Virtual Power Plant; de slimme meter is al achterhaald.

  • 13 November 2020
  • 52 reacties
  • 1270 Bekeken

Badge

Eigenlijk is het helemaal niet duurzaam en allang achterhaald om nog gebruik te willen maken van de P1 poort en de slimme meter:

In de toekomst gaan we gebruik maken van Virtual Power plant, waarbij huishoudens gezamenlijk de huisbatterijen slim gebruiken om pieken en dalen in de stroomvraag op te vangen. Dit levert enorme besparingen op omdat piekvorming wordt voorkomen. Dit levert voor bezitters van zonnepanelen/huisbatterij/electrische auto een verdienmodel op door “op commando” lokaal stroom te leveren (bij piekvraag) en omgekeerd lokaal stroom op te nemen bij dalvraag.

Fantasie of luchtfietserij? 

Nee, hoor, in Australie en California zijn dergelijke netwerken al operationeel, juist zonder de achterhaalde slimme meters. Ze besparen daar behoorlijk op hun koperverzwaring en voor huishoudens is het een verdienmodel.

De communicatie tussen huishouden en netbeheerder loopt dan via de slimme omvormer en de al bestaande internet aansluiting van het huis en niet via slimme meter en het aparte GPRS of CDMA protocol.

In voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen kun je nu al beter kiezen voor het kleine modbus apparaatje dat communiceert met je omvormer. Goedkoper, biedt meer functionaliteit en toekomstbestendig.

Eigenlijk gek dat er een apart communicatienetwerk is opgetuigd voor alleen de slimme meter: je gaat toch ook geen apart wegennet voor een postkoets aanleggen als je al een wegennet van snelwegen hebt?

Sommige slimme omvormers zijn al op de toekomst van Virtual Power Plant (VPP) voorbereid  ,bijvoorbeeld SolarEdge, SMA etc en draaien dus ook al operationeel in de al bestaande VPP's 

Nu al bieden moderne omvormers en hun monitoring al meer gratis functionaliteit dan het P1 poortje van de slimme meter waar je eerst nog allerlei extra toeters en bellen aan moet hangen om vervolgens minder functionaliteit te hebben. Een extra stopcontact in de meterkast hoeft ook al niet.

Google maar eens op “Australia Virtual Power Plant” om te ontdekken hoe ouderwets, moeizaam, duur, star en onhandig de Nederlandse aanpak via "slimme” meters eigenlijk is.  

Kunnen we nog terug?

Ja hoor, slimme meters en VPP kunnen voorlopig vredig naast elkaar bestaan. Nieuwe aansluitingen voorbereiden op VPP en ach, die achterhaalde slimme meters sterven dan vanzelf uit.

 

Alleen jammer dat uw Consumentenbond hier tot nutoe nog geen aandacht aan heeft besteed.

 


52 reacties

Dat er na de huidige generatie meters weer wat anders komt lijkt mij vrij logisch maar ik zou niet weten waarom de Consumentenbond daar aandacht aan zou moeten besteden. Dat is allemaal vrij academisch totdat de men die ook daadwerkelijk gaat invoeren en ze zijn nog niet eens klaar met het vervangen van alle ferrarismeters.

Badge

Is het academisch? Nou nee, in Australie en Californie is nu juist na proof-of-concept en technische uitvoerbaarheid de economische levensvatbaarheid bewezen.

 

Voor alle stakeholders  zijn er voordelen:

-de huishoudens verdienen aan het vraaggestuurd leveren van hun opgeslagen/geleverde stroom. Vanaf dag 1 verdienen aan je huisbatterij en electrische auto.

-de netbeheerders krijgen grotere stabiliteit op het net en hoeven minder uit te geven aan koperverzwaring. Helaas modderen we in NL nog aan met negatieve stroomprijzen voor grote zonneweides en zinloos miljardenverslindende koperverzwaring.

-de centrales krijgen beter voorspelbaarheid van de totale stroomvraag.

Australie en Californie lopen voorop; wij zijn het die achterlopen. Internationaal wordt er toch wat meewarig gekeken naar onze "slimme meters”. Maar, psst vertel het niet aan onze beleidmakers.

 

Van de Consumentenbond verwacht ik enige visie en wereldorientatie, vandaar. 

 

Heeft u eigenlijk al met bv Google gezocht op “Australia Virtual Power Plant” ?  

Reputatie 5
Badge +4

Gezocht op google, interessant voor ingenieurs en zo, maar weet echt niet wat de bond (of lezers hier) hier nu van moeten vinden.…

Opslag van energie is al lang en breed een bekend probleem. De energiesituatie is in Australié echt wel anders dan hier in NL.

 

 

Badge

Huishoudens die meedoen met Virtual Power Plant (VPP) zijn zowel producenten als consumenten.

Wat kost het, wat levert het op; wat zijn de leveringsvoorwaarden, wie is er aansprakelijk bij schade, ga je als particulier een leveringsverplichting aan? etc; dat zijn allemaal zaken waar het deelnemende huishouden toch echt mee te maken krijgt.

 

De Consumentenbond kan beter over dit soort zaken al nadenken, voordat ook in Nederland de VPP massaal wordt ingezet.

 

Overal ter wereld wordt stroom gebruikt en opgewekt. de parameters mogen dan per land verschillen, de fundamenten zijn overal ter wereld gelijk: het globale probleem van de mismatch tussen vraag en aanbod van stroom uit zon/wind. Slim gestuurde batterijen leveren hier een prachtige bijdrage.

Australie is dan op dit moment de koploper in de etalage, maar VPP  speelt inmiddels zo'n beetje overal ter wereld. Californie is goede tweede, in de VS is VPP ook sterk in opkomst.

 

Overal ter wereld zijn VPP's dus al in de ontwikkelings- of uitrolfase; het is geen exclusief Australisch fenomeen; het is een universele ontwikkeling.  Het zal niet zo zijn dat VPP wel goed is voor de rest van  de wereld, maar niet voor onwetend Nederland. 

 

Reputatie 5
Badge +5

@Wouter-en-de-Virtual-Power-Pla 

Eerlijk gezegd snap ik de link tussen de P1 poort en opslag  van energie in accu's niet.
We hebben het over twee totaal verschillende dingen.
Verder moet je mijn antwoord op energie in accu opslag op het andere topic nog maar eens lezen.
Het zal in Nederland nooit rendabel of zelfs maar uitvoerbaar zijn.

@Wouter-en-de-Virtual-Power-Pla 

Eerlijk gezegd snap ik de link tussen de P1 poort en opslag  van energie in accu's niet.
We hebben het over twee totaal verschillende dingen.
Verder moet je mijn antwoord op energie in accu opslag op het andere topic nog maar eens lezen.
Het zal in Nederland nooit rendabel of zelfs maar uitvoerbaar zijn.


Lees daar ook mijn reactie op FS.

Badge

De P1 poort en de slimme meter spelen bij VPP inderdaad geen enkele rol, maar dat heb ik ook niet gesteld. De p1 poort moest volledigheidshalve genoemd worden omdat veel huishoudens bij invoering van VPP ten onrechte bang bleken te zijn hun eigen monitoring kwijt te raken. In moderne omvormers zit de montoring al jarenlang ingebouwd. 

 

Slimme meters en hun P1 poortjes zijn overbodig omdat deze functionaliteit (met of zonder VPP) al zit ingebouwd in moderne omvormers, niet omdat er batterijen komen. (sorry als dat onduidelijk was)

Het gaat bij de accu-inzet niet om opslag-voor-langere-tijd, maar om buffering tegen piekvorming. (overigens een veelvoorkomend misverstand) en dan kun je met relatief kleine bufferbatterijen volstaan. Zo kun je voor gans Europa volstaan met 10 kWh opslag per huishouden, 500 TWh totaal bij 500 miljoen huishoudens.

 

Een kort illustarief filmpje zie je hier:

https://www.solaredge.com/us/solaredge-launching-grid-services-and-virtual-power-plant-solution

Hardstikke betaalbaar en uitvoerbaar; sterker nog, het draait al tot genoegen van huishoudens, netbeheerders en opwekcentrales. 

 

Wouter, wat bedoel je met piekvorming? Hebben we het dan over milliseconden, seconden, minuten, uren, dagen of weken?
Met een accu van 10 KWh zou ik in ieder geval het dagritme van mijn stroomverbruik van 7,5 kWh/dag (zo'n beetje het meest gemiddelde van NL) volledig vlag kunnen maken en daarmee 's avonds en 's moregens dure electriciteit kunnen vermijden. Op weekschaal zou ik er minder aan hebben.
Met een electrische auto, ik meen (correct me..) dat een dikke Tesla een accu van 90 kWh heeft, begeef je je op weekniveau qua effectiviteit voor huishoudens. Maar huishoudens zijn uiteindelijk relatief futiel, bedrijven gebruiken 80% van de stroom in NL. Die zullen ook hun productieproces moeten aanpassen en hun heftigste stroomverbruikers moeten proberen in te zetten op momenten en en weken en maanden dat de stroom goedkoop is. Maar dat is lastig. Daarom zullen ook alle andere techieken een rol moeten gaan spelen, net zoals in het verkeer: de auto heeft de trein niet overbodig gemaakt en ondanks auto's rijden er nog fietsen en vliegen en vliegtuigen. Elke techniek zijn optimale doel.

Badge

Beste Harry,

Het gaat om zeg uren. als indicatie kun je uitgaan van de uren dat er nu negatieve stroomprijzen worden gerekend door netbeheerders aan grote zonneparken.

Mee eens dat je met een accu van zeg 10 kWh het dag/nachtritme van je huis helemaal vlak kunt krijgen, maar waarom zou helemaal vlak het doel moeten zijn? Het gaat om opvang van pieken in het hoog- en midspanningsnet door gedistributeerde buffering “aan de voet”, zodat dure koperverzwaring kan worden voorkomen. 

Mee eens dat dat een ander verhaal is dan seizoensbuffering; bij seizoensbuffering moet je denken aan buffering op schaal van het totale jaarlijkse stroomverbruik van NL (zeg 250 TWh). Dat zou dan weer gemakkelijk kunnen met Power-to-gas, waarbij stroom uit zonne/windparken via waterstof wordt omgezet in methaan (zeg aardgas) dmv het Sabatier-proces. Het bestaande aardgasnet wordt dan gebruikt als "nationale superbatterij”met een capaciteit van zeg 500 TWh en dan hebben we year-round bufferopslag. Dat zal voorzienbaar niet lukken met batterijen, zoals je terecht stelt. puntje is nog wel het relatief lage cyclus rendement van Power-to-gas-to-power.(zeg 50%)  Maar huidige fossiele centrales halen de 45 procent niet eens.

 

Mee eens dat je met een accu van zeg 10 kWh het dag/nachtritme van je huis helemaal vlak kunt krijgen, maar waarom zou helemaal vlak het doel moeten zijn? Het gaat om opvang van pieken in het hoog- en midspanningsnet door gedistributeerde buffering “aan de voet”, zodat dure koperverzwaring kan worden voorkomen. 

 

Omdat het vlak maken van mijn gebruik voor mij voordeel oplevert zodra stroom per minuut of ze beprijsd wordt. Er moet voor alle deelnemers aan het proces nu eenmaal voordeel inzitten om iets te doen of laten, hetzij financieel hetzij wettelijk.

Power-to-gas is misschien bewezen, maar makkelijk is toch misschien wat overdreven.

Reputatie 5
Badge +5

De P1 poort en de slimme meter spelen bij VPP inderdaad geen enkele rol, maar dat heb ik ook niet gesteld. De p1 poort moest volledigheidshalve genoemd worden omdat veel huishoudens bij invoering van VPP ten onrechte bang bleken te zijn hun eigen monitoring kwijt te raken. In moderne omvormers zit de montoring al jarenlang ingebouwd. 

 

Slimme meters en hun P1 poortjes zijn overbodig omdat deze functionaliteit (met of zonder VPP) al zit ingebouwd in moderne omvormers, niet omdat er batterijen komen. (sorry als dat onduidelijk was)

Het gaat bij de accu-inzet niet om opslag-voor-langere-tijd, maar om buffering tegen piekvorming. (overigens een veelvoorkomend misverstand) en dan kun je met relatief kleine bufferbatterijen volstaan. Zo kun je voor gans Europa volstaan met 10 kWh opslag per huishouden, 500 TWh totaal bij 500 miljoen huishoudens.

 

Een kort illustarief filmpje zie je hier:

https://www.solaredge.com/us/solaredge-launching-grid-services-and-virtual-power-plant-solution

Hardstikke betaalbaar en uitvoerbaar; sterker nog, het draait al tot genoegen van huishoudens, netbeheerders en opwekcentrales. 

 


De topic titel deed dat wel vermoeden, maar bij deze door jou recht gezet.

Zoals ik al genoemd heb geldt de monitoring van omvormers alleen voor de PV installatie, P1 apparatuur geeft een totaalbeeld van de hele energie huishouding incl gas en indien gewenst ook het water verbruik.

Het filmpje heb ik bekeken, maar ook hier gaan ze te makkelijk voorbij aan de winter perioden.
Zo laten ze een plaatje voor heel Europa zien, maar in Scandinavië is het maanden donker.
Natuurlijk kun je dat opvangen door gemiddeld over heel Europa 2 keer 10 kwh aan accu’s per huis maar wie koopt er twee keer de eigen behoefte ten behoeve van de Noren en de Zweden?
Nog afgezien van het feit dat het gros van de mensen er de ruimte niet voor hebben.
Op papier klinkt het leuk, maar praktisch kleven er nogal wat bezwaren aan.

@Harrie LPP

Jou tweede punt:
Daar wordt inderdaad al druk over gespeculeerd.
Voordat iedereen elektrisch rijdt zijn we echter 30 jaar verder, al denk ik zelf dat waterstofgas een betere kans maakt.
Maar als je overdag naar je werk rijdt dan zul je 's avonds de accu weer op moeten laden en kun je niet nog stroom er uit trekken, en als dat wel kan dan beperkt het de toch al beperkte actieradius nog meer.

Jou derde punt:
Ik zie het er niet van komen dat iedereen een windmolen op zijn dak heeft staan.

​@2
Electrisch gereden wordt er nu al. Waterstofgas wordt nauwelijks toegepast.
Dus ik vind je vergelijking raar. Het zal ook allebei gebeuren, dus een vergelijking is onzinnig.
Die auto moet je op je werk laden, als (als!) de stroom 's middags goedkoop is. Puls je werkt ook niet elke dag. Plus de meeste mensen hebben lang niet hun hele accubereik nodig elke dag. De meeste auto's staan nu immers ook stil; er is geen reden om aan te nemen dat dat verandert.

@3
Ik heb het niet over een eigen windmolen maar over windmolens in heel NL. Door wind kan het gebeuren dat de stroom op het ene moment heel goedkoop is en, als de wind wegvalt en de zon ook niet schijnt, op het andere moment duur. Met een accu kun je dan slim inkopen. Of dat voordelig voor de consument wordt wordt bepaald door de politiek. Alle partijen zullen hun best doen om er zo veel mogelijk voordeel uit te halen. Of de politiek het aankan om daar een acceptabele mix uit te halen is inderdaad erg spannend.

Reputatie 5
Badge +5

@Harrie LPP 
Elektrisch rijden is alleen interessant voor de zakelijke rijder, voor de particuliere rijder is het nog de ver van mijn bed show.
De kosten zijn te hoog en het laden van 9 miljoen auto's zal praktisch nog tien tallen jaren duren omdat de infra structuur het niet aan kan.
Liander heeft zelf aangegeven dat het in onze provincie nog tien jaar duurt voor dat het netwerk het aan kan.

Tegen windmolens op land is een zware oppositie en niemand wil die dingen in de achtertuin vanwege lawaai en slagschaduw.
Dus dat alles vol windmolens wordt gezet zie ik net zo min gebeuren.

 

Reputatie 7
Badge +6

Als politici lak hebben aan de zware oppositie en zelfs eerdere beloften breken , komen die windmolens er TOCH . Dat is bij ons gebeurd .

Als politici lak hebben aan de zware oppositie en zelfs eerdere beloften breken , komen die windmolens er TOCH . Dat is bij ons gebeurd .

Dat is het verschil tussen politici en een hoop burgers. Burgers hebben de luxe achterover te kunnen leunen omdar iemand anders het op moet lossen terwijl politici die hun verantwoordelijkheid nemen wat moeten doen. Van mij mag iedereen tegen windmolens zijn als je dan ook toestemming geeft een kerncentrale in de buurt te zetten.

 

 

Badge

Er wordt wel beweerd dat rijders van electrische auto’s een zware extra belasting zouden vormen voor het electriciteitsnet. Is dat wel zo?

Uitgangspunten:

 Gemiddelde personenauto rijdt 13.000 km per jaar (Bron: ANWB)

Electrische auto rijdt zeg 15 kWh per 100 km

 Er zijn 1 jan 2018 in NL 8.3 miljoen auto’s

 Het totaal aantal autokilometers per jaar (2018) in NL is dus 107 Miljard autokilometers.

Stel nu dat alle auto’s in Nederland electrisch zijn. Wat is dan de uitkomst:

 

Uitkomst:

Als we 8,3 miljoen auto’s elk 13.000 km later rijden geeft dat totaal 107 miljard autokilometers. Om onze electrische auto’s (met verbruik van 15 kWh per 100 km)  vervolgens  deze 107 miljard kilometer voort te stuwen zijn dus 1,07 miljard maal 15 =16,2 miljard kWh  nodig. Deze moeten dus uit het net komen.

 De electriciteitsproductie in Nederland in 2018 was 120 miljard kWh (Bron: Tennet)

 Oftewel: als alle auto’s in Nederland op 1 januari 2018 electrisch zouden zijn was daar voor nodig 13 % van de totale jaarlijkse stroomproductie.

Oftewel: 13 % erbij? Dat kan het huidige net al prima aan (met zo hier en daar zo nu en dan piekopvang met batterijen bij laadstations). Dat gaat getalsmatig geen "tientallen jaren duren".

Voor velen is de electrische auto (lees: de accu) nu nog te duur. Dat gold ook voor zonnepanelen. Nu zijn zonnepanelen zo'n 80% goedkoper dan nog niet zo lang geleden. De accuprijs over zeg vier jaar? Ik denk fors lager dan nu.

 

Reputatie 5
Badge +5

Er wordt wel beweerd dat rijders van electrische auto’s een zware extra belasting zouden vormen voor het electriciteitsnet. Is dat wel zo?

 

 Oftewel: als alle auto’s in Nederland op 1 januari 2018 electrisch zouden zijn was daar voor nodig 13 % van de totale jaarlijkse stroomproductie.

Oftewel: 13 % erbij? Dat kan het huidige net al prima aan (met zo hier en daar zo nu en dan piekopvang met batterijen bij laadstations). Dat gaat getalsmatig geen "tientallen jaren duren".

Voor velen is de electrische auto (lees: de accu) nu nog te duur. Dat gold ook voor zonnepanelen. Nu zijn ze zo'n 80% goedkoper dan nog niet zo lang geleden.

 


Dat gaat alleen op als het mooi over de dag verdeeld wordt, het net kan de piek belasting niet aan.
Er moeten hier nog 10.000 transformator huisjes bijgebouwd worden om te zorgen dat iedereen de stroom krijgt die hij nodig heeft.
Bron netwerk beheerde Liander.


De laatste zin is helaas helemaal een slag in de lucht.
Je betaalt nu zo'n 60 tot 70% dan 8 jaar geleden.

Badge

Beste Harry,

Na afschaffen van de saldering kost “stroom ademen”geld. Daar zijn we het denk ik wel over eens.

Dat dure "stroom ademen” kun je minimaliseren door maximaliseren van eigen consumptie. (opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf gebruiken en pas leveren aan het net als je huisbattrij nokvol zit. Omgekeerd eerst je eigen batterij leegtrekken voordat je uit het net wilt/moet gaat trekken).

Maximaliseren van eigenverbruik is iets anders dan "vlaktrekken” van je gebruik. Bij maximaliseren van je zelfconsumptie ben je na einde saldering het goedkoopste uit (ook bij tijdtarifering)  , maar je verbruik zal zeker niet vlak zijn en dat is dan ook niet wat je wilt.

 

Over "maximaliseren van zelfconsumptie” hoef je je tegenwoordig geen zorgen meer te maken: deze functionaliteit zit al ingebakken in moderne omvormers (bijvoorbeeld in die van SolarEdge)

Badge

Die 10.000 transformatorhuisjes zijn nodig als er niet gebufferd wordt! Met buffering wordt het laden “over de dag” uitgesmeerd. Dat is nu juist de crux van VPP.  Rekenkundig klopt het verhaal:

De gemiddelde auto rijdt zeg 36 km per dag. Daarvoor is zeg 5,4 kWh per auto per dag nodig. Dat kan nu juist prachtig opgevangen worden met een batterij van 10 kWh per huishouden. Dan is er dus aan capaciteit beschikbaar 10 maal 6 miljoen kWh. = 60 MWh. 

Jouw huisbatterij van zeg 10 kWh kan de dagvraag van 5,4 kWh per dag wel aan. 

En als je nu naar 6 miljoen huishoudens gaat (met zondagsrijders en zakelijke kilometervreters en alles daar tussenin) wordt het “uitsmeereffect” duidelijk zichtbaar: De wet van de grote getallen in het laagspanningsnet; daar komt geen 10kV nettransformatorhuisje meer aan te pas.

Begrijp je nu waarom huisbatterijen worden ingezet om piekvraag op de vangen: Laadt je huisbatterij maar in rustig tempo op gedurende een aantal daguren en als de kWh-dorstige auto komt voorrijden tankt die zich pieksnel vol uit de langzaam opgebouwde dagvulling van de huisbatterij. Geen centje pijn voor het net en de transformatorhuisjes blijven lekker koel.

Je kunt dit idee rustig opschalen voor tankstations en piekstroomvreters.

Da's nou de crux van VPP!. Alsof je virtueel een enorme centrale hebt die op commando wordt “uitgesmeerd” over het net, precies op die plekken waar zich zonder VPP pieken zouden voordoen.

 

 

 

Badge

Misschien worden we het over dalende batterijprijzen ook ooit nog wel eens eens. Toen ik nog klein was kosten zonnepanelen 5 maal zoveel als nu.

Ik denk dat het er wat betreft dat net over gaat wat er op straatniveau gebeurt. Als er 's middags ineens twee moderne electrsiche auto’s gaan snelladen moet er in de straat ineesn iets van 200 kW beschikbaar zijn, afhankelijk van wat voor snellading daar en door die . Dat is serieus meer dan een normale straat verbruikt. Aan de groei van laadpunten zit dus ergens een beperking; hetzij in aantal laadpunten, hetzij in beperking, wat betekent dat de electronica het laadproces van je auto zomaar op pauze kan gaan zetten. Of je breidt het stroomnet uit.

Het is zinloos om de prijzen van zonnepanelen als maatstaf te nemen voor de prijzen van accu’s. Niet alles wat goedkoper wordt wordt alsmaar goedkoper. Zonnepanelen wordcen op een gegeven moment (nu bv) ook niet goedkoper, gewoon omdat die grote waterdichte fotolijst met aansluitingen en garantie, die een paneel is , nu eenmaal geld kost en daar weinig nieuwe technologie aan zit. Die celletjes die er in zitten kosten ook nu al niet veel.
Of accu's extreem veel goedkoper worden is de vraag. Er zijn geen wondertechnologieën in ontwikkeling en de grondstoffen zijn zelfs problematisch. Maar het zou fijn zijn als ze bv nog tot de helft of eenderde in prijs zouden zakken.
Bedenkt dat veel van de lage prijzen van zonnepanelen te danken zijn aan een land in Azië. Of dat zo blijft is maar de vraag.

Badge

De huidige plannen voor koperverzwaring gaan nog uit van het idee van nauwelijks of geen batterijbuffering. Australie, Californie en inmiddels vele tientallen andere plekken laten zien dat nu juist op het gebied van dure koperverzwaring veel winst te behalen valt door gedistribueerde slim aangestuurde bufferopslag.

 

Jouw voorbeeld van die twee dikke Tesla's die samen in een straat wonen en die vanuit "leeg” allebei tegelijkertijd besluiten te gaan snelladen met iets van zeg 200 kW is nu precies waar het om draait bij de VPP die communiceert met de slimme omvormer (eigenlijk heet de omvormer dan al de Home Energy Manager, HEM): 

De HEM's van beide huishoudens weten allang dat er zo nu en dan een grootslurper verschijnt: De huiseigenaar weet immers van het bestaan van diens superslurper en heeft allang aan de HEM omvormer gemeld dat er zo nu en dan een grootslurper langskomt.

De HEM's zijn dan  -heel slim- de hele dag bezig om de huisbatterij te laden: 60 kWh laden in uren tijds geeft geen overbelasting van het lokale net. 

Als bezitters slim zijn hebben ze allang door dat een standaard 3 maal 35 ampere huisaansluiting goedkoper is dan een dikkere kabel dus is het al het huishouden dat juist kiest voor een geldbesparende batterij.

 

Dat plots gevraagde straatpiekvermogen van die zeg 200 kW komt dus uit de eigen huisbatterijen. Slimme huishoudens hebben allang door dat dat goedkoper is dan het inkopen van dure piekstroom. De netbeheerder had er al voor gezorgd dat piekstroom trekken lekker duur gemaakt wordt, dus kies je als dikke Tesla bezitter voor je eigen dikke huisbatterij die je slim laat aansturen door je HEM omvormer.

Je kunt als huisbezitter/huurder natuurlijk ook meedoen in een cooperatie die een buurtbatterij beheert, maar dat is natuurkundig hetzelfde.

 

Dit hele idee is al praktijkbewezen:  in Australie waar Tesla (ja die van de auto's ) al urban batteries heeft neergezet waar je als participant in een cooperatie aan kunt meedoen. 

 

Je had zeker een goed punt met jouw prachtige voorbeeld. Laat dit nu precies het soort situaties zijn waar de kracht van VPP's zit.

Badge

Wat de prijzen van batterijen betreft: ook ik kan niet in de toekost kijken, maar er zijn toch wel nieuwe ontwikkelingen. 

-Het grootste technische probleem van batterijen is de kathodebeperking. De kathode heeft de neiging te "verkrummelen”.  Wie dat oplost heeft de Heilige Graal.

-De zink-broom batterij is zeker veelbelovend; kan op termijn de lithium batterij naar de kroon steken. De grondstoffen zijn niet duur.

-Aquion is als een fenix uit haar as herrezen

-Nieuwe lithiumbatterijen zijn cobalt-vrij. Cobalt heeft geopolitieke prijsgevoeligheden, er wordt om gevochten in Afrika (Congo) . Met cobaltvrije batterijen vervalt een politiek gevoelige prijstijging en er worden wat minder kindertjes uitgebuit.

-BioSolar heeft een interessant batterij-concept.

-de rest van de wereld is druk bezig met diverse andere initiatieven; het lijkt me sterk dat daar nergens een vruchtbaar resultaat uit zal komen. Een bewijs voor dalende batterijprijzen is het niet, maar het is wel de trend.

 

 

 

Natuurlijk zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar vergis je niet in de weerbarstigheid ervan. In 1988 waren er ook al veelbelovende ontwikklingen. Ook toen waren we op zoek naar betere accu’s om een fatsoenlijke electrische auto te maken. De prototypes van toen blonken uit in sukkeligheid qua design maar gingen altijd echt stuk op de ongeschiktheid van de loodaccu’s.

De drive voor betere accu’s kwam pas echt op gang voor de mobiele electronica. Een Tesla werd niet voor niets een auto met honderden laptopbatterijen genoemd.

Persoonlijk ben ik helemaal geen fan van die huis batterijen.
Een defecte batterij wordt een brandbom.
Dit zie je nu ook bij de elektrische auto's

Wat gaan we met al die oude batterijen doen, als ze niet meer te recyclen zijn?
Zonnecellen beginnen ook al een probleem te worden met brand.
Milieuschade en veel te vaak brand.
Met deze nieuwe technieken moet er wel degelijk een APK komen voor huizen.

Reageer