zijn, de overheid kan het salderen niet afschaffen zolang er nog draaischijf meters zijn, ze hebben er grote financiËle belangen bij. Ook de energie maatschappijen en netbeheerder kunnen grof geld aan de verzamelde data verdienen. De jubel verhalen komen dat ook uitsluitend daar vandaan.Het programma Kassa maakte dit allemaal nog eens goed duidelijk. Dieptepunt vond ik het uitermate zwakker verweer van Lucas Tassen, die het controleren van de meterstanden bij slimme meters kleine aanloop problemen noemde die snel opgelost zouden worden.De man moest ons gerust stellen over de privacy, maar wist zelf niet eens dat het opnemen van de meterstanden in de wet is vastgelegd en dit met de komst van de slimme meter niet is aangepast. De net beheerders moeten dus nog gewoon langskomen omdat de wet dat voorschrijft. En in zo'n man zonder "basic knowledge" moeten wij als consument vertrouwen hebben?Hij had het over goede afspraken, maar daar had Saskia Bierling het een jaar geleden ook al over, die afspraken zijn op WC papier gemaakt. De slimme meter is zo lek als een mandje en dat lek gaat niet dicht met goede bedoelingen, maar met controleerbare technische aanpassingen.De consumentenbond zou hier boven op moeten zitten. Alle beloften over veilige data blijken tot nu niks waard te zijn.In mijn ogen: Stoppen met de invoering en blokkeren van alle reeds geplaatste slimmere meters totdat de data echt veilig is.
Reputatie 6
Badge +6
Nog een paar argumenten om de slimme meter buiten de deur te houden.1 Hij neemt zelf stroom, meer dan een handvol apparaten in stand-by.2 Tijdens een test periode bleek bij de test groep de besparing minder dan 1% te zijn, te verwaarlozen dus. Stel daar de kosten van ongeveer een miljard tegenover om de oude meters te vervangen.3 Een slimme meter verliest snel zijn nieuwigheid, na een tijdje kijk je er niet meer naar. Maar de data van jou verbruik wordt tot in lengte van jaren opgeslagen.4 Als 90 tot 95% van de bevolking over is op de slimme meter wordt de saldering afgeschaft Het is dus vooral zaak van de zonnepaneel houders om hun oude draaischijf meter te laten zitten. Die saldeert altijd. Het kabinetsbeleid staat of valt er mee.Nog een open deur intrappen:Als je op internet rond neust dan kom je vele jubelende verhalen tegen over de slimme meter. De schrijvers zijn de energie maatschappijen, app makers die ook graag jou data willen en van de overheid. Ze hebben er allemaal financieel belang bij en zijn dus alles behalve objectief. Ik heb al eens geschreven dat de politiek alleen politieke doelen heeft die lang niet altijd in het belang van de burger zijn. Een recent voorbeeld is de invoering van de OV chipkaart, die is er koste wat kost door de politiek er door gedrukt. Nu al wordt dit het grootste bagger project van de eeuw genoemd en die eeuw is nog maar 15 jaar oud. Een abonnement op het traject waar ik op rijdt is de laatste 5 jaar 92% duurder geworden, hoezo geen inflatie.... Ik heb er dan ook geen enkel vertrouwen in dat de slimme meter ook maar iets van voordeel voor de burger heeft. De praktijk staat haaks op de jubelverhalen van de belanghebbenden.
Reputatie 6
Badge +6
Bij deze nogmaals benadrukt wat H.G. van Rheenen al aangeeft: je mag de slimme meter altijd weigeren. Ook als je meter wordt vervangen omdat ie wordt afgekeurd. Dat vervangen moet je wel accepteren, maar je kunt nog steeds een oudere 'niet-slimme' meter eisen.Ik denk dat jij en van Rheenen dan voorbij gaan aan het feit dat je een gewone niet slimme digitale meter krijgt (die heb ik nu ook) maar geen draaischijf meter weer.De overheid kan het salderen alleen afschaffen als alle draaischijfmeters weg zijn.Overigens was die vrouw bij kassa duidelijk: Ze had de keuze tussen slimme meter of afgesloten worden. Gelijk hebben en gelijk krijgen is niet het zelfde.
De slimme meter werd bij ons als volgt naar binnen gesluisd:Wij hebben dag/nacht tarief. In het oude systeem werd de omschakeling via een door het net gestuurde puls omgeschakeld.Plotseling werd de puls niet meer verstuurd.......................... De meter zou wel eens defect kunnen zijn............... 08009009 gebeld.........Oh dan moet u een nieuwe meter hebben................. Wanneer kunnen wij langs komen?........................... datum afgesproken. Zit de gasmeter naast de electra-meter?...................... Ja. ...........Dan krijgt u een slimme meter. Punt uit.Deze 'truc' staat in het EY-bericht, waar berekend wordt (voor Duitsland), dat met de huidige wetgeving van verplichte controle en ijken, alle meters op deze manier zonder dwang en andere/aangepaste wetgeving ook kunnen worden uitgewisseld.......de klus is op deze manier (over 16 jaar).....zonder gemor ook klaar!Uit het nederlandse model meen ik te kunnen afleiden, dat je bij vervanging om technische redenen een slimme meter krijgt, die qua communicatie naar derden gedeactiveerd kan worden, maar of je daarbij meteen je de dag- en nachttarieven verliest....? Zou mij overigens niets uitmaken, want ik betaal inmiddels meer huur voor de dubbelemeter, dan het opbrengt. Ik spaar dus alleen nog voor de meterverhuurder......Op het voorstel om beide meterstanden bij elkaar op te tellen en alles op de dagafrekening te zetten werd niet ingegaan. Laten uitbouwen van de nachtmeter kost weer een volle inkoopwagen bij de supermarkt!Eneco, over klantvriendelijk gesproken!
Inzicht kan er zeker voor zorgen dat je je gedrag gaat aanpassen.Ik vind het FOUT, dat de wetenschappelijke onderzoeken, ook in Nederland, in vreemde talen geschreven worden. Zelfs de opdracht betreffende de nederlandse markt, aan de universiteit van Tilburg, wordt in het engels gepubliceerd. Hoe krijgt de eindverbruiker deze informatie boven tafel en ook niet iedereen is de duitse, engelse of franse vaktaal machtig? Wanneer het om inzicht gaat, moet de informatie wel breed in het nederlands toegankelijk gemaakt worden.........participatie.......geldt voor iedere burger, zonder uitzondeing. Of toch eerder alleen voor de energiebazen, de politiek, DE ELITE?https://pure.uvt.nl/portal/files/1477311/CPDP_final_Cuijper_Koops_springer_1_.pdf
+Tenslotte nog een voorlopig laatste 'stop-de-slimme-meter-argument' over de nog niet behandelde invoeringskosten, in opdracht gegeven door de Bundesregierung an Ernst & Young (link met dik rapport):KostensteigerungEine im Auftrag des Bundesministeriums fÜr Wirtschaft und Energie von der WirtschaftsprÜfungsgesellschaft Ernst & Young erarbeitete Kosten-Nutzen-Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass sich mit intelligenten ZÄhlern im PRIVATHAUSHALT keine Kosten einsparen lassen. Danach Übertreffen die Kosten die mÖglichen Einsparungen erheblich. Eine Einbauverpflichtung wird als unzumutbar bewertet.KostenstijgingIn de analyse komt EY tot de slotsom, dat er GEEN kosten kunnen worden bespaart met smart-meters in particulier gebruik. De kosten OVERTREFFEN de besparingen aanzienlijk. Een inbouwplicht is daarom NIET GERECHTVAARDIGD.https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/kosten-nutzen-analyse-fuer-flaechendeckenden-einsatz-intelligenterzaehler,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

Reageer