Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?


Reputatie 3
Badge +2

Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?

Dan is onderstaande mogelijk interessant !

Salderen wordt toegepast over de jaarrekening. Zo zou het moeten zijn.

Echter door de hoge energieprijzen zijn een aantal Energiebedrijven , waaronder Budget Energie, hun variabele-tarieven maandelijks gaan aanpassen i.p.v. per half jaar. (jan. juli).

Als je een slimme meter hebt is het maandelijks uitlezen simpel evenals het opstellen van een interne maandfactuur. Dit past o.a. Budget Energie toe.

Zelf klant bij Budget Energie viel mij op dat in de mij toegestuurde maandfacturen ook direct mijn afgenome- en terug geleverde energie uit de zonnepanelen werd gesaldeerd tegen de torenhoge prijzen van dit moment.

Leuk voor de Leverancier slecht voor mijn portemonnee.

De vraag rees kan dit zo maar. “Saldering” is immers een subsidieregeling, in het leven geroepen, om particulieren te bewegen om zonnepanelen aan te schaffen.

Juist door “saldering” toe te passen op de jaarrekening kan het eventuele overschot aan opgewekte energie in de zomermaanden verrekent (gesaldeerd) worden met de slechte productie van de wintermaanden.

Het maandelijks salderen trekt deze regeling dus uit zijn verband.

Tijd voor actie om uit te zoeken of "saldering” maandelijks op de rekening mag worden toegepast.

Als lid van de Consumentenbond heb ik daar de vraag neergelegd en besproken. Op hun advies heb ik ook contact opgenomen met de ACM. Daar werd al gauw duidelijk dat de salderingsregels werden overtreden.

Het antwoord van de ACM in deze.

“Het is niet toegestaan om de bestaande salderingsregeling op te delen in afzonderlijke termijnen en bijvoorbeeld toe te passen op maandfacturen.”

Met ander woorden er mag alleen gesaldeerd worden over de gehele jaarrekening of over het totale gedeelte als het contract tussentijds wordt beëindigd.

Met deze informatie heb ik Budget Energie benaderd en gewezen op de onjuiste toepassing van de salderingsregeling. In een goed open gesprek met hen hebben zij, na raadplegen bij de ACM, vastgesteld dat de regels inderdaad niet juist worden toegepast.

Zij hebben mij verzekerd de regels te zullen aanpassen en jaarlijks te zullen salderen op de variabele eindafrekening.

Blijft echter op dit moment van schrijven nog wel een probleem aanwezig.

Budget Energie hanteert op dit moment maandelijks variabele tarieven. Welk tarief wordt gebruikt op de eindafrekening als je na saldering nog moet bijbetalen voor te veel afname.

Men zou dit gaan onderzoeken wat passend is.

Tip:

Om bijbetaling te voorkomen en je hebt voldoende paneelcapaciteit is het zinvol je eigen verbruik goed in de gaten te houden.

Budget Energie saldeert het Laag en Hoog tarief afzonderlijk. Afgelopen jaar kon ik daardoor niet een overschot van het Normaal tarief verschuiven naar een klein te kort op het Laag tarief.

Nu dat ik dit weet probeer ik in de weekeinden het Laag tarief wat minder te belasten om daar bij de volgende afrekening niet te hoeven bijbetalen.

Heb ik ook geen discussie over een mogelijk gewogen gemiddelde van de variabele tarieven bij saldering welke Budget Energie mogelijk gaat hanteren.

Controleer je eind afrekening t.z.t dus goed! :wink:

Veel succes.

 


195 reacties

Badge +2

@RonaldD 

Wie is die 100% tlv leverancier en welke prijs ?

Reputatie 6
Badge +5

@Pietjeman

Betreft ENGIE

dubbeltarief dal excl. overheidsheffingen             0,41141 ex btw
dubbeltarief normaal excl. overheidsheffingen     0,55097 ex btw
vaste leveringskosten per dag                               0,18116 ex btw

Uit het contract:

“Als je zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert, dan gelden voor jou de volgende regelingen. Wanneer je zelf energie opwekt, verrekent ENGIE dit op jouw jaarafrekening. Je ziet hier het aantal kWh dat je bij ENGIE hebt afgenomen minus het aantal teruggeleverde kWh terug. Op basis van dit netto verbruik bepalen wij jouw totale kosten.

Als je meer opwekt dan je verbruikt, lever je stroom terug aan het net. Voor de stroom die je teruglevert ontvang je een vergoeding die gelijk is aan het kale leveringstarief (zonder energiebelastingen en btw).”

CB heeft recent een lijst pdf toegestuurd  per mail betreffende de tlv van leveranciers.

 

 

 

Badge
Hier het antwoord op mijn ingediende klacht bij BE. Aanhef en namen even weggelaten.
 
Onlangs heeft u een klacht ingediend. In uw klacht geeft u aan dat u het niet eens met het maandelijks salderen en dat dit niet zou mogen. Ik begrijp de verwarring en uw verontwaardiging hierover en daarom geef ik u graag onderstaande toelichting.

Maandelijks salderen
Wij zijn als energieleverancier wettelijk verplicht om bij de afrekening van je elektriciteitsverbruik het verbruik te verminderen met de door de klant opgewekte elektriciteit (dit heet ‘salderen’). Dit verrekenen we op de jaar- of eindnota van al onze klanten. We houden ons hiermee aan de salderingsregeling. Klanten met een variabel contract hebben bij ons maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract. Het is daarom ook logisch om per maand te salderen tegen de voor die maand afgesproken tarieven. Op MijnBudget ziet u deze berekening terug.

Klopt het dat de ACM (Consuwijzer) zegt dat maandelijks salderen niet mag? En klopt dit?
Ja, de ACM geeft aan dat het salderen per contractjaar moet plaatsvinden. En, nee, de wet geeft echter niet expliciet aan dat energieleveranciers verplicht zijn om per contractjaar te salderen. Ik snap dat dit verwarrend kan zijn. Bij klanten met vaste tarieven (en een vaste contractperiode) salderen wij wel op basis van deze vaste contractperiode. Voor klanten met een variabel contract, maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract, salderen wij daarom nu ook per contractperiode, per maand dus. Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand. Dat is waar de wet ons toe verplicht.

Wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?
Als klant met een variabel contract heeft u natuurlijk de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit zouden we natuurlijk erg jammer vinden.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hallo Ronald. Ook ik heb bezwaar ingediend bij BE n.a.v. hun bericht: “Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding. De saldering vindt maandelijks plaats met de tarieven van de betreffende maand. De berekening is terug te zien op je jaar- of eindnota”. Bovenstaande reactie komt grotendeels overheen met de reactie die ik ontvangen heb van hen. Ze blinken dus ook uit in het betere ‘knip en plak’-werk ;)….

Ik lees in bovenstaande reactie van BE “Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand”….weet jij (of iemand anders) wat ze dan bedoelen met “Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding”. Waarover hebben ze hier dan? Hoe moet ik rekenkundig interpreteren? Ze salderen voor 100% per maand maar hanteren 50% van het leveringstarief per kWh als teruglevergoeding…..ik kan dit niet volgen maar hopelijk kun jij (of iemand iemand anders) me dit uitleggen…. 

 

 

Ik lees in bovenstaande reactie van BE “Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand”….weet jij (of iemand anders) wat ze dan bedoelen met “Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding”. Waarover hebben ze hier dan? 

Salderen betekent dat de teruggeleverde kWh's afgetrokken worden van wat u afneemt. Die kWh's betaalt u dus niet, of anders gezegd die leveren hetzelfde op als dat ze kosten, vandaar 100%. Maar als u nu meer teruglevert dan u afneemt krijgt u 50% van de prijs.

Het betekent dat als u in de zomer veel kWh's meer teruglevert dan u afneemt u voor het batig saldo 50% krijgt, en om het dan helemaal gecompliceerd te maken, voor de dan gelden prijs, die naar verwachting wegens de hoeveelheid zonneschijn dan laag is, terwijl u in de winter, als u gegarandeerd meer afneemt dan u dan teruglevert u dan de naar verwachting hogere prijs betaalt.

 
Badge

 

Ik lees in bovenstaande reactie van BE “Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand”….weet jij (of iemand anders) wat ze dan bedoelen met “Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding”. Waarover hebben ze hier dan? 

Salderen betekent dat de teruggeleverde kWh's afgetrokken worden van wat u afneemt. Die kWh's betaalt u dus niet, of anders gezegd die leveren hetzelfde op als dat ze kosten, vandaar 100%. Maar als u nu meer teruglevert dan u afneemt krijgt u 50% van de prijs.

Het betekent dat als u in de zomer veel kWh's meer teruglevert dan u afneemt u voor het batig saldo 50% krijgt, en om het dan helemaal gecompliceerd te maken, voor de dan gelden prijs, die naar verwachting wegens de hoeveelheid zonneschijn dan laag is, terwijl u in de winter, als u gegarandeerd meer afneemt dan u dan teruglevert u dan de naar verwachting hogere prijs betaalt.

 

Dank voor uw reactie en de heldere uitleg….bovenstaande vermoedde ik helaas al. In dat opzicht word ik financieel dus dubbel gepakt door BE….50% van de prijs voor de teruggeleverde kWh in de zomer (wat mijn gebruik en ik denk velen van ons op dit moment overstijgt). Waarbij ik de teveel aan teruggeleverde kWh niet mag inzetten voor de winterperiode waarbij ik meer verbruik dan dat ik opwek.   

Onderstaand overzicht over de maand juli moet ik vermoedelijk als volgt interpreteren:  

Die 100% teruglevering betreft die kWh die ik ook afgenomen heb (39 kWh). Voor de 137 kWh die ik deze maand meer opgewekt heb, krijg ik slecht 50 procent van de prijs….de rest gaan in de zak van Budget Energie c.q. naar hun aandeelhouders. Terwijl de Salderingsregeling eigenlijk een subsidieregeling is en ik flink geïnvesteerd heb in de zonnepanelen (uit eigen zak)….iets in mij zegt dat dit niet klopt…..en door BE financieel benadeeld wordt…..is begrijp dat BE een zeker risico loopt met variabele contacten (klanten kunnen ineens opstappen) maar het zou volgens mij veel eerlijker zijn als BE saldeert op het moment dat klanten binnen een jaar hun contract opzeggen en niet maandelijks zoals ze nu doen…. doen ze ook nog aan klantenverbinding….. ik hoop écht dat BE op korte termijn hiervoor op de vingers getikt wordt….voor mij heeft dit bedrijf eigenlijk afgedaan. Onbetrouwbaar, ondoorzichtig en achterbaks….zo gauw ik een andere aanbieder zie die gunstiger uitkomt, stap ik over…..

 

Verbruik

Start

Eind

Verbruik

Tarief (€)

Bedrag (€)

 

  Normaal (kWh)

 

3193

3222

29

0,46053

13,36

 

  Dal (kWh)

 

4612

4676

64

0,41192

26,36

 

  Totaal (kWh)

 

   

93

 

39,72

 

Teruglevering

Start

Eind

Totaal

Tarief (€)

Bedrag (€)

 

  Normaal (kWh)

 

2832

2989

157

0,46053

72,30

 

  Dal (kWh)

 

1199

1272

73

0,41192

30,07

 

  Totaal (kWh)

 

   

230

 

102,37

Reputatie 3
Badge +2

In bovenstaand overzicht zie nog geen 50 % verkening. Waarschijnlijk een overzicht van juni of daar voor.

In het gehele topic over dit onderwerp staan suggesties wat je kunt doen.

Hierop nog een aanvulling.

Alle elektra die je zelf direct gebruikt ,dus niet teruglevert,  wordt niet gesaldeerd en verdien je dus 100%.

Probeer dus zoveel mogelijk als de zon optimaal op je zonnepanelen schijnt de groot verbruikers in huis aan te zetten, wassen, drogen etc.

 

Wat hier infeite gebeurd is dat je nu al rekening moet houden met een salderingsregeling zoals deze t.z.t. deels na 2025 en volledig vanaf 2031 van kracht wordt.

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van salderingsregeling zoals deze nu van toepassing is.

BE verzint zijn eigen regelingen. En zolang de klant daar niet massaal in actie tegen komt gaan ze door.

Mijn advies wederom . Stuur een klacht aan comsuwijzer/ASM over de wijze van salderen.

Een klachten formulier staat op hun site.

 

Badge

In bovenstaand overzicht zie nog geen 50 % verkening. Waarschijnlijk een overzicht van juni of daar voor.

In het gehele topic over dit onderwerp staan suggesties wat je kunt doen.

Hierop nog een aanvulling.

Alle elektra die je zelf direct gebruikt ,dus niet teruglevert,  wordt niet gesaldeerd en verdien je dus 100%.

Probeer dus zoveel mogelijk als de zon optimaal op je zonnepanelen schijnt de groot verbruikers in huis aan te zetten, wassen, drogen etc.

 

Wat hier infeite gebeurd is dat je nu al rekening moet houden met een salderingsregeling zoals deze t.z.t. deels na 2025 en volledig vanaf 2031 van kracht wordt.

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van salderingsregeling zoals deze nu van toepassing is.

BE verzint zijn eigen regelingen. En zolang de klant daar niet massaal in actie tegen komt gaan ze door.

Mijn advies wederom . Stuur een klacht aan comsuwijzer/ASM over de wijze van salderen.

Een klachten formulier staat op hun site.

 

Dank voor je reactie en adviezen. In het bericht van BE staat : 

Uw energieverbruik en kosten in periode

28-06-2022 t/m 27-07-2022

 

Daarnaast het volgende: 

Netto stroom verbruik

Uw netto stroom verbruik: -137 kWh.

Als de hoeveelheid teruggeleverde stroom in een tariefperiode die van de afgenomen stroom overschrijdt, ontvangt u een vergoeding voor de teruggeleverde stroom. Deze terugleververgoeding is niet verwerkt in bovenstaand overzicht. U kunt uw teruglevertarieven terugvinden in het tariefoverzicht in MijnBudget.

 

Hier lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht. Maar ik vermoed dat op m'n jaar/eindafrekening zal staan dat de TLV voor de maand juli 50% van de tariefprijs zal zijn. En in de winterperiode ik de volle 100% betaal voor de dan afgenomen stroom zonder e.e.a. gesaldeerd wordt met de nu teruggeleverde kWh….want daar is dan al voor terugbetaald tegen 50% van het levertarief…..

 

Ik heb inmiddels de ACM ook een klacht gestuurd incl. de reactie ik ontvangen heb van BE  waar ik bezwaar heb gemaakt tegen hun salderingsprakijken. Tot op heden heb ik van hen nog geen reactie gehad. Maar die zal vermoedelijk niet veel afwijken van wat ik eerder heb gelezen onder dit topic. 

 

Twee opties dus: afwachten en hopen dat BE teruggefloten wordt (met het risico dat de schade groter wordt als uiteindelijk BE toch in het gelijk wordt gesteld) of toch maar op zoek gaan naar een andere energieleverancier…. 

Reputatie 3
Badge +2

Opmerkelijk

Twee teksten/citaten van BE.

Ik heb de  opmerkelijke delen hierin blauw gemaakt

1.

Maandelijks salderen
Wij zijn als energieleverancier wettelijk verplicht om bij de afrekening van je elektriciteitsverbruik het verbruik te verminderen met de door de klant opgewekte elektriciteit (dit heet ‘salderen’). Dit verrekenen we op de jaar- of eindnota van al onze klanten. We houden ons hiermee aan de salderingsregeling. Klanten met een variabel contract hebben bij ons maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract. Het is daarom ook logisch om per maand te salderen tegen de voor die maand afgesproken tarieven. Op MijnBudget ziet u deze berekening terug.

2.

Als de hoeveelheid teruggeleverde stroom in een tariefperiode die van de afgenomen stroom overschrijdt, ontvangt u een vergoeding voor de teruggeleverde stroom. Deze terugleververgoeding is niet verwerkt in bovenstaand overzicht. 

BE maakt er op deze wijze wel voor velen een ondoorzichtig geheel van als t.z.t een eindafrekening wordt gepresenteerd. ("transparantie” ? )

Verlaging van de BTW naar 9% is niet verwerkt in de overzichten en daar komt nu ook bij de 50% van de teruglevergoeding , let wel , van de kale energieprijs.

Ik vind het allemaal niet zo logisch meer, u wel?

Te meer als je het in het kader van de jaar saldering plaatst. BE vindt het wel logisch om per maand te salderen maar kijkt bij berekening van alle aanpassingen naar de (jaar) afrekening.

Je past toe wat je zelf het meest logisch vindt en wat het beste voor jezelf uitpakt.

Ik zou het logisch vinden als de ACM met hun eigen document (zie onderstaande link)  in de hand eens optreedt tegen deze onlogische praktijken. Waarin de “transparantie” ver te zoeken.

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/bijlagen/13480_informatievoorziening-op-de-consumentenmarkt-voor-energie-2014-11-04.pdf

 

 

 

Reputatie 7
Badge +5

zoals al eerder vermeld, de ACM is al een tijdje bezig met dit onderwerp, zowel richting de minister adhv kamervragen als richting BE. Helaas is de ACM niet dusdanig transparant dat de ‘ C’ in ACM op de hoogte houden van hun vorderingen.

De Energiewet en ACM (rijksoverheid: lees ACM.nl daar lees je dus precies in wat zij niet voor je doen!!)  worden in de posten veel genoemd.

De wetgeving is duidelijk en helemaal niet vaag, dat is ook de reden dat ACM de vingers er niet aan kan of wil branden.

 

BE heeft dus de mensen in dienst die de Energiewet wel kunnen uitleggen en toepassen zoals die (niet???) bedoeld is.

En Ja, zoals BE handeld is niet tegen de wet.

Dat het anders aanvoeld, voor de consumenten die er eerst hun voordeel dachten te halen, dat kan ik mij goed voorstellen.

En de kamervragen van (klimaat/natuur/deskundige, zie de ingezonden stukken) daar verwacht ik ook niet al te veel, die stelt de vragen, die hem zijn voorgeschoteld.

Zijn vragen zijn in de bestaande Energiewet al beantwoord, of probeert hij Jette op het verkeerde been zetten?

Daarbij is de besparing van de Salderingsregeling ook weer tersprake geweest.

De omvallende energieleveranciers spelen hier ook een rol in mee, daar zit ook niemand op te wachten.

 

Ik zie dat BE niets gaat veranderen en zo lekker door gaat met hun beleid.

En of ze het Echt jammer vinden dat je overstapt?

En als er een persoonlijke klacht afgehandeld wordt, zullen de anderen er zeker niet op meeliften zonder Rechtspraak.

 

@E.B.F. Stroeve dit begint inderdaad een duivels dilemma te worden, de (vage) wetgeving is sterk in conflict met de (actuele) werkelijkheid van vandaag de dag. Ik vrees dat de ACM zich geen raad weet met deze situatie en dat de wetgever de energieboeren gelijk gaat geven en wij als zonne-energie-leveranciers de dupe zijn van deze situatie en de salderingsregeling op veel kortere termijn dan Jetten van plan is, overboord gaat. 

 De eerdere posten van mij geven ook al de mjd besparingen aan om de salderingsregeling afschaffen.

En waarom zou het kabinet de (BE)hand bijten die hen voed?

Reputatie 7
Badge +5

we gaan zien waar en hoe deze discussie met BE eindigt. als het kwartje de ene kant op valt heeft de regering een groot financieel probleem met zonnepaneel eigenaren. valt ie de andere kant op dan lopen flink wat leveranciers het risico om te vallen. 

 

het blijft overigens interessant waarom de consumenten organisaties zich hier niet openlijk mee bezighouden, links of rechtsom gaat de consument hier last van krijgen

als het kwartje de ene kant op valt heeft de regering een groot financieel probleem met zonnepaneel eigenaren. 

Dit is toch überhaupt enkel een probleem voor de paar mensen die gekozen hebben voor continu variabele tarieven, en dan nog is het niet zo de de panelen ineens helemaal niet meer renderen? 

Reputatie 7
Badge +5

een paar mensen met een variabel contract???? 

eind van dit heeft meer dan 50% van de huishoudens variabel. 

en ‘helemaal niet meer renderen’ zijn niet de woorden die ik gebruik

 

<edit> ik zat er weer eens naast met mijn onderbuik, we zaten een maand geleden al op 50% 😉 https://www.acm.nl/nl/publicaties/energiemonitor-2022-50-van-de-nederlanders-heeft-variabel-energiecontract#:~:text=heeft%20variabel%20energiecontract-,Energiemonitor%202022%3A%2050%25%20van%20de%20Nederlanders%20heeft%20variabel%20energiecontract,marktomstandigheden%20nodig%20is%2C%20kan%20aanpassen.

 

What's in a name maar BE heeft toch van die continu variabele tarieven in plaats van een traditioneel variabel contract. Het probleem zit toch enkel bij die continu variabele tarieven, de rest saldeert toch per jaar?

 

Reputatie 7
Badge +5

op dit moment, maar als het proefbalonnetje van BE lukt dan volgen alle anderen binnen 1 dag, scheelt veel geld

Reputatie 6
Badge +3

Zoals ik al op 21 juni in deze draad schreef, het is een proefballonnetje van BE wat met argusogen door de hele branche wordt gevolgd: In welke richting gaat ‘ie drijven/vliegen of gaat ‘ie ploffen?

Nog een aspect i.v.m. (maandelijks) salderen: Hoe ziet het, bij een geslaagde lancering van de proefballon, met de nog steeds (terug)draaiende ferrrarismeters (of andere niet slimme meters) uit? - Er waren volgens het meest recente statusbericht van van 19 mei j.l. nog ongeveer 1,2 miljoen niet slimme meters in Nederland in gebruik.
Hoeveel van de “niet slimme meters” pv-installaties bemeteren is niet onbekend gemaakt.
Maar het zijn waarschijnlijk sinds afgelopen jaar significant meer geworden.

En netbeheer Nederland kan op dit moment de vraag na slimme meters niet meer aan (m.n. 3-fase meters) - Ook hier een duivels dilemma.

 

Nog een aspect i.v.m. (maandelijks) salderen: Hoe ziet het, bij een geslaagde lancering van de proefballon, met de nog steeds (terug)draaiende ferrrarismeters (of andere niet slimme meters) uit? 

Dat schreef ik al weken geleden met mijn conclusie dat je een dergelijk contract ook simpelweg niet kan krijgen op een ferrarismeter en zelfs het idee dat een dergelijk contract misschien als gevolg daarvan dus wel eens verboden zou kunnen zijn. 

Niet opgepikt?

Reputatie 6
Badge +3

@A. Deen Ik zou zeggen - ja. Maar je kan het idd. niet vaak genoeg herhalen - en misschien door een paar cijfers onderbouwen🤓.

Als ik er naast zit, ik er meestal goed naast, maar mijn gevoel zegt dat het BE proefballonnetje een hele 

mooie lange zonnige🌞 vlucht gaat maken (en de ACM 😎ja die kijkt naar die mooie zonnige vlucht)

O ja, bijna vergeten de ACM is toch een beetje Rijksoverheid?

En waarom de consumenten organisaties hier niet mee bezig zijn? iemand een idee??

De ferrarismeter staan apart in de energiewet omschreven en zijn ondergeschikt belang voor alle regelingen en uitvoeringen!

De ACM is overheid maar ook de overheid moet zich gewoon aan de wet houden en enkel de rechter kan eventuele gaten vullen als er interpretatie kwesties zijn. Ik ben echt stomverbaasd dat er dan blijkbaar nog niemand naar de rechter gestapt is en ik verwacht dat de Bond het zeker zal overwegen maar ook geen zin heeft daar te verliezen.

 

Reputatie 6
Badge +5

Volgens mij is het een politieke keuze. Tijdens de corona periode konden ze binnen een dag (?) een wet aanpassen 😉 Dus als ze willen……

Reputatie 6
Badge +3

@Gebruiker1644596728   Moet ik het ontwerp van de nieuwe energiewet toch nog lezen voor dat het in december? wet wordt. Misschien zitten er nog meer “leuke” verrassingen in.

IK hoop trouwens dat o.a. de consumentenorganisaties nog wat lobbywerk kunnen verrichten voordat het ontwerp in de 2de kamer behandeld wordt. Maar eerst lezen.

Reputatie 7
Badge +5

het probleem is, inderdaad voor de tigde keer, dat de wetgeving gemaakt is in een tijd dat iedereen (100%) minimaal een jaarcontract had. en inmiddels heeft dus meer dan 50% een variabel contract waar de wetgeving helaas niet in voorziet. en de commerciele bedrijven, lees: alle energie bedrijven, gaan hierop induiken als hun voorhoede (BE) z’n gelijk krijgt. 

we kunnen dit blijven herhalen met veel ‘ik riep dit al maanden geleden’, inclusief ikzelf, maar het is gewoon afwachten op de politiek

Is het iemand ook opgevallen dat het maand verbruik een schatting is, van het te verwachten maand verbruik, en de volgende maand de (Saldering) afrekening van het werkelijk verbruik van die maand is?

En dat dit ook elke maand weer is. Dus elke maand een een eindafrekening en een nieuwe schatting voor de huidige maand.

 

En heeft dit dan te maken met het variabele contract p/m, de eindafrekening, Salderingsregeling per maand en de opzegtermijn per maand?

Dit zijn ook factoren die meespelen in het per maand Salderen. Allemaal slimmigheidjes, en die mogelijk maken het Salderen per maand “legaal” te maken. 

 En dit is dan waar BE zich ook stevig voor heeft  indekt. Ga er maar aan.

Badge

Ik heb de hele discussie met veel aandacht gelezen en ben (helaas) ook klant bij BE. Een beetje gedwongen weliswaar na een deal van de curator met BE na het ter ziele gaan van Fenor.  Aangezien ik eerder dit jaar zonnepanelen heb geplaatst heb ik uiteraard goed de voorwaarden gelezen en ook de website geraadpleegd (een half jaar geleden) en er leek geen vuiltje aan de lucht.  Een bedrijf die ruimhartig omgaat met bezitters van zonnepanelen en daar trots op zijn.  Nu is de situatie helaas compleet veranderd en hebben ze m.i. twee zaken aangepast: het teruglevertarief en de wijze waarop er wordt gesaldeerd. Tot sinds kort (1 juli) werd er geen onderscheid gemaakt tussen vast en variabel en nu dit wel plaatsvindt lijkt het erop dat ons een oor wordt aangenaaid. 

Ik heb overigens mijn leveringsvoorwaarden er nog eens op na geslagen en hierin staat:

"Als u op een van de aansluitingen binnen dit contract met zonnepanelen of een kleine windmolen zelf energie opwekt, kunt u terugleveren aan Budget Energie als uw installatie is aangemeld bij www.energieleveren.nl. Wij salderen conform de wettelijke regeling hieromtrent. Op dit moment houdt deze in dat wij de hoeveelheid afgenomen elektriciteit minus de teruggeleverde elektriciteit in rekening brengen. En indien de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit in een afrekenperiode die van de afgenomen elektriciteit overschrijdt, u een vergoeding ontvangt voor de teruggeleverde elektriciteit. Op dit moment is deze vergoeding gelijk aan de kale leveringstarieven, dus exclusief alle overheidsheffingen (zie uw Tariefblad). Wij kunnen deze terugleververgoeding tussentijds wijzigen. Mocht dat voorkomen, dan informeren wij u daar minimaal 10 dagen voor ingangsdatum over. Een dergelijke wijziging geeft u niet het recht om uw energiecontract boetevrij op te zeggen."

 

Let hier op het woord "afrekenperiode".  Hierover heb ik vragen gesteld aan BE (zonder overigens in eerste instantie het onderwerp van salderen aan te stippen) en zij vertelden mij dat dit een periode van een jaar is ongeacht of je nu een vast of variabel contract hebt. Er wordt in beide gevallen eens per jaar afgerekend.  Toen ik daarna aangaf dat er dus over deze periode wordt gesaldeerd werd er al snel aangegeven dat dit een communicatiefout is en dat saldering per tariefsperiode plaats vindt.  Al snel daarna is ook op de website  nog snel de salderingsregeling voor variabele contracten aangepast.

Ik heb een klacht ingediend bij het ACM, een aangetekende brief gestuurd aan mevrouw Princen (de directeur) en we zullen de uitkomst afwachten. Ik wil BE graag aan de leveringsvoorwaarden houden.

Tegelijkertijd overigens ook maar het maandelijkse voorschot fors verlaagd, want van Fenor heb ik nog 380 euro te goed, waar ik naar kan fluiten uiteraard.  Als BE ter ziele gaat (want ze maken nu rare sprongen) dan ga ik nog dieper het schip in namelijk.

 

Reageer