Consumentenbond.nl
Vraag

Autodelen met bekenden: welke verzekering sluit ik af?


Badge

Artikel Consumentenbond 25 maart 2020 van Marlies Feytens, expert Geld en Verzekering:

Auto delen met bekenden

Ontstaat er schade tijdens het uitlenen of verhuren van je auto? Dan draai je zelf op voor kosten. Je kunt de schade niet verhalen en deze is meestal ook niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzaker.

Let op
Leen je de auto regelmatig uit aan iemand (binnen of buiten je gezin)? Dan ben je verplicht dat te melden bij de verzekeraar. Doe je dat niet, dan riskeer je dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade.

5 juni 2020 heb ik gebeld met de Consumentenbond over mijn vraag hoe en bij wie ik de auto kan verzekeren die ik wil gaan delen met een bevriend stel buren? Het gaat om een 10 jaar oude auto in goede staat, die ik nu deel met mijn partner. Wij willen de auto gaan delen met een bevriend stel buren. Mijn partner en ik blijven gewoon gebruik maken van de auto, daarbij komt het gebruik door de buren. Wij sluiten met z’n viieren een maatschapovereenkomst en gaan de auto niet met anderen delen. Onze auto is nu verzekerd bij Interpolis, maar die kent geen verzekering voor autodelers en is er niet happig op dat wij de auto structureel in plaats van incidenteel gaan uitlenen. Hetzelfde geldt voor Centraal Beheer, waar onze vrienden bij verzekerd zijn voor de auto die zij nu nog hebben. De deelautoverzekering van Centraal Beheer waar verder in uw artikel en elders op intenet naar verwezen wordt, voor leden van de Vereniging voor Gedeeld Auto, wordt niet meer aangeboden, sinds januari 2020 zegt Centraal Beheer...De verzekering-overstap-service van de Consumentenbond kon evenmin een verzekeraar vinden die een deelautoverzekering aanbiedt voor een paritcullier en beperkt autodeelgebruik als het onze. Mijn vraag wat voor verschil het maakt voor de verzekeraar of verzekerde een claim doet op een WA+Casco-verzekering waarbij de auto incidenteel of structureel was uitgeleend, kon de adviseur van de overstap-service evenmin als ik benoemen. Is er een juridische basis waarop verzekeraar een schadeclaim kan weigeren in geval van de auto is uitgeleend aan of gedeeld wordt met toestemming van een beperkt aantal bekenden? Wij willen onze auto juist delen met een beperkt aantal bekenden om het risico van schade te beperken. Om die reden willen we onze auto ook niet aanbieden op een platform als Snappcar of MyWheels. Zo mogelijk graag een reactie van @mfeytens , expert namens de Consumentenbond. 


13 reacties

Reputatie 7
Badge +7

De vraag stelt u eigenlijk aan de Consumentenbond en kunnen zij wellicht beter beantwoorden.

De door u genoemde maatschappijen zijn kennelijk met deelverzekeren gestopt. Ik ken alleen Snappcar van alianz, heeft u daar iets aan?

Reputatie 7
Badge +6

Persoonlijk vind ik een auto delen met bekenden een griezelig pad. Een beetje een krasje aan de bumper is al gauw €300 reparatiekosten. De eerste keer betaalt iedereen nog mee met de glimlach, de tweede keer komt er al gemopper, en de derde keer is het al ruzie. Irritatie is snel geboren, wie wast de auto steeds niet, wie heeft koffie gemorst op de zitting?

Ik heb me altijd afgevraagd of er uberhaupt maatschappijen zijn die uitlenen van een auto verzekeren. Bij de invoedelverzekering is alles wat je leent niet verzekerd..

Is er niet een veel simpelere oplossing dat je gewoon een leaseauto neemt voor vier personen. Iedereen betaalt een kwart van de lease en de rest is voor de lease maatschappij?

Reputatie 7
Badge +7

Beste @Jan , mijn mening is als de jouwe en kennelijk zien maatschappijen (Interpolis, Centraal Beheer, N.N., Ing, Ohra enz.) er ook niets (meer) in.. En Alianz via Snappcar, MyWheels wil hij ook niet. Wellicht is lease een oplossing. Maar mogelijk verschaft de Consumentenbond nog raad. De schadeproblematiek bij ‘lenen’ lijkt me een obstakel. Groet Leo.

Reputatie 4
Badge +6

Beste @R.F. Soer,

Vreemd dat Centraal Beheer dit aangeeft, op hun website staat dat je de verzekering nog steeds kunt afsluiten na aanmelden bij de vereniging: https://mijn.deelauto.nl/signup  Ook staat er op de website van Centraal Beheer informatie over hoe het verzekeren werkt: https://www.centraalbeheer.nl/delen/vereniging-voor-gedeeld-autogebruik 

En algemene informatie over autodelen en verzekeren via Centraal Beheer: https://www.centraalbeheer.nl/delen/auto

Het voordeel van deze autodeelverzekering is dat je als verzekerde geen schadevrije jaren en premiekorting verliest als iemand anders schade maakt. Als je met een reguliere autoverzekering schade claimt, dan is dat altijd van invloed op je schadevrije jaren en vaak ook op de no-claimkorting. Of de schade nu door jezelf veroorzaakt wordt of door iemand aan wie je de auto hebt uitgeleend. Als jij verzekeringsnemer bent dan draai jij er in principe voor op. Daarover kun je onderling natuurlijk afspraken maken, maar dat kan ook geschillen /gedoe opleveren.

Ik heb eind vorig jaar van Centraal Beheer begrepen dat ze particuliere autodelen via het platform Mywheels niet meer verzekeren vanaf 1 februari 2020. Daarbij gaf de verzekeraar aan het autodelen met bekenden (via de vereniging VGA) wel te blijven verzekeren. Er zijn voor zover ik weer geen andere aanbieders die zo'n deelautoverzekering aanbieden, voor autodelen met vrienden of bekenden. 

Reputatie 7
Badge +7

Autodelen en verzekeren, dat wordt zo simpel voorgesteld. Is dat objectieve informatie of gewoon ordinaire reclame? Bel een aantal grote verzekeringsmaatschappijen en…… ze doen het niet. Centraal Beheer wordt wel genoemd. Topic auteur zegt dat ze het niet doen, evenals zijn maatschappij Interpolis.  Tegenstrijdige informatie of ?

Er kunnen misverstanden zijn want Centraal Beheer verzekert alleen via een vereniging. Maar via een aantal ‘ verenigingen’ weer niet. Dat kan voor verwarring zorgen. Maar wat als je geen vereniging wil, dan wordt het volgens mij moeilijk, want Centraal Beheer, Alianz enz., het gaat allemaal via een ‘soort’ vereniging.

Maar nogmaals als de Consumentenbond zegt dat het anders is, ik ben op dit gebied geen deskundige en constateer dat ik kennelijk niet een eigen verzekering maatschappij kan kiezen. De meeste doen het niet en indien wel zit er een ‘vereniging’ tussen.

Reputatie 4
Badge +6

@L.J.F. de Ruiter Ik zeg niet dat het simpel is, alleen dat voor zover mij bekend alleen Centraal Beheer dit type deelautoverzekering aanbiedt en dat deze informatie ook nog steeds op hun website staat. Daarin staat ook vermeld dat het verzekeren verloopt na aanmelding bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik (VGA). Zie verder de linkjes in mijn eerdere reactie. 

Ik heb er geen enkel belang bij om hier reclame voor te maken, het is enkel bedoeld als informatie en een poging de vraag te beantwoorden (ook mbt wat het verschil is tussen zo'n verzekering bij autodelen met bekenden met gewoon een reguliere autoverzekering afsluiten en de auto delen). Ook wat er op de webpagina staat is informatie voor wie autodelen overweegt.

Reputatie 7
Badge +7

Geachte @mfeytens , u heeft volkomen gelijk met wat u nu zegt. Ik trek uw stelling ook niet in twijfel. Mijn reactie is die op de topic auteur en deze stelt dat Centraal Beheer niet meer verzekert (alinea over zijn vrienden), dat CB ook de deelverzekering aan de vereniging niet meer aanbiedt en tot slot dat hij liever niet via het vereniging stelsel verzekert. En als algemene reactie trek ik “mijn”conclusie dat  ” verzekeren” niet zo gemakkelijk is o.a. omdat verzekering maatschappijen het niet meer aanbieden.  U stelt duidelijk het tegenovergestelde en ik neem aan dat u het goed uitgezocht hebt. Blijft bij mij wel de vraag waarom kan ik niet bij elke verzekering maatschappij terecht. Kennelijk dus alleen bij CB via het vereniging concept en een enkele ander, Alianz, ook via een dergelijk concept.. Kortom een zeer beperkte keuze.

En uiteraard geldt de opmerking ordinaire reclame niet voor u, het is ook mijn reactie op het feit dat dergelijke deelverzekeringen populair en mogelijk zijn…… maar uiteindelijk allemaal met een voorwaarde. Ik betreur het en het is een misverstand dat u dit allemaal  aan uzelf toewijst. Er is geen enkel verwijt en zeker geen aanval op u. Groet Leo.

Reputatie 4
Badge +6

@L.J.F. de Ruiter Ik had mijn reactie wat de reclame betreft al iets aangepast, ik bedacht me dat het wellicht niet om mijn eerdere reactie ging. Dat is dan een misverstand, mijn excuses. 

Ik denk dat autoverzekeraars geen autodelen willen verzekeren vanwege risico op fraude/meer schade. Maar dat is gissen.

Ik heb het al een tijd terug wat uitgebreider uitgezocht, daar is de webpagina ook op gebaseerd maar als er onduidelijkheid blijft bestaan kan ik eea ook aan Centraal Beheer voorleggen.

Reputatie 7
Badge +7

Hopelijk zijn de misverstanden hiermee uit de wereld.

Een dag geleden ging mijn reactie naar forumlid @Jan en daar meldde ik: De schadeproblematiek bij ‘lenen’ lijkt me een obstakel. Dat is uiteraard mijn gedachte, dus mag u dat gissen noemen.

Wat betreft een onduidelijk omtrent dit onderwerp (verzekeren) is het uw goed recht het verder aan Centraal Beheer voor te leggen. Wellicht komt daar de oplossing uit. Ik ben echter benieuwd naar alle andere maatschappijen, waarom zij niet meedoen in “deelverzekering”. Groet Leo.

Verzekeraars weten als de beste dat mensen nou eenmaal zorgvuldiger omgaan met hun eigendommen dan met andermans spullen. De rest is consequentie.

Reputatie 7
Badge +7

Exact geachte heer @A. Deen , ik had het graag van de maatschappijen zelf gehoord.  Verder mag van mij ieder lenen wat hij/zij wilt. Groet Leo.

Reputatie 4
Badge +6

@L.J.F. de Ruiter  Om nog een klein misverstand uit de wereld te helpen: met mijn opmerking ‘dat is gissen’ doelde ik op mijn eigen opmerking “Ik denk dat autoverzekeraars geen autodelen willen verzekeren vanwege risico op fraude/meer schade.” :smile: Maar u had dit inderdaad ook al opgemerkt.

Wat betreft het voorleggen van de kwestie wacht ik de reactie van @R.F. Soer nog even af.

Reputatie 7
Badge +7

Geachte @mfeytens . Nou zijn  alle misverstanden wat ‘ons’ betreft uit de wereld geholpen. U ziet hoe makkelijk zoiets ontstaat, maar ook hoe makkelijk en netjes het verholpen kan worden.

Overigens beaam ik dat ik zonder een officieel antwoord van ‘de verzekeringsmaatschappijen’ inderdaad moet gissen waarom ‘die andere maatschappijen’ niet ‘ leenverzekeren’.

En voor alle zekerheid het gaat niet over u, maar over het leenauto systeem,  het lijkt mij belangrijk dat wie zo'n systeem ambieert toch ook een keuze mag/moet (consumentbelang) maken uit een redelijk aantal maatschappijen die dat verzekeren.

Reageer