Welkom Energie vs EnergieFlex

  • 24 November 2021
  • 53 reacties
  • 865 Bekeken

Enkele jaren geleden was ik klant van EnergieFlex. Zij zijn daarna failliet gegaan waardoor ik ruim € 500.00 voorschot niet terug heb gekregen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de directeur hiervan weer opnieuw een bedrijf heeft mogen opstarten 'Welkom Energie' . Dit bedrijf is onlangs ook weer failliet verklaard. Waarom kan ik deze persoon niet alsnog ter verantwoording roepen en tot terugbetaling van mijn voorschot van EnergieFlex manen? Ik verwacht dat hij het weer zo heeft geregeld dat hij niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden. 
Ik mis een deugdelijk advies van de Consumentenbond als ik de ‘energievergelijker’ gebruik. m.a.w. geef ook aan of een bedrijf betrouwbaar is en haar financiën op orde heeft.
Actie in deze door de Consumentenbond zou wenselijk zijn. 


53 reacties

Reputatie 7
Badge +7

Dank je wel A. Deen, nou heb ik begrepen wat je bedoelt. Het worden nu even moeilijke tijden wat energie betreft. 

Ik heb op je link geklikt maar dan kom ik terecht in 6 pagina's forumtekst. Ik heb geen idee wat je ermee bedoelt, het is een beetje teveel om dat allemaal te gaan lezen. Kan je nog zeggen welke pagina en welke bijdrage want ik snap er anders niks van.  

Er staat simpelweg dat iemand vindt dat er een garantiefonds zou moeten komen, naast een heleboel andere dingen die mensen vinden. Het doet er ook niet toe, de Consumentenbond ligt onder vuur is weer eens in de bekende “luiken dicht” modus gegaan. Ze hebben hun zegje gedaan en reageren inhoudelijk verder nergens meer op. Leuk dat men dan op televisie nog wel over het onderwerp speculeert.

Reputatie 7
Badge +7

Ik heb het ook op tv gezien dat de Consumentenbond dat zei een of twee dagen geleden. Ik denk dat het op het journaal van RTL4 was. Hier staat er wat over van oktober 2021.

Het is hier uitgebreid aan de orde geweest en er is letterlijk niets over gezegd door de Bond.

@A. Deen Ik heb het gevonden, ik heb Ziggo Go tv en kan uitzendingen terugkijken. Het is in de uitzending van Eenvandaag van 22-12-2021 die meteen begint met het onderwerp faillissement van de energiebedrijven. Vanaf 02.40 is Gerard Spierenburg van de Consumentenbond aan het woord, op 04:14 zegt hij dat de consumenten beschermd moeten worden door bijvoorbeeld een garantiefonds. Hij zegt het echt wat @John Hos hierboven aanhaalt.

Op EenVandaag uitzending 22-12-2021

Ik heb op je link geklikt maar dan kom ik terecht in 6 pagina's forumtekst. Ik heb geen idee wat je ermee bedoelt, het is een beetje teveel om dat allemaal te gaan lezen. Kan je nog zeggen welke pagina en welke bijdrage want ik snap er anders niks van.  

Reputatie 6
Badge +4

Ik heb meer vertrouwen in de plannen van demissionair staatssecretaris Yesilgöz

Het kabinet wil de zwakke positie van gewone Nederlanders bij faillissementen van energiebedrijven verstevigen. Dat zegt demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken & Klimaat) naar aanleiding van het omvallen van Welkom Energie en diverse andere leveranciers.

Volledig artikel https://www.bd.nl/politiek/kabinet-wil-positie-consument-na-faillissement-energiebedrijf-versterken~aa8e57e2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Ik heb het ook op tv gezien dat de Consumentenbond dat zei een of twee dagen geleden. Ik denk dat het op het journaal van RTL4 was. Hier staat er wat over van oktober 2021.

Het is hier uitgebreid aan de orde geweest en er is letterlijk niets over gezegd door de Bond.

Reputatie 7
Badge +7

Ik heb het ook op tv gezien dat de Consumentenbond dat zei een of twee dagen geleden. Ik denk dat het op het journaal van RTL4 was. Hier staat er wat over van oktober 2021.

Gisteren  (22-12-2021)adviseerde de consumentenbond om een garantiefonds op te zetten voor consumenten die slachtoffer worden van failliete energieleveranciers.  Wat een hypocriete positie, boter op hun hoofd etc. Als gedupeerde van Energieflex heb ik de Consumentenbond hiervoor aansprakelijk gesteld. Natuurlijk spelen zij nu de onschuld zelve.  Laten ze eerst hun bonussen terugstorten in het faillissement en zich schamen voor hun kwalijke advisering in deze.

Doel je op de publicatie over tarieven voor mensen die op een warmtenet zijn aangesloten? Daar zie ik niets over een garantiefonds.

Gisteren  (22-12-2021)adviseerde de consumentenbond om een garantiefonds op te zetten voor consumenten die slachtoffer worden van failliete energieleveranciers.  Wat een hypocriete positie, boter op hun hoofd etc. Als gedupeerde van Energieflex heb ik de Consumentenbond hiervoor aansprakelijk gesteld. Natuurlijk spelen zij nu de onschuld zelve.  Laten ze eerst hun bonussen terugstorten in het faillissement en zich schamen voor hun kwalijke advisering in deze.

Reputatie 6
Badge +4

@Imke en @Isolda Aangezien jullie alle klachten / vraagtekens over de rol van CB m.b.t. Energieflex verplaatsen naar dit topic, lijkt de topictitel bepaald niet meer de lading te dekken.

Een topictitel als bijv. ‘Verzameltopic klachten over de rol van CB inzake Energieflex’ lijkt mij meer passend te zijn.

Badge +5

@P.P.J. Romeijn ik heb je bericht verplaatst naar dit topic. Zie ook de reactie van @Imke 

Energielex faillissement . Als een van de slachtoffers ontving ik het rapport van de curator (bureau Wijnstael). Glashelder en geen woord spaans bij. Het falen van de ACM en wellicht nog kwalijker de rol van de Consumentenbond. Een consumenten belangen vertegenwoordiger die zich heeft gedragen als een ordinaire handelaar. Hoe kan zij nog geloofwaardig firma's en en instanties de maat nemen of zelfs voor de rechter dagen? Het minste wat de CB kan doen is compensatie betalen aan de Enrgieflex slachtoffers, het boetekleed aantrekken en consumenten  haar oprechte excuses maken.

Peter

Reputatie 3
Badge +4

Hi @E. van Mullekom, welkom op de Community. Wat vervelend dat je gedupeerd bent door het faillissement van EnergieFlex!

Het faillissement is voor ons aanleiding geweest om meer garanties te vragen bij een zwakke financiële positie van energieleveranciers. Dit doen we door een sterke financiële draagkracht te verlangen, bijvoorbeeld door een garantverklaring te vragen van een moederconcern of vermogende aandeelhouder(s).

Ook was het faillissement aanleiding om uitgebreid onderzoek te doen naar de solvabiliteit van energieleveranciers. We konden immers niet vertrouwen op de toezichthouder op dit punt. De uitkomsten daarvan wegen we nu mee voor deelname aan onze collectieven. Als we verontrustende cijfers zien, is dat bovendien reden om in gesprek te gaan met een bedrijf. We delen de uitkomsten ook met de ACM.

Na het faillissement hebben wij zowel met de ACM als met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meermalen gesprekken gevoerd. We willen consumenten beter beschermen tegen de economische schade van een faillissement van energiebedrijven. Zowel ACM als EZK hebben aan ons aangegeven dat alleen leveringszekerheid moet worden geborgd en dat marktwerking nu eenmaal een incidenteel faillissement tot consequentie kan hebben. Wij leggen ons daar vooralsnog niet bij neer en blijven in onze gesprekken met de toezichthouder en het ministerie aandringen op een structurele oplossing.

Dan vraag ik me toch af wat de CB bedoelt met “uitgebreid onderzoek naar solvabiliteit” en hoe Welkom Energie bij de energievergelijker op de eerste plaats kwam.

Er wordt door de CB erg makkelijk gezegd dat zij het bankroet niet zagen aankomen. Naar mijn idee hadden zij voor de veiling een onderzoek moeten doen en was Energieflex buiten de boot gevallen.

In het rapport van de curator krijgt de CB er ook duchtig van langs.

Dit riekt mij te veel naar een redenering dat als iets verkeerd gegaan is er dus iemand iets fout gedaan moet hebben. Je weet dat de Consumentbond altijd voor de laagste prijs gaat tenzij er een kwalitatief probleem met een leverancier is. Ik denk dat je met de kennis van nu rustig kunt stellen dat men niet of veel te weinig naar de kwalitatieve aspecten gekeken heeft en dat heeft men ook toegegeven en gezegd energieleveranciers beter door te lichten. De vraag of ze hadden moeten weten dat ze het anders hadden moeten doen valt in twee delen uiteen. Voor juristen, dat wat er daadwerkelijk toegezegd is en of dat ook ingevuld is en voor de bühne, morele verontwaardiging gemotiveerd door achterafkennis.

Dat laatste geldt gek genoeg ook voor de toch juridisch onderlegde curator die geen enkel juridisch argument geeft maar enkel een moreel oordeel.

 

Er wordt door de CB erg makkelijk gezegd dat zij het bankroet niet zagen aankomen. Naar mijn idee hadden zij voor de veiling een onderzoek moeten doen en was Energieflex buiten de boot gevallen.

In het rapport van de curator krijgt de CB er ook duchtig van langs.

Een oud spreekwoord: “Wiens brood men eet diens taal men spreekt” Dat is net als met de zgn onafhankelijke hypotheek adviseurs

Ik heb hier eigenlijk nooit antwoord op gegeven maar ik vind dit tegeltjeswijsheid. Geen enkele concrete indicatie dat er wat mis zou zijn maar een soort oudtestamentisch principe waar men zich dan aan zou moeten voldoen. Niets mis mee voor wie daar zijn leven naar inricht maar meer iets voor het religieus maandblad dan voor een consumentbond die zich in het huidige tijdgewricht moet handhaven, relevant moet blijven en ook het hoofd boven water moet houden.

Badge +5

@P. Futselaar Je bericht sluit aan op dit topic en heb ik daarom verplaatst. Zie ook de eerdere reactie van @Imke 

Ik heb ook meegedaan aan een veiling en het advies  heeft voor mij goed uitgepakt. Ik heb een contact met Engie en onlangs verlengd voor de hausse. Wat ik niet wisten dat de consumentenbond wordt betaald per afgesloten. In hoeverre ben je dan objectief in het advies van een energiemaatschappij als Bond als je wordt betaald. 

Naast ongetwijfeld een heleboel details leggen de leveranciers in hun bid een prijs neer voor de klant en is vooraf een kick back voor de organisator afgesproken die voor alle leveranciers hetzelfde is. Dan speelt de hoogte van de kick back dus geen enkele rol in het beslissingsproces en wint de leverancier met de laagste prijs. Dat is dan feitelijk ook hét grote probleem met dit soort bid processen, diegene die de laagste prijs neerlegt wint over het de veiling, en net als bij Europese aanbestedingen, raken de kwalitatieve aspecten ondergesneeuwd tov van de prijs. De objectiviteit speelt in het hele spel geen enkele rol.

Op 23-11-2021 is in het NRC een artikel over Flexenergie gepubliceerd. Hier werd het tekort schieten van de ACM benoemd maar ook de rol van de consumentenbond. Hierover het volgende: “Tijdens een door de Consumentenbond georganiseerde veiling in 2016 en 2017 komt Flexenergie tot tweemaal als goedkoopste uit de bus. Het gevolg is dat 24.000 klanten overstapten op deze energieleverancier, met volgens de curator „veelal dramatische gevolgen”. De Consumentenbond zegt in een reactie het bedrijf kritisch getoetst te hebben, maar, schrijft Van Andel, „hoe Flexenergie dan geslaagd kan zijn voor die toets, is de curator een raadsel”. Hij geeft de Consumentenbond in overweging om de verdiensten van de veiling, circa 1 miljoen euro, „aan de boedel terug te betalen”.”

 

Ik heb ook meegedaan aan een veiling en het advies  heeft voor mij goed uitgepakt. Ik heb een contact met Engie en onlangs verlengd voor de hausse. Wat ik niet wisten dat de consumentenbond wordt betaald per afgesloten. In hoeverre ben je dan objectief in het advies van een energiemaatschappij als Bond als je wordt betaald. 

Badge +5

@Kriek ik heb je bericht en alle reacties verplaatst naar dit topic. Zie ook de reactie van @Imke 

Reputatie 7
Badge +6

Afhankelijk van het onderwerp staat in het bijschrift ook vaak dat persoonlijke overwegingen een andere uitkomst zou kunnen geven , beste Luiks . En levensduur van veel dingen is niet of heel moeilijk te testen . Mede omdat fabrikanten diverse producten erg snel vernieuwen . Testen heeft altijd nut . Alleen kunnen we er geen wonderen van verwachten . Als een bepaalde fabrikant het gemiddeld beter doet dan anderen is dat alleen al erg fijn om te weten . De bond heeft er naar mijn overtuiging geen enkel belang bij om niet alle leveranciers eender te behandelen . Bij sommige andere verenigingen ben ik daar minder van overtuigd . Ledenbelang hoort altijd voorop te staan . Tja , en iedereen maakt wel eens een fout . De enige manier om nooit een fout te maken is helemaal niets doen …...:thinking::wink:

Reputatie 4
Badge +3

Een oud spreekwoord: “Wiens brood men eet diens taal men spreekt” Dat is net als met de zgn onafhankelijke hypotheek adviseurs

Dat is nu precies de reden dat ik geen vertrouwen in de Consumentenbond heb, ook niet in de uitkomsten van hun testen, je moet zelf je oor te luisteren leggen en uitzoeken wat het beste bij jou past. Doe je dat niet dan wordt je voor de gek gehouden door Consumentencentenbelangen!

Probeer mij dan eens duidelijk te maken wat voor belang de consumentenbond had bij de ene of de andere energieleverancier? Er is een tender uitgeschreven met voor iedere leverancier dezelfde deal en de beste (laagste) prijs wint de tender. Je mag best twijfelen of alle relevante criteria meegewogen zijn, hoewel dat ook een beetje kennis achteraf is, maar dan nog, wat is het verband met onafhankelijkheid?

Reputatie 4
Badge +3

Dat is nu precies de reden dat ik geen vertrouwen in de Consumentenbond heb, ook niet in de uitkomsten van hun testen, je moet zelf je oor te luisteren leggen en uitzoeken wat het beste bij jou past. Doe je dat niet dan wordt je voor de gek gehouden door Consumentencentenbelangen!

Reputatie 4
Badge +4

Ik kan het hier alleen maar hartgrondig mee eens zijn. Ik hoop dat de Consumentenbond zich achter de oren krabt. Van de bond verwacht je zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. Bij dit soort collectieve acties is voorzichtigheid geboden en zou de Consumentenbond behoudend te werk moeten gaan - dus geen  zaken met start-ups maar met bedrijven die hun sporen hebben verdiend en ook dan alleen na zeer zorgvuldige screening. Die is nu achterwege gebleven en waar er nu gerept wordt van controle zijn dat praatjes voor de vaak.

En wat ook niet zo mooi is, is dat de Consumentenbond nu de mensen die oproepen tot terugbetaling van het verdiende geld beschuldigen van populisme. Mij lijkt eerder dat de verdiensten terugbetalen wel het minste is wat de Consumentenbond zou moeten doen. De Consumentenbond heeft namelijk met deze dienst de leden geen dienst bewezen. En laten we eerlijk zijn, als het om een andere instelling dan de Consumentenbond was gegaan, zou de Consumentenbond vooraan staan met de eis tot terugbetaling. Het maakt maar weer eens duidelijk waarom het beter is dat de slager niet zijn eigen vlees keurt. Voor zover er iemand bestaat die dat niet duidelijk was.

Badge

Via de Follow de money kwam mij het artikel over Energieflex en de hoeveelheid die de consumentenbond dan nog aan zijn eigen leden verdiend waneer die kiezen voor een contract. Mijn idee over de Consumentenbond was natuurlijk heel naïef. Ik dacht die hebben iets opgezet om hun leden aan een goed energie contract te helpen waarbij de waarde van waar de consumentenbond voor staan uiteraard in worden mee genomen. Dat er dan op de consumentenbond website staat dat er een uitgebreide screening van de energie leverancier plaatsvind en dit in de praktijk betekent wij hopen dat de energie toezichthouder dit doet is eigenlijk rechtstreekse misleiding omdat het onjuiste voorstelling van zaken is. En laat dit nu net zijn waar de consumentenbond voor in het het leven is geroepen. En de Consumentenbond heeft geen winstoogmerk en toch 1 miljoen euro over gemaakt krijgen door je leden bestand te mobiliseren om energie af te nemen bij wat blijk een bedrijven kluster dat blijkbaar is ingericht als short term high income money maker. Een bedrijf waar consumentenbond je eigenlijk voor zou moeten waarschuwen. Als lid zit je dan vast aan een nieuwe energie leverancier en in de huidige tijd zal de consumenten bond die leden niet bij springen anders dan zeggen dat volgens de letter van de wet het bedrijf juist handelde en er geen reden was om een financieel onderzoek te doen naar dit bedrijf. Ook voor de Consumentenbond geld dus Als het te mooi is om waar te zijn is het dat ook niet. Jammer dat de bond ook te veel naar derde inkomsten bronnen is gaan hangen en zich ook afhankelijk mee heeft gemaakt van dit verdien model. Wellicht moet je dan je contributie verhogen en klanten vragen zou jij ons 200 euro betalen om een goede energieleverancier voor je te zoeken. En 200 euro is ongeveer 1.753,15 KWh aan energie incl BTW ex energiebelasting (maar belasting droeg het bedrijf niet af). Voor veel huizen is dit ongeveer de helft van hun gebruik. 

Reageer