Consumentenbond.nl

Thoriumcentrales zijn de toekomst


Reputatie 3
Badge +5
Nederland loopt achter. En zou vol moeten inzetten op de ontwikkeling en bouw van thoriumcentrales. In samenwerking met Duitsland en België, waar hier al aan gewerkt wordt.
De Consumentenbond zou in deze materie moeten duiken, i.p.v. vooral mee te gaan in allerlei initiatieven die zeker op termijn te weinig zoden aan de dijk zetten. Er zouden op z'n minst vragen gesteld kunnen worden aan de voor energietransities verantwoordelijke bewindspersonen.

55 reacties

Reputatie 6
Badge +3
Er zijn (nog) geen werkende thorium centrales in de wereld, dus af het nu verstandig is om daar op te vertrouwen.
Reputatie 3
Badge +5
Laat de ontwikkelaars in en vooral ook buiten NL uitvoerig aan het woord.
Reputatie 7
Badge +4
Flauwekul! Er zijn talloze geheel onschadelijke en ongevaarlijke alternatieven die rechtstreeks uit de natuur komen en die ook nog onuitputtelijk zijn. Bovendien worden zij door de steeds verder voortschrijdende technieken en efficiëntie steeds goedkoper om te benutten.
Fossiele brandstoffen, kernenergie, schaliegas, thoriumcentrales, het is allemaal overbodig en verspilling van geld, grondstoffen en schadelijk.
Reputatie 3
Badge +5
Zo langzamerhand wordt duidelijk dat al die alternatieven ook hun eigen schadelijkheid hebben. Ik zou voor- en tegenstanders van thoriumcentrales wel eens aan het woord willen zien (inhoudelijk dan).
Reputatie 7
Badge +4
Nederland loopt op het gebied van duurzame energie en ook op vele andere duurzaamheidsaspecten inderdaad héél ver achter op veel andere landen.
Qua energie zijn we zelfs al vele jaren het op één na allerslechtste land in héél Europa!
Negatieve beweringen over schone, veilige, duurzame energie komen voornamelijk uit de hoek van degenen die koppig en hardnekkig vast willen houden aan ouderwetse, schadelijke, gevaarlijke en zwaar vervuilende technieken. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die gaan inzien dat daarmee doorgaan absoluut geen optie is. Laten we nu eindelijk eens op grote schaal gaan investeren in veilige en onschadelijke systemen en daarmee de leefbaarheid op aarde beschermen.
Reputatie 3
Badge +5
De ontwikkeling van thoriumenergiecentrales is nieuw, waarschijnlijk relatief schoon, veilig, duurzaam. De voor- en nadelen van alle alternatieven moeten op een rij worden gezet. Nu gebeurt dat nauwelijks en al helemaal niet voor een breder publiek.
Overigens moet dit geen ideologische discussie worden. Wel een die de waarschijnlijke gevolgen voor de langere termijn zoveel mogelijk in kaart brengt. Voer dus voor onafhankelijke wetenschap.
Reputatie 7
Badge +4
ik lees nogal wat ongefundeerde uitspraken, geen feiten en slechts wat loze kreten.

dat is te makkelijk.
Tja Thorium is óók natuur, 'natuur' is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan 'onschadelijk' (en/of gelijk aan bijen boompjes en dergelijke) dat zijn serieuze (en gevaarlijk) misvattingen.

Of dit nu een oplossing voor het energieprobleem is of wordt: Inderdaad @Jan H. de vraag is of nu juist Nederland hier groot op moet inzetten... Frankrijk heeft toch al veel kerncentrales laten we het maar aan hen overlaten.
Wat het energieprobleem betreft las ik laatst, dat dataverkeer 5% van de beschikbare energie verbruikt. Is hier de dataopslag bewust buiten beschouwing gelaten? Ik verwonder me nog steeds over het feit, dat mensen zo braaf gehoorzamen aan besparingstips op het gebied van b.v. verlichting terwijl de echte grootverbuikers buiten beschouwing worden gelaten . Ik had laatst iemand over de vloer voor een energielabel voor mijn huis. In opdracht van mijn woningbouwvereniging, dus het kost mij niets maar het stelt ook helemaal niks voor, terwijl een huizenbezitter wel gedwongen wordt ervoor te betalen.

Dat energieprobleem is gemakkelijk op te lossen door het grootverbruik in beeld te brengen en daaraan een prijskaartje te hangen. Hetzelfde geldt trouwens voor het ons aangeprate wereldvoedselprobleem. In welvarende landen zou een uiterst heilzame wekelijkse vastendag de consumptie al met 14% verminderen en bij meer in te zetten op voedselkwaliteit zou dat de economie niet hoeven te schaden. Eenzelfde soort afweging zou m.i. ook bij energieverbruik aan de orde moeten komen. .
Reputatie 6
Badge +3
Energie gebruik van data verkeer lijkt me alles wat met data opslag en transport te maken heeft. Het zijn o.a. de grote aantallen Internet Servers die nodig zijn om het Internet in de lucht te houden.
Als je daar als gebruiker iets aan wil doen moet je, je abonnement bij je provider opzeggen en stoppen met internet.
Ik ben het met Luctor eens. De huidige groene golf is niet zaligmakend en zal ons land voorlopig niet volledig zelfredzaam kunnen maken. Daarvoor is ons land te dicht bevolkt, te klein en onze behoefte aan energie te groot en diskreet. Wind en zon zijn niet altijd beschikbaar en onze energiebehoefte loopt daar ook nog eens niet mee in de pas. Ook is er nog geen oplossing voor de tijdelijke opslag van energie (met name dag/nacht en zomer/winter) en zijn onze netwerken totaal niet aangepast op wat er komen gaat. Ik pleit voor het opzetten van een strategie voor de komende honderd jaar, waarbij meerdere generaties van oplossingen ons langzamerhand brengen naar "NL nul op de meter". Onderdeel hiervan kan ook kernregie zijn.
@Jan H. Dat eerste betwijfel ik dus. Dat de aanschaf van onze ledlampjes thuis de energie vrijmaakt voor al die in bedrijf zijnde thuis en op het werk computers lijkt me sterk en over het energieverbruik van servers heb ik nog nooit een publicatie gezien. In de hele energiediscussie speelt automatisering geen rol terwijl dat wel zou moeten. In de vorige kabinetsperiode bevond zich onder onze volksvertegenwoordigers slechts één ICT deskundige. Of dat nu beter is weet ik niet, maar bij de laatste verkiezingen heb ik geen duidelijke belangstelling voor dit onderwerp kunnen ontdekken.

Onder deze omstandigheden zou ik inderdaad aan uw laatste suggestie gevolg willen geven, ware het niet dat de overheid en andere vitale instanties mij dit praktisch onmogelijk maken.
Reputatie 6
Badge +3
@Lisa Boele Google even op "internet servers energy" dan vind je een heleboel over hetdata en energy verbruik van deze servers.
Dank en gedaan. Alleen al de headlines bevestigen mijn ergste vermoedens. En opvallend: niets in het Nederlands. Zonder maatregelen lijkt me dat wachten op de eerste grote stroomuitval, te beginnen in Groningen.
Reputatie 7
Badge +4
Grote bedrijven die enorm vervuilen worden gespaard terwijl de consument extra belast wordt.
Helaas kiezen onze opeenvolgende regeringen hier permanent voor.

Energiebesparing begint heel eenvoudig zowel in het groot als in het klein door overbodig energieverbruik te vermijden. Dat is niet alleen goed voor natuur en milieu, maar ook voor je portemonnee. ☺

Er dient op grote schaal en permanent ingezet worden op energietransitie. We hebben nu al enorm moeite met "Parijs" te halen terwijl dit lang niet voldoende is. We kunnen en mogen ons niet veroorloven dat de opwarming van het klimaat veel groter wordt want het zal een catastrofe zijn voor de hele wereld. Denk aan extreme droogte, extreme neerslag, extreme stormen, extreem onweer, ondergelopen gebieden, vernietigde landbouwgrond, honderden miljoenen vluchtelingen.
Reputatie 3
Badge +5
Vanochtend in de Volkskrant (pag. 24) een column onder de titel Gek dat Nederland van het gas af wil, van fysicus J. de Laat. Een prima onderbouwing van de stelling dat door de politiek paniekvoetbal wordt gespeeld en daardoor beslissingen worden genomen waarvan de reikwijdte en verstrekkende gevolgen totaal niet overzien worden.
Thoriumcentrales zouden de toekomst kunnen zijn (ik nuanceer mijn stelling), zeker voor een dichtbevolkt landje als het onze. Maar misschien is het voor de Consumentenbond een brug te ver om zich hier in te verdiepen en haar leden van de voortgang op de hoogte te houden. Hier thuis gaan we in elk geval niet van het gas af zolang niet duidelijk is dat we ons daarmee niet onnodig en gigantisch in de (ook financiële) vingers snijden.
Reputatie 3
Badge +5
Vanochtend (30 mei) op pag. 22 VK vraagt econoom J. Lambers zich af Zetten we de gasmeter en het verstand op nul?
Reputatie 7
Badge +4
In Nederland kan ruim voldoende energie met zon en wind opgewekt worden om alle gebruikers inclusief industrie te voorzien. Minder duurzame initiatieven zijn dus overbodig.
Het is wel wenselijk om met zijn allen in te zetten op besparing van energieverbruik. Dit kan vaak op een heel simpele manier gerealiseerd worden en het bespaart meteen een hoop geld. ☺
Reputatie 7
Badge +6

Het stoomt de pan uit in het buitenland!
Reputatie 6
Badge +5

:o Dat is volgens mij evenveel CO2 als ik in 100000 jaar verbruik. Ik begrijp wel waarom de wereld warmer wordt 😮
Reputatie 5
Badge +5
Wat je ziet boven die koeltorens is waterdamp. CO2 is onzichtbaar en komt niet uit de koeltoren, maar uit de schoorsteen (samen met de andere, veelal niet onzichtbare verbrandingsgassen van bijvoorbeeld steenkoolcentrales). Koeltorens heb je zowel bij fossiele verbrandingscentrales als kerncentrales nodig om het dampvormige opgewarmde koelwater af te voeren.
Reputatie 6
Badge +5
Wat je ziet boven die koeltorens is waterdamp. CO2 is onzichtbaar en komt niet uit de koeltoren, maar uit de schoorsteen (samen met de andere, veelal niet onzichtbare verbrandingsgassen van bijvoorbeeld steenkoolcentrales). Koeltorens heb je zowel bij fossiele verbrandingscentrales als kerncentrales nodig om het dampvormige opgewarmde koelwater af te voeren.
Jeetje, Is dat natuurkunde of scheikunde. 😶
Reputatie 3
Badge +5
Inmiddels kom ik het onderwerp thorium(centrales) in de media steeds vaker tegen en zelfs een enkele politicus waagt het er iets over te zeggen. Het begint kennelijk te dagen.
Reputatie 7
Badge +4
ik ben gebrand op energie onderwerpen, lees elke dag de v-krant, kijk jinek, het journaal, dwdd etc. maar nog nooit iets gehoord/gelezen of dit onderwerp.
Reputatie 7
Badge +4
@E.B.F. Stroeve
Het is ook al lang weer achterhaald en beslist geen goede oplossing. Weliswaar is het veel minder erg en gevaarlijk dan kerncentrales, maar er kleven nog altijd tal van ernstige nadelen aan. Net als bijvoorbeeld het boren naar schaliegas, waarbij met chemische troep in de grond pompen het gesteente gebroken wordt waardoor het gas vrijkomt, soms nog altijd als Ei van Columbus gepresenteerd wordt, is het met thorium ook een kortzichtige en onwenselijke schijnoplossing. Daarom moeten we hier geen tijd, geld en energie meer aan verspillen.

We moeten doorgaan met het verder ontwikkelen en verbeteren van écht duurzame energieopwekking en daarnaast veel meer doen om het gigantische energieverbruik drastisch omlaag te brengen. De industrie zou hiertoe verplicht moeten worden in plaats van hen extreme korting te geven op het afnemen en verspillen van buitensporige hoeveelheden energie.

Doorgaan op de oude, kortzichtige, destructieve weg is eenvoudigweg geen optie. Helaas zijn veel mensen bang voor verandering, ook wanneer dat enorme verbeteringen betreft, en hebben angst voor het leren om anders te gaan denken.

Reageer