Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?Toon eerste bericht

195 reacties

Badge +2

Eigenlijk verwacht ik een gang naar de rechter. Dit is te fundamenteel om te laten slingeren en ik denk dat BE het wint en dat duidelijk is wat er dan daarna gaat gebeuren. Mogelijk gevolgd door nieuwe wetgeving maar dat verwacht ik niet.

Overheid zal toch duidelijkheid moeten verschaffen dan, zover dat al niet is gedaan om per jaar te moeten salderen.

Er zijn nog teveel naakte daken en het is de Overheid er alles aan gelegen de aanschaf van zonnepanelen voorlopig nog te stimuleren .

Daar pas het beleid van BE niet in.

Gaat deze winnen bij de Rechter word dat de ondergang voor zonnepaneel minded Nederland.

Zowel voor de eigenaren alsmede de gehele industrie alhier.

 

 

Reputatie 7
Badge +5

je kunt kijken of je gas en elektra bij verschillende leveranciers kunt afnemen. 

Reputatie 6
Badge +5

Welke E leverancier raden jullie mij aan m.b.t. betrouwbaarheid, solvabiliteit, TLV en jaarlijks salderen? Denk toch dat ik Budget Energie moet gaan verlaten. Ik lever 900 kWh terug. Ook inmiddels een klacht bij ACM ingediend.

Reputatie 7
Badge +5

het verschil zit ‘m in de vergoeding die je krijgt versus het tarief wat betaalt voor levering. bij saldering is die gelijk en op jaarbasis streep je dan je zomer opbrengst weg tegen je winter verbuik. 

bij maandelijks salderen streep je op maandbasis weg wat je verbuikt tegen wat je opwekt. op een beetje zonnige zomerdag wek ik 40-50kWh per dag op en verbuik een paar kWh. in de winter precies omgekeerd.

het zomeroverschot levert ongeveer de helft op van wat het winter tekort mij kost. dat is mijn probleem. gelukkig heeft mijn leverancier aangegeven per jaar te blijven salderen, ben wel benieuwd naar een voorbeeld

Reputatie 3
Badge +2

Ik hoor uit div. Forums dat je gas en stroom bij afzonderlijke leveranciers kan afnemen.

Ook ik denk over gas bij BE en stroom bij een ander.

Betaal bij nieuw variabel bij BE

0, 74 voor stroom en 3 euro per m3 voor gas. Vreemd want in mijn maandelijkse afrekening betaal ik nu veel minder

Elektra en gas loskoppelen kan bij BE. Een week geleden heb ik daar naar geïnformeerd bij BE.

Bij je nieuwe E- Leverancier wel duidelijk aangeven dat je daar alleen Elektra  wilt afnemen zodat zij dat contract overnemen van BE. Daarna je modelcontract even goed controleren of dat klopt.

Je hebt 14 dagen de tijd om dat te doen.

Deze maand stap ik uit bij BE voor Elektra en laat Gas voorlopig even doorlopen.

Badge +2

Laat vooral weten hoe dat verloopt. Ben bang dat BE je een nieuw gas contract geeft welke rond de 3 euro per m3 kost.

Reputatie 6
Badge +5

@Pietjeman

Betreft ENGIE

dubbeltarief dal excl. overheidsheffingen             0,41141 ex btw
dubbeltarief normaal excl. overheidsheffingen     0,55097 ex btw
vaste leveringskosten per dag                               0,18116 ex btw

Uit het contract:

“Als je zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert, dan gelden voor jou de volgende regelingen. Wanneer je zelf energie opwekt, verrekent ENGIE dit op jouw jaarafrekening. Je ziet hier het aantal kWh dat je bij ENGIE hebt afgenomen minus het aantal teruggeleverde kWh terug. Op basis van dit netto verbruik bepalen wij jouw totale kosten.

Als je meer opwekt dan je verbruikt, lever je stroom terug aan het net. Voor de stroom die je teruglevert ontvang je een vergoeding die gelijk is aan het kale leveringstarief (zonder energiebelastingen en btw).”

CB heeft recent een lijst pdf toegestuurd  per mail betreffende de tlv van leveranciers.

 

 

 

@avnuland  Ik weet niet wat je met “rare praktijken van BE” bedoelt. 
Kijk op dit moment maar naar “Innova” - garantie tot de voordeur. Ze salderen de belastingen en heffingen allemaal jaarlijks, zeggen ze. Wat de saldering m.b.t. tarieven betreft lijkt er geen uniform beleid te bestaan. - Misschien komt de overheid nog met een bindende en eenduidige regeling in de nieuwe Energiewet? Ik zou er niet op bouwen.

Salderen heeft trouwens niets met de hoogte van de terugleveringsvergoeding te maken.
P.S.: Eneco heeft de TLV per 5 september ook sterk verlaagt (€ 9 ct/kWh - was € 61 ct/kWh)

Saldeert Eneco per maand of per jaar? Ik kom er bij hun klantenservice niet door, vandaar de vraag hier maar gesteld. 

@PimK Hier vind u de gegevens die u zoekt,

Eneco-Modelcontract-Tarieven:

Alles over saldering en terugleververgoeding lees je in het Voorwaardenoverzicht. Let op: per 5 september 2022 wijzigt de terugleververgoeding. Lees meer over salderen.

Reputatie 6
Badge +5

De reactie van ACM op mijn melding over maandelijks salderen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Geachte …… ,
 

Dank voor uw bericht van 8 juli 2022. U geeft aan dat uw energieleverancier BudgetEnergie per maand saldeert. U hebt hier vragen over.

In deze e-mail geven we algemene informatie over uw rechten. En we vertellen wat u kunt doen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Salderen moet per jaar

U geeft aan dat uw energieleverancier BudgetEnergie saldeert per maand. Dat mag niet. In de wet staat duidelijk dat energieleveranciers moeten salderen per contractjaar, dus over uw totale jaarafrekening. Ook als u een contract hebt voor onbepaalde tijd met variabele tarieven, moet uw leverancier per contractjaar salderen. Van de Autoriteit Consument en Markt (de ACM) mogen energieleveranciers hier niet van afwijken.

Verrekent uw energieleverancier de teruggeleverde energie niet met uw volledige verbruik, dus: bij de jaarafrekening? Neem contact op met uw energieleverancier en vraag om uitleg. Misschien is er een fout gemaakt en kan uw leverancier dit voor u oplossen.

Wil uw energieleverancier het probleem met uw energierekening niet oplossen? Dien een bezwaar in. Kijk in de algemene voorwaarden van de energieleverancier. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen. Schrijf dan een brief of e-mail aan uw energieleverancier. En geef daarbij aan dat u ook melding hebt gedaan bij ACM ConsuWijzer.

Gebruik onze voorbeeldbrief:

Voorbeeldbrief - Klacht over energie

Moet ik mijn brief aangetekend versturen?

 Uw energieleverancier moet binnen vier weken op uw bezwaar reageren.

Vragen?

Komt u er niet uit met uw energieleverancier? Dan kunt u verschillende stappen zetten om uw recht te halen.

Hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons op. Neemt u opnieuw contact met ons op? Noem dan dit nummer: XXXXXXXXXX

Met vriendelijke groet,

ACM ConsuWijzer

Reputatie 6
Badge +3

@rve   Een beetje off-topic, want geen variabel contract. Mijn 3-jaar contract van januari j.l. bij BE is wat de teruglevering betreft nog niet gewijzigd, d.w.z. ik heb nog geen notitie over een 50% reductie van het toen nog vrij lage “kale” levertarief (=terugleververgoeding) ontvangen.
Het is wel interessant dat de BE website in mijn geval totaal onrealistische voorstellen voor een aangepaste maandtermijn doet, i.p.v. van een lager bedrag lager stelt de berekeningssoftware een meer dan 2 keer hoger bedrag voor.  Ben ik natuurlijk niet op ingegaan, in tegendeel.

Daar hoort nog een flinke lijst met definities bij van de gebruikte termen.

Reputatie 7
Badge +5

het probleem is toch simpel?! als mijn variabel tarief verandert per maand, dan zal de terugleververgoeding ook veranderen en zul je dus per maand moeten gaan verrekenen om het zuiver te houden. Dus een jaarafrekening wordt dan opgesplitst in 12 maandafrekeningen. 

Reputatie 3
Badge +2

Basic, Stroeve en Deen.

 

Bedankt voor de reacties.

 

Ik zal proberen het uit te leggen waar de schoen wringt.

Waar het omgaat in mijn topic is de manier van salderen en het tijdstip waarop dat gebeurd.

Laten we in eerste instantie niet naar de tarieven kijken maar alleen naar de stroom afname, de terug levering (kilowatts) en de jaar maanden.

Stel dat je zonnepanelen over een jaar gezien ongeveer evenveel stroom produceren als dat je zelf verbruikt.

Echter, en juist in de winter produceren de panelen minder en kom je maandelijks tekort ten opzichte van je eigen verbruik. Daar in tegen zal je in de zomermaanden juist meer produceren dan je gebruikt.

Als we dat vertalen naar de energieleverancier waarvan jij in de winter stroom ontvangt als je te tekort komt en jij stroom over hebt in de zomer en dat terug geeft aan diezelfde leverancier.

 

Na een jaar reken je af met de leverancier (de jaarafrekening).

Stel dat je precies evenveel terug levert als dat je heb geleverd gekregen en stel ook dat de leverancier jouw evenveel betaalt voor jouw geleverde stroom als dat jij voor zijn stroom moet betalen.

In dit geval zou, theoretisch, je niets aan de leverancier hoeven te betalen voor de stroom.

In feite hebben jullie , de leverancier en jij, de stroom gesaldeerd (opgeteld en afgetrokken en op nul uitgekomen).

Echter maakt de leverancier ook interne kosten (vastrecht) en zijn er ook netbeheerskosten van de kabelbeheerder. Deze zul je dan moeten betalen.

 

Voor jouw wordt het wel leuker omdat je van de overheid ook energiebelasting terug krijgt , dit jaar zelfs verhoogt naar ruim 800 euro.

Aan de andere kant wil de leverancier ook nog wat verdienen. Voor hem is de zon niet gaan schijnen.

 

(de volgende gebruikte bedragen zijn voorbeeld bedragen)

Stel dat je het te kort in de wintermaanden per maand had moeten afrekenen tegen 50 cent/kWh.

en dat de leverancier jouw ook 50 cent betaalt voor jouw geleverde stroom.

Jij heb echter 200 kWh/maand meer afgenomen dan je heb kunnen leveren dan rekent hij jouw 200 x 0,50 cent. Op deze wijze gaan we richting voorjaar en zomer. Nu kom jij in het voordeel je gaat meer leveren dan vragen.

Jouw afname (in de avond en nacht) wordt weer gesaldeerd met je levering. Echter er blijft in jouw voordeel nu een flink portie energie over. En nu komt het, de leverancier is voor dit overschot niet verplicht de standaard vergoeding van 0,50 cent te betalen. Dit valt buiten de saldering in die maand.

De leverancier mag zelf bepalen hoeveel hij jouw vergoed voor het niet gesaldeerde deel.

Echter de ACM schrijft voor dat de vergoeding redelijk moet zijn. Maar een vorige zomer 2021 was een vergoeding van 4 cent per kWh al redelijk.

 

Hier zie je nu waarom ik niet per maand de energie afname en levering wil salderen.

Bij per maand salderen kan ik mijn grote zomer overschot waar ik weinig voor krijg niet verplaatsen naar de wintermaanden waar ik op het tekort een flinke prijs moet betalen.

Terug kijkend naar dit overzicht betekent dit dat ik nu op de jaarrekening flink moet bijbetalen ondanks dat ik alle afgenomen stroom en levering gelijke in de maand heb gesaldeerd .

Om onder dit dilemma van het niet verschuiven van overschot naar de winterperiode uit te komen is de “salderingsregeling” (een subsidie regeling van de overheid) in het leven geroepen. Deze bepaalt dat er alleen over een vol jaar mag worden gesaldeerd en daarmee worden de winter en zomermaanden glad gestreken. Ik heb nu op papier weer alle afname met de levering kunnen verrekenen.

Je ontvangt daarmee eigenlijk een vorm van subsidie maar die gaat in dit geval naar de Leverancier want die wil jouw saldering niet voor zijn rekening nemen.

 

In de toekomst, waarschijnlijk vanaf 2024, zal je met een jaarlijkse afbouw van de regeling te maken krijgen. Dan kun je telkens minder zomerstroom naar de winter stroom verplaatsen en dus minder jaarlijks salderen.

 

Een heel verhaal maar mogelijk geeft dit verduidelijking.

 

Reputatie 7
Badge +5

we gaan zien waar en hoe deze discussie met BE eindigt. als het kwartje de ene kant op valt heeft de regering een groot financieel probleem met zonnepaneel eigenaren. valt ie de andere kant op dan lopen flink wat leveranciers het risico om te vallen. 

 

het blijft overigens interessant waarom de consumenten organisaties zich hier niet openlijk mee bezighouden, links of rechtsom gaat de consument hier last van krijgen

Reputatie 7
Badge +5

op dit moment, maar als het proefbalonnetje van BE lukt dan volgen alle anderen binnen 1 dag, scheelt veel geld

Reputatie 6
Badge +3

Zoals ik al op 21 juni in deze draad schreef, het is een proefballonnetje van BE wat met argusogen door de hele branche wordt gevolgd: In welke richting gaat ‘ie drijven/vliegen of gaat ‘ie ploffen?

Nog een aspect i.v.m. (maandelijks) salderen: Hoe ziet het, bij een geslaagde lancering van de proefballon, met de nog steeds (terug)draaiende ferrrarismeters (of andere niet slimme meters) uit? - Er waren volgens het meest recente statusbericht van van 19 mei j.l. nog ongeveer 1,2 miljoen niet slimme meters in Nederland in gebruik.
Hoeveel van de “niet slimme meters” pv-installaties bemeteren is niet onbekend gemaakt.
Maar het zijn waarschijnlijk sinds afgelopen jaar significant meer geworden.

En netbeheer Nederland kan op dit moment de vraag na slimme meters niet meer aan (m.n. 3-fase meters) - Ook hier een duivels dilemma.

Wanneer BE vasthoudt aan het maandelijks salderen en een TLV van 50% kunnen ze dan gedwongen worden ook maandelijks af te rekenen? Met het risico op grootschalig vertrek van klanten met zonnepanelen wil ik de vergoeding voor de door mij opgewekte KWhs graag op mijn eigen bankrekening hebben staan voor BE eventueel omvalt.

Reputatie 7
Badge +5

BE gaat juist niet omvallen, ze betalen immers slechts 50% uit ipv 100%, ze worden er dus beter van……

De ACM is overheid maar ook de overheid moet zich gewoon aan de wet houden en enkel de rechter kan eventuele gaten vullen als er interpretatie kwesties zijn. Ik ben echt stomverbaasd dat er dan blijkbaar nog niemand naar de rechter gestapt is en ik verwacht dat de Bond het zeker zal overwegen maar ook geen zin heeft daar te verliezen.

 

Reputatie 6
Badge +5

Volgens mij is het een politieke keuze. Tijdens de corona periode konden ze binnen een dag (?) een wet aanpassen 😉 Dus als ze willen……

Reputatie 6
Badge +3

@Gebruiker1644596728   Moet ik het ontwerp van de nieuwe energiewet toch nog lezen voor dat het in december? wet wordt. Misschien zitten er nog meer “leuke” verrassingen in.

IK hoop trouwens dat o.a. de consumentenorganisaties nog wat lobbywerk kunnen verrichten voordat het ontwerp in de 2de kamer behandeld wordt. Maar eerst lezen.

Reputatie 7
Badge +5

het probleem is, inderdaad voor de tigde keer, dat de wetgeving gemaakt is in een tijd dat iedereen (100%) minimaal een jaarcontract had. en inmiddels heeft dus meer dan 50% een variabel contract waar de wetgeving helaas niet in voorziet. en de commerciele bedrijven, lees: alle energie bedrijven, gaan hierop induiken als hun voorhoede (BE) z’n gelijk krijgt. 

we kunnen dit blijven herhalen met veel ‘ik riep dit al maanden geleden’, inclusief ikzelf, maar het is gewoon afwachten op de politiek

Ik ben ook klant bij Budget Energie.

Heb een klacht ingediend bij de ACM. De reactie van ACM is eenduidig. Salderen per maand mag niet. Het moet per jaar. Mijn chatpartner bij Budget begreep dit heel goed en zei dat Budget een uitspraak van de ACM wil afwachten.

Ik heb becijferd dat maandelijks salderen in mijn geval leidt tot een verkapte prijsverhoging van zo’n Euro 200 op mijn jaarafrekening. 

De ACM zegt dat afhankelijk van het aantal klachten zij bepaalt welke bedrijven onderzocht gaan worden. de boodschap is dus: DIEN EEN KLACHT IN BIJ DE ACM!!!!!

Dit kan eenvoudig via de website van de ACM. Doen!!!!

BE saldeert per telwerk wanneer je een dubbele meter hebt.
Ik realiseer me net wat dat betekent voor een winter week:
De opwekking overdag in het weekend zal niet voldoende zijn om het weekend verbruik plus het wekelijkse avondverbruik te salderen (laag tarief).
(Het beetje) electriciteit dat doordeweek overdag opgewekt wordt (hoog tarief), maar niet overdag verbruikt wordt, kan niet gebruikt worden om het avond/weekend verbruik (laag tarief) te salderen.

Effect hiervan zal verwaarloosbaar zijn t.o.v. de “ 50%TLV verliezen” in de zomer, maar het toont wel aan hoe ver BE keuzes doorwerken in de rendementsberekeningen.

Reputatie 7
Badge +5

bij een ferrarismeter wordt een schatting gemaakt per maand

Reageer