Welkom Energie vs EnergieFlex

  • 24 November 2021
  • 53 reacties
  • 865 Bekeken

Enkele jaren geleden was ik klant van EnergieFlex. Zij zijn daarna failliet gegaan waardoor ik ruim € 500.00 voorschot niet terug heb gekregen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de directeur hiervan weer opnieuw een bedrijf heeft mogen opstarten 'Welkom Energie' . Dit bedrijf is onlangs ook weer failliet verklaard. Waarom kan ik deze persoon niet alsnog ter verantwoording roepen en tot terugbetaling van mijn voorschot van EnergieFlex manen? Ik verwacht dat hij het weer zo heeft geregeld dat hij niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden. 
Ik mis een deugdelijk advies van de Consumentenbond als ik de ‘energievergelijker’ gebruik. m.a.w. geef ook aan of een bedrijf betrouwbaar is en haar financiën op orde heeft.
Actie in deze door de Consumentenbond zou wenselijk zijn. 


53 reacties

Reputatie 2
Badge +1

Sorry @Imke, maar dan raad ik je toch aan om het rapport van de curator goed door te nemen (hfst 15 vanaf blz. 165). Hier een kopie van 4 paragrafen: 

15.18 Alleen al het – voor de Consumentenbond kenbare – feit dat Flexenergie in de (op dat moment) meer dan drie jaar van haar bestaan (i) nog nooit een goedkeurende accountantsverklaring had kunnen krijgen, (ii) louter verliezen had geleden, (iii) haar interne beheersingsmaatregelen niet op orde had (de reden voor de oordeelonthouding van de accountant) en (iv) met een zwaar negatief werkkapitaal kampte, had Flexenergie reeds op voorhand moeten doen diskwalificeren voor de veilingen in de zomer van 2017. In de woorden van Bakker: eerst maar eens je fundering checken en op orde brengen voordat je op de plaats van een eengezinswoning een flatgebouw gaat (laten) neerzetten.

15.19 Als zo’n uiterst gammele energieleverancier de veiling wint (waardoor haar verliezen nog verder oplopen; zie de rekensom hiervoor) ontstaat voor de overstappende consumenten een uiterst riskante situatie, welk risico zich uiteindelijk ook verwezenlijkt heeft. Op zijn minst had de Consumentenbond, voordat zij Flexenergie tot de veilingen toeliet, nader onderzoek moeten (laten) doen naar de financiële status en de AO/IC van de onderneming en in dat kader relevante informatie bij Flexenergie moeten opvragen. Dat is niet gebeurd, zoals ook Bakker verklaart.

15.27 Het gaat hier niet om de vraag of een faillissement had kunnen worden voorkomen, maar om de vraag of de Consumentenbond er, door adequaat onderzoek te doen en Flexenergie vervolgens van de veilingen uit te sluiten, aan had kunnen bijdragen dat het aantal consumenten dat gedupeerd zou worden door een faillissement, aanzienlijk kleiner was geweest dan nu het geval is.

15.38 Het voorgaande klemt te meer nu de Consumentenbond zelf juist flink verdiende aan Flexenergie welk geld uiteraard ten laste is gekomen van het vermogen van 176 Flexenergie en daarmee van haar schuldeisers, van wie de consumenten voor wie de Consumentenbond zegt op te komen in aantallen verreweg de grootste groep vormen.

Reputatie 2
Badge +1

Het is inderdaad een vervelende zaak. Vandaag ontving ik het onderzoeksrapport van de curator. Eerlijk gezegd ben ik ook erg geschrokken van de kwalijke rol die de Consumentenbond in deze zaak heeft gespeeld. Komt er toch op neer dat over de ruggen vaneen groot aantal leden veel geld is binnengehaald en dat die zelfde leden geld verloren hebben. De curator adviseert de Consumentenbond deze winst terug te storten in de boedel. Ik zou eerder adviseren om dit geld te verdelen over de leden die op advies van de consumentenbond zijn overgestapt.

Voor de consument blijft de conclusie natuurlijk wel: hou je voorschotten zo laag als je maar kan. 

Beter aan het eind van de rit (flink) bijbetalen dan bij gedoe met de leverancier je voorschotten deels verspelen.

Badge +5

@P. Futselaar Je bericht sluit aan op dit topic en heb ik daarom verplaatst. Zie ook de eerdere reactie van @Imke 

De eerste en laatste keer op dit forum. Ook ik ben één van de gedupeerden van het faillissement van Flexenergie. Overgestapt destijds via de veiling van de consumentenbond. Gelukkig valt mijn schade nog reuze mee. Het verslag van de curator lezende ben ik ook enorm geschrokken, over de bond maar ook over de ACM. En dan hebben we het nog niet over het verdienmodel achter zo'n veiling. En ik hecht toch wel enige waarde aan de bevindingen van een curator. Ook zijn visie op de reactie van de consumentenbond nav het faillissement destijds. Voor mij in ieder geval reden om mijn lidmaatschap te beëindigen. Had betere kwaliteit bescherming verwacht. 

Badge

Het is inderdaad een vervelende zaak. Vandaag ontving ik het onderzoeksrapport van de curator. Eerlijk gezegd ben ik ook erg geschrokken van de kwalijke rol die de Consumentenbond in deze zaak heeft gespeeld. Komt er toch op neer dat over de ruggen vaneen groot aantal leden veel geld is binnengehaald en dat die zelfde leden geld verloren hebben. De curator adviseert de Consumentenbond deze winst terug te storten in de boedel. Ik zou eerder adviseren om dit geld te verdelen over de leden die op advies van de consumentenbond zijn overgestapt.

Ik denk dat het laatste een mooie oplossing is. Ze weten tenslotte wie dat zijn. Het antwoord van Consumentenbond dat het dan in de boedel naar de belastingdienst verdwijnt is dan geen argument meer. 

Ook geschrokken van de uitgebreide analyse van de curator. Consumentenbond speelt hier dubbel spel en in de reacties op vragen van de curator ontbreekt duidelijk moreel kompas. Had verwacht dat ze de vastgestelde tekortkomingen in zorg voor de leden bij energieveiling onderkend zouden hebben. Iedere vorm van zelfreflectie en excuus ontbreekt echter. Voor mij ook reden om lidmaatschap op te zeggen. 

Badge

Ik ben gelukkig niet gedupeerd omdat ik tijdig mijn voorschot had gestorneerd. Bij de Consumentenbond aangedrongen om dit te adviseren aan haar leden. Ik ben van mening dat de Consumentenbond gedupeerden minimaal het bedrag moet vergoeden wat zij aan hen verdient hebben.

Reputatie 5
Badge +5

Onderaan in dit (openbare) artikel is de reactie van de bond te lezen.

https://nos.nl/artikel/2406914-curator-failliet-energieflex-haalt-hard-uit-naar-acm-en-consumentenbond

Reputatie 2
Badge +1

Ik heb het allemaal even laten bezinken en voor mij is ook de conclusie dat ik mijn lidmaatschap zal beëindigen. Persoonlijk ben ik zeer teleurgesteld in de handelswijze van de Consumentenbond en vind het eerlijk gezegd schandalig dat zij met een veiling veel geld verdienen en de leden koppelen aan een energieleverancier waarvan zij op voorhand hadden kunnen en moeten weten dat zij op rand van ondergang stonden. 

Reputatie 4
Badge +4

Ik kan het hier alleen maar hartgrondig mee eens zijn. Ik hoop dat de Consumentenbond zich achter de oren krabt. Van de bond verwacht je zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. Bij dit soort collectieve acties is voorzichtigheid geboden en zou de Consumentenbond behoudend te werk moeten gaan - dus geen  zaken met start-ups maar met bedrijven die hun sporen hebben verdiend en ook dan alleen na zeer zorgvuldige screening. Die is nu achterwege gebleven en waar er nu gerept wordt van controle zijn dat praatjes voor de vaak.

En wat ook niet zo mooi is, is dat de Consumentenbond nu de mensen die oproepen tot terugbetaling van het verdiende geld beschuldigen van populisme. Mij lijkt eerder dat de verdiensten terugbetalen wel het minste is wat de Consumentenbond zou moeten doen. De Consumentenbond heeft namelijk met deze dienst de leden geen dienst bewezen. En laten we eerlijk zijn, als het om een andere instelling dan de Consumentenbond was gegaan, zou de Consumentenbond vooraan staan met de eis tot terugbetaling. Het maakt maar weer eens duidelijk waarom het beter is dat de slager niet zijn eigen vlees keurt. Voor zover er iemand bestaat die dat niet duidelijk was.

Reputatie 7
Badge +6

Afhankelijk van het onderwerp staat in het bijschrift ook vaak dat persoonlijke overwegingen een andere uitkomst zou kunnen geven , beste Luiks . En levensduur van veel dingen is niet of heel moeilijk te testen . Mede omdat fabrikanten diverse producten erg snel vernieuwen . Testen heeft altijd nut . Alleen kunnen we er geen wonderen van verwachten . Als een bepaalde fabrikant het gemiddeld beter doet dan anderen is dat alleen al erg fijn om te weten . De bond heeft er naar mijn overtuiging geen enkel belang bij om niet alle leveranciers eender te behandelen . Bij sommige andere verenigingen ben ik daar minder van overtuigd . Ledenbelang hoort altijd voorop te staan . Tja , en iedereen maakt wel eens een fout . De enige manier om nooit een fout te maken is helemaal niets doen …...:thinking::wink:

Gisteren  (22-12-2021)adviseerde de consumentenbond om een garantiefonds op te zetten voor consumenten die slachtoffer worden van failliete energieleveranciers.  Wat een hypocriete positie, boter op hun hoofd etc. Als gedupeerde van Energieflex heb ik de Consumentenbond hiervoor aansprakelijk gesteld. Natuurlijk spelen zij nu de onschuld zelve.  Laten ze eerst hun bonussen terugstorten in het faillissement en zich schamen voor hun kwalijke advisering in deze.

Energielex faillissement . Als een van de slachtoffers ontving ik het rapport van de curator (bureau Wijnstael). Glashelder en geen woord spaans bij. Het falen van de ACM en wellicht nog kwalijker de rol van de Consumentenbond. Een consumenten belangen vertegenwoordiger die zich heeft gedragen als een ordinaire handelaar. Hoe kan zij nog geloofwaardig firma's en en instanties de maat nemen of zelfs voor de rechter dagen? Het minste wat de CB kan doen is compensatie betalen aan de Enrgieflex slachtoffers, het boetekleed aantrekken en consumenten  haar oprechte excuses maken.

Peter

Badge +5

@P.P.J. Romeijn ik heb je bericht verplaatst naar dit topic. Zie ook de reactie van @Imke 

Reputatie 6
Badge +4

@Imke en @Isolda Aangezien jullie alle klachten / vraagtekens over de rol van CB m.b.t. Energieflex verplaatsen naar dit topic, lijkt de topictitel bepaald niet meer de lading te dekken.

Een topictitel als bijv. ‘Verzameltopic klachten over de rol van CB inzake Energieflex’ lijkt mij meer passend te zijn.

Gisteren  (22-12-2021)adviseerde de consumentenbond om een garantiefonds op te zetten voor consumenten die slachtoffer worden van failliete energieleveranciers.  Wat een hypocriete positie, boter op hun hoofd etc. Als gedupeerde van Energieflex heb ik de Consumentenbond hiervoor aansprakelijk gesteld. Natuurlijk spelen zij nu de onschuld zelve.  Laten ze eerst hun bonussen terugstorten in het faillissement en zich schamen voor hun kwalijke advisering in deze.

Doel je op de publicatie over tarieven voor mensen die op een warmtenet zijn aangesloten? Daar zie ik niets over een garantiefonds.

Reputatie 7
Badge +7

Ik heb het ook op tv gezien dat de Consumentenbond dat zei een of twee dagen geleden. Ik denk dat het op het journaal van RTL4 was. Hier staat er wat over van oktober 2021.

Ik heb het ook op tv gezien dat de Consumentenbond dat zei een of twee dagen geleden. Ik denk dat het op het journaal van RTL4 was. Hier staat er wat over van oktober 2021.

Het is hier uitgebreid aan de orde geweest en er is letterlijk niets over gezegd door de Bond.

Reputatie 7
Badge +6

We kennen de details niet . Ik vind het te gemakkelijk om deze man zo neer te sabelen . Wat ik er van heb gelezen is het volgende : Hij is bij Energie Flex opgestapt omdat hij het niet eens was met het beleid dat hem was opgedragen uit te voeren . Hij wilde het anders doen en is daarom een eigen zaak gestart . Welkom Energie kreeg echter de kans niet om te groeien en klappen op te kunnen vangen doordat net op het verkeerde moment de energieprijzen explodeerden . We zullen nooit weten of Welkom Energie onder normale omstandigheden een succes was geworden . De Consumentenbond heeft dat ook onmogelijk kunnen zien aankomen . 

Reputatie 6
Badge +4

Ik heb meer vertrouwen in de plannen van demissionair staatssecretaris Yesilgöz

Het kabinet wil de zwakke positie van gewone Nederlanders bij faillissementen van energiebedrijven verstevigen. Dat zegt demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken & Klimaat) naar aanleiding van het omvallen van Welkom Energie en diverse andere leveranciers.

Volledig artikel https://www.bd.nl/politiek/kabinet-wil-positie-consument-na-faillissement-energiebedrijf-versterken~aa8e57e2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Reputatie 2
Badge +1

Klopt m.b.t. Welkom Energie. Helaas blijkt uit verslag van de curator inzake het faillissement van EnergieFlex dat dit wel te verwachten was. Vanaf de oprichting tot het moment van de veiling nog nooit zwarte cijfers geschreven en juist door extra klanten te laten instromen in jun verlieslatende model zouden zij nog sneller ten onder gaan. 

Badge +8

Hi @E. van Mullekom, welkom op de Community. Wat vervelend dat je gedupeerd bent door het faillissement van EnergieFlex!

Het faillissement is voor ons aanleiding geweest om meer garanties te vragen bij een zwakke financiële positie van energieleveranciers. Dit doen we door een sterke financiële draagkracht te verlangen, bijvoorbeeld door een garantverklaring te vragen van een moederconcern of vermogende aandeelhouder(s).

Ook was het faillissement aanleiding om uitgebreid onderzoek te doen naar de solvabiliteit van energieleveranciers. We konden immers niet vertrouwen op de toezichthouder op dit punt. De uitkomsten daarvan wegen we nu mee voor deelname aan onze collectieven. Als we verontrustende cijfers zien, is dat bovendien reden om in gesprek te gaan met een bedrijf. We delen de uitkomsten ook met de ACM.

Na het faillissement hebben wij zowel met de ACM als met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meermalen gesprekken gevoerd. We willen consumenten beter beschermen tegen de economische schade van een faillissement van energiebedrijven. Zowel ACM als EZK hebben aan ons aangegeven dat alleen leveringszekerheid moet worden geborgd en dat marktwerking nu eenmaal een incidenteel faillissement tot consequentie kan hebben. Wij leggen ons daar vooralsnog niet bij neer en blijven in onze gesprekken met de toezichthouder en het ministerie aandringen op een structurele oplossing.

Reputatie 7
Badge +6

Ik heb ernstige twijfels of er bij consumenten ooit een meerderheid is geweest , die de beslissing van al die privatiseringen steunde . In ieder geval is het de tegenstanders gepaard gaande met prachtige beloftes door de strot geduwd . Lekker makkelijk van ACM en EKZ om dit nu te zeggen . Consumenten moeten veel beter beschermd worden dan nu het geval is . Vooral mensen die al niet of nauwelijks rond kunnen komen kunnen dit er echt niet bij hebben . 

Heb ik ergens een afslag gemist? Welkom energie heeft toch geen veiling gewonnen of is op wat voor manier aanbevolen door de Consumentenbond?

Reageer