Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?Toon eerste bericht

195 reacties

Reputatie 6
Badge +5

@Carpenter dank je wel voor deze duidelijke uitleg. Ik denk dat deze discussie een nieuwe wending krijgt nu Budget Energie de teruglevertarieven voor de variabele contracten per 1 juli 2022 halveert. Budget Energie zegt dat het hierdoor noodzakelijk is de saldering (alleen voor de variabele contracten) per maand te gaan uitvoeren. Ik heb contact opgenomen met Budget Energie en hun o.a. de uitleg van Carpenter voorgelegd. Ze hebben een paar dagen huiswerk gedaan en zijn teruggekomen met het antwoord dat ze de saldering per maand echt gaan doorzetten. Het standpunt van de ACM dat saldering per jaar moet plaatsvinden, zetten ze opzij. Budget Energie geeft aan dat ze niet zien hoe het standpunt van de ACM uit de wet voortvloeit.

Op hun site (ik ben bij BE) schrijven ze echter nog als voorbeeld:

“In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie A. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In onderstaande tabel kun je zien dat Familie A een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 3.200 kWh en een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 4.000 kWh. Omdat zij meer elektriciteit opwekken dan verbruiken, ontvangen zij een zogenoemde terugleververgoeding over hun netto (negatief) verbruik (800 kWh). Dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3.200 kWh) minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking (4.000 kWh).”

Het is niet direct duidelijk of ze dit alleen betrekken op vaste contracten en/of variabele contracten. Al met al begin ik mij zorgen te maken, omdat mijn vaste contract eind juli eindigt. Intentie was om BE gewoon variabel door te laten lopen.

 

Oftewel de ACM regels zijn nog wel heilig

Afhankelijk van de leverancier? Laat de rechter maar eens een uitspraak doen, dan weten we waar we aan toe zijn.

Reputatie 6
Badge +5

Ik heb in de tussentijd vele gesprekken/mails met Essent gehad,

Oftewel de ACM regels zijn nog wel heilig

Interessant. Ik hoop dat BE zich aan deze AMC regels gaat houden. Is het goed dat ik t.z.t. info bij je inwin via PM? Feitelijk wil ik vooraf weten hoe zij bij variabel tarief omgaan met salderen.

Reputatie 7
Badge +5

de ACM is geen instantie die regels bepaalt. de ACM ziet toe op uitvoering van de wet. en daar zit het probleem. nogmaals, dat jaar staat niet in de wet en dus is er nu een probleem. BE voldoet aan de wet: salderen per factuur en minimaal 1 keer per jaar factureren, dat is de wet

Mijn leverancier heeft mij schriftelijk bevestigd dat ze per jaar blijven salderen en een voorbeeld jaaroverzicht is toegezegd

Reputatie 3
Badge +2

Ik heb Budget Energie er in februari er al op gewezen dat zij niet per maand mogen salderen. 

Op de site van de ACM staat dat overduidelijk vermeld. 

Het kan ook niet anders. Op dit moment zijn nog niet alle draaispoelmeters vervangen door een slimme meter. Gaat voorlopig ook nog niet gebeuren.

Bij een draaispoelmeter wordt jaarlijks de meterstand opgenomen en vindt saldering plaats op jaar basis.

Dus ook van klanten van BU. 

Het gelijkheidsbeginsel zou hier worden ondergraven voor klanten die een slimme meter hebben.

Gelijkheidsbeginsel!!

Wij moeten gelijke gevallen op een gelijke manier behandelen. U kunt een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel als wij andere personen in dezelfde (fiscale) omstandigheden gunstiger hebben behandeld dan u.

BU kan er rekening mee houden dat we elkaar bij de rechter zien als ze mijn rekening t.z.t. niet over een jaar salderen. Is kijken wat die er van zegt.

Als vast een tip.

Laat via de netbeheerder de uitlezing van je slimme meter stopzetten. 

Kan BU hem niet meer uitlezen en geen maand facturen meer op maken. Geef je de eindstanden aan het einde van het contractjaar door aan BU, net zoals klanten doen met een draaispoelmeter.

Eens kijken of ze daar ook weer een eigen invulling of interpretatie aan gaan geven. 

 

Reputatie 7
Badge +5

Ik heb Budget Energie er in februari er al op gewezen dat zij niet per maand mogen salderen. 

Op de site van de ACM staat dat overduidelijk vermeld. 

Zoals al eerder gezegd, staat de ACM opgesteld ter controle van uitvoeren van de wet. dat zij zaken op hun site vermelden is leuk, maar moet wel geborgd zijn door wetgeving, en die is wat ik 2 berichten terug plaatste, en daar gaat het dus mis. Letterlijk voldoet BE aan de wet, het zou mij verbazen als een rechter hier anders over denkt.

 

 

Als vast een tip.

Laat via de netbeheerder de uitlezing van je slimme meter stopzetten. 

Kan BU hem niet meer uitlezen en geen maand facturen meer op maken. Geef je de eindstanden aan het einde van het contractjaar door aan BU, net zoals klanten doen met een draaispoelmeter.

Eens kijken of ze daar ook weer een eigen invulling of interpretatie aan gaan geven. 

 

ook dat kun je overal lezen, ze gaan gewoon schatten wat je per maand gebruikt hebt, uitzetten van de slimme meter heeft totaal geen zin.

Reputatie 6
Badge +3

Even advocaat van de duivel spelen.

Als een energiemaatschappij rechtzaken e.d. wil voorkomen kan het gewoon de TLV enkele jaren gelijk houden. Dus niet per maand of kwartaal mee laten wijzigen. Stel dat ze het op 10 cent zetten. Ze voldoen dan aan de wet en aan het advies van de ACM.

Misschien dat daarom Essent en Energie direct niets meer doen met de TVT. Blijft gewoon voor mij 5 cent.

Het maakt voor de klant op jaarbasis niets uit wanneer er gesaldeerd wordt. Altijd gelijke factuur.

Reputatie 6
Badge +5

Per 26 juli as. ga ik over op variabele tarieven. De klantenservice gaf aan dat ze inderdaad per maand tarieven gaan aanpassen en gaan afrekenen. M.b.t. salderen per jaar. Ze zijn in gesprek met ACM en verwachten binnen 2-3 weken daar meer over te kunnen melden. Ik lever in ieder geval tm september meer stroom terug, dan dat ik verbruik.  Per jaar lever ik totaal 900 kWh terug. Wat is slim om te doen? Overstappen of afwachten? BE TLV wijzigt per 1 juli jl naar 50% van het leveringstarief per kWh ex BTW Hieronder de tarieven (incl trouwe klant voordeel) die ze mij per 26 juli gaan berekenen.

 

Totaal normaaltarief   € 0,41485
Totaal daltarief   € 0,37107
Reputatie 7
Badge +5

Als je echt een (jaar) overschot hebt, zou ik kiezen voor een aanbieder met een hoge TLV die jaarlijks blijft salderen. Probleem is wel dat de energietarieven markt enorm in beweging is, wie vandaag hoog TLV't, kan morgen weer een middenmotor zijn.

Het lijkt erop dat BE een proefballonnetje oplaadt met salderen per maand, en waarschijnlijk zitten ze net binnen de wettelijke kaders. Ik zou sowieso bij BE weggaan als je zonnepanelen hebt. 

Het blijven zeer spannende tijden op het energie tarief gebied.

Badge +2

Ik heb 1.5 week terug klacht ingediend bij BE. Nog niets gehoord. Zijn daar niet sterk in !

Maar ok, ik ben vanaf mei tot september veelvuldig elders. Dus gaat met het weinige verbruik en maandelijks salderen van 50% van meer geleverd kwh, een klap geld kosten. (Minder krijgen)

Hier 12x sunpower 380wp met enphase zuidwest.

Badge
Hier het antwoord op mijn ingediende klacht bij BE. Aanhef en namen even weggelaten.
 
Onlangs heeft u een klacht ingediend. In uw klacht geeft u aan dat u het niet eens met het maandelijks salderen en dat dit niet zou mogen. Ik begrijp de verwarring en uw verontwaardiging hierover en daarom geef ik u graag onderstaande toelichting.

Maandelijks salderen
Wij zijn als energieleverancier wettelijk verplicht om bij de afrekening van je elektriciteitsverbruik het verbruik te verminderen met de door de klant opgewekte elektriciteit (dit heet ‘salderen’). Dit verrekenen we op de jaar- of eindnota van al onze klanten. We houden ons hiermee aan de salderingsregeling. Klanten met een variabel contract hebben bij ons maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract. Het is daarom ook logisch om per maand te salderen tegen de voor die maand afgesproken tarieven. Op MijnBudget ziet u deze berekening terug.

Klopt het dat de ACM (Consuwijzer) zegt dat maandelijks salderen niet mag? En klopt dit?
Ja, de ACM geeft aan dat het salderen per contractjaar moet plaatsvinden. En, nee, de wet geeft echter niet expliciet aan dat energieleveranciers verplicht zijn om per contractjaar te salderen. Ik snap dat dit verwarrend kan zijn. Bij klanten met vaste tarieven (en een vaste contractperiode) salderen wij wel op basis van deze vaste contractperiode. Voor klanten met een variabel contract, maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract, salderen wij daarom nu ook per contractperiode, per maand dus. Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand. Dat is waar de wet ons toe verplicht.

Wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?
Als klant met een variabel contract heeft u natuurlijk de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit zouden we natuurlijk erg jammer vinden.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

De stelling van BE dat klanten met een variabel contract een contactperiode hebben van een maand is erg opvallend. Dit is onjuist omdat er een contract is voor onbepaalde tijd voor klanten met een variabel contract. Zo staat het ook in hun algemene voorwaarden op de website.

Zie Artikel 19 Duur leveringsovereenkomst/opzegging. 

19.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt de leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Hopelijk komt er snel duidelijkheid. Vandaag contact opgenomen met Vereniging Eigen Huis en ze geven aan in gesprek te zijn ACM en hebben mij aangeraden een ook zelf een melding te doen bij ACM. Net ook gedaan echter gezien de eerdere reacties van ACM heb ik er weinig vertrouwen in. 

Sta nu op het punt om te zoeken naar een nieuwe energieleverancier voor Electra en bij BE te blijven voor Gas. Heeft iemand dit al gedaan?

 

Ik ben voor electra overgestapt naar een energieleverancier die vast contract voor 1 jaar aanbood én jaarlijks salderen met een gustigste terugleververgoeding.  Duurdere kWh-tarieven dat wel. Maar als ik de variabele tarieven van BE voor de komende maand zie, zit hier weinig verschil meer tussen en had ik ook gelijk voor gas moeten overstappen. Want dat tarief per m3 ( € 2.29) verschilt ook niet veel meer met het tarief wat me eerder aangeboden werd door leverancier waarnaar ik overgestapt ben….

Badge +2

Als je echt een (jaar) overschot hebt, zou ik kiezen voor een aanbieder met een hoge TLV die jaarlijks blijft salderen. Probleem is wel dat de energietarieven markt enorm in beweging is, wie vandaag hoog TLV't, kan morgen weer een middenmotor zijn.

Het lijkt erop dat BE een proefballonnetje oplaadt met salderen per maand, en waarschijnlijk zitten ze net binnen de wettelijke kaders. Ik zou sowieso bij BE weggaan als je zonnepanelen hebt. 

Het blijven zeer spannende tijden op het energie tarief gebied.

Vaak zie je leveranciers met betere TLV maar is gasprijs weer hoger.

En inderdaad de markt is erg in beweging.

Wacht dus ff af hoe het zich gaat ontwikkelen tussen ACM, BE en kamervragen.

Reputatie 6
Badge +5

Ik ga per september daarom over naar een andere leverancier. Ook al doet BE momenteel wat volgens de wet (blijkbaar) mag. Het tegendeel bewijzen of een uitspraak van ACM gaat mij te lang duren. Ik heb gekozen voor een die jaarlijks saldeert en 2 maal per jaar zijn prijzen aanpast. Ze vragen wel een hoge kWh prijs, maar omdat ik meer teruglever dan ik verbruik maakt mij dat niet uit. Tenzij natuurlijk ik een langdurige storing krijg die mijn productie stil legt ….. oeps...

Naar welke leverancier stap je over?

ENGIE

Reputatie 1
Badge +1

@avnuland  Ik weet niet wat je met “rare praktijken van BE” bedoelt. 
Kijk op dit moment maar naar “Innova” - garantie tot de voordeur. Ze salderen de belastingen en heffingen allemaal jaarlijks, zeggen ze. Wat de saldering m.b.t. tarieven betreft lijkt er geen uniform beleid te bestaan. - Misschien komt de overheid nog met een bindende en eenduidige regeling in de nieuwe Energiewet? Ik zou er niet op bouwen.

Salderen heeft trouwens niets met de hoogte van de terugleveringsvergoeding te maken.
P.S.: Eneco heeft de TLV per 5 september ook sterk verlaagt (€ 9 ct/kWh - was € 61 ct/kWh)

Saldeert Eneco per maand of per jaar? Ik kom er bij hun klantenservice niet door, vandaar de vraag hier maar gesteld. 

Badge

Indien teruglevertarief hetzelfde is als levertarief maakt het helemaal niet uit volgens mij hoe je gesaldeerd wordt

Wat mij nu (nog) vastpint aan BE is mijn gasverbruik. Overstappen betekent een flink hoger tarief voor gas.
Gasverbruik is nu minimaal, dus nu overstappen levert direct voordeel op voor electriciteit saldering en TLV. Maar dat voordeel lever ik direct weer in wanneer mijn gasverbruik gaat stijgen.

Tenzij ook het BE gastarief gaat stijgen. Dan is overstappen een “no-brainer".

Reputatie 3
Badge +2

Goedendag van Laar.

Bedankt voor uw reactie.

Essent is al begin 2021 begonnen in vier kwartalen op te delen.

Dit was nog voor de sterke energie prijs verhogingen.

Gebruikelijk was toen nog dat de prijzen tweemaal per jaar werden aangepast. (jan. juli)

Is deze opdeling in vier kwartalen des tijds met u gecommuniseerd door Essent?

 

Hier nog twee threads ter ondersteuning.

Mogelijk heeft u ze zelf ook al gevonden.

ACM consuwijzer.  Lees met name de tekst in het licht paarse kader.

Ook is daar een eventuele voorbeeldbrief te vinden om bezwaar te maken tegen de wijze waarop gesaldeerd wordt.

https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/duurzame-energie/wat-is-salderen#salderen_deel

Essent heeft op hun eigen site ook de nodige tekst staan met betrekking tot salderen

https://www.essent.nl/kennisbank/zonnepanelen/wat-zijn-de-voordelen-van-zonnepanelen/salderingsregeling-zonnepanelen

Hier lees ik wel de correcte wijze van salderen. Echter zij passen dit niet toe over de gehele periode.

Wat wel een lastige discussie is welk tarief brengen zij in rekening als je net iets tekort  komt, zoals in uw geval, over de totale periode.

Een gewogen gemiddelde??

 

 

 

Badge +2

De eerste zichtbare verrekening in de app van BE is zichtbaar.

45 kWh teruggeleverd op 04 en 05 juli.

TLV Waarde 14 euro

(Prijs kWh kaal 0,37911 inkoop)

Badge +2

Ik hoor uit div. Forums dat je gas en stroom bij afzonderlijke leveranciers kan afnemen.

Ook ik denk over gas bij BE en stroom bij een ander.

Betaal bij nieuw variabel bij BE

0, 74 voor stroom en 3 euro per m3 voor gas. Vreemd want in mijn maandelijkse afrekening betaal ik nu veel minder

Reputatie 6
Badge +5
 

Vaak zie je leveranciers met betere TLV maar is gasprijs weer hoger.

En inderdaad de markt is erg in beweging.

Wacht dus ff af hoe het zich gaat ontwikkelen tussen ACM, BE en kamervragen.

Ik gun mijzelf 2 maanden de tijd en zal alvast een klacht bij BE gaan indienen. Ik denk overigens dat ze niet per maand een (af)rekening sturen (of wel?), maar eenmaal per jaar een overzicht op basis van de wisselende maandprijzen. Ik heb geen gasaansluiting (meer).

Reputatie 7
Badge +5

Indien teruglevertarief hetzelfde is als levertarief maakt het helemaal niet uit volgens mij hoe je gesaldeerd wordt

klopt helemaal, alleen is dat bij geen enkele leverancier het geval.

Ik ben in februari overgestapt naar GreenChoice. Ik werd de hemel ingeprezen toen ik vertelde dat wij qua stroom (zonnepanelen) zelfvoorzienend zijn, binnenkort een warmtepomp zouden installeren plus extra zonnepanelen. Er werd niets vermeld over het tussentijds salderen i.p.v jaarlijks. Ik voel mij behoorlijk bedonderd door GreenChoice!!!

Bestaat er een eerlijke energieleverancier met eerlijke voorwaarden???

Badge +2

Is het progamma kassa al op de hoogte gebracht ? Velen zitten bij BE 

Badge +2

Ik heb in de tussentijd vele gesprekken/mails met Essent gehad, uiteindelijk wilde ze een op een mijn ACM visie zien. Toen ik dat gestuurd had werd het afgedaan van “het is eenmaal zo en zo doen wij het”. Toen ik antwoordde dat ik deze casus bij consumenten progamma’s zoals Kassa en dergelijke zou brengen werd ik ineens gebeld door een hoger leidinggevende die reageerde dat hij inzag dat ik het juist had en hij niet begreep hoe de betrokken afdeling dit niet inzag. Hij zou het aankaarten en bedankte mij voor het doorgeven van de onjuistheden. Zowel telefonisch als in email heeft hij dit gemeld. Mijn verzoek was om tzt met feedback te komen met de aanpassingen.

Oftewel de ACM regels zijn nog wel heilig

BE blijft volharden dat maandelijks salderen is goedgekeurd door de ACM

Reageer