Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?


Reputatie 3
Badge +2

Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?

Dan is onderstaande mogelijk interessant !

Salderen wordt toegepast over de jaarrekening. Zo zou het moeten zijn.

Echter door de hoge energieprijzen zijn een aantal Energiebedrijven , waaronder Budget Energie, hun variabele-tarieven maandelijks gaan aanpassen i.p.v. per half jaar. (jan. juli).

Als je een slimme meter hebt is het maandelijks uitlezen simpel evenals het opstellen van een interne maandfactuur. Dit past o.a. Budget Energie toe.

Zelf klant bij Budget Energie viel mij op dat in de mij toegestuurde maandfacturen ook direct mijn afgenome- en terug geleverde energie uit de zonnepanelen werd gesaldeerd tegen de torenhoge prijzen van dit moment.

Leuk voor de Leverancier slecht voor mijn portemonnee.

De vraag rees kan dit zo maar. “Saldering” is immers een subsidieregeling, in het leven geroepen, om particulieren te bewegen om zonnepanelen aan te schaffen.

Juist door “saldering” toe te passen op de jaarrekening kan het eventuele overschot aan opgewekte energie in de zomermaanden verrekent (gesaldeerd) worden met de slechte productie van de wintermaanden.

Het maandelijks salderen trekt deze regeling dus uit zijn verband.

Tijd voor actie om uit te zoeken of "saldering” maandelijks op de rekening mag worden toegepast.

Als lid van de Consumentenbond heb ik daar de vraag neergelegd en besproken. Op hun advies heb ik ook contact opgenomen met de ACM. Daar werd al gauw duidelijk dat de salderingsregels werden overtreden.

Het antwoord van de ACM in deze.

“Het is niet toegestaan om de bestaande salderingsregeling op te delen in afzonderlijke termijnen en bijvoorbeeld toe te passen op maandfacturen.”

Met ander woorden er mag alleen gesaldeerd worden over de gehele jaarrekening of over het totale gedeelte als het contract tussentijds wordt beëindigd.

Met deze informatie heb ik Budget Energie benaderd en gewezen op de onjuiste toepassing van de salderingsregeling. In een goed open gesprek met hen hebben zij, na raadplegen bij de ACM, vastgesteld dat de regels inderdaad niet juist worden toegepast.

Zij hebben mij verzekerd de regels te zullen aanpassen en jaarlijks te zullen salderen op de variabele eindafrekening.

Blijft echter op dit moment van schrijven nog wel een probleem aanwezig.

Budget Energie hanteert op dit moment maandelijks variabele tarieven. Welk tarief wordt gebruikt op de eindafrekening als je na saldering nog moet bijbetalen voor te veel afname.

Men zou dit gaan onderzoeken wat passend is.

Tip:

Om bijbetaling te voorkomen en je hebt voldoende paneelcapaciteit is het zinvol je eigen verbruik goed in de gaten te houden.

Budget Energie saldeert het Laag en Hoog tarief afzonderlijk. Afgelopen jaar kon ik daardoor niet een overschot van het Normaal tarief verschuiven naar een klein te kort op het Laag tarief.

Nu dat ik dit weet probeer ik in de weekeinden het Laag tarief wat minder te belasten om daar bij de volgende afrekening niet te hoeven bijbetalen.

Heb ik ook geen discussie over een mogelijk gewogen gemiddelde van de variabele tarieven bij saldering welke Budget Energie mogelijk gaat hanteren.

Controleer je eind afrekening t.z.t dus goed! :wink:

Veel succes.

 


195 reacties

Reputatie 6
Badge +6

Per maand salderen is feitelijk geen salderen, maar een verdienmodel.
Voor mensen die jaarlijks een overschot hadden was het altijd al aantrekkelijk om naar de hoogste terugleververgoeding te kijken.
Als er per maand wordt afgerekend, dan schakel je feitelijk de salderingsregeling uit.
Er zijn een groot aantal energie leveranciers die erg weinig voor teruggeleverde energie geven, vaak maar 5 tot 8 cent per kWh.
Als ze dat per maand afrekenen dan kunnen ze die kWh tegen marktprijs weer verkopen, en dat levert al gauw 35 to 40 cent per kWh op.
Ik denk dat je de maatschappijen die per maand afrekenen vooral onder deze leveranciers kunt vinden.
Energie maatschappijen die een hoge terugleververgoeding geven (sommige tot kale levertarief) hebben er geen voordeel van en zullen ook niet zo snel per maand gaan afrekenen.

Vergelijkingssites zouden nu al een kruisje bij die maatschappijen moeten zetten die deze praktijken hanteren.

 

Reputatie 6
Badge +5
Hier het antwoord op mijn ingediende klacht bij BE. Aanhef en namen even weggelaten.
 
Onlangs heeft u een klacht ingediend. In uw klacht geeft u aan dat u het niet eens met het maandelijks salderen en dat dit niet zou mogen. Ik begrijp de verwarring en uw verontwaardiging hierover en daarom geef ik u graag onderstaande toelichting.

Maandelijks salderen
Wij zijn als energieleverancier wettelijk verplicht om bij de afrekening van je elektriciteitsverbruik het verbruik te verminderen met de door de klant opgewekte elektriciteit (dit heet ‘salderen’). Dit verrekenen we op de jaar- of eindnota van al onze klanten. We houden ons hiermee aan de salderingsregeling. Klanten met een variabel contract hebben bij ons maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract. Het is daarom ook logisch om per maand te salderen tegen de voor die maand afgesproken tarieven. Op MijnBudget ziet u deze berekening terug.

Klopt het dat de ACM (Consuwijzer) zegt dat maandelijks salderen niet mag? En klopt dit?
Ja, de ACM geeft aan dat het salderen per contractjaar moet plaatsvinden. En, nee, de wet geeft echter niet expliciet aan dat energieleveranciers verplicht zijn om per contractjaar te salderen. Ik snap dat dit verwarrend kan zijn. Bij klanten met vaste tarieven (en een vaste contractperiode) salderen wij wel op basis van deze vaste contractperiode. Voor klanten met een variabel contract, maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract, salderen wij daarom nu ook per contractperiode, per maand dus. Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand. Dat is waar de wet ons toe verplicht.

Wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?
Als klant met een variabel contract heeft u natuurlijk de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit zouden we natuurlijk erg jammer vinden.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Reputatie 7
Badge +5

melding maken bij de ACM, zij houden dat jaar vol en zij mogen/moeten actie ondernemen. doen ze trouwens al en de verwachting was dat dat volgende week zou gebeuren. BE is dus wellicht wat voorbarig met een conclusie

Reputatie 6
Badge +5

Welke E leverancier raden jullie mij aan m.b.t. betrouwbaarheid, solvabiliteit, TLV en jaarlijks salderen? Denk toch dat ik Budget Energie moet gaan verlaten. Ik lever 900 kWh terug. Ook inmiddels een klacht bij ACM ingediend.

Reputatie 7
Badge +5

op tweakers houden ze lijstjes bij van leveranciers met de hoogste tlv, op dit moment is delta, engie en eneco de top 3.

hoe salderen zich ontwikkeld is onduidelijk

Reputatie 6
Badge +5

De reactie van ACM op mijn melding over maandelijks salderen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Geachte …… ,
 

Dank voor uw bericht van 8 juli 2022. U geeft aan dat uw energieleverancier BudgetEnergie per maand saldeert. U hebt hier vragen over.

In deze e-mail geven we algemene informatie over uw rechten. En we vertellen wat u kunt doen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Salderen moet per jaar

U geeft aan dat uw energieleverancier BudgetEnergie saldeert per maand. Dat mag niet. In de wet staat duidelijk dat energieleveranciers moeten salderen per contractjaar, dus over uw totale jaarafrekening. Ook als u een contract hebt voor onbepaalde tijd met variabele tarieven, moet uw leverancier per contractjaar salderen. Van de Autoriteit Consument en Markt (de ACM) mogen energieleveranciers hier niet van afwijken.

Verrekent uw energieleverancier de teruggeleverde energie niet met uw volledige verbruik, dus: bij de jaarafrekening? Neem contact op met uw energieleverancier en vraag om uitleg. Misschien is er een fout gemaakt en kan uw leverancier dit voor u oplossen.

Wil uw energieleverancier het probleem met uw energierekening niet oplossen? Dien een bezwaar in. Kijk in de algemene voorwaarden van de energieleverancier. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen. Schrijf dan een brief of e-mail aan uw energieleverancier. En geef daarbij aan dat u ook melding hebt gedaan bij ACM ConsuWijzer.

Gebruik onze voorbeeldbrief:

Voorbeeldbrief - Klacht over energie

Moet ik mijn brief aangetekend versturen?

 Uw energieleverancier moet binnen vier weken op uw bezwaar reageren.

Vragen?

Komt u er niet uit met uw energieleverancier? Dan kunt u verschillende stappen zetten om uw recht te halen.

Hebt u andere vragen? Neem dan contact met ons op. Neemt u opnieuw contact met ons op? Noem dan dit nummer: XXXXXXXXXX

Met vriendelijke groet,

ACM ConsuWijzer

Badge +2

Mijn eerste maandelijkse afrekening is 18 juli.

Afwachten dus hoe het verrekend is en daadwerkelijk maandelijks gesaldeerd word.

Reputatie 6
Badge +5

“Zij hebben mij verzekerd de regels te zullen aanpassen en jaarlijks te zullen salderen op de variabele eindafrekening. Blijft echter op dit moment van schrijven nog wel een probleem aanwezig.

Budget Energie hanteert op dit moment maandelijks variabele tarieven. Welk tarief wordt gebruikt op de eindafrekening als je na saldering nog moet bijbetalen voor te veel afname. Men zou dit gaan onderzoeken wat passend is.”

@Carpenter heeft BE u nog verdere uitleg of verduidelijking gegeven over voorgaande en/of houden ze zich aan de afspraken? Ik zit momenteel in een traject/communicatie waarin BE aangeeft per eind deze maand per maand te gaan salderen met variabele tarieven en ACM dit niet ondersteund.

Reputatie 6
Badge +5

Mijn eerste maandelijkse afrekening is 18 juli.

Afwachten dus hoe het verrekend is en daadwerkelijk maandelijks gesaldeerd word.

Ik ben benieuwd.

Bij de ACM zijn ze dus gewoon niet goed wijs. Nergens in de wet staat dat er op jaarbasis gesaldeerd moet worden. Je zou dat op een bepaalde manier als interpretatie van de wet kunnen zien maar het staat er absoluut niet.

Reputatie 6
Badge +5

Waar vind ik de wetstekst die e.e.a. bevestigd dan wel ontkracht?

Reputatie 7
Badge +5

in de elektriciteit wet, blader even op tweakers in het salderingstopic en je vind de wetgeving. kortgezegd: de wet geeft aan dat je per factuur kunt salderen en dat minimaal 1 keer per jaar moet factureren. #dejavue

Reputatie 6
Badge +5

in de elektriciteit wet, blader even op tweakers in het salderingstopic en je vind de wetgeving. kortgezegd: de wet geeft aan dat je per factuur kunt salderen en dat minimaal 1 keer per jaar moet factureren. #dejavue

Het gaat dus blijkbaar over de letter en geest van de wet.

in de elektriciteit wet, blader even op tweakers in het salderingstopic en je vind de wetgeving. kortgezegd: de wet geeft aan dat je per factuur kunt salderen en dat minimaal 1 keer per jaar moet factureren. #dejavue

Het gaat dus blijkbaar over de letter en geest van de wet.

Volgens mij gaat het om de interpretatie, of misschien nog beter de operationalisatie van de wet, en als er een geest is die daar behulpzaam bij kan zijn is dat mooi meegenomen.

Reputatie 6
Badge +7

@RonaldD ik heb dit Topic maar een beetje laten gaar sudderen, wat heeft het ACM nu precies voor u gedaan?

Het antwoord was al op ACM.nl te vinden en voorspelbaar ook dat er geen individuele diensten worden geleverd!

3 basisregels om wel of niet te handhaven.

Handhaven dat is wat zij doen, als de zaak 100% zeker is.

Een procedure starten voor of uitleg van de wet is niet hun taak.

En een boete opleggen moet ook niet aanvechtbaar zijn.

BE is wel bezig om de wet naar hun voordeelhand te draaien.

Alles wat u moet doen wist u al.

En tussentijds "verrekenen" komt toch ook simpelweg bij de totaal jaar "afrekening" met goede en slechte maanden.

 

Ik hoop wel dat BE nu een helder standpunt inneemt en de regeling uitvoerd zoals die in de wet bedoeld is.

 

Reputatie 7
Badge +5

de acm handhaaft en ziet toe op uitvoering vande wet. die is niet concreet genoeg, maar dat is even het probleem van de acm. ze hebben inmiddels stevige discussie met BE en naar verwachting komt daar deze week een reactie over.

daarnaast liggen er een paar kamervragen, ook niet onbelangrijk.

Reputatie 3
Badge +2

Dit topic heb ik in februari geopend. Inmiddels houd dit de gemoederen goed bezig.

Ik krijg op dit moment nog steeds een maand overzicht toegestuurd op mijn variabele contract van BE waarop een maandsaldering is toegepast.

Deze neem ik voor kennisgeving aan. Begin oktober is het jaar voorbij en zal er worden afgerekend. Als ik de reacties hier lees zal BE mij waarschijnlijk afrekenen op de maandelijks gesaldeerde overzichten.

RonaldD heeft het volgende antwoord van BE gekregen.

Klopt het dat de ACM (Consuwijzer) zegt dat maandelijks salderen niet mag? En klopt dit?
Ja, de ACM geeft aan dat het salderen per contractjaar moet plaatsvinden. En, nee, de wet geeft echter niet expliciet aan dat energieleveranciers verplicht zijn om per contractjaar te salderen. 

BE Stelt hier zijn eigen inzicht en interpretatie op de salderingsregeling en zolang hun klanten deze niet toetsen via de rechter of geschillencommissie incasseren zij de centjes van hun klanten. Echter zijn ze vergeten de volgende memorie van toelichting van de wet te lezen. Er zijn nog een aantal andere punten die meespelen die ik hier verder niet toelicht.

35 594

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers.

Uit voorbeelden hierin wordt duidelijk dat de wetgever er van uitgaat de er jaarlijks gesaldeerd wordt.

Wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?
Als klant met een variabel contract heeft u natuurlijk de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit zouden we natuurlijk erg jammer vinden.

Er is nog een andere manier de zaak voorleggen aan de geschillencommissie Energie en Water, eens kijken of ze daar in mee willen gaan.

 


Mijn route.

Op dit moment heb ik alle maandelijkse overzichten in een spreadsheet gezet zodat ik de effecten t.o.v. de eindafrekening (saldering over een volledig jaar) kan bekijken.

Indien die in mijn nadeel uitvalt , volgt een bezwaar naar BE. Als hieraan niet wordt tegemoet gekomen leg ik de zaak direct voor aan de geschillen commissie Energie en Water.

(Zal niet mijn eerste zaak worden tegen een Energie maatschappij.)

Dan moet er maar duidelijkheid komen.

Voor zo ver ik heb kunnen nagaan is er nog niet eerder een uitspraak gedaan over deze vorm van salderen.

Het zou me verbazen als zij anders oordelen dan wat de ACM hanteert. Mag aannemen dat zij geen sprookjes vertellen op hun website.

Verder raad ik iedereen aan om bezwaar te maken bij de ACM/Consuwijzer m.b.t. dit onderwerp.

Hierbij nog extra informatie over dit onderwerp.

https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/energieleveranciers-sjoemelen-met-salderen/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salderen

 

Reputatie 6
Badge +5

Overstappen is ook nog niet eenvoudig. Op vergelijkingssites staat o.a.:

“Door de hoge energieprijzen is er op dit moment geen aanbod in energiecontracten”.

“Vanwege de prijsschommelingen hebben de energieleveranciers tijdelijk een beperkt aanbod
Laat uw e-mailadres achter, dan brengen wij u op de hoogte wanneer er weer meer aanbod is”
 
“Op dit moment biedt XXXXX als enige een gunstig contract aan”.
 
“Door de fors stijgende energieprijzen, bieden leveranciers tijdelijk minder energiecontracten aan. We geven je graag een seintje per mail wanneer we je meer aanbiedingen kunnen tonen. Vraag hier je seintje aan.
 

“We weten niet hoe de energiemarkt zich de komende periode ontwikkelt waardoor wij tijdelijk geen energiecontracten aanbieden.

 

Via diverse vergelijkingssites krijg ik momenteel (slechts) 2 leveranciers in beeld. Waarvan 1 een vage nieuwkomer is.  Ik zal dus alle leveranciers via hun eigen site moeten checken/benaderen. Daarbij zal een 1. een hoge TLV en 2. jaarlijks salderen bij variabele tarieven leidend zijn. Liever wissel ik niet, maar ja …. vermoed dat het verstandig is om te doen. Ook hier heb ik inmiddels wat tips gekregen over wie te benaderen. Txs.

Wat ooit PNEM was werd een keer energieleverancier A, en op een dag kwam die met een bericht dat je een contract moest kiezen, vast contract, variabel contract, ik weet het niet meer precies. Braaf als kuddediertjes kozen we een contract. Maar al die jaren de  Consumentengids lezen maakte dat we op de valreep nog vroegen of het verplicht was om een contract te kiezen. Nee het was niet verplicht. Er was dus nog die derde mogelijkheid dat je gewoon bij bet oude bleef. Dat stond niet in het oorspronkelijke bericht. Dus wij gauw terugdraaien naar de oude situatie. 

Zo is het gebleven, we hebben nooit meegedaan met die contractendinges en weten er amper een bal van af. We zijn noout overgestapt. Levrancier A werd B en toen C en D en E, we zitten nu bij Essent met een variabel contract. Vroegere buurvrouw kwam bij tijd en wijle bij ons foeteren dat ze zoveel moest betalen, wij grijnsden dan alleen maar. 

We hebben elk jaar een jaarafrekening maar dan met een maandelijks voorschot. Ik heb sinds kort zonnepanelen, op de slimme meter zie ik hoeveel ik teruglever. Op de site van de Consumentenbond staat dat ik dan kan vragen of dit maandelijks voorschot verlaagd kan worden. Het is dus niet een afrekening per maand, het is slechts een voorschot.

We kregen zelfs een leuk bedrag terug na de jaarafrekening van 1 juli vanwege bijna 500kWh minder stroomverbruik het afgelopen jaar. Wat we ook weer niet snappen want dat kan alkeen de nieuwe computer zijn dat die zoveel zuiniger is. We betalen nu €0,279 per kWh gedurende het hele jaar (exclusief de bekende bijkomende kosten en aftrek). 

Ik word er ook treurig van als ze zo doen zoals @RonaldD schrijft, ik zou dan ook boos worden. Zijn leverancier zegt dat hij een maandcontract heeft en geen jaarcontract. Misschien ligt het daar aan? Dat maandafrekening dan wettelijk wel mag?  

 

Reputatie 6
Badge +5

Ik word er ook treurig van als ze zo doen zoals @RonaldD schrijft, ik zou dan ook boos worden.

 

Mijn ‘boosheid’ zit hem meer in de teleurstelling dat ik geld heb geïnvesteerd in mijn woning. Doel was om mijn stroom- en gasrekening terug te brengen naar 0 euro/maand. Dat is ook gelukt en nu gaan ze de regeltjes anders interpreteren )-: Salderen per maand kost mij geld. Ik wil helemaal niet veranderen van leverancier, maar ‘ze’ dwingen je eigenlijk. Wat kunt u doen, als u het niet eens bent met …..?  Het staat u vrij om een andere leverancier te kiezen. Dat soort antwoorden maakt me boos. 

Badge

Bericht wst ik vandaag ontving van Budget. Ze zijn nog niet vannplan hun saldering aan te passen.

 

Beste meneer de Kleermaeker,


Onlangs heeft u een klacht ingediend. In uw klacht geeft u aan dat u het niet eens met het maandelijks salderen en dat dit niet zou mogen. Ik begrijp de verwarring en uw verontwaardiging hierover en daarom geef ik u graag onderstaande uitgebreide toelichting.

Maandelijks salderen
Wij zijn als energieleverancier wettelijk verplicht om bij de afrekening van je elektriciteitsverbruik het verbruik te verminderen met de door de klant opgewekte elektriciteit (dit heet ‘salderen’). Dit verrekenen we op de jaar- of eindnota van al onze klanten. We houden ons hiermee aan de salderingsregeling. Klanten met een variabel contract hebben bij ons maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract. Het is daarom ook logisch om per maand te salderen tegen de voor die maand afgesproken tarieven. Op MijnBudget ziet u deze berekening terug.


Klopt het dat de ACM (Consuwijzer) zegt dat maandelijks salderen niet mag? En klopt dit?
Ja, de ACM geeft aan dat het salderen per contractjaar moet plaatsvinden. En, nee, de wet geeft echter niet expliciet aan dat energieleveranciers verplicht zijn om per contractjaar te salderen. Ik snap dat dit verwarrend kan zijn. Bij klanten met vaste tarieven (en een vaste contractperiode) salderen wij wel op basis van deze vaste contractperiode. Voor klanten met een variabel contract, maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract, salderen wij daarom nu ook per contractperiode, per maand dus. Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand. Dat is waar de wet ons toe verplicht.


Wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?
Als klant met een variabel contract heeft u natuurlijk de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit zouden we natuurlijk erg jammer vinden.

 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ben benieuwd hoe nu verder?  Ikvaccepteer djt niet  maar loop niet weg  dat xou te makkelijk voor ze xijn.

 

Badge +2

Budget energie zegt dat zij het logisch vinden het maandelijks salderen bij variabel contract.

Zover ik weet zijn er kamervragen gesteld die binnen enkele weken beantwoord moeten worden door de  minister

Afwachten dus.

 

Het is mij wel duidelijk, de salderingsregeling is ooit bedacht als vervanging voor het terugdraaien van de draaischijfmeter en met vaste tarieven werkt dat ook. Variabele tarieven passen simpelweg niet in het plaatje en kun je ook niet krijgen op een draaischijfmeter en nu moet er dus iets bedacht worden. Je beroepen op het feit dat je de kWh's wil salderen laat één van de variabelen in de formule ongedefinieerd, je rekent geen kWh's af je rekent euro's af en dus zegt kWh's salderen niets bij variabele tarieven.

Reputatie 6
Badge +5

@H.J.S. de KleermaekerIk heb precies zo'n brief gehad als reactie op mijn klacht. Ik heb besloten BE te verlaten en een ander, met veel hogere TLV (100%),  te laten leveren. “……..heeft u natuurlijk de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier”  Dit soort zinnen maakt mij pissig. Per maand salderen is geen salderen meer en kost ons geld. Volgens mij is BE in nood en maakt rare sprongetjes.  Ik heb hun (mogelijke) verandering van beleid niet afgewacht.

Reputatie 7
Badge +5

dit begint inderdaad een duivels dilemma te worden, de (vage) wetgeving is sterk in conflict met de (actuele) werkelijkheid van vandaag de dag. Ik vrees dat de ACM zich geen raad weet met deze situatie en dat de wetgever de energieboeren gelijk gaat geven en wij als zonne-energie-leveranciers de dupe zijn van deze situatie en de salderingsregeling op veel kortere termijn dan Jetten van plan is, overboord gaat. 

Ik zie nog steeds veel partijen zich onwetend opstellen, de Vereniging Eigenhuis publiceert deze week een verhaal over salderen alsof er niks aan de hand is, de Consumentenbond is intern druk bezig, maar nog geen extern geluid, de ACM verhult zich in stilzwijgen en de energieboeren salderen vrolijk per maand……. Wij als zonne energieleverancier zijn de pineut, financieel gezien. 

De politiek stond erbij en keek de vakantie in.

Reageer