Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?


Reputatie 3
Badge +2

Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?

Dan is onderstaande mogelijk interessant !

Salderen wordt toegepast over de jaarrekening. Zo zou het moeten zijn.

Echter door de hoge energieprijzen zijn een aantal Energiebedrijven , waaronder Budget Energie, hun variabele-tarieven maandelijks gaan aanpassen i.p.v. per half jaar. (jan. juli).

Als je een slimme meter hebt is het maandelijks uitlezen simpel evenals het opstellen van een interne maandfactuur. Dit past o.a. Budget Energie toe.

Zelf klant bij Budget Energie viel mij op dat in de mij toegestuurde maandfacturen ook direct mijn afgenome- en terug geleverde energie uit de zonnepanelen werd gesaldeerd tegen de torenhoge prijzen van dit moment.

Leuk voor de Leverancier slecht voor mijn portemonnee.

De vraag rees kan dit zo maar. “Saldering” is immers een subsidieregeling, in het leven geroepen, om particulieren te bewegen om zonnepanelen aan te schaffen.

Juist door “saldering” toe te passen op de jaarrekening kan het eventuele overschot aan opgewekte energie in de zomermaanden verrekent (gesaldeerd) worden met de slechte productie van de wintermaanden.

Het maandelijks salderen trekt deze regeling dus uit zijn verband.

Tijd voor actie om uit te zoeken of "saldering” maandelijks op de rekening mag worden toegepast.

Als lid van de Consumentenbond heb ik daar de vraag neergelegd en besproken. Op hun advies heb ik ook contact opgenomen met de ACM. Daar werd al gauw duidelijk dat de salderingsregels werden overtreden.

Het antwoord van de ACM in deze.

“Het is niet toegestaan om de bestaande salderingsregeling op te delen in afzonderlijke termijnen en bijvoorbeeld toe te passen op maandfacturen.”

Met ander woorden er mag alleen gesaldeerd worden over de gehele jaarrekening of over het totale gedeelte als het contract tussentijds wordt beëindigd.

Met deze informatie heb ik Budget Energie benaderd en gewezen op de onjuiste toepassing van de salderingsregeling. In een goed open gesprek met hen hebben zij, na raadplegen bij de ACM, vastgesteld dat de regels inderdaad niet juist worden toegepast.

Zij hebben mij verzekerd de regels te zullen aanpassen en jaarlijks te zullen salderen op de variabele eindafrekening.

Blijft echter op dit moment van schrijven nog wel een probleem aanwezig.

Budget Energie hanteert op dit moment maandelijks variabele tarieven. Welk tarief wordt gebruikt op de eindafrekening als je na saldering nog moet bijbetalen voor te veel afname.

Men zou dit gaan onderzoeken wat passend is.

Tip:

Om bijbetaling te voorkomen en je hebt voldoende paneelcapaciteit is het zinvol je eigen verbruik goed in de gaten te houden.

Budget Energie saldeert het Laag en Hoog tarief afzonderlijk. Afgelopen jaar kon ik daardoor niet een overschot van het Normaal tarief verschuiven naar een klein te kort op het Laag tarief.

Nu dat ik dit weet probeer ik in de weekeinden het Laag tarief wat minder te belasten om daar bij de volgende afrekening niet te hoeven bijbetalen.

Heb ik ook geen discussie over een mogelijk gewogen gemiddelde van de variabele tarieven bij saldering welke Budget Energie mogelijk gaat hanteren.

Controleer je eind afrekening t.z.t dus goed! :wink:

Veel succes.

 


195 reacties

Reputatie 6
Badge +7

Er zijn toch ook klanten die ervoor kiezen, of komen zij er later pas achter?

Ik weet niet of deze keus gemaakt is. 😟

 

 

 Modelcontract Groene Stroom en AardgasVariabel tarief  Elk moment opzegbaar 

Leverancier bepaalt termijnbedrag € 8318,80 Totaal per jaar

Klant ervaringen BE: 

Marloes 8-8-2022 - 08:51Reageer

 Overgestapt via Gaslicht.com

zeer duidelijke en uitgebreide e-mails over de overstap datum en maandbedrag. 
Makkelijk portaal om in te loggen en inzicht in gegevens.

Beoordeling 8 Ik raad Budget Energie aan

Reputatie 6
Badge +3

@Gebruiker1644596728   De citaten van de gaslicht.com website zijn wel spectaculair (vooral de voorgestelde  jaartermijn), maar waarschijnlijk niet representatief. Ik zou hier ook mijn (beperkte) ervaring kunnen posten, maar daar kan iemand anders vermoedelijk weinig mee.
Met salderen op maandbasis heeft dit ook niet zoveel te maken.

Badge +2

1,68 nu

3 euro bij nieuw contract 

 

Reputatie 3
Badge +2
 

 en laat Gas voorlopig even doorlopen.

En wat is de prijs per m3 die je gaat/blijft betalen bij BE?

Dat weet ik niet. Ik heb voor beide E en G al vanaf oktober 2021 een variabel contract.

Vanaf januari dit jaar maandelijks een nieuwe prijs voor E en G. Mijn inziens zal daar voor Gas weinig in veranderen. Prijs gaat al een jaar lang op en neer.. Begin oktober krijg ik weer de jaar afrekening  voor E en G.

Ik heb het gehele jaar iedere maand met alle kosten en belastingen in een spreadsheet staan. Gegevens komen overeen met die ik maandelijks van BE ontvang. 

Eind deze week heb ik het maandoverzicht weer beschikbaar en de nieuwe prijzen voor september.

De gasprijs zal waarschijnlijk hoger zijn omdat deze ook afgelopen maand zijn opgelopen.

Opvallend.

Onlangs bij het laatste bezoek op de site van ACM/Consuwijzer viel mij op dat de tekst m.b.t. de salderingsregels was aangepast.. De tekst was aangescherpt, minder gebaal gesteld.

Tekst:

Uw energieleverancier moet salderen op de jaarafrekening. Dus niet per kalenderjaar. Het mag niet per deel van het jaar, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Er gelden nog meer regels:

Hier staat nu expliciet " per maand " genoemd. Ik weet dat dit er eerst niet heeft ingestaan. Ik heb een aantal screenshots van betreffende pagina van enkel maanden over het afgelopen jaar.

Alle klachten zijn dus kennelijk wel binnengekomen bij de ACM.

Link met volledige tekst.

https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/duurzame-energie/wat-is-salderen

Reputatie 6
Badge +7

@Darkfiber 

BE: Variabel tarief  Elk moment opzegbaar 

Hier blijkt dus wel uit dat er in het maandsalderen nog steeds niets gaat veranderen,

of haal jij dat er niet uit.

Reputatie 6
Badge +3

@Carpenter   Had de “ACM Consuwijzer” website niet ook iets over het (correcte) salderen per telwerk (normaal/dal) kunnen vertellen? - Of is dit nu eenduidig geregeld?

Reputatie 3
Badge +2

@Darkfiber 

BE: Variabel tarief  Elk moment opzegbaar 

Hier blijkt dus wel uit dat er in het maandsalderen nog steeds niets gaat veranderen,

of haal jij dat er niet uit.

Het maand salderen met de maandelijkse variabele tarieven is door BE verzonnen en wordt nu zo toegepast.

Zij blijven dit handhaven totdat ze worden gecorrigeerd door een rechter, politiek dan wel de geschillencommissie Energie.

Klagen bij BE zal enigszins helpen maar zoals blijkt uit antwoorden hier in dit topic geven zij telkens hetzelfde antwoord.

Een bekende tactiek "Zij Knijpen en wij Piepen "  zolang er niet werkelijk niets gebeurd. 

Je kunt zelf pas goed in actie komen als je de jaar afrekening , of eerder,  een eindafrekening hebt ontvangen als overstapt naar een ander.  Als daar uit blijkt, en daar twijfel ik niet aan, dat de saldering toch per maand heeft plaatsgevonden i.p.v. op jaarbasis je dan pas formeel bezwaar kan maken.

Eerst bij BE , zie daar voor de procedures, en gebruik eventueel de voorbeeld brieven op de site van de ACM/Consuwijzer .

Mocht BE toch op het standpunt blijven staan van maandelijkse saldering, Start dan een procedure bij de geschillencommissie.

Dit lijkt moeilijker dan het is.

Kost je alleen de nodige tijd om e.e.a. goed op papier te zetten en 50 euro administratiekosten om de zaak te openen. (Deze kosten krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld.)

Tevens moet je geduld hebben. De totale doorlooptijd van het proces kan tussen de 3 - 6 maanden duren. 

Gelet op het feit dat de ACM zo stellig is in hun opstelling m.b.t. een jaarsaldering geef ik deze procedure een heel goede kans. Mede gelet ook op het feit welke partijen er in de geschillencommissie zitting hebben.

Ik vraag me af of BE het zover zal laten komen.

Ik heb zelf in verleden al eens een zaak bij de Geschillencommissie gehad en deze glansrijk gewonnen van Eneco. (toch niet de kleinste jongen uit klas). Ook zij dachten toen sterk te staan en kwamen met allerlei argumenten en probeerde mij doen geloven dat zij het bij het rechte eind hadden. (ps. ging toen niet over de saldering).

En wat bleek... Toen er een mondelinge zitting over de zaak werd gehouden was Eneco daar niet komen opdagen, erger nog, ze hadden geen letter verweer of wat dan ook op papier ingestuurd.

Het interesseert ze namelijk helemaal niets.  Advocaatkosten etc. voor hun gaan voor een individuele klant de kosten van het geschil ver te boven. Zij tikken dit gewoon voor de enkeling die toch procedeert gewoon af.  Zaak gesloten.

 

 

 

Badge
Hier het antwoord op mijn ingediende klacht bij BE. Aanhef en namen even weggelaten.
 
Onlangs heeft u een klacht ingediend. In uw klacht geeft u aan dat u het niet eens met het maandelijks salderen en dat dit niet zou mogen. Ik begrijp de verwarring en uw verontwaardiging hierover en daarom geef ik u graag onderstaande toelichting.

Maandelijks salderen
Wij zijn als energieleverancier wettelijk verplicht om bij de afrekening van je elektriciteitsverbruik het verbruik te verminderen met de door de klant opgewekte elektriciteit (dit heet ‘salderen’). Dit verrekenen we op de jaar- of eindnota van al onze klanten. We houden ons hiermee aan de salderingsregeling. Klanten met een variabel contract hebben bij ons maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract. Het is daarom ook logisch om per maand te salderen tegen de voor die maand afgesproken tarieven. Op MijnBudget ziet u deze berekening terug.

Klopt het dat de ACM (Consuwijzer) zegt dat maandelijks salderen niet mag? En klopt dit?
Ja, de ACM geeft aan dat het salderen per contractjaar moet plaatsvinden. En, nee, de wet geeft echter niet expliciet aan dat energieleveranciers verplicht zijn om per contractjaar te salderen. Ik snap dat dit verwarrend kan zijn. Bij klanten met vaste tarieven (en een vaste contractperiode) salderen wij wel op basis van deze vaste contractperiode. Voor klanten met een variabel contract, maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract, salderen wij daarom nu ook per contractperiode, per maand dus. Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand. Dat is waar de wet ons toe verplicht.

Wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?
Als klant met een variabel contract heeft u natuurlijk de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit zouden we natuurlijk erg jammer vinden.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

De stelling van BE dat klanten met een variabel contract een contactperiode hebben van een maand is erg opvallend. Dit is onjuist omdat er een contract is voor onbepaalde tijd voor klanten met een variabel contract. Zo staat het ook in hun algemene voorwaarden op de website.

Zie Artikel 19 Duur leveringsovereenkomst/opzegging. 

19.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt de leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Hopelijk komt er snel duidelijkheid. Vandaag contact opgenomen met Vereniging Eigen Huis en ze geven aan in gesprek te zijn ACM en hebben mij aangeraden een ook zelf een melding te doen bij ACM. Net ook gedaan echter gezien de eerdere reacties van ACM heb ik er weinig vertrouwen in. 

Sta nu op het punt om te zoeken naar een nieuwe energieleverancier voor Electra en bij BE te blijven voor Gas. Heeft iemand dit al gedaan?

Badge +2

Ben ervan overtuigd dat wanneer je elektriciteit verhuisd je bij BE een nieuw contract moet afsluiten voor gas.

Ik ga dan van 1,68 naar 3 euro de m3

Tel uit je winst ehh verlies

Zou zeggen bel ze ff op

020 205 5555

Reputatie 3
Badge +2

Ben ervan overtuigd dat wanneer je elektriciteit verhuisd je bij BE een nieuw contract moet afsluiten voor gas.

Ik ga dan van 1,68 naar 3 euro de m3

Tel uit je winst ehh verlies

Zou zeggen bel ze ff op

020 205 5555

Ik ben daar niet zo van overtuigd. Ik beëindig mijn variabele gas contract niet. Dus is er voor BE geen reden dat met mij te beëindigen.  Ik betaal gewoon de rekening en heb geen betalingsachterstand. 

Het E en G contract zijn afzonderlijke contracten zonder binding met elkaar.

 

Badge +2

Ik hoor graag van je als het je lukt.

Succes

Ik ben ook klant bij Budget Energie.

Heb een klacht ingediend bij de ACM. De reactie van ACM is eenduidig. Salderen per maand mag niet. Het moet per jaar. Mijn chatpartner bij Budget begreep dit heel goed en zei dat Budget een uitspraak van de ACM wil afwachten.

Ik heb becijferd dat maandelijks salderen in mijn geval leidt tot een verkapte prijsverhoging van zo’n Euro 200 op mijn jaarafrekening. 

De ACM zegt dat afhankelijk van het aantal klachten zij bepaalt welke bedrijven onderzocht gaan worden. de boodschap is dus: DIEN EEN KLACHT IN BIJ DE ACM!!!!!

Dit kan eenvoudig via de website van de ACM. Doen!!!!

Reputatie 3
Badge +2

Ik ben ook klant bij Budget Energie.

Heb een klacht ingediend bij de ACM. De reactie van ACM is eenduidig. Salderen per maand mag niet. Het moet per jaar. Mijn chatpartner bij Budget begreep dit heel goed en zei dat Budget een uitspraak van de ACM wil afwachten.

Ik heb becijferd dat maandelijks salderen in mijn geval leidt tot een verkapte prijsverhoging van zo’n Euro 200 op mijn jaarafrekening. 

De ACM zegt dat afhankelijk van het aantal klachten zij bepaalt welke bedrijven onderzocht gaan worden. de boodschap is dus: DIEN EEN KLACHT IN BIJ DE ACM!!!!!

 

Vet gedrukt.

Ze beginnen bij BE langzaam druk te voelen van hun klanten en de ACM . Goed om te lezen dat het ook bij de ACM begint door te dringen na de aanhoudende klachten. 

Ga zo door !!

 

Ik heb de september tarieven van BE binnen, e en g gestegen met 35% tov Aug.
Ik heb voor mijn situatie berekeningen gemaakt met deze sept BE tarieven en met de actuele Eneco modelcontract tarieven. Die Eneco tarieven zijn redelijk representatief voor “overstappers".

Bij 100% TLV is mijn BE contract (maar liefst) 33% goedkoper, want lager gastarief.
Bij 100% (jaarlijks) salderen icm 50% TLV is BE 7% goedkoper.
Bij maandelijks salderen door BE (schatting 40% saldering op jaarbasis) icm 50% TLV is BE 12% duurder (ondanks het fors hogere Eneco gastarief).

Dat vertelt mij dat BE zich best wat kan permitteren in het versoberen van de voorwaarden voordat klanten weglopen, maar dat ze mi nu hun hand aan het overspelen zijn.

 

Badge

Ik heb de september tarieven van BE binnen, e en g gestegen met 35% tov Aug.
Ik heb voor mijn situatie berekingen gemaakt met deze sept BE tarieven en met de actuele Eneco modelcontract tarieven. Die Eneco tarieven zijn redelijk representatief voor de markt.

Bij 100% TLV is mijn BE contract (maar liefst) 33% goedkoper, want lager gastarief.
Bij 100% (jaarlijks) salderen icm 50% TLV is BE 7% goedkoper.
Bij maandelijks salderen door BE (schatting 40% saldering op jaarbasis) icm 50% TLV is BE 12% duurder (ondanks het fors hogere Eneco gastarief).

Dat vertelt mij dat BE zich best wat kan permitteren in het versoberen van de voorwaarden voordat klanten weglopen, maar dat ze mi nu hun hand aan het overspelen zijn.

 

33% goedkoper bij 100% LTV (inclusief prijsstijging van 35%!) vs 12% duurder op de totale energie rekening door de voorwaarden even aan te passen is wel een serieus bedrag. 

Denk als je dit gaat plotten op hun totale klantenbestand gaat het om serieuze bedragen bij Budget Energie. In 2018 hadden ze een omzet van 700 miljoen euro dus waarschijnlijk gaat het met deze wijziging om tientallen miljoenen. Zeg zeker niet dat het extra winst is maar het gaat wel om serieuze bedragen. 

Badge +2

Balans kunnen ze al niet meer opmaken op de app bij BE.

Goed zelf in de gaten houden dus.

Vooral tot 01-07 100% tlv en na 01 -07 50%

 

Badge
Hier het antwoord op mijn ingediende klacht bij BE. Aanhef en namen even weggelaten.
 
Onlangs heeft u een klacht ingediend. In uw klacht geeft u aan dat u het niet eens met het maandelijks salderen en dat dit niet zou mogen. Ik begrijp de verwarring en uw verontwaardiging hierover en daarom geef ik u graag onderstaande toelichting.

Maandelijks salderen
Wij zijn als energieleverancier wettelijk verplicht om bij de afrekening van je elektriciteitsverbruik het verbruik te verminderen met de door de klant opgewekte elektriciteit (dit heet ‘salderen’). Dit verrekenen we op de jaar- of eindnota van al onze klanten. We houden ons hiermee aan de salderingsregeling. Klanten met een variabel contract hebben bij ons maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract. Het is daarom ook logisch om per maand te salderen tegen de voor die maand afgesproken tarieven. Op MijnBudget ziet u deze berekening terug.

Klopt het dat de ACM (Consuwijzer) zegt dat maandelijks salderen niet mag? En klopt dit?
Ja, de ACM geeft aan dat het salderen per contractjaar moet plaatsvinden. En, nee, de wet geeft echter niet expliciet aan dat energieleveranciers verplicht zijn om per contractjaar te salderen. Ik snap dat dit verwarrend kan zijn. Bij klanten met vaste tarieven (en een vaste contractperiode) salderen wij wel op basis van deze vaste contractperiode. Voor klanten met een variabel contract, maandelijks wisselende tarieven én een maandelijks opzegbaar contract, salderen wij daarom nu ook per contractperiode, per maand dus. Ook voor deze klanten salderen wij dus 100% van het verbruik in de contractperiode, namelijk een maand. Dat is waar de wet ons toe verplicht.

Wat moet ik doen als ik het er niet mee eens ben?
Als klant met een variabel contract heeft u natuurlijk de mogelijkheid om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit zouden we natuurlijk erg jammer vinden.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

De stelling van BE dat klanten met een variabel contract een contactperiode hebben van een maand is erg opvallend. Dit is onjuist omdat er een contract is voor onbepaalde tijd voor klanten met een variabel contract. Zo staat het ook in hun algemene voorwaarden op de website.

Zie Artikel 19 Duur leveringsovereenkomst/opzegging. 

19.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt de leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Hopelijk komt er snel duidelijkheid. Vandaag contact opgenomen met Vereniging Eigen Huis en ze geven aan in gesprek te zijn ACM en hebben mij aangeraden een ook zelf een melding te doen bij ACM. Net ook gedaan echter gezien de eerdere reacties van ACM heb ik er weinig vertrouwen in. 

Sta nu op het punt om te zoeken naar een nieuwe energieleverancier voor Electra en bij BE te blijven voor Gas. Heeft iemand dit al gedaan?

 

Ik ben voor electra overgestapt naar een energieleverancier die vast contract voor 1 jaar aanbood én jaarlijks salderen met een gustigste terugleververgoeding.  Duurdere kWh-tarieven dat wel. Maar als ik de variabele tarieven van BE voor de komende maand zie, zit hier weinig verschil meer tussen en had ik ook gelijk voor gas moeten overstappen. Want dat tarief per m3 ( € 2.29) verschilt ook niet veel meer met het tarief wat me eerder aangeboden werd door leverancier waarnaar ik overgestapt ben….

Badge

Hallo @NROS naar welke leverancier ben je overgestapt?

Ik wil graag overstappen naar een andere leverancier door deze rare praktijken van Budget Energie.

Welke leverancier saldeert wel jaarlijks, en met fatsoenlijke terugleververgoeding?

En heeft dit nog andere nadelen anders dan een hoger tarief?

Reputatie 6
Badge +3

@avnuland  Ik weet niet wat je met “rare praktijken van BE” bedoelt. 
Kijk op dit moment maar naar “Innova” - garantie tot de voordeur. Ze salderen de belastingen en heffingen allemaal jaarlijks, zeggen ze. Wat de saldering m.b.t. tarieven betreft lijkt er geen uniform beleid te bestaan. - Misschien komt de overheid nog met een bindende en eenduidige regeling in de nieuwe Energiewet? Ik zou er niet op bouwen.

Salderen heeft trouwens niets met de hoogte van de terugleveringsvergoeding te maken.
P.S.: Eneco heeft de TLV per 5 september ook sterk verlaagt (€ 9 ct/kWh - was € 61 ct/kWh)

Reputatie 1
Badge +1

@avnuland  Ik weet niet wat je met “rare praktijken van BE” bedoelt. 
Kijk op dit moment maar naar “Innova” - garantie tot de voordeur. Ze salderen de belastingen en heffingen allemaal jaarlijks, zeggen ze. Wat de saldering m.b.t. tarieven betreft lijkt er geen uniform beleid te bestaan. - Misschien komt de overheid nog met een bindende en eenduidige regeling in de nieuwe Energiewet? Ik zou er niet op bouwen.

Salderen heeft trouwens niets met de hoogte van de terugleveringsvergoeding te maken.
P.S.: Eneco heeft de TLV per 5 september ook sterk verlaagt (€ 9 ct/kWh - was € 61 ct/kWh)

Saldeert Eneco per maand of per jaar? Ik kom er bij hun klantenservice niet door, vandaar de vraag hier maar gesteld. 

Ik heb begin juli een klacht ingediend bij de geschillencommissie energie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/energie/.

Ik maak bezwaar tegen het maandelijks salderen van Budget Energie.

Op dit moment is de klacht in behandeling: Budget Energie moet vóór 26-09-2022 een reactie geven. Kijken of dit iets oplevert. Ik ben niet van plan om het maandelijks salderen zonder slag of stoot te accepteren. Het is wel een kwestie van lange adem, maar ik heb altijd heel veel geduld. Dat heeft me wel ruim 50 euro gekost maar dat hoop ik terug te krijgen 😉.

De bovenstaande reacties geven mij genoeg materiaal om tijdens een evt. hoorzitting e.e.a. toe te lichten. Bedankt daarvoor!

Ik heb ook een klacht ingediend bij de ACM.

Reputatie 6
Badge +7

@avnuland  Ik weet niet wat je met “rare praktijken van BE” bedoelt. 
Kijk op dit moment maar naar “Innova” - garantie tot de voordeur. Ze salderen de belastingen en heffingen allemaal jaarlijks, zeggen ze. Wat de saldering m.b.t. tarieven betreft lijkt er geen uniform beleid te bestaan. - Misschien komt de overheid nog met een bindende en eenduidige regeling in de nieuwe Energiewet? Ik zou er niet op bouwen.

Salderen heeft trouwens niets met de hoogte van de terugleveringsvergoeding te maken.
P.S.: Eneco heeft de TLV per 5 september ook sterk verlaagt (€ 9 ct/kWh - was € 61 ct/kWh)

Saldeert Eneco per maand of per jaar? Ik kom er bij hun klantenservice niet door, vandaar de vraag hier maar gesteld. 

@PimK Hier vind u de gegevens die u zoekt,

Eneco-Modelcontract-Tarieven:

Alles over saldering en terugleververgoeding lees je in het Voorwaardenoverzicht. Let op: per 5 september 2022 wijzigt de terugleververgoeding. Lees meer over salderen.

Zie dat veel mensen de ACM website quoten, dit staat daar nu ook bij!

 

Let op:

Wij vinden dat salderen per jaar moet. Maar op dit moment (augustus 2022) zijn de regels niet duidelijk genoeg. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat probeert hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.”

Badge

Ook ik kreeg onderstaande mail van energie leverantsier Vrij Op Naam dat ze de tarieven per maand gaan salderen en de wettelijke bijdrage zoals BTW e.d. per jaar. Ik heb ze gebeld en gezegd dat dit niet kan omdat het een wettelijke regeling is maar zij zeggen dat daar niet in staat dat het salderen per jaar moet gebeuren  en omdat wij een variabel contract hebben ze dat per maand mogen doen. Wat voor stappen kan ik ondernemen om hier tegen in verzet te gaan?

Vanaf 1 oktober verwachten we een verdrievoudiging van de stroom- en gasprijs ten opzichte van deze zomer (kwartaal 3). Door de volatiliteit (beweeglijkheid) en mate van schommelingen op de energiemarkten is het risico om volumes voor een langere periode in te kopen te groot geworden. Om dichter op de markt te zitten en risico's beheersbaar te houden, hanteren we vanaf oktober maandtarieven.

In deze nieuwsbrief informeren wij je over de oorzaak van de prijsontwikkeling en wat dit voor jou betekent. Vanaf vrijdag 16 september staan de tarieven voor de maand oktober in de Vrijopnaam-app.

We begrijpen als geen ander dat een stijging van de tarieven voor veel huishoudens flinke gevolgen heeft. En we snappen dat dit nieuwsbericht wellicht niet het zonnige nieuws is waarop je had gehoopt. Helaas kunnen we het niet mooier maken. We proberen het wel zo inzichtelijk mogelijk te maken. Uiteraard staan we voor je klaar als je vragen hebt.

 

 

 

0cb671bb-5fcf-8404-7c45-53e6279bab44.pngMaandtarieven vanaf 1 oktober

 

Reageer