Zonnepanelen en vergunningen

  • 8 December 2015
  • 1 reactie
  • 109 Bekeken

In de ledennieuwsbrief van 6 december stond een artikeltje over broodje aap verhalen met betrekking tot zonnepanelen. Je kon doorklikken naar de website waarin die broodje aap verhalen worden ontzenuwd.

Helaas stond er op die pagina ook een broodje aap verhaal. Er wordt namelijk gezegd dat je op rijksmonumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten geen zonnepanelen mag plaatsen. Dat is niet waar. Je mag ze niet zonder vergunning plaatsen, maar als je een zorgvuldig plan maakt en dat van te voren overlegt met de ambtenaar van monumentenzaken, dan is er een behoorlijke kans dat je een vergunning krijgt. Overigens geldt dit ook voor gemeentelijke monumenten.

Mijn advies is: maak foto's van je huis en je dak, maak een schets hoe je de panelen wilt plaatsen en maak een afspraak met de monumentenambtenaar. Bespreek je idee, luister naar de adviezen en werk vervolgens je plan uit samen met de installateur. Vraag dan een vergunning aan.

1 reactie

Hartelijk dank voor deze zinvolle aanvulling!

De tekst is op onze website zo geformuleerd omdat het er in de praktijk bijna altijd op neerkomt dat op monumenten geen zonnepanelen mogen worden geplaatst. Meer specifiek: ze mogen vooral niet zichtbaar zijn. Maar inderdaad staat het er zo wel erg absoluut, dus we overwegen om te tekst iets aan te passen.Dus ga inderdaad in gesprek met de gemeente zoals hierboven omschreven, wie weet zijn er mogelijkheden!

Reageer