Consumentenbond.nl

Warmtemeter op radiator

  • 27 januari 2021
  • 15 reacties
  • 342 Bekeken

Ik ben geïnteresseerd hoe een warmtemeter op de radiator de warmte van de sensor omzet in de ophoging van de teller, zowel voor de meters van ista als van techem. Bij beide de vraag al voorgelegd, maar nog geen antwoord. Wát meet de sensor? Hoe wordt dat omgezet in een digitale ophoging van de teller met één eenheid? Is er een tijdsafhankelijkheid, ofwel, per hoeveel seconden/minuten/uren wordt de teller verhoogd? Is daar ergens een technische uitleg van beschikbaar?

Weet iemand bijvoorbeeld (wetenschappelijke) technische documentatie hiervan te vinden, of ernaar te verwijzen?


15 reacties

In de eerste meters zat een verdampende vloeistof.
De meter meet de temperatuur x tijd.
De punten telling is een verdeelsleutel met de rest van de bewoners.

Het schijnt als je de radiator en buizen op de juiste wijze geforceerd ventileert, het systeem in jouw voordeel kunt beinvloeden. Omgekeerd kan het ook, b.v. met dikke gordijnen.
Het is dus een flut systeem.

Ja, dat zijn de verdampingsmeters. Mijn vraag gaat over radiografische warmtekostenverdelers.

Reputatie 7
Badge +6

Heb je heel misschien al in Google getypt "Hoe werkt een warmtekostenverdeelmeter"?

Ik heb alvast gevonden dat hij vanaf een bepaalde minimumtemperatuur en met een verschil van minimaal 4° C begint te tellen en dan eindeloos doortelt. Je kan dan een stand noteren op tijdstip x en als je een maand verder bent weer de stand noteren. Het verschil is dan je verbruik in die maand.

Dankjewel Jan, maar die informatie ligt aan de oppervlakte. Het gaat niet om het verbruik, maar om de techniek van het omzetten van sensorwarmte in meterstanden. Techniek, stroompjes, programmatuur, formules.

https://web.archive.org/web/20160804092627/http://www.techem.be/fileadmin/be/images/techem.be/00_Home/PDF-interactif-NL.pdf
 

Dankjewel, Wortelstamper. Deze informatie heb ik ook al bestudeerd, maar daarin staat ook het antwoord op mijn vraag niet. Toch bedankt voor het meedenken.

Reputatie 7
Badge +6

@Consumer256 er is een elektrische weerstand die stroom doorlaat naargelang de temperatuur is. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer stroom hij doorlaat. Die stroom geeft elektrische lading aan een condensator. Als die condensator een eenheid lading vol heeft is dat één punt. Uit mijn antwoord kun je dan de volgende formule deduceren

01 If punt = 1 than punt =0

02 Punt = punt +1

03 Show punt op meter

03 If Interrupt =1 goto 01 

04 Goto 02

 

@Jan 
Ik ben blij, dat jij geen programmeur geworden bent.
@Consumer256 
Voor een reconstructie van dat meet systeem ben je echt op het verkeerde forum.
We doen ons best om technische vragen te beantwoorden.
Maar we zijn geen R&D afdeling van een warmtemetersfabriek.

 

@Jan 
Ik ben blij, dat jij geen programmeur geworden bent.

 

:-) 🙂🙂 :-)
(D.w.z. : inderaad. Er zijn grenzen aan hoe simpel je electronica uit kunt leggen en Jan's uitleg is over die grens, en fout ook. Jan: jouw algoritme vergeet de condensator leeg te maken, gaat niet terug naar de lees-stap etc. etc.)

Reputatie 7
Badge +6

@Wortelstamper en @Harrie LPP nou, het had niet veel gescheeld of jullie hadden de precieze formule hier neergezet,😊 Harry wist al wat er aan ontbrak en fout was😔. Dan was de vraag beantwoord geweest !! ☺️ Zo zie je maar, twee weten meee dan een. Ik zie dat ik nog op Linkedin heb staan dat ik een paar jaartjes programmeur ben geweest. Dat was voordat ik m'n eerste computer had gekocht. Show punt op meter was toen iets van print to cathode ray tube, maar het is nu allemaal platte scherm, dus dat werkt ook niet meer. 

@Jan Hallo Jan, jouw bericht “er is een elektrische weerstand die stroom doorlaat” brengt me in elk geval weer wat dichterbij. 

@Harrie LPP Uit jouw opmerking maak ik op dat jij er wat meer van weet. Kun jij me dan uitleggen hoe een sensor die warmte meet, een condensator ‘vult’ en bij het leegmaken een tellerstand ophoogt? Is er daarbij ook sprake van tijdseenheden?

Ik ben heel erkentelijk voor elke adequate uitleg.

Nog even aan @Harrie LPP: zou je me eventueel ook kunnen verwijzen naar technische documentatie, desnoods van een universiteit of van een producent van zulke meters?

Wellicht is deze informatie nuttig: https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiografische_radiatorwarmtemeter

Ik denk dat je eerst wat kennis zou moeten hebben van basale electronica: weerstand, condensator, spoel, transistor, ntc, diode en dergelijke. Die kennis heb ik lang geleden opgedaan met de toen befaamde Philips Experimenteerdozen.

Ik heb geen idee of zoiets nog bestaat. Ik zou het ook moeten googelen.

@A. Deen Dank. Die pagina heb ik ook geraadpleegd, maar de feitelijke technische omzetting van warmte naar tellerstand wordt ook daar niet beschreven.

@Harrie LPP Dank voor je advies. Ik ga er maar van uit dat iemand me het principe van de warmtemeters kan uitleggen, zonder dat ik nog aan het experimenteren ga. Met mijn 64 ben ik dat stadium wel een beetje voorbij. Ik denk maar, dat het antwoord ergens op papier staat, al is het in een wetenschappelijke of zuiver technische bron. Dan kan ik dat lezen en begrijpen. 

Reageer