ABP: (On)volledige informatie over pensioenaanspraken?

  • 15 August 2021
  • 2 reacties
  • 69 Bekeken

Badge

Recent kwam ik er bij toeval achter dat een deel van mijn nabestaandenpensioen kennelijk is gereserveerd voor een ex-partner van mij. Bij mijn overlijden krijgt mijn huidige partner dus minder dan nodig. Dan spelen er twee dingen:

  1. er is indertijd een notariële akte opgemaakt waarin uitdrukkelijk aangegeven dat beide partners afzien van enige aanspraak op pensioen in enigerlei vorm (letterlijke tekst). Het ABP meent dat dit niet telt voor het nabestaandenpensioen.
  2. op de pagina waar mijn pensioenopbouw en --aanspraken vermeld worden, wordt niet aangegeven dat mijn huidige partner slechts een deel krijgt van het nabestaandenpensioen omdat een ex-partner rechten heeft opgebouwd volgens het ABP.

De discussie met het ABP naar aanleiding van het eerstgenoemde punt, dat er een notariële akte ligt met een heel duidelijke tekst, laat ik terzijde. Ik vind het te gek voor woorden dat zij dit terzijde kunnen schuiven en er mee weg lijken te komen omdat het nabestaandenpensioen een speciaal geval is wat dus ook specifiek= genoemd had moeten worden, volgens het ABP. Dat de betreffende notaris dat kennelijk niet goed heeft gedaan en de tekst in de akte volstrekt duidelijk is als het gaat om de intentie van mij en mijn ex-partner, doet niet ter zake. Frustrerend.

 

Het tweede punt, bewust onvolledige informatie geven, is van een heel ander kaliber. Het ABP verschuilt zich achter privacy. Terwijl men zonder namen te benoemen of andere details te geven kan aangeven dat het nabestaandenpensioen niet geheel ten goed komt aan de huidige partner vanwege eerdere aanspraken. Dan wordt je in staat gesteld navraag te doen en zo nodig bezwaar aan te tekenen. Of, jouw ex-partner te benaderen als je beiden nog bezig bent met de scheiding. Nu moet ik dat meer dan tien jaar na dato nog gaan doen, oude wonden open maken als het ware, terwijl (1) wij afspraken elkaar niet meer te benaderen voor wat dan ook en (2) ik geen idee heb waar zij nu woont.

 

Ook het nabestaandenpensioen zijn rechten die jij hebt opgebouwd met jouw geld. Ik vind het raar dat het ABP, waarschijnlijk ook andere pensioenfondsen, degene die heeft opgebouwd bewust onvolledig informeert, terwijl dat kan zonder enige privacy te schenden. Het neige wat men hoeft te doen is te benoemen dat een ex-partner rechten heeft, zonder namen en zonder bedragen. Dat weigert men. Ik heb jarenlang in de idee geleefd dat mijn huidige partner een volledig nabestaandenpensioen zou krijgen. Ten onrechte dus. Overigens valt op dat het ABP in haar reacties - inmiddels denk ik doelbewust - consequent spreekt dat men geen informatie kan geven over bedragen en namen, waar ik dat nadrukkelijk niet vraag.

Het ABP volhardt. Ik ben alleen en dus niet de moeite waard een discussie mee te voeren, zoveel is wel duidelijk. 

 

Wat nu te doen? Of vinden jullie dat het ABP gelijk heeft?


2 reacties

Reputatie 5
Badge +5

Pensioen aangelegenheden zijn zeer complex en voer voor specialisten.
Mogelijk dat je alleen bij de rechter je gelijk kan halen.
Ik den dat een gemiddelde forum deelnemer hier jou ook niet het naadje van de kous kan vertellen.
Wel zie ik weer een geval van misbruik van privacy regels, er wordt informatie achter gehouden onder het mom van privacy.
Voor een rechter zal echter wel alle beschikbare informatie op tafel moeten komen.

Badge

Ik vrees dat je gelijk hebt. Een gang naar de rechter is voor een gemiddelde burger zoals ik echter onbetaalbaar. Terwijl ABP beschikt over veel juristen en makkelijk geld kan gebruiken om allerlei deskundigen in te zetten. Het is een ongelijke strijd. Recent heb ik voor het eerst een gang naar de rechter gemaakt in een zaak waar ik zelfs verklaringen heb ter ondersteuning van mijn kant van de zaak. Juristen vertellen me dat ik waarschijnlijk gelijk heb, maar dat niet ga krijgen. De rechtstaat is er helaas in het algemeen niet voor 'de gewone man'.

Reageer