Vergunning EnergieFlex ingetrokken door ACM: vragen beantwoord


Reputatie 5
Badge +7
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vertrouwt niet meer op een goede levering van energie door energieleverancier EnergieFlex en trekt daarom haar vergunning in. Sinds de bekendmaking ontving de Consumentenbond tientallen telefoontjes en e-mails en zien we ook hier bij de Community vragen binnenkomen . We hebben 8 veelgestelde vragen en de antwoorden voor je op een rij gezet, in afwachting van een definitief faillissement of doorstart van EnergieFlex. Bekijk de vragen en antwoorden hier. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hem dan hieronder in je reactie.

UPDATE 25 oktober 2018
Energieflex is failliet. Bekijk hier de geactualiseerde antwoorden op de meestgestelde vragen over het faillissement.

UPDATE 29 oktober 2018
EnergieFlex-klanten worden overgenomen per 1 november 2018 overgenomen door Innova. Wie nog geld tegoed heeft van EnergieFlex kan een verzoek indienen bij de curator. Bekijk hier de antwoorden op de belangrijkste vragen over de overname door Innova.

UPDATE 7 oktober 2019
De Consumentenbond wil dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maatregelen neemt om consumenten te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van hun energieleverancier. Lees meer in ons nieuwsbericht.

373 reacties

Voor de energie wordt betaald middels voorschotten. Zeker door deze warme zomer, zullen veel mensen meer betaald hebben, dan ze daadwerkelijk hebben verbuikt.
Vraag 1:
In geval van faillissement van Energieflex, is er dan een reële kans dat je nog iets terug ziet van de te veel betaalde voorschotten?

Veel mensen melden op diverse fora hun voorschot te hebben laten storneren.
Vraag 2:
Kan dit helpen om nog iets van het te veel betaalde aan voorschotten terug te zien?
Reputatie 7
Badge +5
@Pim68 Voor de antwoorden op je vragen: Bekijk de vragen en antwoorden hier
Reputatie 7
Badge +5
Is het op dit mogelijk om Energieflex op dit moment in gebreke te stellen? Aangezien zij niet binnen 6 weken na afloop van de 1-jarige leveringsovereenkomst de eindafrekening hebben opgemaakt.
Helaas niet, zij leveren nu volgens contract, er is geen gebrek aan te tonen, en het kan mogelijk zijn dat een andere energieleverancier dit overneemt of dat er een doorstart wordt gemaakt.
@Pim68 Voor de antwoorden op je vragen: Bekijk de vragen en antwoorden hier
@Bert : Bedankt voor je reactie. Mijn vraag wordt daar (naar mijn idee) echter niet beantwoord; anders had ik de vraag hier niet bij gezet. Er wordt gemeld "Helaas kunnen we je niet vertellen hoe je eindafrekening bij EnergieFlex eruit komt te zien.". Moet ik daaruit dan opmaken dat ik mijn te veel aan voorschotten "kwijt" ben?
Nogmaals, naar mijn mening staat nergens duidelijk wat er met het te veel aan voorschotten gebeurt. En omdat je als consument bij faillissement nou niet bepaald vooraan staat, vrees ik met grote vreze.
Reputatie 7
Badge +5
@Pim68 schreef: "Moet ik daaruit dan opmaken dat ik mijn te veel aan voorschotten "kwijt" ben?"@Pim68
Het probleem is dat niemand daar antwoord op kan geven.
Wat er, onder aan de streep, over is aan geld en waar liggen de schulden?

Als het bedrijf wordt overgenomen dan kan alles het zelfde blijven, als alle contracten worden overgenomen kan alles hetzelfde blijven.

Als het bedrijf werkelijk failliet verklaart wordt kan alles weg zijn of nog een deel verrekend worden.

Het is pas uit te rekenen als er een faillissement uitgesproken wordt door de rechter en een curator alle gegevens heeft en de cijfers onder aan de streep kan zien.
Reputatie 7
Badge +5
Algemene info over storneren van je voorschotten:

Als je overstapt, toetst je nieuwe energieleverancier je kredietwaardigheid. Een gespecialiseerd bedrijf kijkt dan in een register of je betalingsachterstanden hebt bij je huidige leverancier. Blijkt nou dat jij bijvoorbeeld al langere tijd je maandtermijnen niet betaalt of door een geschil gestopt bent met betalen, dan vormt dat een risico voor je nieuwe energieleverancier. Om zeker te weten dat je bij hen wél gaat betalen voor gas en stroom, mogen leveranciers daarom een waarborgsom vragen.

Bovenstaand risico loop je als je nu gaat storneren.
Reputatie 7
Badge +7
@Bert Bij een failissement is er volgens mij geen bkr-registratie meer hoor, want alles wordt dan stilgelegd en de rechtbank wijst een curator aan en die gaat eerst een stand van zaken maken en dat kan wel eens acht maanden of misschien zoveel jaar duren! Dat zagen we ook bij het failissement van de DSB-bank, mensen die bleven wachten konden daarna niet meer bij hun centjes. Dat duurde toen acht maanden eerdat je een bericht kreeg.
Reputatie 7
Badge +5
@Jan Er is nu geen faillissement en gaat alles gewoon door zoals het was, dus als je nu storneert en niet meer betaald wordt je geregistreerd als wanbetaler.

BKR registratie is er niet bij wanbetaling van een energieleverancier.
Stichting BKR registreert nu alleen kredieten.
Terwijl het bij 80% van de schulden om niet-kredietschulden gaat, zoals een betalingsachterstand bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars.


Wat registreert het BKR niet?

De volgende typen schulden worden niet geregistreerd:
  • studieschuld
  • huurachterstand
  • betalingsachterstand bij energieleveranciers of providers van mobiele telefonie
  • hypotheek
  • leningen bij familie
Energielevranciers: https://www.energieleveranciers.nl/energie/borg

Energieleveranciers dekken zich door middel van de waarborgsom in tegen het mislopen van inkomsten. Iedere nieuwe klant wordt onderworpen aan een kredietcheck.

Externe kredietcheck

Hoe bepaalt de energieleverancier of u een mogelijk betalingsrisico vormt? Wanneer een leverancier een aanvraag van een nieuwe klant binnenkrijgt, laten zij een extern onderzoeksbureau een kredietcheck doen. Op basis van persoonlijke en statistische informatie bepaalt het onderzoeksbureau hoe groot de kans is dat u in de toekomst uw energierekening niet kunt betalen. Door middel van de kredietcheck geven ze u een kredietscore. Hoe hoger die score, hoe hoger de kans op wanbetaling.

Is het op dit mogelijk om Energieflex op dit moment in gebreke te stellen? Aangezien zij niet binnen 6 weken na afloop van de 1-jarige leveringsovereenkomst de eindafrekening hebben opgemaakt.Helaas niet, zij leveren nu volgens contract, er is geen gebrek aan te tonen, en het kan mogelijk zijn dat een andere energieleverancier dit overneemt of dat er een doorstart wordt gemaakt.


@Bert Qua levering blijven zij op dit moment niet in gebreke, maar zij zijn wel in gebreke gebleven bij het niet opstellen en uitkeren van een eindafrekening/eindnota. Hiervoor kunnen zij toch in gebreke worden gesteld? De opmaak hiervan dient binnen 6 weken te gebeuren. Mijn eerste leveringsovereenkomst is op 31-8-2018 afgelopen.
Als nou het risico dat je loopt als je storneert is, dat je mogelijk als wanbetaler in de toekomst een waarborg moet storten, kan je die afweging toch prima maken. Je weet wat je riskeert en wat dat kost.
Reputatie 7
Badge +5
@P. Noordzij Daar heb je wel een heel goed punt, dat had ik over het hoofd gezien.
Je bent dan een schuldeiser, het kan maar alvast op papier staan en geregistreert zijn binnen het bedrijf als er verdere zaken uitgewerkt gaan worden.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vertrouwt niet meer op een goede levering van energie door energieleverancier EnergieFlex en trekt daarom haar vergunning in. Sinds de bekendmaking ontving de Consumentenbond tientallen telefoontjes en e-mails en zien we ook hier bij de Community vragen binnenkomen . We hebben 8 veelgestelde vragen en de antwoorden voor je op een rij gezet, in afwachting van een definitief faillissement of doorstart van EnergieFlex. Bekijk de vragen en antwoorden hier. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hem dan hieronder in je reactie.

Zo heb ik maandag mijn eindafrekening ontvangen door een verhuizing daarbij staat vermeld dat ik geld terug krijgt en dat dit 29 oktober op mijn rekening staat.
Hoe zit het daarmee dan?
Reputatie 7
Badge +5
@Angela75

In de mail staat:
Helaas moeten we je informeren dat EnergieFlex afgelopen donderdag uitstel van betaling heeft ontvangen.

Wat is surseance van betaling?

Surseance van betaling (kortweg surseance) houdt in dat een schuldenaar uitstel van betaling krijgt. Surseance wordt uitsluitend verleend aan bedrijven die rechtspersoon zijn (zoals een bv of nv) en aan natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen. Surseance wordt verleend door de rechter. De bedoeling van een surseance is -zo mogelijk- een faillissement af te wentelen door orde op zaken te stellen, bijvoorbeeld door met de schuldeisers een regeling overeen te komen.

Wat is het verschil met een faillissement?

Doel van een surseance is de schuldenaar tijd en gelegenheid te geven zijn zaken op orde te krijgen. Surseance is dus gericht op het blijven voortbestaan van de onderneming. In de praktijk betekent dit dat er wordt overlegd met de schuldeisers om tot een betalingsregeling te komen. Doel van de surseance is een faillissement te voorkomen.
Bij een faillissement is de situatie definitief en zal de curator (die door de rechtbank wordt aangewezen) het resterende vermogen van de schuldenaar volledig aan de gezamenlijke schuldeisers uitkeren. Dit betekent dat, in de regel, de failliete rechtspersoon ophoudt te bestaan.
Badge +1
Is het op dit mogelijk om Energieflex op dit moment in gebreke te stellen? Aangezien zij niet binnen 6 weken na afloop van de 1-jarige leveringsovereenkomst de eindafrekening hebben opgemaakt.

Dat is mogelijk, maar het is niet waarschijnlijk dat u daar iets mee bereikt. Uiterlijk eind deze maand komt er duidelijkheid met welke energieleverancier u verder gaat en onder welke voorwaarden. Tot die tijd zal een ingebrekestelling geen effect hebben.
Reputatie 1
Op 27 oktober vindt er een termijn betaling plaats (automatische incasso) op naam van EnergieFlex voor de maand november. Gaat het bedrag van deze incasso naar de nieuwe energie leverancier; ik denk van niet??
Indien ik het rekeningnummer (insasso) blokkeer, krijg ik dan op korte termijn een incasso bureau op mijn dak?
Ik wil de november rekening wel betalen maar dan aan de nieuwe leverancier, en deze wordt pas in de loop van november bekend gemaakt.
Reputatie 7
Badge +5
@FransR Dat is een goede vraag, daar zou ik ook graag een advies van de jurist van de Consumentenbond van krijgen.
Net gekeken: ik kan het maandbedrag maar met ca. 20 euro verlagen. Aangezien mijn contract halverwege juni is begonnen heb ik nauwelijks gas verbruikt. Als er nu een eindafrekening komt zou ik dus zomaar een paar honderd euro terug moeten krijgen. . Dat samen met de korting... Ik ben benieuwd.
Reputatie 1
Wanneer men de meterstanden moet opgeven aan de nieuwe leverancier dan deze manipuleren zodat je niet te veel "kwijt" bent aan energieflex. Dit kan alleen bij oude meters....
Reputatie 7
Badge +5
Wanneer men de meterstanden moet opgeven aan de nieuwe leverancier dan deze manipuleren zodat je niet te veel "kwijt" bent aan energieflex. Dit kan alleen bij oude meters....
Goed idee, nee dus, je kunt aan iemand zijn eerder verbruik, wat tot jaren geleden bekend is, samen met de graaddagen, vrijwel exact uitrekenen wat je verbruik op een bepaalde dag is.
Minus of plus een paar kubieke meter of kilowatt en dat wordt automatisch gecontroleerd.
Geen goed idee dus.
Graag een verdere aanscherping van de volgende (vraag uit de lijst van 8):


Ik krijg nog geld van EnergieFlex, omdat mijn jaarrekening net is afgehandeld. Moet ik mijn maandbedrag blijven betalen?

Ja. Je betaalt de maandbedragen voor de energie die nog geleverd wordt.

Niet duidelijk in het antwoord is:

In de situatie dat je al bent overgestapt en Energieflex boekt voor een jaarcontract 13 termijnen af i.p.v. 12 en je hebt ook nog een ruim tegoed dan is het toch logisch en met het volste recht om te storneren. In mijn geval blijft er nog steeds een restbedrag over los van de 180 Euro welkomstbonus.

Zij maken fouten en zijn te laat met terugbetalen!

Graag juridisch onderbouwde informatie over deze specifieke casus die voor velen geldt.

Er is volgens mij een groot onderscheid tussen klanten die net overgestapt zijn en klanten die niet overgestapt zijn.
Reputatie 7
Badge +5
@WimB Dit is een specifieke zaak, dat hangt af van de datum van overstap naar de andere leverancier van je energie.

Al dit een overstapdatum in oktober is, dan lijkt me afschrijving nog mogelijk.
Was de overstapdatum in september, dan lijkt me afschrijving voor oktober niet correct, je hebt dan geen contract meer en geen verplichtingen en dan lijkt afschrijving een onrechtmatige daad.
Badge
Gewoon incasso stoppen! Terugboeken indien mogelijk.

Mijn jaarcontract met Energieflex loopt nog tot half december. Ik vermoed dat ik behalve de overstap bonus van € 50,= ook nog enkele tientjes terugkrijg bij jaarafrekening.
Het mooie van een "voorschot" is dat wat het zegt een voorschot op de kosten van te gebruiken energie.
incasso stoppen betekent dat dit bedrijf mij een aanmaning moet sturen, is 1e keer gratis! Storneren idem.
Maar ik heb direct na bekend wording surseance mijn meterstand gemaild en bevestiging hiervan gevraagd en eveneens om een afrekening van de kosten. Omdat pas per 31 okotber eventueel bekend wordt of men failliet is of niet, net enkele dagen daarvoor mijn afschrijving plaatsvindt (die ik ingetrokken heb) geeft mij ruim de tijd. Om de boel "in de gaten te houden" en te voorkomen dat ik schade oploop.

Ik vind trouwens het advies van mijn CB erg slecht men komt hier niet goed op voor consument, nu direct allemaal stoppen met betalen en terug laten boeken en CB die zich voor zijn leden inzet en de zaken regelt. Zonde CB!
Reputatie 7
Badge +5
@Mosje De Consumentenbond geeft juridisch uitstekende informatie:

Ik krijg nog geld van EnergieFlex, omdat mijn jaarrekening net is afgehandeld. Moet ik mijn maandbedrag blijven betalen?


Ja. Je betaalt de maandbedragen voor de energie die nog geleverd wordt. Bovendien is nu nog geen sprake van faillissement. Daarom geldt de overeenkomst en de daarbij behorende betalingsverplichtingen die je aan EnergieFlex hebt nog steeds.

Als je niet betaalt, loop je -ook als je zelf nog een vordering hebt- het risico op een incassoprocedure. Het is onzeker of je bij een eventueel faillissement van EnergieFlex nog geld gaat terug zien waar je nog recht op hebt. Dat is zuur, maar geen reden om nu al op zaken vooruit te lopen met alle risico’s die daarbij komen.

Wel is het toegestaan om je maandbedrag naar beneden bij te stellen. Volgens EnergieFlex kan dat via de ‘Mijn EnergieFlex’ omgeving. Dit kan verstandig zijn als je in de voorgaande periode een te hoog voorschot hebt betaald.

Of heb je juridisch een beter argument met onderbouwing? @Mosje
Badge
@Mosje De Consumentenbond geeft juridisch uitstekende informatie:

Ik krijg nog geld van EnergieFlex, omdat mijn jaarrekening net is afgehandeld. Moet ik mijn maandbedrag blijven betalen?


Ja. Je betaalt de maandbedragen voor de energie die nog geleverd wordt. Bovendien is nu nog geen sprake van faillissement. Daarom geldt de overeenkomst en de daarbij behorende betalingsverplichtingen die je aan EnergieFlex hebt nog steeds.

Als je niet betaalt, loop je -ook als je zelf nog een vordering hebt- het risico op een incassoprocedure. Het is onzeker of je bij een eventueel faillissement van EnergieFlex nog geld gaat terug zien waar je nog recht op hebt. Dat is zuur, maar geen reden om nu al op zaken vooruit te lopen met alle risico’s die daarbij komen.

Wel is het toegestaan om je maandbedrag naar beneden bij te stellen. Volgens EnergieFlex kan dat via de ‘Mijn EnergieFlex’ omgeving. Dit kan verstandig zijn als je in de voorgaande periode een te hoog voorschot hebt betaald.

Of heb je juridisch een beter argument met onderbouwing? @Mosje
Badge
Wel is het toegestaan om je maandbedrag naar beneden bij te stellen. Volgens EnergieFlex kan dat via de ‘Mijn EnergieFlex’ omgeving. Dit kan verstandig zijn als je in de voorgaande periode een te hoog voorschot hebt betaald.

Of heb je juridisch een beter argument met onderbouwing? @Mosje

Beste Bert,

Je zegt het zelf al: je mag je voorschot naar beneden bijstellen, daarbij hoef je je oren niet te laten hangen naar Energieflex, immers daar kan je op dit moment geen inloggegevens meer krijgen. ff mailtje sturen, dat je dat gedaan hebt, O ja ik naar € 0 voor de komende 2 maanden is voldoende!
O ja ik ben geen advocaat, maar mocht de zaak voorkomen dan zal mijn verklaring "ik probeerde persoonlijke schade te voorkomen en heb hier telkens contractant van op de hoogte gehouden" voldoende blijken. Daarmee krijg je verloeren gegaan geld niet terug, maar beprerk je rechtens de schade.
En betalen en mensen bang maken kan iedereen, heb je geen rooie duit en ben je bang om in de problemen te raken, volg dan vooral Bert's advies. Maar ik zet mijn geld op gerechtigheid, dat betekent niet zomaar betalen, opletten en schade voorkomen.

Reageer