Beantwoord

Vattenvall will warmtemeter vervangen door (nog niet uitleesbare) warmtelink

  • 25 November 2022
  • 25 reacties
  • 531 Bekeken

Ik krijg net bericht dat Heijmans langskomt om voor Vattenvall de warmtemeter te vervangen door een Warmtelink. Dat is een apparaat waarmee op termijn op afstand uitgelezen kan worden. Tot dusver heb ik voor de slimme meter van Liander voor elektra vastgezet dat mijn metergegevens niet mogen worden doorgegeven aan Vattenvall en ik wil dat dus ook niet voor mijn warmteverbruik.

vragen :

  1. mag Vattenvall de meter zomaar laten vervangen
  2. wat kan ik doen om uitlezen in de toekomst te voorkomen
  3. weet iemand hoe dat uitlezen plaatsvindt , (via mijn internetaansluiting)
icon

Beste antwoord door E.B.F. Stroeve 25 November 2022, 15:48

Bekijk origineel

25 reacties

Reputatie 6
Badge +7

Ik krijg net bericht dat Heijmans langskomt om voor Vattenvall de warmtemeter te vervangen door een Warmtelink. Dat is een apparaat waarmee op termijn op afstand uitgelezen kan worden. Tot dusver heb ik voor de slimme meter van Liander voor elektra vastgezet dat mijn metergegevens niet mogen worden doorgegeven aan Vattenvall en ik wil dat dus ook niet voor mijn warmteverbruik.

vragen :

  1. mag Vattenvall de meter zomaar laten vervangen
  2. wat kan ik doen om uitlezen in de toekomst te voorkomen
  3. weet iemand hoe dat uitlezen plaatsvindt , (via mijn internetaansluiting)

1 Ja dat mag.

2 als u de stekker eruit trekt (230V)

3 gaat niet via uw internet

 

Dank Bondsbaas !

 

ik heb net Vattenvall gebeld.. je mag de afspraak gewoon annuleren, plaatsing hoeft niet. 

geen argumentatie waarom de plaatsing nodig is :

‘ ja we kunnen maandelijks uitlezen maar we doen er niets mee. alleen bij de eindafrekening ‘ ,

dus ik snap niet waarom ze een duur bedrijf inhuren voor iets dat Vattenvall niet of 1 x per jaar gebruikt.

inderdaad wordt er via het stroomnet uitgelezen

 

 

 

Reputatie 7
Badge +5

 

inderdaad wordt er via het stroomnet uitgelezen

 

da’s apart, vraag me af hoe dat gaat met al die trafo’s ertussen. Normaal gesproken heeft een slimme meter een eigen gsm simmetje.

dat is wat aan de telefoon werd gezegd :)

in ieder geval niet via mn internet aansluiting. geeft zo n gsm metje interferentie met andere apparaten trouwens

 

Reputatie 7
Badge +5

dat is wat aan de telefoon werd gezegd :)

in ieder geval niet via mn internet aansluiting. geeft zo n gsm metje interferentie met andere apparaten trouwens

 

Dan zit er in ieder geval een stekker aan die in het stopcontact zit. 

en ik zou toch maar rekening houden met nog wat vervolg gezeur:

 

 

Reputatie 6
Badge +5

@Blom13@E.B.F. Stroeve Gaat dit over de slimme meter of de warmtelink? Bent u aangesloten op een warmtenet/blok/stadsverwarming o.i.d.?

stadsverwarming en dus warmtelink

 

het gaat dus niet om de slimme meter, die heb ik al, zie eerste post. 

ik heb wel een slimme meter maar vde meterstanden worden niet doorgegeven aan Vattenvall, dat kan je bij Liander aangeven dat je dat niet wil

Badge

Totop heden is de acceptatie van een "slimme” meter nog steeds niet verplicht.

Ook bij ons is getracht om de ouderwetse draaispoelmeter te vervangen maar dat heb ik geweigerd,

Argumenten als zou onze meter kunnen afwijken etc. gelden niet.

Consumenten hebben recht op een geijkte meter maar (nog) niet de plicht.

Nog niet, want de verwachting is wel dat die wetgeving zal veranderen.

Wie zonnepanelen aansluit op het net heeft overigens wel meldingsplicht EN acceptatieplicht om een digitale meter te laten installeren. Verschil met "slim” is overigens louter het toevoegen van de communicatiemodule. Die is voornamelijk in het belang van de provider (verkoop gegevens).

Bron: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/slimme-meter-weigeren

en

https://www.businessinsider.nl/slimme-meter-verplicht-2023-zonnepanelen/

 

Bovendien wijken veel meters nog steeds af:

https://www.utwente.nl/nieuws/2021/8/1156207/slimme-meter-laat-geen-gebruik-zien-maar-teruglevering

 

 

Reputatie 7
Badge +5

je provider mag helemaal je gegevens niet doorverkopen, AVG wetgeving is daar op van toepassing. En verder is het knap dat we iets kunnen weigeren wat helemaal niet van ons is, wordt alleen in ons huis geplaatst….

Reputatie 6
Badge +3

@Thuur  Het bericht van businessinsider is verouderd (van 2019!) en qua informatie zwaar achterhaald. Verder klopt het niet dat bij zonnepanelen een digitale meter met teruglevertelwerk voor 1 januari 2025 (einde volledige saldering) verplicht is. (huidige stand van zaken)
Sommige/de meeste leveranciers ("providers") willen dit heel graag, maar uiteindelijk is alleen de netbeheerder voor zijn eigen meetinrichting verantwoordelijk.
De netbeheerder controleert ook regelmatig in een “populatieonderzoek” de diverse typen elektrameters op afwijkingen (statistisch onderzoek). Meters uit een bepaalde productieserie  die niet meer voldoen worden afgekeurd en z.s.m. “vervangen" (natuurlijk door nieuwere).

Verder gaat het in dit topic trouwens om warmtemeters (en totaal andere tak van sport).

Badge

@E.B.F. Stroeve 

Persoonsgegevens mogen niet worden verkocht.

Maar hier is sprake van geanonimiseerde verbruiksgegevens

@Darkfiber 

Ik zie met interesse uit naar de onderbouwing van hetgeen u beweert.

Dat heb ik namelijk ook gedaan. Maar wellicht is hier sprake van een misverstand.

Mensen worden misleid door de stelling dat een digitale meter zonder communicatiemodule geen “slimme” meter zou zijn. Mij gaat het erom dat digitale meters veel meer registreren dan nodig is voor het opmaken van de rekening in de huidige vorm.

Warmtemeters vallen net als elektriciteits-  en gasmeters onder de categorie energiemeters.

Wetgeving in al dan niet verplicht vervangen ervan verschilt mijns inziens niet zoveel.

.

Reputatie 7
Badge +5

@E.B.F. Stroeve

Persoonsgegevens mogen niet worden verkocht.

Maar hier is sprake van geanonimiseerde verbruiksgegevens

en wat is daar dan mis mee? Het hele CBS is daarop gebaseerd. Het helpt ons als samenleving om inzicht te krijgen en daar beslissingen op te baseren (geanonimiseerd) ipv op Feestboek achtige inzichten in de mensheid 😉

Badge

@E.B.F. Stroeve

Persoonsgegevens mogen niet worden verkocht.

Maar hier is sprake van geanonimiseerde verbruiksgegevens

en wat is daar dan mis mee? Het hele CBS is daarop gebaseerd. Het helpt ons als samenleving om inzicht te krijgen en daar beslissingen op te baseren (geanonimiseerd) ipv op Feestboek achtige inzichten in de mensheid 😉

Maar nu snap ik uw bijdrage niet meer.

U schreef dat de provider helemaal geen gegevens mag verkopen.

Ik antwoordde dat uw gegevens wel degelijk worden verkocht, zij het geanonimiseerd.

En nu reageert u een soort verbolgen omdat u volledig achter die verkoop staat?

Reputatie 6
Badge +3

@Thuur  Ik vind dat u eigenlijk eerst met een officiële bron moet onderbouwen dat een elektrameter met teruglevertelwerk (analoog of digitaal - al dan niet op afstand uitleesbaar) wettelijk per1 januari 2023 vereist is op dit moment. Uw gebruikte expliciet het voorbeeld met zonnepanelen.
Een redactionele businessinsider bijdrage uit 2019 als bron is niet officieel, niet meer actueel en telt niet (meer) mee, sorry.

Mijn bronnen: Slimme meter (elektra&gas) weigeren:

https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/meters-meterstanden-verbruik/ik-wil-geen-slimme-meter en https://www.consuwijzer.nl/energietransitie/keuzevrijheid#slimme-meter
Conclusie: Zo lang een draaischijf- of gasmeter niet is afgekeurd mag u een slimme of domme digitale meter (met terugleverregistratie voor stroom) weigeren (voorlopig tot 1 januari 2025)

Metercontrole - https://www.netbeheernederland.nl/publicaties-en-codes/publicaties19 mei 2022: "Populatiebesluit kWh meters 2021” en “Populatiebesluit gasmeters 2021”

Wat de warmtemeters/warmtelink betreft heb ik (voorlopig) nog geen mening en dus ook niets te onderbouwen.

Ik zelf gebruik trouwens op afstand uitleesbare Kamstrup warmtemeters (draadgebonden, maar verder identiek met warmtelink) voor mijn cv-installatie.
En mijn ferrarismeter blijft voorlopig ook in 2023 nog vrolijk doordraaien c.q. terugdraaien.

Of de slimme meters (voor gas, stroom en warmte) te veel registreren en continu doorgeven is natuurlijk een (andere) discussie waard.

Badge

Beste Darkfiber,

Ik denk dat we ons beiden in grijs gebied bevinden.

De link die ik had gevonden geeft aan dat vanaf 2025 acceptatie van de digitale meter verplicht wordt gesteld. Ik noem dat zelf, vanwege de opslag van veel méér gegevens, een slimme meter.

Overigens ben ik er vanuit gegaan dat acceptatie van die digitale meter verplicht was na installatie van zonnepanelen. Voor zover ik nu kan zien is daar nu (nog) geen sprake van.

Uw link onderbouwt die stelling niet en lijkt er vanuit te gaan dat mensen te allen tijde verplicht zijn om een digitale meter te accepteren, louter wordt onderscheid gemaakt tussen al dan niet actieve communicatiemodule.  Dit suggereert de overheid ook, door de volgende zin:

"Is uw oude meter echt aan vervanging toe, dan ontvangt u een andere meter.

Dit is geen slimme meter, maar een digitale meter die niet op afstand uit te lezen is.".

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/slimme-meter-weigeren

Hier een andere link (ik zie nog even geen datum van publicatie:

Vanaf 2023 (was eerst 2020) zal de slimme meter hoogst waarschijnlijk verplicht worden voor alle consumenten die zelf energie opwekken. De reden hiervoor is dat de Salderingsregeling dan zal worden vervangen door een Terugleversubsidie.

Bron:  https://www.deenergiegids.nl/energie-info/de-slimme-energiemeter/

Onze discussie is overigens niet nieuw. Ik kan de vorige zo snel niet meer terugvinden maar ging er eveneens over of mensen verplicht een nieuwe digitale meter moesten accepteren.

Een jurist gaf uiteindelijk de doorslag. Consumenten hebben recht op een geijkte energiemeter.

De netbeheerder zou kunnen stellen dat je huidige draaispoelmeter in een serie valt die afgekeurd is maar dat verschaft ze niet het recht om de meter te komen vervangen.

Juridisch vertaald: Consumenten kunnen niet worden verplicht om de meter te laten vervangen.

De netbeheerder zou in dat geval ter plaatse moeten aantonen dat de beoogde meter afwijkt.

U en ik weten dat zoiets nimmer zal gebeuren….

En als ik naar de toekomst kijk dan vermoed ik dat we op termijn belang hebben bij digitale meters

en om die reden zelfs verplicht gaan worden.

Ik verwacht namelijk dat energie in de toekomst afhankelijk wordt van het moment:

Op zonnige uren op zomerse dagen heel goedkoop en windstille winteravonden schreeuwend duur.

 

Reputatie 7
Badge +5

@E.B.F. Stroeve

Persoonsgegevens mogen niet worden verkocht.

Maar hier is sprake van geanonimiseerde verbruiksgegevens

en wat is daar dan mis mee? Het hele CBS is daarop gebaseerd. Het helpt ons als samenleving om inzicht te krijgen en daar beslissingen op te baseren (geanonimiseerd) ipv op Feestboek achtige inzichten in de mensheid 😉

Maar nu snap ik uw bijdrage niet meer.

U schreef dat de provider helemaal geen gegevens mag verkopen.

Ik antwoordde dat uw gegevens wel degelijk worden verkocht, zij het geanonimiseerd.

En nu reageert u een soort verbolgen omdat u volledig achter die verkoop staat?

persoonsgegevens mogen niet verkocht worden, daar zijn we het over eens en dat gebeurt ook niet. 

 

(mijn) Geanonimiseerde gegevens mogen gebruikt worden voor allerlei doeleinden, zolang ze maar niet herleidbaar zijn naar mij als persoon. 

en ik heb het idee dat we zo langzamerhand rakelings langs elkaar heen aan het praten zijn. We zijn ook al weer redelijk off topic 

En verbolgen is echt wat anders dan de intentie van mijn reactie

Badge

OK, dan zijn we het met elkaar eens,,, ;-)

Reputatie 6
Badge +3

@Thuur  Citaat: “De link die ik had gevonden geeft aan dat vanaf 2025 acceptatie van de digitale meter verplicht wordt gesteld.” Volgens mij gaf uw link van businessinsider 1 januari 2023 als datum aan. Of heeft u nu plotseling een andere link in gedachte?

Als u er van uit ging dat na de installatie van zonnepanelen een slimme meter verplicht is/was moet u dit ook kunnen onderbouwen - anders is dat gewoon uw mening  - is mijn persoonlijke mening.

Ik ga er überhaupt niet van uit dat de consument een digitale meter moet accepteren!
Citaat: “Conclusie: Zo lang een draaischijf- of gasmeter niet is afgekeurd mag u een slimme of domme digitale meter (met terugleverregistratie voor stroom) weigeren.”
Maar de consument moet dan een analoge meter met teruglevertelwerk!! accepteren.
Heb je normaal- en daltarief moet je een (slimme) digitale meter accepteren, helaas. De toonfrequente omschakeling tussen normaal- en daltarief wordt namelijk niet meer ondersteund.

Citaat:  “Juridisch vertaald: Consumenten kunnen niet worden verplicht om de meter te laten vervangen. [als die serie is afgekeurd]” - Ook dat is uw persoonlijke mening lijkt mij - of heeft u toepasselijke jurisprudentie?

Met de rest van uw betoog ben ik grotendeels eens.

P.S.: Ik ben zeer benieuwd naar de juridische gevechten.

 

Badge

@Darkfiber 

Het juridische gevecht was nog even uit geheugen waarbij ik de bron nog niet zo snel heb kunnen achterhalen. Alleen al op Tweakers gingen veel topics over de digitale meter dwingelandij.

Reproduceren van jurisprudentie moet ik dan ook even schuldig blijven. Letterlijk ging het erover dat consumenten recht hebben op een geijkte meter. Daaraan zou niet meer worden voldaan wanneer de serie is afgekeurd. Daarna kwam de juridische insteek met het artikel erbij met als conclusie dat consumenten wel recht hebben op een geijkte meter, maar geen plicht. En dat zou impliceren dat de netbeheerder ter plaatse de meter zou moeten testen en bewijzen dat de meter niet meer voldoet.

Wellicht heeft u net als ik ervaren dat sprake is/was van intimidatie. Bij mij begon dat met de ontvangst van een brief van de netbeheerder die aangeeft de meter te zullen vervangen op een bepaalde datum. Indien die datum niet uitkomt bestaat de mogelijkheid om de eenzijdig gemaakte afspraak te verzetten. De mogelijkheid om vervanging te weigeren werd niet vermeld.

Volgens mij leek u zelf aan te geven dat het vanzelfsprekend zou zijn om de analoge meter te vervangen door een digitale. U schreef in een eerdere reactie:

" De netbeheerder controleert ook regelmatig in een “populatieonderzoek” de diverse typen elektrameters op afwijkingen (statistisch onderzoek). Meters uit een bepaalde productieserie  die niet meer voldoen worden afgekeurd en z.s.m. “vervangen" (natuurlijk door nieuwere).  ”

Door uw toevoeging (natuurlijk door nieuwere) lijkt u aan te geven dat digitaal vanzelfsprekend is.

En ook Consuwijzer van onze overheid geeft  in de FAQ aan:

Vraag: Mag ik mijn oude meter houden?

Nee, u bent verplicht om uw oude meter om te ruilen als hij afgekeurd of kapot is. Uw netbeheerder houdt bij wanneer hij de meters moet vervangen. Een oude meter werkt misschien niet goed meer. U krijgt dan een slimme meter of een digitale meter. De oude analoge meters verdwijnen.

bron:

https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/meters-meterstanden-verbruik/de-slimme-meter

Geen idee wat u er van vindt, maar ik vind deze “overheidsinfo" best dwingend.

Reputatie 7
Badge +5

wat is nu je bezwaar tegen een nieuwe meter? Als het om uitlezen gaat, dat kun je gewoon uit laten zetten en zelf de standen doorgeven. 

Badge

Veel digitale meters blijken af te wijken.

https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/2e925033-856d-42fb-bec7-2c53f74a4488/consumenten-de-dupe-van-slimme-meter-haal-je-geld-terug

Dat heeft kennelijk niets te maken met ijken, maar het niet goed kunnen omgaan met pulsbreedtemodulatie, iets dat ik vrijwel alle moderne apparatuur en veel LED verlichting voorkomt.

Alle "geschakelde voedingen” zijn hierop gebaseerd. Argument om uitrollen van meters toch door te zetten, zo las ik enige tijd geleden, is omdat verdere apparaten de afwijking verminderen, daarmee doelend op koelkasten die op dat moment draaien etc.

Consumenten die zelf niets met door de meter geproduceerde gegevens willen doen hebben geen enkel belang bij een digitale meter en lopen slechts risico om te hoog te worden aangeslagen.

Bovendien moet je maar op de monteur vertrouwen dat de communicatiemodule in de meter inderdaad wordt uitgezet. Met het uitrollen van al die meters vertellen ze ook niet uit eigen beweging dat acceptatie vrijblijvend is.

Reputatie 6
Badge +7

Heel lang Topic met heel veel veronderstellingen.😁

U krijgt gewoon net als ieder ander, de dig. meter dat is allang door de wetgever bepaald.

De linken, “eigenmetingen”, onbetrouwbare monteurs, wel of niet weigeren, bescherming van privé gegevens is voor deze metingen wel erg ver doorgeslagen.

Als u aan de beurt bent, heeft u hem ook. vroeg of laat!

Dit tegenwerken en vertragen, dat gaat u nooit in uw voordeel winnen.

Met bewijzen, voor foutieve metingen is het de procedure van de energieleverancier.

 

En als u alles weigert en op geschatte of uw doorgegeven meterstanden wordt afgerekend,

zou  ik ook graag de meerwaarde van u vernemen. 
Dan bedoel ik het financiële  voordeel wat u hiermee heeft behaald😧

Niet of uw energieleverancier weet dat de verwarming  2 X meer is aan of uitgegaan😎

Reputatie 6
Badge +3

@Thuur  Niet alweer de oude verhalen opwarmen! - Dit is al zo vaak gebeurd en van mij u kunt mopperen en klagen tot u een ons weegt. Ik zelf vind het nogal onverantwoord om incidentele gevallen uit het verleden tot een algemeen probleem te verklaren. - De oude ferrarismeter zal zo of zo op natuurlijke wijze uitsterven, wat u hier ook roept, het is een hopeloos achterhoedegevecht. De voordelen van op afstand uitleesbare smartmeters  (gas, elektra & warmte) zijn veel groter dan de eventuele (voorgestelde) nadelen. Voor de doem- en complotdenkers is er misschien nog een juridische vertragingstactiek mogelijk, meer niet.
Voor de privacybedenkingen hebben we de AVG, de AP en eventueel de ACM.
En hiermee is voor mij de kous af.

Badge

@Darkfiber 

Oud verhaal?

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/slimme-energiemeters-geven-tot-drie-keer-hogere-standen/

Deze test is amper anderhalve maand oud. Bent u zelf wel op de hoogte van alle ontwikkelingen?  Verder kan ik u van harte aanbevelen om mijn epistel over privacy nog eens goed en vooral begrijpend te lezen. Wellicht bent u niet gewend aan tegenspraak en wenst u af te haken. Gezien de verzuring die bij u lijkt op te treden ben ik het daar volledig mee eens.

 

Reputatie 6
Badge +5

TS heeft aangevinkt dat zijn/haar vraag is beantwoord. Hier ging het om warmtemeters. Het staat, volgens mij, een ieder vrij om de wrijving met elkaar verder op te zoeken in het volgende topic

https://community.consumentenbond.nl/energie%2D11/slimme%2Dmeters%2Dgeven%2Dtot%2D6%2Dkeer%2Dteveel%2Daan%2Ddan%2Dhet%2Dverbruik%2D1897

Reageer