Consumentenbond.nl

Banken vragen naar Belastingzaken over evt. spaargelden in het buitenland?!

  • 21 december 2016
  • 6 reacties
  • 1426 Bekeken

Geen idee of ik in dit deel van het forum goed zit. Maar dat merk ik dan wel......

Zojuist een mail van Nationale Nederlanden (mailadres klopt, logo is aanwezig en als ik op de link klik zie je een het bekende groen slotje).. Voor het begrip even eerst de platte tekst:

"Sinds 2016 zijn banken wettelijk verplicht om aan de Belastingdienst door te geven in welk(e) land(en) hun klanten belastingplichtig zijn. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen die ook in een ander land belasting moeten afdragen, daar correct belastingaangifte doen. Ook Nationale-Nederlanden moet hieraan voldoen.

Wat vragen wij van u?

Wij willen graag antwoord op de vraag of u (ook) belastingplichtig bent in een ander land dan Nederland. Deze vraag staat voor u klaar in mijn.nn. Wij verzoeken u om voor 1 januari 2017 in te loggen op mijn.nn en de vraag te beantwoorden. Bent u (ook) belastingplichtig in een ander land dan Nederland? Dan hebben wij nog twee korte vervolgvragen.

Meer weten?

Meer informatie over de wettelijke verplichting die banken hebben over de landen waar hun klanten belastingplichtig zijn, leest u hier.

Met vriendelijke groet,

Monique Sueters

Directeur Operations & Call

Nationale-Nederlanden Bank N.V. (statutair gevestigd te Den Haag), handelsregisternr. 52605884"

Ik snap hier geen snars van.... Los van of ik wel/niet geld in het buitenland heb (haha), waarom gaat NN, daar waar de Belastingdienst dat soort gegevens al heeft (zie de afspraken over uitwisseling van spaargelden binnen Europa en daarbuiten) dit via een Bank nu vragen?!

ik ga er niet aan meewerken (en heb ze dat ook geschreven)

Als de Belastingdienst dit al wil dan komen ze zelf maar bij mij (en mijn vrouw). Of ze halen het uit het buitenland.

Ik wilde het even hier "posten" omdat wellicht het ook iets is voor de Concumentenbond zelf......c.q. anderen. Ik acht dit wel heel erg ver gaan. Krijg ik morgen mijn autodealer langs met vragen? Of de bakker?

Ze zullen niet blij worden van mijn mail aan NN. Ja, ik ben flink pissed!

Fijne avond!

Vriendelijke groet,

6 reacties

Reputatie 2
Badge +2
Vreemd verhaal. Mij is deze informatie onbekend. Lees: http://blog.geld.nl/Sparen/buitenlands-spaargeld-belasting.aspx
Dank voor de reactie. Die informatie wisten wij natuurlijk. En is ook al jaren zo. Staat niets nieuws in. Wel lekker informatief.Het "bijzondere" is dat ze nu klaarblijkelijk via banken gaan en die opdracht geven om.....En dat is op zijn zachts gezegd heel opmerkelijk. Hoe kan je nu een Nederlandse bank verantwoordelijk maken voor gelden van mensen die ze eventueel in het buitenland hebben en daar om gaan vragen via hen. Privacy?!De Belastingdienst heeft al afspraken en bij een aangifte moet je altijd al opgave doen (als je dat hebt natuurlijk), van buitenlandse spaartegoeden.Ben heel benieuwd hoe Nationale Nederlanden (NN) op onze "pis-mail" gaat reageren. Ik ga NN helemaal niets berichten c.q. over informeren. Dat doet de Belastingdienst maar naar mij. En dan ga ik ze verwijzen naar mijn aangifte. Wereld op zijn kop.....Nogmaals dank voor je input.
Tja, (n.a.v. de beginzin) ik kan mij daar nog steeds helemaal niets bij voorstellen......Nogmaals: wij hebben alleen een (wettelijke) verplichting naar de Belastingdienst als Nederlands ingezetene. En niet naar een bank (welke ook, in dit geval NN) om hen van informatie te voorzien waar zij helemaal NIETS mee te maken hebben, als ik dat geld/rekeningen al zou hebben en waar het "belastingzaken" betreft. C.q. waar die zich buiten de (wettelijke) bevoegdheid van Banken zich begeeft.En dat zij hun (mogelijk/eventuele) verplichting niet kunnen vervullen is niet mijn probleem.Ik voldoe volledig en zonder reservering aan de wettelijke vereiste als belastingbetaler. En doe dat jaarlijks zoals dat gaat via de aangifte. En daar stopt het. Ik ben niet verantwoordelijk voor "afgeleide" zaken bij derden, dan gaan ze maar naar de Belastingdienst alwaar alle informatie ligt/is.NN krijgt (al zou ik het al hebben) geen enkel inzicht in (andere) privacy-zaken van mij.

Ik ga de (eventuele) reactie rustig afwachten. En indien zij t.z.t. van mening zijn de relatie te willen/moeten beëindigen, dan hebben zij (nog) een probleem, want raken zij ingelegde geld kwijt en er zijn (ook buiten Nederland) nog genoeg andere mogelijkheden om te "sparen". Hun pijn, niet de mijne.En gezien mijn jarenlange werkzaamheden als Accountmanager (in de financiële wereld) ben ik zeer goed op de hoogte van hoe je dan tracht mensen alsnog te overtuigen...... (haha). En deze brief doet dat niet in het minst.......
Beste forumleden,

Graag reageer ik op de ontstane onduidelijkheid over het uitwisselen van (bank)gegevens.

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven die een bankrekening in een ander land hebben daarvan correct belastingaangifte doen. Dit doet zij onder andere door gegevens (zoals het saldo) van bankrekeningen uit te wisselen met andere landen. Wij zijn daarom wettelijk verplicht om na te vragen of onze klanten belastingplichtig zijn in het buitenland.

Bij iedere financiële instelling wordt op dit moment bij het openen van een spaarrekening, beleggingsproduct of creditcard gevraagd of u alleen belastingplichtig bent in Nederland. Dit is ook bij Nationale-Nederlanden zo. Dit moest vanaf 1 januari 2016. Helaas weten wij niet van al onze klanten deze gegevens en vragen daarom per e-mail of men (alsnog) antwoord wil geven op de vraag in de persoonlijke MijnNN omgeving.

De uitwisseling van gegevens voor Common Reporting Standard (CRS) is tot stand gebracht door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Inmiddels wisselen al meer dan 90 landen gegevens uit volgens CRS en op 1 januari 2016 zijn ook alle landen van de Europese Unie hiermee gestart. Het idee van CRS is ontstaan nadat de Verenigde Staten hun belastingwet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) hadden aangenomen.

Wat betekent CRS voor u?

Heeft u al een product bij ons? Dan vragen we u normaal gesproken alleen een verklaring over uw fiscale woonplaats als hiervoor aanleiding is.

Bij het aanvragen van bepaalde producten stellen wij u enkele vragen over het land waarin u belastingplichtig bent. Als we vervolgens vaststellen dat u (mogelijk) (ook) belastingplichtig bent in een ander land dan Nederland, moeten we uw gegevens doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Die geeft deze gegevens door aan de belastingdienst van dat land, als het meedoet aan de CRS. CRS is bij Nationale-Nederlanden van toepassing als u bij ons een spaarrekening, een beleggingsproduct of de Nationale-Nederlanden CreditCard aanvraagt of heeft.

Meer weten?

Op nn.nl vindt u aanvullende informatie over CRS. De Q&A vindt u hier: CRS

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 663 06 63. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Webcare Nationale-Nederlanden
Geachte heer/mevrouw van Webcare NN,

Ik herhaal één zin uit uw reactie, die ik overigens op prijs stel.

"Als we vervolgens vaststellen dat u (mogelijk) (ook) belastingplichtig bent in een ander land dan Nederland, moeten we uw gegevens doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst."

En daar zit voor mij exact de crux. Stel dat dit al zo is (belastingplichtig in een ander land dan Nederland), dan weet de Belastingdienst dit al lang (zie de aangifte die mede gekoppeld zit aan de al door de Belastingdienst jaarlijks verkregen financiële gegevens inzake bankgegevens, saldi, rekeningen, hypotheken, etc., etc., van buitenlandse banken via Europees verdrag of anderszins), dan heeft u daar als bank niets mee te maken in de zin dat ik u dat niet ga berichten. Privacy!

Glashelder; niets te verbergen daar waar het ook hoort, maar u heeft daar zoals gezegd niets mee te maken, geen recht op en de Belastingdienst komt dus maar direct bij mij. Dan zal ik ze verwijzen naar de in hun bezit zijnde gegevens. En desgevraagd die waar nodig aanvullen.Dit wat u doet/vraagt gaat voor mij gewoon (veel) te ver. U bent op deze manier verworden tot een (oneigenlijk) verlengstuk van de Belastingdienst en vraagt informatie die ik u niet ga geven simpelweg omdat ik gefundeerd (en ik krijg daar steeds duidelijkere signalen van andere instanties) van mening ben dat u daar niets mee te maken heeft.

--> Overigens heb ik inmiddels ook contact opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De wenkbrauwen gaan daar ook omhoog.

Overigens geven de door u meegezonden linken een verwijzing geven naar door u "vertaalde" informatie op de NN-omgeving. Waarbij die van "Belastingplichtig in het buitenland" nog meer duidelijk maakt dat de belastingplichtige alleen directe verplichtingen heeft. En zo hoort het ook.

Nogmaals dank voor de reactie en input, het standpunt blijft dus gehandhaafd.
Reputatie 5
Badge +7
NB. Beste beheerder, wanneer ik hierboven zo echt mogelijk een brief wil simuleren wordt dit visueel extra typografisch ondersteund door de tekst cursief te maken (alsof met de hand geschreven). Wilt u dit a.u.b. niet meer gaan veranderen?

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Dec 22, 2016.
Beste H.G. van Rheenen, ik verzoek je vriendelijk om vragen en opmerkingen over het beheer van dit forum per email te richten aan community@consumentenbond.nl.

Reageer