Wijziging energiebelasting 2016

 • 11 January 2016
 • 9 reacties
 • 216 Bekeken

Reputatie 1
Badge +2
Enige dagen geleden meldde de heer van Rheenen in een andere discussie o.a. het volgende:

"Op basis van de energiebelasting en opslag voor duurzame energie verwacht Independer dat hierdoor de energierekening bij een gemiddeld verbruik* met bijna € 65,- stijgt in 2016. De wijzigingen in netbeheerkosten en leveringstarieven zijn hierin niet meegerekend. Deze kosten kunnen de energierekening in meer of mindere mate verder laten stijgen. *3.300 kWh en 1.700 m34

Het klopt dat de (meeste) variabele tarieven dalen, maar voor mensen met een vast contract heeft dit geen invloed. De leveringstarieven staan vast, maar de wijziging van de energiebelasting geldt wel. Het kan zelfs zo zijn dat door de wijziging van de energiebelasting je duurder uit bent! Maar dit is afhankelijk van je verbruik."

Zijn opmerking dat je duurder uit kan zijn, hetgeen afhangt van je verbruik, is volkomen juist en kan wel eens aardig oplopen.

 • Voorbeeld:
 • De energiebelasting (incl.ODE en incl BTW) op GAS stijgt in 2016 met 7,80 cent (afgerond 8 cent) per m3.
 • De energiebelasting (incl.ODE en incl.BTW) op STROOM daalt in 2016 met 2.04 cent (afgerond 2 cent) per KWh.
 • Dat betekent dat je bij een verbruik van b.v. 2000 m3 gas en 2000 KWh stroom, maar liefst € 120 meer kwijt bent.
Elke lezer kan nu op basis van b.v. zijn laatst bekende jaarverbruik of een geschat jaarverbruik en met behulp van bovenstaande gegevens eenvoudig uitrekenen met hoeveel de energiebelasting in 2016 voor hem/haar stijgt. Of er dan van de door de overheid van de daken geschreeuwde koopkrachtverbetering nog veel overblijft is ( met name voor de gepensioneerden) nog maar de vraag.

9 reacties

Reputatie 1
Badge +2
@ D. Kruijff

U kunt met de knop 'bewerken' meteen uw correctie in de oorspronkelijke tekst aanpassen en met dezelfde knop uw tweede reactie aansluitend weer verwijderen. Daarmee is de topic weer 'schoon'!

Pas op! 'Bewerken' start niet altijd meteen op....ff....hartnekkig blijven klikken, maar werkt dan wèl!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik druk me al een uur lang een ongeluk op de knop "bewerken", maar er gebeurt helemaal niets. Heb verschillende keren opnieuw ingelogd met Google Chrome en ook met Internet Explorer..... maar helaas. Werk nog steeds tot tevredenheid met Windows 7. Dus daar kan het niet aan liggen. Las wel onderaan deze pagina bij "help" dat in de afgelopen maanden meerdere mensen geen correcties konden aanbrengen. Dus waarschijnlijk een fout in de software.
Dank voor deze nuttige informatie!

Cijfercheck: volgens mijn informatie daalt de energiebelasting (incl.ODE en incl.BTW) op STROOM niet 2,04 cent maar 2,53 cent (informatieblad Belastingdienst). Eens?

Voor wie met deze informatie aan de slag gaat: zie ook hier voor een extra toelichting op de opbouw van je energierekening.

Overigens kun je je energieverbruik vaak ook verminderen door te besparen: wij hebben daarvoor wat tips.
Reputatie 1
Badge +2


Cijfercheck: volgens mijn informatie daalt de energiebelasting (incl.ODE en incl.BTW) op STROOM niet 2,04 cent maar 2,53 cent (informatieblad Belastingdienst). Eens?

Geplaatst door Erik op Jan 13, 2016.


Oneens.

 • jaar energiebelasting ODE BTW totaal
 • 2015 0,1196 0,0036 0,0258 0,1490
 • 2016 0,1007 0.0056 0,0223 0,1286
 • daling 0,0204 = 2,04 cent
Bron: tabellen tarieven milieubelasting op de site van de belastingdienst
En gelijk heb je!! Ik was het die de rekenfout maakte: had namelijk ook de verandering Opslag duurzame energie als daling ingevoerd, maar dit is een stijging.

Mijn excuses, dat deel van mijn bijdrage kan als niet geschreven worden beschouwd. Ga allen uit van de cijfers in de eerste bijdrage uit dit topic.
Reputatie 1
Badge +2


Mijn excuses, dat deel van mijn bijdrage kan als niet geschreven worden beschouwd. Ga allen uit van de cijfers in de eerste bijdrage uit dit topic.

Geplaatst door Erik op Jan 14, 2016.


Klasse ! Excuses gaarne aanvaard !
Badge
Niet slechts de energiebelasting/ODE is verhoogd, maar ook het volume waarover die belasting wordt betaald. Op voorstel van de gezamenlijke energiebedrijven heeft ACM (waakhond tegen kartels) besloten met haar besluit ACM/DE/2014/207089, Zaaknummer: 14.1185.52 dat bij het door de gasmeter aangewezen en afgenomen volume 0,8 % mag worden opgeteld. Vóór die meter raakt de netbeheerder gas kwijt door slechte administratie en lekkage. dat weet hij al sinds medio tachtiger jaren drie Nederlandse publicaties zijn verschenen (Mobers, Groenewegen en Joosten) waarin dat is aangetoond en beschreven. Omdat er krap 7 miljoen kleinverbruikers MET gasmeter zijn, betalen die 7 miljoen verbruikers voor dat niet-afgenomen gas de milieubelasting kleinverbruik à 32 cent per m3. Indien de netbeheerder die zou moeten betalen (wat hij trouwens net kan want hij mag dat gas niet inkopen ex ACM), was hij slechts 1,2 cent per m3 kwijt!

Dat bedrag kunt u terugvragen bij uw gasleverancier, onder verwijzing naar de publicaties ""Meetverschillen", drs. G. Groenewegen, GAS, oktober 1989, "Meetverschillen onder de loep", ir L. Mobers, GAS juli 1987, en "De gastemperatuur bij de meting van het kleinverbruik", ir. M. Joosten, GAS, oktober 1987. De leverancier zal de waarheid niet erkennen maar uit coulance restitutie verlenen.

janus
Reputatie 1
Badge +2
Heer J.Bakker,

Kunt u uw bericht, waarvoor dank, wellicht wat verduidelijken. Stel b.v. dat iemand eind mei 2016 zijn jaarafrekening ontvangt met een meterstandverbruik van 2500 m3. Over welk terug te vragen bedrag hebben we het dan ?
Badge
Gegeven: jaarrekening op basis 2.500 m3 gas per eind mei 2016. Dan loopt de meet- en afrekenperiode van mei 2015 tot mei 2016. De jaarfactuur bestaat uit een vastrecht en vaste netbeheerskosten; die zijn bij kleinverbruik NIET van het gemeten volume afhankelijk. Die kosten blijven buiten beschouwing.

Even rekenen: Het verbruik van 2.500 m3 is berekend door vermenigvuldiging met een correctiefactor die ex ACM tijdelijk is verhoogd door vermenigvuldiging met de factor (lach niet) 1,008027. Het verbruik NA de gasmeter is dan 2.500 gedeeld door 1,008027 = 2.480 m3. Er is dan 20 m3 gas teveel in rekening gebracht.

Zoals het behoort is dan ook al rekening gehouden met de gemiddelde calorische waarde van het gas, met de hoogte + NAP om de eventueel lage gasdruk te compenseren enz. Maar ook al met de gemiddelde milieubelasting/ODE want de jaarfactuur wordt opgesteld op basis van een forfaitaire verdeling van het gasverbruik. ACM en energiebedrijven hebben namelijk al vastgesteld hoe een gemiddelde verbruiker gas afneemt. Dus ongeacht wel/niet afwezig in de winter (wintersport of overwinteren), warmwatervoorziening(wel/geen gasboiler of electrische boiler).

De leveringsprijs van het gas is ongeveer 60 cent/m3. Die prijs ziet u op UW jaarfactuur. U hebt onverschuldigd, want voor niet afgeleverd gas, te veel betaald 20 x € 0,60 = € 12,00. Veel? Alle krap 7 miljoen kleinverbruikers betalen dat teveel; dus ca € 60 miljoen per jaar voor een verlies dat al medio tachtiger jaren bekend was bij de energiebedrijven..

Let wel: er is een kansje dat de gasleverancier u verwijst naar de netbeheerder: niet accepteren want er is slecht één loket en dat is de leverancier en van hem hebt u de jaarfactuur ontvangen. Na enig tegenstribbelen (en blaren op uw tong) krijgt u het geld met de opmerking dat het “uit coulance” is en “zonder precedentswerking”.
Reputatie 1
Badge +2
Heer J.Bakker,

Hartelijk dank voor uw uitvoerige toelichting. Ik hoop dat de Consumentenbond ook kennis neemt van uw bericht en er binnenkort aandacht aan schenkt via de Consumentengids. En dan nog het liefst met toevoeging van een voorbeeldbrief, zodat elke lezer(es) die dat wenst op eenvoudige wijze bij zijn(haar) leverancier om terugbetaling kan verzoeken. Dat kan nog leuk worden !!

Reageer