Waarom niet per definitie naar de goedkoopste energieleverancier?

  • 21 March 2015
  • 2 reacties
  • 440 Bekeken

De Consumentenbond is momenteel bezig om via een gezamenlijke inkoop een zo laag mogelijke energierekening mogelijk te maken. Er bestaan verschillende sites waar je kunt berekenen wie de meest voordelige leverancier is. De vergelijking wordt geprecisieerd door je jaarverbruik op te geven en hoeveel je eventeel kunt besparen. Daarbij wordt rekening gehouden met allerlei voorwaarden zoals groene stroom en opzegtermijnen en eventuele boetes bij overstap. Prima allemaal. De Consumentenbond doet dus net als de vele anderen.

Echter wat me totaal niet duidelijk is, waarom niet automatisch voor de laagste wordt gekozen. Wij zijn overgestapt van Essent naar Greenchoice. Dat scheelt ons € 40,- per maand. Greenchoice is net niet de goedkoopste maar is volledig "groen" (Essent dus niet) maar je kan per maand opzeggen en je krijgt geen boete. Bij Essent moeten we een boete betalen van € 250,- maar we houden alleen al het eerste jaar € 180,- over dus als we de boete meerekenen. Momenteel staat de teller bij de Consumentenbond op 36.000 huishoudens die mee willen doen aan die gezamenlijke inkoop. Wie de leverancier is, is me (nog) niet duidelijk en ik weet ook nog niet wat het ons zou hebben bespaard. Echter waarom koopt de Consumentenbond niet voor 8 miljoen huishoudens die energie in bij ÉÉn leverancier? Zeker weten dat er dan nog veel meer af te pingelen valt. Als we uitgaan van ons huishoudentje (gepensioneerden; klein hoekwoninkje) dan kom je op een besparing van 4 miljard! Voor zover ik kan nagaan is het enige nadeel dat een x-aantal energieleveranciers hun zaakje kunnen sluiten, maar hoewel ik best er voor wil zorgen dat er zoveel mogelijk bedrijfjes een goede nering hebben, mogen van mij die enrgiebedrijven best failliet gaan. Bovendien is dat ook nog juist voordelig voor al die honderdduizenden andere bedrijven die immers Én een meer koopkrachtige klandizie hebben Én minder uit hoeven geven aan energie.

Ik hoop met het starten van deze discussie ook de Consumentenbond er aan meedoet dan wel een toelichting geeft waarom e.e.a. mogelijk niet mogelijk is, zoals ik het me voorstel.

2 reacties

@H.G. van Rheenen

Die vergelijking met auto's en zonnepanelen gaat natuurlijk niet op omdat er sprake is van verschillende kwaliteiten. De ene auto kan er mooier uitzien of zuiniger rijden e.d. CoÖperatief/collectief inkopen kan inderdaad voordeliger zijn en dan kan je ook een ander collectief als concurrent hebben. Waar het hier echter om gaat is dat je te maken hebt met exact hetzelfde product die overal te wereld precies hetzelfde “eruitziet”. Ook maakt het niet uit of er “groene stroom”, dan wel grijs of “zwart” (btw-vrij) wordt geleverd. Je noemt toevallig ook Eneco. Die is dus het goedkoopst. Greenchoise, onze keus, op 1 na de goedkoopste. Echter het bedrijf is voor 30% in handen van Eneco, maar maakt ondanks de hogere prijs van het product toch minder winst, procentueel gezien. Wat is het nut voor ons als consument van die 2 bedrijven waarvan de een voordeliger is dan de ander terwijl ze exact hetzelfde leveren en ook nog eens “onderdelen” van elkaar zijn.

Je kunt ook een andere vergelijking maken. Er is een bedrijf bezig (geweest) om het water op te kopen. Dit is niet gelukt en gaat waarschijnlijk ook nooit lukken. (Laten dat tenminste maar hopen. Hoewel….?)

Laten we eens aannemen dat het toch wel doorgaat omdat het bedrijf na handig onderhandelen met de Europese Commissie de rechten heeft verworven van alle Europese wateren. Wegens het concurrentiebeding mag ik echter een deel van die rechten overnemen. Ik bied hierbij alle leden van de Consumentenbond een optie te nemen binnen dat bedrijf dat we “Ons Water” gaan noemen. Die optie kost 50 miljoen, exclusief € 2,50 aan administratiekosten en gaat nu in, dus wees er snel bij. Tevens is het lidmaatschap van de Consumentenbons een jaar lang gratis en wordt door mij uit eigen zak betaald aan de bond.

Waarom zou de consument voor “Ons Water” kiezen? Wij halen ons water uit gebieden waar het veruit het schoonst is, dus hoog uit de bergen in de Oeral, Zwitserland en BelgiË. We letten daarbij op of de lucht er niet al te vervuild is. We maken gebruik van waterreinigingsinstallaties die uitsluitend op groene stroom werken. We halen ook water weg uit gebieden waar relatief weinig jonge mensen wonen. Dit heeft te maken met het feit dat er dan minder anticonceptiepillen worden gebruikt. Het gebruik van die middelen heeft namelijk er voor gezorgd dat in sommige wateren de vissen steriel werden, waardoor de viswaterstand achteruit kan lopen. Vooral sportvissers hebben er dan last van. Verder letten we er op dat we geen hard water gebruiken zodat het gebruik van Calgon minder noodzakelijk is en zelfs in sommige gebieden geheel overbodig. Wasmachinefabrikanten raden hoe raar dan ook toch water van “Ons Water” aan. Dat Ís nogal raar omdat immers een fabrikant er alle belang bij heeft dat z’n machine eerder stuk gaat omdat die dan weer nieuwe kan verkopen. Dat die fabrikanten “Ons Water” toch steunen geeft aan hoe betrouwbaar we zijn. Tevens bespaart de klant doordat we gebruik maken van water uit Spa. Dit water wordt vaak in flessen in supermarkten verkocht, maar dat is dus met ons water niet of minder nodig. Verder letten we op de veiligheid van ons water of we niet in oorlogsgebieden aftappen of dat er regen afkomstig uit oorlogsgebieden het water kunnen vervuilen. We verplaatsen dan eventueel onze waterwincentrales, dit om tekorten te voorkomen.

Wij van “Ons Water” bieden onze klanten 2 opties. Optie 1: Een 5 jarig contract waarbij het water geleverd wordt tegen een vaste (lage) prijs. Optie 2 Contractduur ook 5 jaar echter kan de prijs fluctueren. Bij natte zomers en dus veel wateraanbod kan de prijs dalen en bij droge zomers gaat de prijs omhoog. Ook bij heel koude winters met veel sneeuw en ijs gaat de prijs omhoog omdat er dan immers minder water beschikbaar is. Dit kan echter gecompenseerd worden als er een vroege dooi intreedt waardoor er weer meer water beschikbaar is. Mocht je als aanstaande aandeelhouder twijfelen wat “Ons Water” nog meer te bieden heeft om het de toekomstige klant aantrekkelijk te maken voor ons te kiezen, het volgende: Bij aanmelding krijgt de klant maar liefst 3 aparte elektronische watermeters die geplaats worden in resp. de keuken de douche en de wc. Eventueel kan zelfs een 4e geplaatst worden direct bij de waterafvoer van de (vaat)wasmachine als de machine in een andere ruimte staat dan in ÉÉn van de drie voornoemde ruimtes.

Waarom zijn die meters van belang zowel voor ons als voor onze klanten? In tegenstelling tot gas en elektriciteit wordt praktisch al ons waterverbruik weer teruggesluisd naar het netwerk. Dat “netwerk” bestaat voornamelijk uit rioolbuizen echter in een enkele geval komt het in de grond terecht, bijvoorbeeld bij het sproeien van de tuin of het plassen tegen een boom of in een struik. Een fractie verdwijnt in de vorm van zweet in de lucht. Gemiddeld is dat 1 liter per persoon per dag wat neerkomt op ongeveer 0,0015 cent (standaardtarief; dus zonder aanbiedingen van waterleveranciers zoals wij.) In warme gebieden en bij grote inspanning kan dat oplopen tot een bedrag van 1 cent per dag. Op het moment dat we een kraan openzetten dan vloeit meestal het eerste (schone) water direct al het riool binnen. Dat water had gewoon geconsumeerd kunnen worden, echter men laat dat meestal na. Wordt het water in een glas gedaan dan wordt dat opgedronken. Gebruikt men het water om erin te koken dan komt een groot deel ervan terecht in het lichaam. Eventueel komt een deel ervan tijdens het koken wegens het afgieten ook direct (licht vervuild inmiddels) ook in het riool terecht. Bij het douchen komt praktisch 100% direct in het riool terecht. Daarvan is alleen het water wat men de eerste minuten gebruikt vervuild door lichaamsvuil en zeepgebruik. De rest van de tijd tijdens het douchen is het praktisch brandschoon. Het vocht wat men via het eten opslaat in het lichaam komt voor het grootste deel terecht in de wc tijdens het plassen. Na het toiletgebruik wordt de wc doorgespoeld waarbij het grootste deel van het water gewoon schoon is. Ook het handenwassen voor of na het toiletgebruik levert nauwelijks vies water op. Bij het wassen van kleren wordt er wel veel water vervuild. Een deel komt doordat er soms veel vieze kleren in de machine zitten, echter het water wordt het meest vervuild door schoonmaakmiddelen. Het zelfde zie je gebeuren bij vaatwasmachines en bij het afwassen met de hand of het handenwassen. In sommige gebieden raakt kleding sneller vuil dan in andere gebieden. Te denken valt daarbij aan industriegebieden en in grote steden. Echter is er nog iets waardoor kleding soms vaker vuil zijn. In gebieden waar veel baby’s wonen en waar maar weinig gebruik wordt gemaakt van papieren weggooiluiers is er sprake van groter gebruik van luiers die in de vorm van poepluiers uitgewassen moeten worden. Ook hier is dus weer sprake van een extra milieubelasting waar het het water aangaat . Watergebruik kan men op verschillende manieren beperken. Het beste is om gewoon niks te doen. Daardoor krijgt men minder dorst en zweet ook minder. Als men tijdens het douchen plast scheelt dat ÉÉn wc-bezoek waardoor er 5 liter minder water wordt verbruikt wat anders door het toilet zou worden gespoeld. Eventueel dreigend watertekort kan voorkomen worden door veel water in de vorm van melk, bier en frisdrank uit de winkel te halen. Dat water komt direct weer het riool in, zonder de watertoevoer te belasten wat ook weer scheelt in de kosten die men aan het waterbedrijf moet betalen. Wat zijn de functies van de elektronische watermeters die wij van “Ons Water” gratis ter beschikbaar stellen? (Installatie door ons is met aanmerkelijke korting, als men het niet zelf kan doen. Aanrader!) Bij energie is men in grote mate afhankelijk van de aanvoer van olie en/of gas. Shell, de grootste olieproducent ter wereld is ooit eens gedwongen geweest om de olieprijs fors te verhogen omdat gebleken was dat de olievoorraad in een bepaalde mijn aanmerkelijk geringer was dan men aanvankelijk had berekend wat er toe zou kunnen leiden dat mogelijk over een jaar of tien niet genoeg winst kon worden gemaakt op dat veld. Zoiets is voor de aandeelhouders van Shell een enorme ramp. Ook is het een keer gebeurd dat een olieplatform veel sneller onderhoud nodig had dan aanvankelijk was gepland. Ook dat maakte de prijs van olie veel duurder. Verder is het iedereen bekend dat olie veelal gewonnen wordt in oorlogsgebieden. Ook dat kan op de lange duur inhouden dat Shell niets meer te winnen heeft in dat zo’n gebied. Men moet dus wel dan nu een olieprijs verhogen om een eventueel later verlies te compenseren.

Al dit soort zaken willen wij met onze energiezuinige elektronische watermeters voorkomen. Door nauwkeurige metingen weten wij namelijk onmiddellijk hoeveel water er vervuild wordt en hoeveel water we dus op korte termijn moeten reinigen. Zo kan bijvoorbeeld de meter in de douche precies zien hoeveel urine is afgevoerd, waardoor er dus dat water iets meer schoongemaakt moet worden. Zo kunnen daarmee dus direct zien hoe we onze waterzuiveringsinstallaties moeten instellen, voor nu en in de toekomst. Eventueel kunnen we extra spaarbekkens voor water bouwen mocht er zich mogelijk een tekort dreigen voor te doen. Dit kan allemaal heel goedkoop omdat ons water bovengemiddeld schoon is en dus in het riool minder vuil is dan in de riolen van andere waterbedrijven. Uiteraard is het netwerk van water- aan en afvoer gedeeld met alle andere waterbedrijven, nu en in de toekomst, echter door scherp te onderhandelen met zowel energieleveranciers als rioolbedrijven zo ook bedrijven die riolen en waterleidingen aanleggen is “Ons Water” in staat om een uiterst scherpe prijs u water aan te bieden.

Schrijf nu in!!!Ons water” zal zonder mankeren als beste uit de test komen, omdat het water “Ons water” helemaal van u is!
Doormiddel van (vrijblijvende) inschrijving voor het collectief, voorafgaand aan de daadwerkelijke veiling, proberen we een zo laag mogelijke prijs te bedingen. Daarbij zijn we afhankelijk van degenen die zich vooraf inschrijven, maar daarna ook daadwerkelijk deelnemen aan het collectief. Daar hebben we, behalve voorlichting erover te geven, weinig invloed op. Uiteraard zou dat veranderen als alle Nederlandse huishoudens mee zouden doen. Voor zover dat ooit gebeurt (want niet iedereen kan op hetzelfde tijdstip van zijn oude contract af), is daarvoor nog een lange weg te gaan. Daarnaast zijn er ook tal van consumenten die andere criteria dan prijs en gemak hanteren bij de keuze van een energieleverancier. Maar uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen.De Consumentenbond is momenteel bezig om via een gezamenlijke inkoop een zo laag mogelijke energierekening mogelijk te maken. Er bestaan verschillende sites waar je kunt berekenen wie de meest voordelige leverancier is. De vergelijking wordt geprecisieerd door je jaarverbruik op te geven en hoeveel je eventeel kunt besparen. Daarbij wordt rekening gehouden met allerlei voorwaarden zoals groene stroom en opzegtermijnen en eventuele boetes bij overstap. Prima allemaal. De Consumentenbond doet dus net als de vele anderen.

Echter wat me totaal niet duidelijk is, waarom niet automatisch voor de laagste wordt gekozen. Wij zijn overgestapt van Essent naar Greenchoice. Dat scheelt ons € 40,- per maand. Greenchoice is net niet de goedkoopste maar is volledig "groen" (Essent dus niet) maar je kan per maand opzeggen en je krijgt geen boete. Bij Essent moeten we een boete betalen van € 250,- maar we houden alleen al het eerste jaar € 180,- over dus als we de boete meerekenen. Momenteel staat de teller bij de Consumentenbond op 36.000 huishoudens die mee willen doen aan die gezamenlijke inkoop. Wie de leverancier is, is me (nog) niet duidelijk en ik weet ook nog niet wat het ons zou hebben bespaard. Echter waarom koopt de Consumentenbond niet voor 8 miljoen huishoudens die energie in bij ÉÉn leverancier? Zeker weten dat er dan nog veel meer af te pingelen valt. Als we uitgaan van ons huishoudentje (gepensioneerden; klein hoekwoninkje) dan kom je op een besparing van 4 miljard! Voor zover ik kan nagaan is het enige nadeel dat een x-aantal energieleveranciers hun zaakje kunnen sluiten, maar hoewel ik best er voor wil zorgen dat er zoveel mogelijk bedrijfjes een goede nering hebben, mogen van mij die enrgiebedrijven best failliet gaan. Bovendien is dat ook nog juist voordelig voor al die honderdduizenden andere bedrijven die immers Én een meer koopkrachtige klandizie hebben Én minder uit hoeven geven aan energie.

Ik hoop met het starten van deze discussie ook de Consumentenbond er aan meedoet dan wel een toelichting geeft waarom e.e.a. mogelijk niet mogelijk is, zoals ik het me voorstel.

Reageer