Waarom moet de salderingsregeling doorgaan na 2020?

  • 19 December 2017
  • 7 reacties
  • 761 Bekeken

Ik lees dat de consumentenbond vind dat de salderingsregeling onverlet door zou moeten lopen na 2020 omdat eigenaren van zonnepanelen anders niet weten of ze hun investering wel binnen zeven jaar terug verdienen. Nou wil ik niet zeuren maar er is geloof ik al minstens zeven jaar sprake van het feit dat de salderingsregeling ooit gaan stoppen dus tenzij de eigenaren van zonnepanelen onder een steen geleefd hebben is dit echt een flauwekul argument. Als iedereen weet en ook begrijpt waarom de huidige regeling ooit zal moeten stoppen is het volgens mij veel verstandiger de regeling steeds in stapjes te versoberen in plaats van de huidige regeling onverkort door te laten lopen om dat ergens in de toekomst inderdaad op stel en sprong en keihard op de rem te moeten trappen omdat de zaak weer eens te ver doorgeschoten is. Laten we reëel zijn, de investering in zonnepanelen is nou niet bepaald gelijkmatig verdeeld over de Nederlandse samenleving en het zijn dus vooral de mensen die de centjes over hadden die deze investering gepleegd hebben en daar in tegenstelling tot hun spaarrekening dus een meer dan uitstekend rendement op maken. Niets mis mee maar hou op met janken over het milieu als het gewoon over geld gaat.

7 reacties

Reputatie 5
Badge +5
Het was al enige tijd bekend dat de salderingsregeling waarschijnlijk per 2023 zou stoppen en vervangen zou worden door een andere regeling, waar wij ook over meepraten. Dat is het probleem niet.

Het probleem is dat deze zomer nog door de minister en zijn ministerie, en vervolgens door consumentenorganisaties, gecommuniceerd werd dat de huidige regeling tot 2023 zou doorlopen. Op basis van dat nieuws hebben consumenten de afgelopen tijd hun aankoopbeslissing gebaseerd. Nu creëert de overheid weer onzekerheid, komt onbetrouwbaar over en vertraagt daarmee de energietransitie, terwijl de regering juist een grotere rol voor burgers ziet weggelegd bij het bereiken van de doelen.Bedenk ook dat er nog vrijwel niets bekend is over de invulling van de nieuwe regeling die volgens minister Wiebes nu dus al over 2 jaar moet ingaan.

De details over de nieuwe regeling zouden veel langer voor het schrappen van de salderingsregeling bekend moeten zijn, om consumenten een goed beeld van de terugverdientijd te geven op het moment dat ze een investering overwegen.
Als je het zo stelt, en je hebt het over de doelgroep die dus net geïnvesteerd heeft en nog moet gaan investeren, dan snap ik jullie punt. Ik ga er ongezien vanuit dat je dit soort beleid in stapjes en dan ook regelmatig bijstelt in plaats van het lang voor je uit te schuiven en dan een shock te veroorzaken. Dat zou er wat mij betreft voor pleiten al snel te beginnen met aanpassen maar als ze inderdaad het hele terugverdienmodel onderuit zouden schoffelen kunnen ze inderdaad maar beter wachten totdat de energietransitie klaar is.
Reputatie 5
Badge +5
Inderdaad is onze wens een geleidelijke overgang die lang van tevoren bekend is en waarbij ook de nieuwe situatie langdurige investeringszekerheid biedt. En schokeffecten (plotselinge overgangen) zijn zoals je zegt zeker ongewenst. Deze schaden consumenten (en de energietransitie!) niet alleen op een directe manier, maar ook indirect omdat ze de markt verstoren, met wachttijden, faillissementen, opduikende cowboys, slechte kwaliteit, slechte nazorg etc tot gevolg.
Wederom blijkt de overheid een onbetrouwbare partij te zijn. Afspraken met deze organisaties blijken in de praktijk weinig voor te stellen als je een particulier bent. Zo ook weer eens met de salderingsregeling. Er worden allerlei beloftes en afspraken weer gewoon ongedaan gemaakt zonder dat er daardoor mensen ter verantwoording worden geroepen. Er zijn nog veel meer voorbeelden van diezelfde onbetrouwbare overheid te vinden.Groene energie is belangrijk en dit land loopt hopeloos achter op dat vlak. Dus worden lopende particuliere initiatieven op deze wijze grondig gestopt. Er is een enorme discrepantie in woorden en daden van deze overheid. En dat is erg vervelend. Ik zag dat de ombudsman vandaag nog in de media hamerde op het feit dat de overheid er is voor de burger en niet andersom. Als je overheidsdienaren die dat niet willen begrijpen zou ontslaan zouden we ineens aan de top staan qua werkloosheidscijfer in Europa. En misschien moet dat maar gewoon gebeuren....Dus overheid, put your money where your mouth is en doe ook iets aan de zekerheid van privé personen die wel een serieuze zaak maken van groene energie en energietransitie. Want je hebt deze initiatieven keihard nodig om je ambities waar te maken. En Shell is in deze echt je vriend niet ....
Reputatie 7
Badge +5
waarom de overheid?? Daar waar vraag-aanbod-schaarste is (lees:energie markt) gaat een handelsplein ontstaan. Dat zie je nu al gebeuren, opwekkers met overcapaciteit kunnen dat aanbieden op een marktplaats waar vraag naar energie is.Nederlanders hebben een extreme vorm van handels geest ontwikkeld, en daar kan geen salderingsregeling tegen op ;-)Komt allemaal goed.....
Reputatie 7
Badge +6
Inderdaad Fred . De overheid dient er te zijn voor ons allemaal. We moeten er op kunnen vertrouwen, maar in de praktijk wordt er veel te vaak met ons gesold. Als eigenaren van zonnepanelen een teveel aan stroom in het net pompen , wat anderen weer kunnen gebruiken , dan leveren ze toch een product ? Waarom zou daar ( met aftrek van kosten ) , niet blijvend een vergoeding voor gegeven mogen worden? En ik ben alleen maar blij voor mensen , die door zuinig te zijn op deze manier hopelijk wat rendement van hun geld kunnen krijgen . Hopelijk , want dat is niet eens zeker. Die panelen en omvormers gaan wel eens stuk en we weten niet hoe lang ze goed blijven en wat de stroomprijs in de toekomst gaat doen. Maar op dit moment voor degenen die het hebben lijkt het een goede investering, mits van goede kwaliteit , maar het stoppen met salderen zullen veel twijfelaars tegenhouden om er aan te beginnen . Ik kijk het zelf ook nog even aan . Tja , en het is zuur voor mensen die geen geld hebben.
Waarom de overheid ? Omdat deze een erg groot deel van de energieprijs in rekening brengt. Niet de netbeheerder, niet de energieleverancier of particulier maar de overheid is grotendeels de veroorzaker van de hoge energierekening. Dus die partij is de eerste om daarover aan te spreken, niet de markt. En als het dan lijkt op de markt (NAM) dan is het toch ook weer de overheid die een groot deel van de opbrengsten inboekt. Dus daarom de overheid. Als die overheid hun graaierigheid eens aan de kant zet en dus terugtreedt uit deze markt en belastingdruk is er weer een ander scenario mogelijk. En tot die tijd heeft de markt weinig te maken met vrije markt.

Reageer