Beantwoord

Wat is jullie ervaring met winddelen van Greenchoice?


Ik overweeg winddelen van Greenchoice te kopen. Wie heeft hier ervaring mee?Bij voorbaat dank voor uw reactie.[Titel aangepast door beheerder om kans op reactie te vergroten]
icon

Beste antwoord door Biemans 8 June 2016, 11:16

Bekijk origineel

44 reacties

Reputatie 2
Badge +1
Mijn naam is Harm Reitsma en ik ben oprichter van de Windcentrale. Ik kan dus niet zeggen dat ik een objectief antwoord kan geven maar ik wil wel graag reageren op bovenstaande vragen en antwoorden. Ik zal dit uiteraard volkomen (verifieerbaar) eerlijk doen.Met Winddelen word je mede-eigenaar van een windmolen, samen met duizenden andere deelnemers. ALLE stroom van de molen wordt verdeeld over de eigenaren en afgetrokken van hun energierekening. De windcentrale, en we denken ook het merendeel van de Winddelers, streeft een versnelling van de duurzame transitie na. Dat kan natuurlijk pas echt duurzaam als het ook financieel aantrekkelijk is. We begrijpen dus dat het rendement belangrijk is.De opbrengst van een Winddeel wordt bepaald door de hoeveelheid geproduceerde stroom in een jaar en de stroomprijs in dat jaar. Met name de stroomprijs heeft veel invloed. Bij de start van de Windcentrale was de stroomprijs bijna 9 cent per kWh. Vervolgens is de stroomprijs spectaculair gedaald, met ruim 30%. Dat wil zeggen dat de waarde van de productie van een Winddeel in het begin 500 kWh x 8,9 cent = 44 euro was en vervolgens daalde naar 31 euro. Bij deze lage stroomprijs is de opbrengst van een Winddeel inderdaad negatief. Zoals gezegd, de stroomprijs fluctueert. Deze is namelijk afgelopen jaar weer met 15% gestegen. Dat wil zeggen dat de opbrengst weer positief wordt.Wat de stroomprijs in de toekomst gaat doen weet niemand. Wel is het zo dat vrijwel iedere studie of rapport uitgaat van een stroomprijs-stijging. In dat geval heeft iedere Winddeler weer een positief rendement.In oktober verwachten wij weer nieuwe Winddelen te kunnen aanbieden. Deze Winddelen zullen zelfs als de stroomprijs de komende 20 jaar met 2% per jaar daalt een positief rendement hebben.Ik vind het vervelend dat sommige mensen Winddelen negatief hebben ervaren. De Windcentrale is opgericht om mensen zelf de mogelijkheid te geven om hun eigen duurzame stroom op te wekken. Met de volle overtuiging dat dit financieel ook voordeliger is.Tot slot nog een korte reactie op de verwijzing naar de website van Jurgen Sweegers van Geldengroen. Het is mij volkomen onduidelijk waarom de heer Sweegers dit stuk heeft geschreven. Al zijn punten zijn aantoonbare lariekoek. Ik heb verscheidenen keren met hem contact gezocht maar hij weigert zijn berichtgeving over de Windcentrale aan te passen. Een paar voorbeelden:

In punt 1 van zijn verslag schrijft hij dat hij twijfels heeft of de molens wel 100% juridisch of economisch in eigendom komt van de cooperatie. Elk jaarverslag van de elke cooperatie van alle afgelopen jaren bevestigd dat het volledige juridische en economische eigendom bij de cooperatie ligt.

Punt 2. De rekensom. Ook hier worden hele opzichtige en makkelijk aantoonbare fouten gemaakt. Zo gaan de eerste windmolens van de Windcentrale niet 10 jaar mee maar minimaal 16 jaar en naar alle waarschijnlijkheid 21 jaar. Door te rekenen met ongeveer de helft van de levensduur gaat zijn rekensom al volledig de mist in. Vervolgens rept hij over de risico’s. Hier zaait hij twijfels over de verzekering. Een eenvoudig telefoontje met de Windcentrale had hem kunnen geruststellen. Alle windmolens worden all in verzekerd, ook voor gemiste productie.

Zijn volgende punt betreft de Belastingen. De heer Sweegers geeft aan dat je vermogensbelasting moet betalen over Winddelen. Dat is juist maar het is ook juist dat je vermogensbelasting moet betalen over je spaargeld. Dus of je het geld op je bankrekening laat staat of Winddelen koopt is volkomen belastingneutraal. Hij geeft ook aan dat je energiebelasting moet betalen over je zelf opgewekte stroom. OOk dat is juist maar je betaalt ook energiebelasting over stroom die je niet zelf opwekt. Dus met Winddelen betaal je geen extra energiebelasting. Voor de goede orde; het feit dat je energiebelasting moet betalen geven wij zeer duidelijk aan in al onze communicatie inclusief onze website, brochure en emails.

Ik ga er vanuit dat deze opsomming aangeeft dat van het hele stuk over Winddelen op Geldengroen helemaal niets klopt. Het is mij onduidelijk waarom iemand een zo slecht geinformeerd stuk schrijft.Ik hoop met mijn antwoord meer duidelijkheid gegeven te hebben. Indien iemand vragen heeft verneem ik dat uiteraard graag.met vriendelijke groet, Harm Reitsma
Reputatie 2
Badge +1
Beste Heertje2,Dank voor je reactie. Ik snap echt oprecht niet waarom je spreekt over diefstal. Dat impliceert namelijk dat je denkt dat de Windcentrale niet oprecht zou handelen. Het tegengestelde is waar, ik durf te beweren dat extreem transparant zijn. Dat kan ook niet anders in een cooperatief model.De cijfers waarom jij vraagt staan in de Windcentrale App. Die app, voor zowel iOS als Android, is voor iedereen te bekijken. Daarin kan je zien dat met uitzondering van de eerste 2 windmolens, in Delfzijl, de productie van de molens vrijwel volledig loopt volgens verwachting. De gemiddelde productie van de laatste 8 molens gemeten over volle jaren is 99,3%. De productie van de eerste twee molens is 89%. Die blijven dus gemiddeld 11% achter op de verwachting. Wij vinden dit uiteraard ook teleurstellend. Wij hebben de verwachte productie voor deze molens zo goed mogelijk proberen in te schatten en hebben hiervoor externe experts ingeschakeld. Er is gebruikt gemaakt van de zogenaamde Wind index. Destijds berekend door het CBS. Deze Wind index is gebaseerd op het wind aanbod van de periode 1996-2005. Helaas is het gemiddelde wind aanbod de afgelopen 6 jaar meer dan 11% minder geweest dan in de periode 1996-2005. Dit is niet iets dat je de Windcentrale kan verwijten. Het lijkt mij zeker ook niet dat je dan van diefstal kan spreken.Een andere bepalende factor voor het rendement is zoals gezegd de stroomprijs. Deze was op het moment van de uitgifte van de Winddelen van de Grote Geert en de Jonge Held de 10 jaar daarvoor met gemiddeld 6% per jaar gestegen. De stroomprijs is echter de afgelopen jaren met 30% gedaald. Dit heeft uiteraard een grote impact op het rendement van afgelopen jaren. Ik zie niet in hoe de Windcentrale verantwoordelijk kan worden gehouden voor een dalende stroomprijs. Dat geldt evenmin voor een stijgende stroomprijs. En dat is wat er momenteel aan de hand is. De stroomprijs stijgt nu flink. Dus je zal zien dat je rendement nu ook gaat stijgen. Dat geldt ook voor de waarde van je Winddelen mocht je die willen gaan verkopen. Deze is nu ook het stijgen.Mocht je meer informatie willen dan ben je meer dan welkom op een cooperatievergadering of bij ons op kantoor. Dan kunnen we je in detail alle berekeningen laten zien. Ik maak me sterk dat je daarna nog twijfelt aan onze intenties of twijfels hebt over je Winddelen.Hartelijke groet, Harm
In 2013 winddelen gekocht en deze enkele maanden geleden weer verkocht. Totale jaarlijkse rendement (IRR) 0.325%.Wat het financiële plezier flink heeft verpest is de snelle afwaardering van de winddelen. De opbrengst na vijf jaar is nog geen derde van de aanschafprijs. De afschrijving in het eerste jaar was het grootst. Mensen die niet zoals ik bij uitgifte maar na het eerste jaar "tweedehands" winddelen hebben gekocht hebben flink minder betaald en kunnen een redelijk rendement hebben behaald. Maar "first movers" hebben er niets aan verdiend.
Ik heb sinds 1 jan 2014 twee winddelen. De gemaakte kosten tot nu toe zijn:200 euro x 2 "aanschaf", eind '13 € 400,-onderhoud Greenchoice, eind '16 € 20,-opbrengsten:vergoeding door Greenchoice (jaarnota) '15: € 83,68 16: € 87,77 17: € 55,98 (kwh vergoeding resp. € 0,074 0,069 en 0,062).de aflopende vergoeding stemt niet hoopvol.. de geringe onderhoudskosten wel..als t ong. zo verder gaat ben ik in '23 uit de kosten en ga k verdienen..
Is mij ook gebeurd. Zo ben ik door een veiling bij de Consumentenbond bij Greenchoice geraakt en heb toen winddelen gekocht. Omdat ik bij vervolgveilingen in de gaten kreeg dat mijn leverancier helemaal niet meer de goedkoopste was, werd ik een dief van eigen beurs. En zodoende heb ik toen 40% verlies moeten nemen om weer een goedkope energieleverancier te kunnen krijgen,;
Reputatie 1
Badge


Tja.Ik zie veel discussie over verwacht financieel rendement bij investeringen in duurzame energie.

Natuurlijk moet je op je centjes letten, maar investeren in duurzame energiebronnen kun je ook uit milieu-overwegingen doen.

De vraag is dan: hoeveel heb je daar voor over?Wil je speculeren: ga dan bijvoorbeeld je heil zoeken op de aandelen beurs of zo.
Dan weet ik ook wel een paar (betere) goede doelen.

Wat is niet leuker als jijzelf en nageslacht enof de wereld er ook beter van worden.

in dit geval bekruipt mij het gevoel dat er te veel ergens blijft hangen.Bij mij gingen de alarmbellen rinkelen toen ik ver weg in het buitenland toevallig een gesprek in het nederlands met een windmolen-gelateerde man over windmolens en projecten hoorde.

Toen dacht ik: zie je wel.... ook van mijn dure winddelen
Tja beetje vaag, half gesprek gehoord en verder geen details, daar horen en zien we al te veel van. Kan ik niets mee.
Badge
Zie ook het artikel: http://geldengroen.net/index.php/kennis/16-energie/127-winddelen-geven-een-goed-gevoel-maar-leiden-ze-ook-tot-verduurzaming-en-tot-klinkende-munten
Beste henkzs,U schrijft een heel duidelijk en onderbouwd artikel, waarvoor dank.René Wetzels
Vanaf 1 mei 2014 heb ik 2 winddelen. Gekocht voor €390,- in totaal.Opbrengsten tot nu toe €176,44. Kosten voor onderhoud tot nu toe €80,10. Netto dus €96,34De waarde van de winddelen zullen wel flink zijn afgenomen als ik ze nu verkoop omdat de stroomprijs naar beneden is gegaan de afgelopen jaren. Dat betekend ook dat het nu gunstig is om te kopen https://www.windcentrale.nl/waarde-van-je-winddelen/ natuurlijk.Met winddelen beleg je in feite in de prijs van energie. Als je geen tijd hebt om te wachten op een gunstig moment om te verkopen, dan zijn winddelen financieel wellicht niet aantrekkelijk. Het is wel altijd gunstig voor het milieu en leuk om op je telefoon je molen te kunnen zien draaien en vaak ook een leuk gespreksonderwerp als je zegt dat je eigenaar bent van zo'n molen.Ik ben wel superenthousiast over Greenchoice sinds ik daar bij zit. Heel soms zie ik een prijsstunter die het goedkoper kan, maar dat is niet vaak. Meestal zijn de "aanbiedingen" excl. de belastingen of voor veel jaren vast leggen. Als je toch een meerjarig contract wilt, dan kan dat bij GC ook voor een gunstig tarief en dan is alles groen en zo veel mogelijk lokaal.
Nav bovenstaande discussie was ik zelf ook wel benieuwd, Wij hebben in 2012 ingeschreven op de eerste molen van de windcentrale De Grote Geert. Betaald in 2012 voor 4 winddelen a 351 euro = 1404 euro.Sindsdien in mindering gebracht op energierekening greenchoice

4 januari 2013 - 4 april 2014. 197

4 april 2014 - 4 april 2015 138

4 april 2015 - 4 april 2016 142

4 april 2016 - 1 juli 2016 20

1 juli 2016 - 1 juli 2017 98

1 juli 2017 - 3 juli 2018 112Dus in 5,5 jaar 707 euro terugverdiend. Keurig, volgens verwachting. We zijn over de helft.
Dag JJ,Tot en met 2018 hebben winddelers van de Grote Geert geen exploitatiebijdrage betaald. Vanaf 2019 verandert dat) zo is bij aankoop vastgelegd en betalen we 15 euro per winddeel per jaar.In bovenstaande reactie, ook die van jou, zie ik vaak een verbetenheid van ‘het mag niet lukken/het deugt niet’. Jammer.Wij hebben de winddelen destijds niet gekocht om tussentijds te verkopen, noch om winst te maken. Wij zijn te tevreden als wij over 10 jaar (dus 15 jaar na aankoop) ‘de kosten eruit hebben’. In 2012 hebben wij ingetekend op dit eerste grote windmolenproject via crowdfunding om een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Door dit soort initiatieven is het voor veel ontwikkelaars van windmolens mogelijk gemaakt om de techniek voor windenergie steeds verder te ontwikkelen. En er nu dit soort krantenkoppen te lezen zijn https://www.trouw.nl/groen/nederland-heeft-wereldprimeur-een-windmolenpark-zonder-subsidie~a59bcd35/
Badge

Vanaf 1 mei 2014 heb ik 2 winddelen. Gekocht voor €390,- in totaal.

Opbrengsten tot nu toe €176,44. Kosten voor onderhoud tot nu toe €80,10. Netto dus €96,34

De waarde van de winddelen zullen wel flink zijn afgenomen als ik ze nu verkoop omdat de stroomprijs naar beneden is gegaan de afgelopen jaren. Dat betekend ook dat het nu gunstig is om te kopen https://www.windcentrale.nl/waarde-van-je-winddelen/ natuurlijk.

Met winddelen beleg je in feite in de prijs van energie. Als je geen tijd hebt om te wachten op een gunstig moment om te verkopen, dan zijn winddelen financieel wellicht niet aantrekkelijk. Het is wel altijd gunstig voor het milieu en leuk om op je telefoon je molen te kunnen zien draaien en vaak ook een leuk gespreksonderwerp als je zegt dat je eigenaar bent van zo'n molen.

Ik ben wel superenthousiast over Greenchoice sinds ik daar bij zit. Heel soms zie ik een prijsstunter die het goedkoper kan, maar dat is niet vaak. Meestal zijn de "aanbiedingen" excl. de belastingen of voor veel jaren vast leggen. Als je toch een meerjarig contract wilt, dan kan dat bij GC ook voor een gunstig tarief en dan is alles groen en zo veel mogelijk lokaal.

 

 


Tegenwoordig - mei 2019m- krijg je bij een 3- respectievelijk 5-jarig contract bij Greenchoice 2 resp. 3 windvangers gratis. (Deze schijnen een netto positieve waarde te vertegenwoordigen).
Erg vreemd dat ze mijn contract kennen - en dat ik al ‘trotse’, lees vol ergernis, eigenaar ben van winddelen vd @windcentrale- en toch windvangers krijg aangeboden.

 

 

  • Koppelverkoop ?
  • Kunnen ze wind-‘voor’delen/vangers aan de straatstenen niet kwijt ?

Ik begrijp steeds minder van Greenchoice.
Volgende week neemt ‘de prijsstunter’ - die paniek wil zaaien met te verwachten hogere gasprijzen - weer contact met me op. Bijzonder is dat die geen offerte kunnen emailen.
Het lijkt erop dat op de energiemarkt veel rare snoeshanen zaken doen.
Vergelijken is net als met appels en peren.
Wordt vervolgd.
Heertje

Update 15dec2022.

Door de verschrikkelijke oorlog in Oekraine’ en neveneffecten kan Greenchoice voor 2023 slechts variabele tarieven van 0,71e en 0,87e per kWh (dal/dagtarief) aanbieden. Ooit 10 winddelen gekocht en niet verkocht, en jaren spijt van gehad. Maar opeens lijken de kosten en investeringen van al de afgelopen jaren niet voor niets te zijn geweest en zich uit te gaan betalen. Ook kan ik rustig de optie zonnepanelen onderzoeken. (.. bewust niets over geopolitiek, etc.)

a

 

Reputatie 7
Ik heb dat hele verhaal van Green Choice onlangs doorgespit, mijn leverancier is overigens Eneco en voor het geringe prijsverschil met andere leveranciers stap ik niet over. Ik vermoedde wel wat addertjes onder het gras.

  Je kunt beter zonnepanelen op je dak leggen. Die opbrengst is en blijft

altijd van jezelf en helemaal wanneer je bij zonneschijn die energie in je auto of warmtepomp stopt.

Als je die na 2023 in je warmtepomp of auto stopt wel ja. Na 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd en krijg je op een gegeven moment geen pepernoot meer voor je opgewekte stroom en is de stroom helemaal niet voor jezelf maar gratis voor je leverancier. Laat nu net een warmtepomp het meeste gebruikt worden in de winter als je zonnepanelen (zeker in januari en februari) bijna niets opleveren en wil je je auto vaak in de avond opladen en dan leveren je panelen ook niets op. Diegene die nu panelen gaan leggen hoeven echt niet meer te rekenen op in 7 jaar terug verdient wat men nu nog vaak claimt. Blij dat ik ze al 10 jaar heb liggen en al lang heb terug verdient.

Een ieder die echt iets wil verdienen aan de groene transitie adviseer ik 1 of meerdere van deze trackers aan te kopen op de beurs:

*

*[commerciële links verwijderd door beheerder] 

 

Reputatie 7
Badge +6

Degenen die antwoord op de vraag geven ( ervaring met winddelen ) ,  reageren wisselend . Niemand is zeer tevreden . De ene aanbieder zal  betere voorwaarden hebben dan de andere . Misschien een idee voor een vergelijkingsonderzoek en conclusie ? Niet dat we daar lang wat aan hebben met de vele onzekerheidsfactoren voor de toekomst . Tenzij er gemiddeld genomen niet heel veel veranderd . Als de stroomprijs hoog blijft en ze daar ook van kunnen profiteren , wordt de rekensom natuurlijk heel anders . 

@E.T. WiersumEen onderzoek is totaal zinloos omdat resultaten uit het verleden nooit een garantie zijn voor de toekomst. Maar waarom zou je in in dit soort fondsen investeren/beleggen?

Neem deze meewind Oftewel je belegt eigenlijk in 1 bedrijf Energieconcurrent die dan weer 70% houder is van Greenchoice. Het historisch rendement van 2,33% is gewoon slecht voor een fonds met een zeer hoog risico. En een verwacht rendement is een wassen neus want niemand kan in een glazen bol kijken. Er is minimale spreiding van je investering. Zo ook met je Winddelen van Greenchoice.

Bij investeren is de regel altijd: Spreiden, lange termijn en je geld kunnen missen. De eerste is bij al die initiatieven nooit aanwezig. Oftewel….hoog risico en in dit geval dan ook nog met een waardeloos rendement.

Reputatie 7
Badge +6

Zeker , @Gebruiker1633091203 . Echter als de winddelers flink kunnen meeprofiteren van een blijvend veel hogere stroomprijs , kon het toch wel eens aantrekkelijk worden . Dat hoop ik dan voor ze . De aanbieders zorgen doorgaans allereerst goed voor zichzelf . 

Productie van energie is een groot onderdeel van het economisch bestel. Het is zo groot dat het de regel in de economie moet volgen dat investeringen rendabel moeten zijn. Alleen dan komt voldoende geld los. Zo ook met de energietransitie, die slaagt wanneer productie van elektriciteit economisch rendement oplevert.Sommige bedrijven gaan daar niet in mee, maar doen wel alsof, zoals Windcentrale. Zij beloven een redelijk rendement en spelen in op sentiment onder sommige mensen om "iets goeds te doen" voor wie het niet uitmaakt wanneer het financieel tegenvalt. Veel of wellicht alle crowdfunding valt in deze categorie.Daarmee zal de energietransitie dus niet gebeuren of worden versneld. Door genoegen te nemen met geen rendement worden bedrijven niet aangespoord om efficientie en innovatie te bewerkstelligen. Bovendien zijn donaties (van het economisch rendement) te klein in omvang om verschil te maken in deze enorme markt.Investeringen in windmolens door institutionele beleggers die wèl een behoorlijk rendement (moeten) eisen - wat u terecht aanhaalt - hebben daar de schaal voor.Liever meer verbetenheid op dit punt.
Behalve in de reactie van C.H. Lodel zie ik weinig terug over de bijdrage aan minder CO2 uitstoot. Het feit dat ik hieraan bijdraag samen met de panelen op mijn dak, die een mooie aanvulling zijn op de winddelen, vanwege het feit dat ze bijna nooit samen heel veel leveren was voor mij de reden 6 winddelen te kopen. En mocht het dan even tegenzitten met het rendement dan nog is het goed voor ons milieu. Wat mij betreft is dat ook wat waard. Jammer dat de meeste mensen het zien als een echte investering die zich liefst zo snel mogelijk terug betaalt. Als je op het verkeerde moment instapt op de beurs ben je ook zo maar veel geld kwijt en daar praat niemand over.

 

Badge
Vanaf 1 mei 2014 heb ik 2 winddelen. Gekocht voor €390,- in totaal.Opbrengsten tot nu toe €176,44. Kosten voor onderhoud tot nu toe €80,10. Netto dus €96,34De waarde van de winddelen zullen wel flink zijn afgenomen als ik ze nu verkoop omdat de stroomprijs naar beneden is gegaan de afgelopen jaren. Dat betekend ook dat het nu gunstig is om te kopen https://www.windcentrale.nl/waarde-van-je-winddelen/ natuurlijk.Met winddelen beleg je in feite in de prijs van energie. Als je geen tijd hebt om te wachten op een gunstig moment om te verkopen, dan zijn winddelen financieel wellicht niet aantrekkelijk. Het is wel altijd gunstig voor het milieu en leuk om op je telefoon je molen te kunnen zien draaien en vaak ook een leuk gespreksonderwerp als je zegt dat je eigenaar bent van zo'n molen.Ik ben wel superenthousiast over Greenchoice sinds ik daar bij zit. Heel soms zie ik een prijsstunter die het goedkoper kan, maar dat is niet vaak. Meestal zijn de "aanbiedingen" excl. de belastingen of voor veel jaren vast leggen. Als je toch een meerjarig contract wilt, dan kan dat bij GC ook voor een gunstig tarief en dan is alles groen en zo veel mogelijk lokaal.


Tegenwoordig - mei 2019m- krijg je bij een 3- respectievelijk 5-jarig contract bij Greenchoice 2 resp. 3 windvangers gratis. (Deze schijnen een netto positieve waarde te vertegenwoordigen).

Erg vreemd dat ze mijn contract kennen - en dat ik al ‘trotse’, lees vol ergernis, eigenaar ben van winddelen vd @windcentrale- en toch windvangers krijg aangeboden.


  • Koppelverkoop ?
  • Kunnen ze wind-‘voor’delen/vangers aan de straatstenen niet kwijt ?
Ik begrijp steeds minder van Greenchoice.

Volgende week neemt ‘de prijsstunter’ - die paniek wil zaaien met te verwachten hogere gasprijzen - weer contact met me op. Bijzonder is dat die geen offerte kunnen emailen.

Het lijkt erop dat op de energiemarkt veel rare snoeshanen zaken doen.

Vergelijken is net als met appels en peren.

Wordt vervolgd.

Heertje
Badge

Mijn naam is Harm Reitsma en ik ben oprichter van de Windcentrale. Ik kan dus niet zeggen dat ik een objectief antwoord kan geven maar ik wil wel graag reageren op bovenstaande vragen en antwoorden. Ik zal dit uiteraard volkomen (verifieerbaar) eerlijk doen.
 


Met Winddelen word je mede-eigenaar van een windmolen, samen met duizenden andere deelnemers. ALLE stroom van de molen wordt verdeeld over de eigenaren en afgetrokken van hun energierekening. De windcentrale, en we denken ook het merendeel van de Winddelers, streeft een versnelling van de duurzame transitie na. Dat kan natuurlijk pas echt duurzaam als het ook financieel aantrekkelijk is. We begrijpen dus dat het rendement belangrijk is.

De opbrengst van een Winddeel wordt bepaald door de hoeveelheid geproduceerde stroom in een jaar en de stroomprijs in dat jaar. Met name de stroomprijs heeft veel invloed. Bij de start van de Windcentrale was de stroomprijs bijna 9 cent per kWh. Vervolgens is de stroomprijs spectaculair gedaald, met ruim 30%. Dat wil zeggen dat de waarde van de productie van een Winddeel in het begin 500 kWh x 8,9 cent = 44 euro was en vervolgens daalde naar 31 euro. Bij deze lage stroomprijs is de opbrengst van een Winddeel inderdaad negatief. Zoals gezegd, de stroomprijs fluctueert. Deze is namelijk afgelopen jaar weer met 15% gestegen. Dat wil zeggen dat de opbrengst weer positief wordt.

Wat de stroomprijs in de toekomst gaat doen weet niemand. Wel is het zo dat vrijwel iedere studie of rapport uitgaat van een stroomprijs-stijging. In dat geval heeft iedere Winddeler weer een positief rendement.

In oktober verwachten wij weer nieuwe Winddelen te kunnen aanbieden. Deze Winddelen zullen zelfs als de stroomprijs de komende 20 jaar met 2% per jaar daalt een positief rendement hebben.

Ik vind het vervelend dat sommige mensen Winddelen negatief hebben ervaren. De Windcentrale is opgericht om mensen zelf de mogelijkheid te geven om hun eigen duurzame stroom op te wekken. Met de volle overtuiging dat dit financieel ook voordeliger is.

Tot slot nog een korte reactie op de verwijzing naar de website van Jurgen Sweegers van Geldengroen. Het is mij volkomen onduidelijk waarom de heer Sweegers dit stuk heeft geschreven. Al zijn punten zijn aantoonbare lariekoek. Ik heb verscheidenen keren met hem contact gezocht maar hij weigert zijn berichtgeving over de Windcentrale aan te passen. Een paar voorbeelden:
In punt 1 van zijn verslag schrijft hij dat hij twijfels heeft of de molens wel 100% juridisch of economisch in eigendom komt van de cooperatie. Elk jaarverslag van de elke cooperatie van alle afgelopen jaren bevestigd dat het volledige juridische en economische eigendom bij de cooperatie ligt.
Punt 2. De rekensom. Ook hier worden hele opzichtige en makkelijk aantoonbare fouten gemaakt. Zo gaan de eerste windmolens van de Windcentrale niet 10 jaar mee maar minimaal 16 jaar en naar alle waarschijnlijkheid 21 jaar. Door te rekenen met ongeveer de helft van de levensduur gaat zijn rekensom al volledig de mist in. Vervolgens rept hij over de risico’s. Hier zaait hij twijfels over de verzekering. Een eenvoudig telefoontje met de Windcentrale had hem kunnen geruststellen. Alle windmolens worden all in verzekerd, ook voor gemiste productie.
Zijn volgende punt betreft de Belastingen. De heer Sweegers geeft aan dat je vermogensbelasting moet betalen over Winddelen. Dat is juist maar het is ook juist dat je vermogensbelasting moet betalen over je spaargeld. Dus of je het geld op je bankrekening laat staat of Winddelen koopt is volkomen belastingneutraal. Hij geeft ook aan dat je energiebelasting moet betalen over je zelf opgewekte stroom. OOk dat is juist maar je betaalt ook energiebelasting over stroom die je niet zelf opwekt. Dus met Winddelen betaal je geen extra energiebelasting. Voor de goede orde; het feit dat je energiebelasting moet betalen geven wij zeer duidelijk aan in al onze communicatie inclusief onze website, brochure en emails.
Ik ga er vanuit dat deze opsomming aangeeft dat van het hele stuk over Winddelen op Geldengroen helemaal niets klopt. Het is mij onduidelijk waarom iemand een zo slecht geinformeerd stuk schrijft.

Ik hoop met mijn antwoord meer duidelijkheid gegeven te hebben. Indien iemand vragen heeft verneem ik dat uiteraard graag.

met vriendelijke groet, Harm Reitsma

 

 

Inderdaad zijn erg veel mensen bijzonder slecht in lezen en in rekenen. Daar is geen kruid tegen gewassen. Hoeveel lieden er volstrekte onzinverhalen plaatsen, is niet meer bij te houden. Ik heb winddelen en het is mij allemaal volstrekt duidelijk. Het enige dat ik kan inbrengen is dat de Windcentrale zijn IT (app) op dit moment nogal verwaarloost, maar de jaarlijkse verslaglegging is verder ok. 

Badge

Ik heb inmiddels vele jaren 10 winddelen en een beetje spijt van mijn aankoop.

Ik heb € 3500,= betaald en hoopte voor elke kWh hetzelfde te krijgen als wat ik betaal.

Het zou logisch zijn wanneer de opgewekte energie voor de streep van de rekening zou worden

afgetrokken; dus wat je zelf ( jouw molen ) produceert wordt van wat je gebruikt afgetrokken.

 

Maar nee hoor, alleen de kale prijs wordt aan het eind van de rekening afgetrokken , dus nadat

over de afgenomen stroom alle opslagen zijn berekend. 

Het is dus zo : 3000 kWh opgewekt ?…….dat is dan 3000x 0,08 , maakt €240,=….

Daar gaan dan na 10 jaar ook nog de “servicekosten” van af.  In mijn geval een halvering van de opbrengst.

Dan blijft er bitter weinig over in vergelijking tot mijn zonnepanelen waarmee ik wel

3000 x € 0,22 bespaar omdat ik via de oude meter 1 op 1 teruglever; kijk dat is pas rendement !!

Ik heb totaal ongeveer 8000 kWh per jaar en heb mijn investering in 3 jaar terugverdiend.

 

De windcentrale heeft onze belangen slecht verdedigd bij de wetgever , eigen stroom-opwek

hoort op de eerste regel van de nota van Greenchoice verrekend te worden en niet onderaan

als *sluitpost* van de totaal rekening.

Die fout blijf ik de windcentrale aanrekenen !!

 

PS. Ik billijk een kostenopslag voor transport en onderhoud maar niet de absurde toeslagen

als energiebelasting en BTW over zelf opgewekte energie. Dat is inderdaad pure diefstal.

 

 

Badge

Nav bovenstaande discussie was ik zelf ook wel benieuwd, Wij hebben in 2012 ingeschreven op de eerste molen van de windcentrale De Grote Geert. Betaald in 2012 voor 4 winddelen a 351 euro = 1404 euro.

Sindsdien in mindering gebracht op energierekening greenchoice
4 januari 2013 - 4 april 2014. 197
4 april 2014 - 4 april 2015 138
4 april 2015 - 4 april 2016 142
4 april 2016 - 1 juli 2016 20
1 juli 2016 - 1 juli 2017 98
1 juli 2017 - 3 juli 2018 112

Dus in 5,5 jaar 707 euro terugverdiend. Keurig, volgens verwachting. We zijn over de helft.

Ben je er inmiddels achter dat je nu ook onderhoudskosten betaalt en er dus nog maar de helft

van de “winst” overblijft ?  Je kunt beter zonnepanelen op je dak leggen. Die opbrengst is en blijft

altijd van jezelf en helemaal wanneer je bij zonneschijn die energie in je auto of warmtepomp stopt.

Reputatie 1
Badge
Tja.Ik zie veel discussie over verwacht financieel rendement bij investeringen in duurzame energie.

Natuurlijk moet je op je centjes letten, maar investeren in duurzame energiebronnen kun je ook uit milieu-overwegingen doen.

De vraag is dan: hoeveel heb je daar voor over?Wil je speculeren: ga dan bijvoorbeeld je heil zoeken op de aandelen beurs of zo.

Reageer