Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?


Reputatie 3
Badge +2

Wordt er ook gesaldeerd op uw maandelijkse variabele Energierekening ?

Dan is onderstaande mogelijk interessant !

Salderen wordt toegepast over de jaarrekening. Zo zou het moeten zijn.

Echter door de hoge energieprijzen zijn een aantal Energiebedrijven , waaronder Budget Energie, hun variabele-tarieven maandelijks gaan aanpassen i.p.v. per half jaar. (jan. juli).

Als je een slimme meter hebt is het maandelijks uitlezen simpel evenals het opstellen van een interne maandfactuur. Dit past o.a. Budget Energie toe.

Zelf klant bij Budget Energie viel mij op dat in de mij toegestuurde maandfacturen ook direct mijn afgenome- en terug geleverde energie uit de zonnepanelen werd gesaldeerd tegen de torenhoge prijzen van dit moment.

Leuk voor de Leverancier slecht voor mijn portemonnee.

De vraag rees kan dit zo maar. “Saldering” is immers een subsidieregeling, in het leven geroepen, om particulieren te bewegen om zonnepanelen aan te schaffen.

Juist door “saldering” toe te passen op de jaarrekening kan het eventuele overschot aan opgewekte energie in de zomermaanden verrekent (gesaldeerd) worden met de slechte productie van de wintermaanden.

Het maandelijks salderen trekt deze regeling dus uit zijn verband.

Tijd voor actie om uit te zoeken of "saldering” maandelijks op de rekening mag worden toegepast.

Als lid van de Consumentenbond heb ik daar de vraag neergelegd en besproken. Op hun advies heb ik ook contact opgenomen met de ACM. Daar werd al gauw duidelijk dat de salderingsregels werden overtreden.

Het antwoord van de ACM in deze.

“Het is niet toegestaan om de bestaande salderingsregeling op te delen in afzonderlijke termijnen en bijvoorbeeld toe te passen op maandfacturen.”

Met ander woorden er mag alleen gesaldeerd worden over de gehele jaarrekening of over het totale gedeelte als het contract tussentijds wordt beëindigd.

Met deze informatie heb ik Budget Energie benaderd en gewezen op de onjuiste toepassing van de salderingsregeling. In een goed open gesprek met hen hebben zij, na raadplegen bij de ACM, vastgesteld dat de regels inderdaad niet juist worden toegepast.

Zij hebben mij verzekerd de regels te zullen aanpassen en jaarlijks te zullen salderen op de variabele eindafrekening.

Blijft echter op dit moment van schrijven nog wel een probleem aanwezig.

Budget Energie hanteert op dit moment maandelijks variabele tarieven. Welk tarief wordt gebruikt op de eindafrekening als je na saldering nog moet bijbetalen voor te veel afname.

Men zou dit gaan onderzoeken wat passend is.

Tip:

Om bijbetaling te voorkomen en je hebt voldoende paneelcapaciteit is het zinvol je eigen verbruik goed in de gaten te houden.

Budget Energie saldeert het Laag en Hoog tarief afzonderlijk. Afgelopen jaar kon ik daardoor niet een overschot van het Normaal tarief verschuiven naar een klein te kort op het Laag tarief.

Nu dat ik dit weet probeer ik in de weekeinden het Laag tarief wat minder te belasten om daar bij de volgende afrekening niet te hoeven bijbetalen.

Heb ik ook geen discussie over een mogelijk gewogen gemiddelde van de variabele tarieven bij saldering welke Budget Energie mogelijk gaat hanteren.

Controleer je eind afrekening t.z.t dus goed! :wink:

Veel succes.

 


195 reacties

De oorspronkelijke salderings regeling was simpelweg dat de meter terugdraaide als er meer teruggeleverd dan afgenomen werd. Salderen was dus instantaan en is dat nog steeds voor de mensen die nog een ferrarismeter hebben. Ik snap niet zo goed waar staat dat het afrekenen van de teruggeleverde stroom jaarlijks moet en eigenlijk ook niet tegen welk tarief je dat zou moeten doen als dat tarief maandelijks veranderd en eigenlijk ook niet waarom het over een jaar met maandelijks salderen financieel ongustiger is als ze letterlijk salderen dus je hetzelfde tarief teruggeven als je betaalt?

Badge

Ik vermoed dat het is vastgelegd in deze wetsartikelen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022735/2020-11-01

Zonder juridsche achtergrond denk ik dat  deze artkelen min of meer van toepassing zijn:

Artikel 12
3 De hoogte van de basiselektriciteitsprijs bedraagt tweederde van de lange termijn elektriciteitsprijs.

Artikel 14
1 Voor elke subsidie-ontvanger geldt dat het fasebedrag of basisbedrag in elk kalenderjaar van de periode waarover subsidie wordt verstrekt wordt gecorrigeerd met:

    a. de elektriciteitsprijs

2 De elektriciteitsprijs, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt de gemiddelde waarde voor elektriciteit, verminderd met de profielkosten van elektriciteitslevering aan het net en de onbalanskosten.

Artikel 15
1 De subsidie die een subsidie-ontvanger ontvangt wordt bepaald door:

    a. met elkaar te vermenigvuldigen:

        1°. het aantal kWh dat in elk kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt en waarvoor garanties van oorsprong zijn verstrekt die aantonen dat de producent met zijn productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit in het betreffende kalenderjaar een hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit heeft geproduceerd en op een elektriciteitsnet heeft ingevoed, met

        2°. het voor het betreffende kalenderjaar op basis van artikel 14 geldende gecorrigeerde fasebedrag of basisbedrag

 

Daar hoort nog een flinke lijst met definities bij van de gebruikte termen.

Reputatie 3
Badge +2

Deen :

Bedankt voor uw reactie:

Ik vermoed dat u zelf geen zonnepanelen heeft anders zou u mijn topic anders hebben geïnterpreteerd en begrijpen dat salderen op jaarbasis heel wat uitmaakt in financiele opbrengst voor de eigenaar ervan.

Lees onderstaande artikel maar eens op deze site, ook van de consumentenbond !!

https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/salderen-en-terugleververgoeding-zonnepanelen

 

Lalalast:

Bedankt voor uw reactie:

Inderdaad, zoals Harrie LLP schrijft hoort daar wel een uitleg bij.

Ik denk zelf, en door even naar de bijgevoegde link te gaan, dat deze artikelen gaan over de (I)SDE subsidies (Stimulering Duurzame Energie) voor groot zakelijke gebruikers.

Voor de SDE heeft het kabinet de afgelopen jaren tientallen miljarden beschikbaar gesteld om initiatieven te ontwikkelen voor duurzame opwekking van energie. Te denken valt aan de windparken op zee, grootschalige zonneparken maar ook kleinere zakelijke gebruikers als verenigingen konden SDE subsidie aanvragen voor zonnepanelen op het kantinedak.

 

 

 

Reputatie 6
Badge +3

Doe eens een rekenvoorbeeld dat je financieel nadeel hebt. Als je dezelfde prijs vergoed krijgt dan de leverkosten moet dat gewoon gelijk zijn. Zoals @A. Deen ook stelt. Het wordt anders als er verschil in die prijzen zit. Zo is mijn terugleverprijs 5 cent, terwijl de basisprijs een stuk hoger is. (precies weet ik dat zo niet)

Reputatie 7
Badge +5

het probleem is toch simpel?! als mijn variabel tarief verandert per maand, dan zal de terugleververgoeding ook veranderen en zul je dus per maand moeten gaan verrekenen om het zuiver te houden. Dus een jaarafrekening wordt dan opgesplitst in 12 maandafrekeningen. 

Reputatie 3
Badge +2

Stroeve

het probleem is toch simpel?

Was het maar zo simpel . Het zit hem niet direct in de gelijke terugleververgoeding in die maand, maar wel dat de feitelijk afname en levering gesaldeerd wordt in de betreffende maand. Over een heel jaar gezien kom je er dan aan te kort t.o.v. het salderen over een jaar.

Ik begrijp dat de logica er achter moeilijk is te doorgronden is.

Toen ik het de helpdesk medewerker van Budget Energie het probeerde uit te leggen waar mijn bezwaar zat begreep hij er in eerste instantie ook niets van. Veel later in ons gesprek viel toen het kwartje en begreep hij waarom ik bezwaar maakte tegen het maandelijks salderen t.o.v. jaarlijks.

Ik zie dat diverse personen in dit topic niet goed doorzien waar de schoen wringt.

Ik ben bezig een uitleg op papier te zetten. Hoop dat einde van de dag te posten.

 

 

Als je per maand verrekend kan de post energiebelasting net iets anders uitpakken als dat je per jaar verrekend omdat je bij negatief verbruik niet alles terugkrijgt dat je bij positief verbruik betaalt. Maar dan lijkt de simpelste oplossing nog steeds per maand te salderen voor het tarief en die energiebelasting dan op jaarbasis berekenen. Het lijkt mij overigens “peanuts” maar ik zie het rekenvoorbeeld graag tegemoet.

Reputatie 3
Badge +2

Basic, Stroeve en Deen.

 

Bedankt voor de reacties.

 

Ik zal proberen het uit te leggen waar de schoen wringt.

Waar het omgaat in mijn topic is de manier van salderen en het tijdstip waarop dat gebeurd.

Laten we in eerste instantie niet naar de tarieven kijken maar alleen naar de stroom afname, de terug levering (kilowatts) en de jaar maanden.

Stel dat je zonnepanelen over een jaar gezien ongeveer evenveel stroom produceren als dat je zelf verbruikt.

Echter, en juist in de winter produceren de panelen minder en kom je maandelijks tekort ten opzichte van je eigen verbruik. Daar in tegen zal je in de zomermaanden juist meer produceren dan je gebruikt.

Als we dat vertalen naar de energieleverancier waarvan jij in de winter stroom ontvangt als je te tekort komt en jij stroom over hebt in de zomer en dat terug geeft aan diezelfde leverancier.

 

Na een jaar reken je af met de leverancier (de jaarafrekening).

Stel dat je precies evenveel terug levert als dat je heb geleverd gekregen en stel ook dat de leverancier jouw evenveel betaalt voor jouw geleverde stroom als dat jij voor zijn stroom moet betalen.

In dit geval zou, theoretisch, je niets aan de leverancier hoeven te betalen voor de stroom.

In feite hebben jullie , de leverancier en jij, de stroom gesaldeerd (opgeteld en afgetrokken en op nul uitgekomen).

Echter maakt de leverancier ook interne kosten (vastrecht) en zijn er ook netbeheerskosten van de kabelbeheerder. Deze zul je dan moeten betalen.

 

Voor jouw wordt het wel leuker omdat je van de overheid ook energiebelasting terug krijgt , dit jaar zelfs verhoogt naar ruim 800 euro.

Aan de andere kant wil de leverancier ook nog wat verdienen. Voor hem is de zon niet gaan schijnen.

 

(de volgende gebruikte bedragen zijn voorbeeld bedragen)

Stel dat je het te kort in de wintermaanden per maand had moeten afrekenen tegen 50 cent/kWh.

en dat de leverancier jouw ook 50 cent betaalt voor jouw geleverde stroom.

Jij heb echter 200 kWh/maand meer afgenomen dan je heb kunnen leveren dan rekent hij jouw 200 x 0,50 cent. Op deze wijze gaan we richting voorjaar en zomer. Nu kom jij in het voordeel je gaat meer leveren dan vragen.

Jouw afname (in de avond en nacht) wordt weer gesaldeerd met je levering. Echter er blijft in jouw voordeel nu een flink portie energie over. En nu komt het, de leverancier is voor dit overschot niet verplicht de standaard vergoeding van 0,50 cent te betalen. Dit valt buiten de saldering in die maand.

De leverancier mag zelf bepalen hoeveel hij jouw vergoed voor het niet gesaldeerde deel.

Echter de ACM schrijft voor dat de vergoeding redelijk moet zijn. Maar een vorige zomer 2021 was een vergoeding van 4 cent per kWh al redelijk.

 

Hier zie je nu waarom ik niet per maand de energie afname en levering wil salderen.

Bij per maand salderen kan ik mijn grote zomer overschot waar ik weinig voor krijg niet verplaatsen naar de wintermaanden waar ik op het tekort een flinke prijs moet betalen.

Terug kijkend naar dit overzicht betekent dit dat ik nu op de jaarrekening flink moet bijbetalen ondanks dat ik alle afgenomen stroom en levering gelijke in de maand heb gesaldeerd .

Om onder dit dilemma van het niet verschuiven van overschot naar de winterperiode uit te komen is de “salderingsregeling” (een subsidie regeling van de overheid) in het leven geroepen. Deze bepaalt dat er alleen over een vol jaar mag worden gesaldeerd en daarmee worden de winter en zomermaanden glad gestreken. Ik heb nu op papier weer alle afname met de levering kunnen verrekenen.

Je ontvangt daarmee eigenlijk een vorm van subsidie maar die gaat in dit geval naar de Leverancier want die wil jouw saldering niet voor zijn rekening nemen.

 

In de toekomst, waarschijnlijk vanaf 2024, zal je met een jaarlijkse afbouw van de regeling te maken krijgen. Dan kun je telkens minder zomerstroom naar de winter stroom verplaatsen en dus minder jaarlijks salderen.

 

Een heel verhaal maar mogelijk geeft dit verduidelijking.

 

Reputatie 6
Badge +3

Een knip.

 

Dit valt buiten de saldering in die maand.

De leverancier mag zelf bepalen hoeveel hij jouw vergoed voor het niet gesaldeerde deel.

Echter de ACM schrijft voor dat de vergoeding redelijk moet zijn. Maar een vorige zomer 2021 was een vergoeding van 4 cent per kWh al redelijk.

 

Nog een knip.

Hier ga je mijns inziens de fout in. De terugleververgoeding boven het salderen is in vele gevallen ook 50 cent. Tenminste bij Budget energie.

Velen hebben dat niet. Ik ook niet. Dan zou mij dat geld kosten.

 

 

 

@Carpenter Nou begrijp ik welke schoen er wringt. Mijn denktfout is dat ik bij salderen automatisch denk dat men hetzelfde tarief terugbetaalt als het tarief voor afnemen maar dat geldt inderdaad niet bij netto terug leveren en dán pakt het per maand verkeerd uit. Hoe men dan eventuele dure afgenomen stroom in de winter gaat verrekenen met goedkope teruggeleverde stroom in de zomer is mij dan ook  een raadsel.

 
Reputatie 7
Badge +5

Ik zit ook op de denkwijze van A. Deen, mijn aanname is dat die magische grens van meer dan eigen gebruik wel over een vol jaar verrekend wordt. En dus volgt er ook nog een jaarafrekening met die totale jaarcalculatie. Maar dat is mijn aanname en ik ben het met je eens dat dit wel een puntje is wat we in de gaten moeten houden en wat er zomaar bij in kan schieten als de leverancier per maand of half jaar gaat verrekenen.

Reputatie 6
Badge +3

Ik kan in de voorwaarden bij Budget energie nu niet meer zien dat levering en teruglevering voor hetzelfde bedrag gaat. Er zit nu 6 cent tussen. Of ik kijk niet goed, maar ik snap ook wel dat 32 cent teruglevering geen vetpot voor ze is. Dat is dus snel aangepast.

Reputatie 3
Badge +2

Basic.

Jij schrijft.

Nog een knip.

Hier ga je mijns inziens de fout in. De terugleververgoeding boven het salderen is in vele gevallen ook 50 cent. Tenminste bij Budget energie.

Velen hebben dat niet. Ik ook niet. Dan zou mij dat geld kosten.”

 

Budget Energie:

Zolang je niet meer terug levert dan je zelf gebruikt krijg je dezelfde prijs hiervoor als dat je afneemt. (de saldering)

Als je meer produceer d (boven de saldering) krijg je de kale stroomprijs vergoed = minus Energie belasting en ODE. Laten we voor het gemak zeggen min 15 cent van de 50 cent.

Nu zal ik mijn praktijk voorbeeld schetsen over mijn vorige (vaste) contract periode die eindigde 10-10-2021. (de centen zijn fictief genomen. De prijzen lagen in 2021 lager maar het pricipe blijft hetzelfde)

Ik had een overproductie na een jaar en salderen van 560 kWh

Uitgaande van genoemde prijzen krijg ik hier 560 x 35 cent (kale stroom prijs) = 196 euro vergoed.

Ik heb berekent op basis van mijn maandelijks verbruik van vorig jaar dat als ik nu met het variabele tarief en maandelijks zou moeten salderen, 600 kWh niet weg kan salderen zoals dat anders wel bij een jaar saldering had gekund.

Met andere woorden: Ik moet nu voor deze 600 kWh het volle tarief betalen bij de eind afrekening.

600 x 50 cent = 300 + 0,21% btw = 363 euro

Vervolgens krijg ik de kale prijs vergoed over 600 x 35 = 210 euro

Blijft nette over: 363 – 210 = 153 euro die ik dus misloop als Budget Energie per maand zou salderen of te wel een compleet maand bedrag van mijn energierekening.

En aangezien 153 euro voor deze AOWer die zijn pensioen sinds 2009 niet meer heeft zien indexeren (nu - 26%) is dit toch geld die ik niet aan de leverancier en overheid laat.

Vandaar mijn bezwaar naar Budget Energie over het salderen per maand.

“Waar dit hele topic over gaat.”

 

Badge

Goed verhaal Carpenter,

ik heb hetzelfde bij Essent waar ze de jaarperiode opknippen naar 4 delen vanwege de half jaarlijkse tariefsveranderingen.

Netto dit jaar dus 20 kW verbruikt en daar 29 euro voor betaald, dure kW zijn het dan.
Daar over contact gezocht bij Essent en het volgende antwoord gekregen:

“Verschillende periodes 

Zoal ik u verteld had, zijn er verschillende periodes te zien op uw jaarrekening waarbij tegen verschillende tarieven is berekend. Dit heeft te maken met de halfjaarlijkse tariefswijzigingen. Waarom er ook in augustus apart is berekend, kan ik niet terugvinden, ik zie wel dat dit verder geen invloed heeft op het eindresultaat van uw jaarrekening.…..

Zolang we dit wel kunnen doen we dit ook en dat is hier dus ook het geval.“

Maandag maar weer terug met de woorden van de ACM. Het gaat hier niet om het geldbedrag maar de foute wijze van berekening. Stel dat ik maar 1 kW netto had gebruikt zou mijn stroomprijs meer dan 20 euro per kW zijn :)

 

Reputatie 3
Badge +2

Goedendag van Laar.

Bedankt voor uw reactie.

Essent is al begin 2021 begonnen in vier kwartalen op te delen.

Dit was nog voor de sterke energie prijs verhogingen.

Gebruikelijk was toen nog dat de prijzen tweemaal per jaar werden aangepast. (jan. juli)

Is deze opdeling in vier kwartalen des tijds met u gecommuniseerd door Essent?

 

Hier nog twee threads ter ondersteuning.

Mogelijk heeft u ze zelf ook al gevonden.

ACM consuwijzer.  Lees met name de tekst in het licht paarse kader.

Ook is daar een eventuele voorbeeldbrief te vinden om bezwaar te maken tegen de wijze waarop gesaldeerd wordt.

https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/duurzame-energie/wat-is-salderen#salderen_deel

Essent heeft op hun eigen site ook de nodige tekst staan met betrekking tot salderen

https://www.essent.nl/kennisbank/zonnepanelen/wat-zijn-de-voordelen-van-zonnepanelen/salderingsregeling-zonnepanelen

Hier lees ik wel de correcte wijze van salderen. Echter zij passen dit niet toe over de gehele periode.

Wat wel een lastige discussie is welk tarief brengen zij in rekening als je net iets tekort  komt, zoals in uw geval, over de totale periode.

Een gewogen gemiddelde??

 

 

 

Reputatie 2
Badge +2

Een vergelijkbaar probleem ontstaat doordat je ‘nachtstroom’ een andere waarde heeft als de ‘dagstroom’. Stel je neemt 10 af in dagstroom en 10 af in nachtstroom en je levert 10 terug.

Als je saldeert met je nachtstroom moet je de dagstroom betalen.

Als je saldeert met je dagstroom dan moet je de nachtstroom betalen.

Dat levert dus 2 verschillende bedragen op.

Dit is eigenlijk nauwelijks meer een probleem omdat het verschil tussen dag en nachtstroom zeer gering is. 

Reputatie 3
Badge +2

Het nachtstroom en dagstroom tegen elkaar weg salderen is niet altijd mogelijk.

Niet alle Energieleveranciers doen dat.

Zie dit artikel uit 2018 van de consumentenbond.

https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/opbrengst-zonnepanelen

Nu met de hoge tarieven zie je bijvoorbeeld bij variable tarief van Budget Energie dat het nachtstroom tarief voor de maand februari 15 cent lagere is dan het dagtarief.

Je vraagt je af waarom dit verschil nu plotseling wel kan .

 

Reputatie 2
Badge +2

Dat artikel is ook niet erg duidelijk. Bij ‘per telwerk’ lijkt het alsof dag en nacht onafhankelijk van elkaar behandelt blijven. Er kan dan dus makkelijk een deel niet gesaldeerd worden maar teruggeleverd.

Bij mijn oude meter zou dat ook gebeuren. Ik heb om die reden dus weinig zonnepanelen.

Badge

Goedendag van Laar.

Bedankt voor uw reactie.

Essent is al begin 2021 begonnen in vier kwartalen op te delen.

Dit was nog voor de sterke energie prijs verhogingen.

Gebruikelijk was toen nog dat de prijzen tweemaal per jaar werden aangepast. (jan. juli)

Is deze opdeling in vier kwartalen des tijds met u gecommuniseerd door Essent?

 

Hier nog twee threads ter ondersteuning.

Mogelijk heeft u ze zelf ook al gevonden.

ACM consuwijzer.  Lees met name de tekst in het licht paarse kader.

Ook is daar een eventuele voorbeeldbrief te vinden om bezwaar te maken tegen de wijze waarop gesaldeerd wordt.

https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/duurzame-energie/wat-is-salderen#salderen_deel

Essent heeft op hun eigen site ook de nodige tekst staan met betrekking tot salderen

https://www.essent.nl/kennisbank/zonnepanelen/wat-zijn-de-voordelen-van-zonnepanelen/salderingsregeling-zonnepanelen

Hier lees ik wel de correcte wijze van salderen. Echter zij passen dit niet toe over de gehele periode.

Wat wel een lastige discussie is welk tarief brengen zij in rekening als je net iets tekort  komt, zoals in uw geval, over de totale periode.

Een gewogen gemiddelde??

 

 

 

Beste Carpenter,

bedankt voor de extra info. Ik ben niet op hoogte gebracht van de opsplitsing in 4 delen, en terugkijkend in mailbox ook niet van de halfjaarlijkse aanpassing/verhoging van tarieven.

Realistisch is om de extra kW tegen het hogere tarief te berekenen lijkt mij, maar het jaarlijks salderen is waar het mij om gaat. Anders wordt het een tombola van standen en tarieven, 

@Carpenter dank je wel voor deze duidelijke uitleg. Ik denk dat deze discussie een nieuwe wending krijgt nu Budget Energie de teruglevertarieven voor de variabele contracten per 1 juli 2022 halveert. Budget Energie zegt dat het hierdoor noodzakelijk is de saldering (alleen voor de variabele contracten) per maand te gaan uitvoeren. Ik heb contact opgenomen met Budget Energie en hun o.a. de uitleg van Carpenter voorgelegd. Ze hebben een paar dagen huiswerk gedaan en zijn teruggekomen met het antwoord dat ze de saldering per maand echt gaan doorzetten. Het standpunt van de ACM dat saldering per jaar moet plaatsvinden, zetten ze opzij. Budget Energie geeft aan dat ze niet zien hoe het standpunt van de ACM uit de wet voortvloeit.

Reputatie 7
Badge +5

dit was mijn voorspelling een aantal weken geleden, de ACM kon niet aangeven in welke wet die 1 jaar is vastgelegd en dus is BE de eerste die salderen per direct afschaft. @Peter van der Wilt hier de eerste praktijksituatie, ook uitgebreid besproken op tweakers

Reputatie 6
Badge +3

Een kleine nuancering misschien: Voorlopig lijkt deze “inventieve” maandelijkse saldering bij BE alleen op de model contracten met per maand variabele tarieven van toepassing te zijn. Deze tarieven zijn op dit moment voor nieuwe klanten de regel, voorlopig geen contract met vaste looptijd meer beschikbaar.
Maar je kan deze eigenwijze interpretatie van salderen door BE natuurlijk als een soort proefballon zien.


Alleen vraag ik me af hoe aansluitingen met een gewone terugdraaiende ferrarismeter behandelt worden.
De klant moet dan namelijk stipt per ultimo van de maand zijn meterstand doorgeven (interne saldering).
Lijkt me onmogelijk om dit consistent te kunnen doen (vakantie?). - Onnodige discriminatie ligt op de loer.
Maar misschien weigert BE sowieso klanten zonder slimme meter.

Lijkt me een dringend geval voor de ACM en misschien voor de rechter.

Reputatie 7
Badge +5

bij een ferrarismeter wordt een schatting gemaakt per maand

Reputatie 6
Badge +5

@Carpenter dank je wel voor deze duidelijke uitleg. Ik denk dat deze discussie een nieuwe wending krijgt nu Budget Energie de teruglevertarieven voor de variabele contracten per 1 juli 2022 halveert. Budget Energie zegt dat het hierdoor noodzakelijk is de saldering (alleen voor de variabele contracten) per maand te gaan uitvoeren. Ik heb contact opgenomen met Budget Energie en hun o.a. de uitleg van Carpenter voorgelegd. Ze hebben een paar dagen huiswerk gedaan en zijn teruggekomen met het antwoord dat ze de saldering per maand echt gaan doorzetten. Het standpunt van de ACM dat saldering per jaar moet plaatsvinden, zetten ze opzij. Budget Energie geeft aan dat ze niet zien hoe het standpunt van de ACM uit de wet voortvloeit.

Op hun site (ik ben bij BE) schrijven ze echter nog als voorbeeld:

“In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie A. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In onderstaande tabel kun je zien dat Familie A een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 3.200 kWh en een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 4.000 kWh. Omdat zij meer elektriciteit opwekken dan verbruiken, ontvangen zij een zogenoemde terugleververgoeding over hun netto (negatief) verbruik (800 kWh). Dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3.200 kWh) minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking (4.000 kWh).”

Het is niet direct duidelijk of ze dit alleen betrekken op vaste contracten en/of variabele contracten. Al met al begin ik mij zorgen te maken, omdat mijn vaste contract eind juli eindigt. Intentie was om BE gewoon variabel door te laten lopen.

Reageer