Welkom Energie vs EnergieFlex

  • 24 November 2021
  • 53 reacties
  • 872 Bekeken

Enkele jaren geleden was ik klant van EnergieFlex. Zij zijn daarna failliet gegaan waardoor ik ruim € 500.00 voorschot niet terug heb gekregen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de directeur hiervan weer opnieuw een bedrijf heeft mogen opstarten 'Welkom Energie' . Dit bedrijf is onlangs ook weer failliet verklaard. Waarom kan ik deze persoon niet alsnog ter verantwoording roepen en tot terugbetaling van mijn voorschot van EnergieFlex manen? Ik verwacht dat hij het weer zo heeft geregeld dat hij niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden. 
Ik mis een deugdelijk advies van de Consumentenbond als ik de ‘energievergelijker’ gebruik. m.a.w. geef ook aan of een bedrijf betrouwbaar is en haar financiën op orde heeft.
Actie in deze door de Consumentenbond zou wenselijk zijn. 


53 reacties

Reputatie 2
Badge +1

Het is inderdaad een vervelende zaak. Vandaag ontving ik het onderzoeksrapport van de curator. Eerlijk gezegd ben ik ook erg geschrokken van de kwalijke rol die de Consumentenbond in deze zaak heeft gespeeld. Komt er toch op neer dat over de ruggen vaneen groot aantal leden veel geld is binnengehaald en dat die zelfde leden geld verloren hebben. De curator adviseert de Consumentenbond deze winst terug te storten in de boedel. Ik zou eerder adviseren om dit geld te verdelen over de leden die op advies van de consumentenbond zijn overgestapt.

Reputatie 7
Badge +6

We kennen de details niet . Ik vind het te gemakkelijk om deze man zo neer te sabelen . Wat ik er van heb gelezen is het volgende : Hij is bij Energie Flex opgestapt omdat hij het niet eens was met het beleid dat hem was opgedragen uit te voeren . Hij wilde het anders doen en is daarom een eigen zaak gestart . Welkom Energie kreeg echter de kans niet om te groeien en klappen op te kunnen vangen doordat net op het verkeerde moment de energieprijzen explodeerden . We zullen nooit weten of Welkom Energie onder normale omstandigheden een succes was geworden . De Consumentenbond heeft dat ook onmogelijk kunnen zien aankomen . 

Reputatie 2
Badge +1

Klopt m.b.t. Welkom Energie. Helaas blijkt uit verslag van de curator inzake het faillissement van EnergieFlex dat dit wel te verwachten was. Vanaf de oprichting tot het moment van de veiling nog nooit zwarte cijfers geschreven en juist door extra klanten te laten instromen in jun verlieslatende model zouden zij nog sneller ten onder gaan. 

Badge +8

Hi @E. van Mullekom, welkom op de Community. Wat vervelend dat je gedupeerd bent door het faillissement van EnergieFlex!

Het faillissement is voor ons aanleiding geweest om meer garanties te vragen bij een zwakke financiële positie van energieleveranciers. Dit doen we door een sterke financiële draagkracht te verlangen, bijvoorbeeld door een garantverklaring te vragen van een moederconcern of vermogende aandeelhouder(s).

Ook was het faillissement aanleiding om uitgebreid onderzoek te doen naar de solvabiliteit van energieleveranciers. We konden immers niet vertrouwen op de toezichthouder op dit punt. De uitkomsten daarvan wegen we nu mee voor deelname aan onze collectieven. Als we verontrustende cijfers zien, is dat bovendien reden om in gesprek te gaan met een bedrijf. We delen de uitkomsten ook met de ACM.

Na het faillissement hebben wij zowel met de ACM als met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meermalen gesprekken gevoerd. We willen consumenten beter beschermen tegen de economische schade van een faillissement van energiebedrijven. Zowel ACM als EZK hebben aan ons aangegeven dat alleen leveringszekerheid moet worden geborgd en dat marktwerking nu eenmaal een incidenteel faillissement tot consequentie kan hebben. Wij leggen ons daar vooralsnog niet bij neer en blijven in onze gesprekken met de toezichthouder en het ministerie aandringen op een structurele oplossing.

Reputatie 7
Badge +6

Ik heb ernstige twijfels of er bij consumenten ooit een meerderheid is geweest , die de beslissing van al die privatiseringen steunde . In ieder geval is het de tegenstanders gepaard gaande met prachtige beloftes door de strot geduwd . Lekker makkelijk van ACM en EKZ om dit nu te zeggen . Consumenten moeten veel beter beschermd worden dan nu het geval is . Vooral mensen die al niet of nauwelijks rond kunnen komen kunnen dit er echt niet bij hebben . 

Reputatie 2
Badge +1

Sorry @Imke, maar dan raad ik je toch aan om het rapport van de curator goed door te nemen (hfst 15 vanaf blz. 165). Hier een kopie van 4 paragrafen: 

15.18 Alleen al het – voor de Consumentenbond kenbare – feit dat Flexenergie in de (op dat moment) meer dan drie jaar van haar bestaan (i) nog nooit een goedkeurende accountantsverklaring had kunnen krijgen, (ii) louter verliezen had geleden, (iii) haar interne beheersingsmaatregelen niet op orde had (de reden voor de oordeelonthouding van de accountant) en (iv) met een zwaar negatief werkkapitaal kampte, had Flexenergie reeds op voorhand moeten doen diskwalificeren voor de veilingen in de zomer van 2017. In de woorden van Bakker: eerst maar eens je fundering checken en op orde brengen voordat je op de plaats van een eengezinswoning een flatgebouw gaat (laten) neerzetten.

15.19 Als zo’n uiterst gammele energieleverancier de veiling wint (waardoor haar verliezen nog verder oplopen; zie de rekensom hiervoor) ontstaat voor de overstappende consumenten een uiterst riskante situatie, welk risico zich uiteindelijk ook verwezenlijkt heeft. Op zijn minst had de Consumentenbond, voordat zij Flexenergie tot de veilingen toeliet, nader onderzoek moeten (laten) doen naar de financiële status en de AO/IC van de onderneming en in dat kader relevante informatie bij Flexenergie moeten opvragen. Dat is niet gebeurd, zoals ook Bakker verklaart.

15.27 Het gaat hier niet om de vraag of een faillissement had kunnen worden voorkomen, maar om de vraag of de Consumentenbond er, door adequaat onderzoek te doen en Flexenergie vervolgens van de veilingen uit te sluiten, aan had kunnen bijdragen dat het aantal consumenten dat gedupeerd zou worden door een faillissement, aanzienlijk kleiner was geweest dan nu het geval is.

15.38 Het voorgaande klemt te meer nu de Consumentenbond zelf juist flink verdiende aan Flexenergie welk geld uiteraard ten laste is gekomen van het vermogen van 176 Flexenergie en daarmee van haar schuldeisers, van wie de consumenten voor wie de Consumentenbond zegt op te komen in aantallen verreweg de grootste groep vormen.

Heb ik ergens een afslag gemist? Welkom energie heeft toch geen veiling gewonnen of is op wat voor manier aanbevolen door de Consumentenbond?

Reputatie 2
Badge +1

Dit betreft de door EnergieFlex gewonnen veilingen in 2016 en 2017.

De eerste en laatste keer op dit forum. Ook ik ben één van de gedupeerden van het faillissement van Flexenergie. Overgestapt destijds via de veiling van de consumentenbond. Gelukkig valt mijn schade nog reuze mee. Het verslag van de curator lezende ben ik ook enorm geschrokken, over de bond maar ook over de ACM. En dan hebben we het nog niet over het verdienmodel achter zo'n veiling. En ik hecht toch wel enige waarde aan de bevindingen van een curator. Ook zijn visie op de reactie van de consumentenbond nav het faillissement destijds. Voor mij in ieder geval reden om mijn lidmaatschap te beëindigen. Had betere kwaliteit bescherming verwacht. 

Badge

Enkele jaren geleden was ik klant van EnergieFlex. Zij zijn daarna failliet gegaan waardoor ik ruim € 500.00 voorschot niet terug heb gekregen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de directeur hiervan weer opnieuw een bedrijf heeft mogen opstarten 'Welkom Energie' . Dit bedrijf is onlangs ook weer failliet verklaard. Waarom kan ik deze persoon niet alsnog ter verantwoording roepen en tot terugbetaling van mijn voorschot van EnergieFlex manen? Ik verwacht dat hij het weer zo heeft geregeld dat hij niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden. 
Ik mis een deugdelijk advies van de Consumentenbond als ik de ‘energievergelijker’ gebruik. m.a.w. geef ook aan of een bedrijf betrouwbaar is en haar financiën op orde heeft.
Actie in deze door de Consumentenbond zou wenselijk zijn. 

Als u het rapport van de curator leest dan ziet u ook dat hij geen eigenaar was en alle blaam bij de eigenaren ligt. Dat iemand bij een bedrijf heeft gewerkt dat failliet gaat maakt hem niet schuldig of incompetent. Je leest ook dat de eigenaren er financieel een potje van hebben gemaakt. Wat moet je dan als medewerker doen?

Badge

Hi @E. van Mullekom, welkom op de Community. Wat vervelend dat je gedupeerd bent door het faillissement van EnergieFlex!

Het faillissement is voor ons aanleiding geweest om meer garanties te vragen bij een zwakke financiële positie van energieleveranciers. Dit doen we door een sterke financiële draagkracht te verlangen, bijvoorbeeld door een garantverklaring te vragen van een moederconcern of vermogende aandeelhouder(s).

Ook was het faillissement aanleiding om uitgebreid onderzoek te doen naar de solvabiliteit van energieleveranciers. We konden immers niet vertrouwen op de toezichthouder op dit punt. De uitkomsten daarvan wegen we nu mee voor deelname aan onze collectieven. Als we verontrustende cijfers zien, is dat bovendien reden om in gesprek te gaan met een bedrijf. We delen de uitkomsten ook met de ACM.

Na het faillissement hebben wij zowel met de ACM als met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meermalen gesprekken gevoerd. We willen consumenten beter beschermen tegen de economische schade van een faillissement van energiebedrijven. Zowel ACM als EZK hebben aan ons aangegeven dat alleen leveringszekerheid moet worden geborgd en dat marktwerking nu eenmaal een incidenteel faillissement tot consequentie kan hebben. Wij leggen ons daar vooralsnog niet bij neer en blijven in onze gesprekken met de toezichthouder en het ministerie aandringen op een structurele oplossing.

Ik heb nog nooit zulke onzin gelezen. Solvabiliteit zegt totaal niets over de gezondheid van een bedrijf. Zo worden garanties en garantstellingen niet meegenomen of kunnen aandeelhouders bijstorten. En in energieland werken ze met hedging. De margin call daarvan kan elk gezond bedrijf omver trekken als de koers teveel daalt. 

Dat de consumentenbond als grootverdiener in de energiemarkt roept dat de ACM zn werk niet goed doet is ronduit hypocriet. Dat mag je alleen zeggen als je ONAFHANKELIJK bent.

 

Als de consumentenbond geen geld meer verdient aan energiecontracten, private lease en zonnepanelen blijft er niets meer over. Eigenlijk is er dus geen bestaansrecht. 

Badge

Het is inderdaad een vervelende zaak. Vandaag ontving ik het onderzoeksrapport van de curator. Eerlijk gezegd ben ik ook erg geschrokken van de kwalijke rol die de Consumentenbond in deze zaak heeft gespeeld. Komt er toch op neer dat over de ruggen vaneen groot aantal leden veel geld is binnengehaald en dat die zelfde leden geld verloren hebben. De curator adviseert de Consumentenbond deze winst terug te storten in de boedel. Ik zou eerder adviseren om dit geld te verdelen over de leden die op advies van de consumentenbond zijn overgestapt.

Ik denk dat het laatste een mooie oplossing is. Ze weten tenslotte wie dat zijn. Het antwoord van Consumentenbond dat het dan in de boedel naar de belastingdienst verdwijnt is dan geen argument meer. 

Ook geschrokken van de uitgebreide analyse van de curator. Consumentenbond speelt hier dubbel spel en in de reacties op vragen van de curator ontbreekt duidelijk moreel kompas. Had verwacht dat ze de vastgestelde tekortkomingen in zorg voor de leden bij energieveiling onderkend zouden hebben. Iedere vorm van zelfreflectie en excuus ontbreekt echter. Voor mij ook reden om lidmaatschap op te zeggen. 

Die curator is bepaald geen onafhankelijke partij. Die heeft juist als doel nog zoveel mogelijk geld binnen te harken en bouwt een betoog waarom hij geld terug wil hebben. Misschien heeft de bond ook schriftelijk geantwoord en kunnen we daar kennis van nemen?

Badge

Ik ben gelukkig niet gedupeerd omdat ik tijdig mijn voorschot had gestorneerd. Bij de Consumentenbond aangedrongen om dit te adviseren aan haar leden. Ik ben van mening dat de Consumentenbond gedupeerden minimaal het bedrag moet vergoeden wat zij aan hen verdient hebben.

Ik ben gelukkig niet gedupeerd omdat ik tijdig mijn voorschot had gestorneerd. Bij de Consumentenbond aangedrongen om dit te adviseren aan haar leden. Ik ben van mening dat de Consumentenbond gedupeerden minimaal het bedrag moet vergoeden wat zij aan hen verdient hebben.

Maakt u nou de klassieke omzet is gelijk aan verdienen is gelijk aan winst fout?

Een kenmerk dat bij failliete bedrijven vaak voor schijnt te komen is dat ze niet veel winst maakten.

Reputatie 5
Badge +5

Onderaan in dit (openbare) artikel is de reactie van de bond te lezen.

https://nos.nl/artikel/2406914-curator-failliet-energieflex-haalt-hard-uit-naar-acm-en-consumentenbond

Onderaan in dit (openbare) artikel is de reactie van de bond te lezen.

https://nos.nl/artikel/2406914-curator-failliet-energieflex-haalt-hard-uit-naar-acm-en-consumentenbond

Duidelijk verhaal, en daar worden omzet en winst niet door elkaar gehaald behalve in het hoofd van de curator die verder een duidelijke mening poneert maar deze verder niet onderbouwd. Hij vind dat, ik vind ook wel eens wat.

Het hele verhaal doet wat Amerikaans aan waar men bij tegenvallers altijd op zoek gaat naar de partij die ze de schuld kunnen geven. Met dien verstande dat er dan nog een leuk verdienmodel voor advocaten bij zit door te gaan sue-en.

Badge

Ik ben gelukkig niet gedupeerd omdat ik tijdig mijn voorschot had gestorneerd. Bij de Consumentenbond aangedrongen om dit te adviseren aan haar leden. Ik ben van mening dat de Consumentenbond gedupeerden minimaal het bedrag moet vergoeden wat zij aan hen verdient hebben.

Maakt u nou de klassieke omzet is gelijk aan verdienen is gelijk aan winst fout?

Nee hoor, mijn stelling is heel helder. Datgene dat ze verdient hebben moeten ze minimaal terug betalen. Omzet minus kosten is winst. Dat kosten ca 1 miljoen zouden bedragen vind ik mogelijk overdreven.

Ik ben gelukkig niet gedupeerd omdat ik tijdig mijn voorschot had gestorneerd. Bij de Consumentenbond aangedrongen om dit te adviseren aan haar leden. Ik ben van mening dat de Consumentenbond gedupeerden minimaal het bedrag moet vergoeden wat zij aan hen verdient hebben.

Maakt u nou de klassieke omzet is gelijk aan verdienen is gelijk aan winst fout?

Nee hoor, mijn stelling is heel helder. Datgene dat ze verdient hebben moeten ze minimaal terug betalen. Omzet minus kosten is winst. Dat kosten ca 1 miljoen zouden bedragen vind ik mogelijk overdreven.

Helder, dat is natuurlijk afhankelijk welke kosten je toerekent maar ik deel uw visie. In het artikel van de NOS staat wel een motivatie waarom ze niet aan de curator terugbetaald hebben maar dat stelt u ook niet voor. Was wat u voorstelt juridisch überhaupt wel mogelijk geweest?

Badge

Ik ben gelukkig niet gedupeerd omdat ik tijdig mijn voorschot had gestorneerd. Bij de Consumentenbond aangedrongen om dit te adviseren aan haar leden. Ik ben van mening dat de Consumentenbond gedupeerden minimaal het bedrag moet vergoeden wat zij aan hen verdient hebben.

Maakt u nou de klassieke omzet is gelijk aan verdienen is gelijk aan winst fout?

Nee hoor, mijn stelling is heel helder. Datgene dat ze verdient hebben moeten ze minimaal terug betalen. Omzet minus kosten is winst. Dat kosten ca 1 miljoen zouden bedragen vind ik mogelijk overdreven.

Helder, dat is natuurlijk afhankelijk welke kosten je toerekent maar ik deel uw visie. In het artikel van de NOS staat wel een motivatie waarom ze niet aan de curator terugbetaald hebben maar dat stelt u ook niet voor. Was wat u voorstelt juridisch überhaupt wel mogelijk geweest?

Geachte heer Deen,

volgens mij is dat prima juridisch haalbaar. Je betaald namelijk een voorschot. Er ontstaat pas een betaalverplichting als er een eindnota/jaarafrekening binnen komt. In de eindnota worden de voorschotten verrekent met het factuurbedrag.

Bij mijn eindafrekening van energieflex bleek dat ik nog iets moest bijbetalen omdat ik mijn automatische incasso had gestorneerd. Een automatisch incasso is een voorwaardelijke betaling welke terug gedraaid kan worden. Geen problemen gehad met incasso kosten omdat energieflex eerst voor een eindafrekening moest zorgen, dus ik verkeerde niet in verzuim.

Geachte heer Deen,

volgens mij is dat prima juridisch haalbaar. Je betaald namelijk een voorschot. Er ontstaat pas een betaalverplichting als er een eindnota/jaarafrekening binnen komt. In de eindnota worden de voorschotten verrekent met het factuurbedrag.

Bij mijn eindafrekening van energieflex bleek dat ik nog iets moest bijbetalen omdat ik mijn automatische incasso had gestorneerd. Een automatisch incasso is een voorwaardelijke betaling welke terug gedraaid kan worden. Geen problemen gehad met incasso kosten omdat energieflex eerst voor een eindafrekening moest zorgen, dus ik verkeerde niet in verzuim.

Ik bedoelde of het juridisch mogelijk was geweest voor de Consumentenbond geld uit te betalen aan gedupeerden van Energieflex?

Reputatie 2
Badge +1

Ik heb het allemaal even laten bezinken en voor mij is ook de conclusie dat ik mijn lidmaatschap zal beëindigen. Persoonlijk ben ik zeer teleurgesteld in de handelswijze van de Consumentenbond en vind het eerlijk gezegd schandalig dat zij met een veiling veel geld verdienen en de leden koppelen aan een energieleverancier waarvan zij op voorhand hadden kunnen en moeten weten dat zij op rand van ondergang stonden. 

Reputatie 7
Badge +7

Ik kreeg vanaf 2015-2016 ook veel wervingsmails voor een collectief energiecontract. Normaal kreeg ik niet zoveel aandacht maar hier nu wel. Wellicht zagen ze aan mijn postcode dat ik de doelgroep was. Maar ik had mijn huis goed geïsoleerd conform de isolatie-eisen van 1998 met extra dikke isolatieplaten op het dak, waardoor ik met een houtkachel van 6-8kW, die voldoet aan de Europese norm, mijn huis verwarm met gratis wegwerppallets. De kachel brandt dan continu op 4-6kW vermogen van 8-22u. Ik gebruik gas voor warm water voor keuken en bad, nu zo'n 325 m3 per jaar. Daarom had ik geen collectief energiecontract nodig en heb me toen uitgeschreven voor die wervingsmails. Sindsdien ontvang ik ze ook niet meer. Zelfde had ik bij Vereniging Eigen Huis voor elektriciteit. Die heb ik toen ook gestopt.

Nu achteraf gezien ben ik wel blij dat ik me heb uitgeschreven voor die wervings dingen. Ik schrik er een beetje van dat er in zee is gegaan met gewoon twee jongens (blz. 135 zeggen ze het zelf) die in hun studietijd bij een bedrijf hadden gewerkt aan prepaid telefonie in de markt zetten en daarna besloten zelf een energiebedrijf te beginnen zonder enige kennis vooraf, ook niet over boekhouding. 

Reageer