Consumentenbond.nl

Belastingdienst kom met een offline programma (voorlopige) belastingaangifte!

 • 10 januari 2016
 • 82 reacties
 • 2992 Bekeken

De Belastingdienst wil dat we digitaal gaan. Er is veel discussie geweest of de papieren aangifte niet behouden moet blijven. Een discussie op zich maar daar gaat dit bericht niet over. Ik ben geen digibeet en wil best digitaal aangifte doen. Ik heb er echter problemen mee dat dit alleen nog online kan. Ik hoop dat ik niet de enige ben en ik plaats dit bericht vooral als een oproep aan andere belastingplichtigen om ook hun argumenten en ervaringen in te brengen. Ik hoop dat de Consumentenbond bereid is daarmee een dossier aan te leggen als de reacties daar aanleiding toe geven en namens ons allen een oproep te doen aan de Belastingdienst om een offline (downloadbaar) programma beschikbaar te blijven stellen.

Aanleiding

Het is nu voor het eerst zo dat alleen nog online voorlopige aangifte 2016 gedaan kan worden. Er is geen downloadbaar programma meer beschikbaar. Binnenkort kan ook alleen nog online aangifte over 2015 gedaan worden.

Mijn argumenten

Mijn gebruikerservaringen met het programma voor de online voorlopige aangifte 2016 zijn op zich best positief, maar dat geldt misschien niet voor iedereen. Ik heb vanuit mijn perspectief echter het volgende tegen op 'online' aangifte:

1. Het gaat om persoonlijke en wellicht gevoelige informatie. Online werken is onveiliger dan offline werken en alleen online gaan op het moment dat de aangifte daadwerkelijk wordt ingediend.

2. Online invullen kan alleen na inloggen met DigiD. De beveiligde verbinding wordt verbroken na 30 minuten 'inactiviteit'. Bij meer complexe aangiften waarbij je tussentijds dingen uit moet zoeken, kan dit meermalen gebeuren en moet je steeds opnieuw inloggen en doorklikken tot je weer in je aangifte zit. Ik vind dat onpraktisch en verstorend. Offline heb je daar geen last van.

3. Als je zoals ik voor meerdere mensen in het gezin aangiften invult, heb je al die DigiD-inloggegevens voortdurend nodig (of je moet je eerst weer laten machtigen). Dit is ook onpraktisch en ik vermoed dat het in de praktijk snel leidt tot onveilig omgaan met DigiD-inloggegevens. De vereiste veilige gebruikersnamen en wachtwoorden zijn te ingewikkeld om te onthouden dus gaan mensen ze opschrijven of op hun computer opslaan. De DigiD-verbinding is wellicht goed beveiligd maar de vraag is ook of het DigiD-systeem in de gebruikerspraktijk veilig is. Hoe intensiever en frequenter je vanwege de overheid de DigiD-codes nodig hebt, hoe onveiliger mensen er in de praktijk mee om zullen gaan.

4. Het aangifteprogramma is volledig gericht op het doen van daadwerkelijke aangiften door bestaande personen. Ik ben als kleine ondernemer gewend het aangifteprogramma ook als rekenprogramma te gebruiken waarbij het doel is om verschillende scenario's door te rekenen en niet perse om een aangifte te doen of aan te passen. Ook gebruik ik het programma niet alleen voor mezelf. In een offline omgeving is dat veel prettiger te doen.

5. In het verlengde van het vorige punt: mij is niet duidelijk of en in hoeverre de Belastingdienst de 'geschiedenis' bewaart en wat zij daarmee doet. Ik weet dus niet of de Belastingdienst meekijkt met het invulproces. Aangezien ik het programma niet alleen gebruik voor mijn eigen aangifte en niet alleen met mijn eigen actuele gegevens werk zou meekijken tot heel vreemde conclusies kunnen leiden over mijn persoon.

Bedienen van uiteenlopende doelgroepen

De bezwaren die ik heb tegen volledig 'online' gaan hebben ook een bredere achtergrond. De overheid dwingt mij daarmee een bepaalde leefstijl op die niet bij mij past en waar ik mij eigenlijk tegen verzet omdat ik vind dat we als samenleving teveel risico's nemen (zie de vele Zembla e.a. documentaires) en ons teveel afhankelijk maken van één soort technologie en Big Data. Ik zit niet op Facebook, Twitter, Instagram, etc. Prima dat anderen wel die mogelijkheid hebben maar ik wens eigenlijk niet benaderd te worden als 'homo online' of 'homo app'.

Volgens 'Richtlijnen voor overheidscommunicatie' dient de overheid rekening te houden met uiteenlopende mogelijkheden van allerhande doelgroepen, zoals slechtzienden, slechthorenden etc. Ook schakelen vrijwel alle departementen bureaus als Motivaction in om hun beleid af te stemmen op de kenmerken van doelgroepen met zeer uiteenlopende leefstijlen. Een heel belangrijk onderscheidend kenmerk tussen hedendaagse leefstijlen lijkt mij een indeling in communicatievoorkeur: mondeling, schriftelijk, offline en online. De overheid was er toch voor ons allemaal?

Reacties

Ik hoop dat mijn bericht aanleiding geeft tot reacties die uitstijgen boven het simpelweg klagen over een een niet werkende verbinding of een onduidelijk gestelde vraag door de Belastingdienst. U hoeft het natuurlijk niet met mij eens te zijn maar graag een uitwisseling van argumenten met een bredere geldigheid, feitelijke informatie die helpt om mijn oproep te onderbouwen of te ontkrachten, etc.

En ik hoop natuurlijk dat ik niet de enige ben die er zo over denkt en tevens dat de Consumentenbond dit oppakt, overneemt en 'opschaalt'.

[de opmaak van dit bericht is aangepast door de beheerder vanwege optimalisatie leesbaarheid]

82 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Ja, ik vind ook , dat offline invullen mogelijk moet zijn en blijven. Overigens heb ik moeite met zowel de papieren als de digitale versie.Gezien de velen die het daarom uitbesteden , moet het veel eenvoudiger worden. Dat wordt ook door de politiek al jaren geroepen, maar gebeurt niet. Ook schrik ik van de vele fouten die de belastingdienst ZELF maakt. Er zaten van 2013 grove fouten in de vooringevulde gegevens en onlangs kreeg ik een brief dat ik inkomsten van mijn vrouw vergeten of verzwegen zou hebben zodat de aangifte herzien zou worden.....De voorlopige aanslag er bij gepakt en daar stond het bedrag gewoon op. Opgebeld en uitgelegd en het zou aangepast worden, maar excuses konden er niet vanaf. Wat een zootje daar.....
Beste reageerders,

Dank voor jullie reacties. Ik merk dat het onderwerp 'Belastingdienst' veel losmaakt en daar kan ik me iets bij voorstellen. Toch wil ik de discussie graag zo veel mogelijk beperkt houden tot gerichte argumenten pro en contra mijn oproep aan de Belastingdienst om voor een offline versie van het aangifteprogramma te zorgen.

Ik haal dan het volgende uit jullie inbreng:

- verwacht niet teveel van een oproep op een forum als dit. [Terecht punt. Ik hoop op een vliegwiel-effect van mijn oproep die al snel het forum te boven gaat. Daarvoor zou het helpen als meerdere mensen bereid zijn een sterke argumentatie op te bouwen]

- mocht de oproep nergens toe gaan leiden dan kan het massaal aanvragen van een papieren aangifte als actiemiddel benut worden. [Goed om te weten. Maar ook dan is massa nodig om effect te bereiken en hoe bereik je die massa? En allereerst zou ik het met argumenten willen proberen.]

Dus ik herhaal mijn vraag: hoe kan mijn oproep (nog beter) onderbouwd worden? welke concrete argumenten zijn er voor het behoud van de offline aangiftemogelijkheid?

Zelf ben ik lid va de Consumentenbond.


Beste reageerders,

Dank voor jullie reacties. Ik merk dat het onderwerp 'Belastingdienst' veel losmaakt en daar kan ik me iets bij voorstellen. Toch wil ik de discussie graag zo veel mogelijk beperkt houden tot gerichte argumenten pro en contra mijn oproep aan de Belastingdienst om voor een offline versie van het aangifteprogramma te zorgen.

Ik haal dan het volgende uit jullie inbreng:

- verwacht niet teveel van een oproep op een forum als dit. [Terecht punt. Ik hoop op een vliegwiel-effect van mijn oproep die al snel het forum te boven gaat. Daarvoor zou het helpen als meerdere mensen bereid zijn een sterke argumentatie op te bouwen]

- mocht de oproep nergens toe gaan leiden dan kan het massaal aanvragen van een papieren aangifte als actiemiddel benut worden. [Goed om te weten. Maar ook dan is massa nodig om effect te bereiken en hoe bereik je die massa? En allereerst zou ik het met argumenten willen proberen.]

Dus ik herhaal mijn vraag: hoe kan mijn oproep (nog beter) onderbouwd worden? welke concrete argumenten zijn er voor het behoud van de offline aangiftemogelijkheid?

Zelf ben ik lid va de Consumentenbond.

Geplaatst door H. ten Holt op Jan 10, 2016.
U brengt vele interessante punten naar voren maar verbreedt daarbij het onderwerp van de uitwisseling sterk waar ik het graag gefocust wil houden op het oorspronkelijke onderwerp. Mogelijk wilt u een eigen topic starten over de punten waarop u behoefte hebt aan een uitwisseling met forumleden?

Dank.De actualiteit.....haalt ons vanavond alweer in

Vanavond heeft in Nieuwsuur de Nationale Ombudsman uitgesproken, dat deze Overheid enerzijds NIET kan preken, dat de burger als zelfredzame participant door het leven moet gaan, en/maar de burger tegelijkertijd nieuwe eenzijdig vluchtig ontworpen (belasting-)regels door de strot geschoven krijgt.......

`Hoe kan de burger nu een Overheid vertrouwen, wanneer diezelfde Overheid steeds meer regeltjes opwerpt/dicteert om diezelfde burger beter te kunnen controleren` was de conclussie van de Nationale Ombudsman. En dat heeft hij prima verwoord.

Ik blijf bij mijn eerder genoemde oplossing, dat de Consumentenbond met een besloten ledenteam temidden van zijn eigen leden moet gaan staan en sàmen uitdrukkelijk moet formuleren hoe de burger ´participatie´ moet interpreteren en waarom dit zo eenzijdig geregeld is. Een burgerinitiatief, om alleen nog papieren belastingaangiftes te accepteren, hoeft wat mij betreft niet georganiseerd te worden, dat kan iedere zelfredzame burger vanuit zijn eigen situatie beter zèlf beslissen, want daar kunnen ingewikkelde situaties en consquenties met boetes, deurwaarders en juristen uit ontstaan.

Een verdere publiekelijke behandeling op dit forum voor een diepere discussie met persoonlijke verhalen uitgewerkt, houd ik voor niet-gewenst, omdat de meeste deelnemers, belastingbetalers en misschien ook medewerkers van de fiscus onder hun echte naam aangemeld staan en een tweede (anonieme) aanmelding volgens de CB-forumregels niet is toegestaan.

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Jan 10, 2016.
U heeft een probleem met de onderbouwing want in tegenstelling tot de veelgevraagde oplossing om aangifte op papier te kunnen blijven doen heeft zich nog niemand expliciet achter de behoefte van offline aangifte geschaard. Uw verhaal rust op twee pijlers, gebruiksgemak en veiligheid en hierbij legt het element gemak alleen gewicht in de schaal als ook veel mensen er gebruik van maken. Ik ben bang dat ik zelf weinig problemen met de online variant heb.U brengt vele interessante punten naar voren maar verbreedt daarbij het onderwerp van de uitwisseling sterk waar ik het graag gefocust wil houden op het oorspronkelijke onderwerp. Mogelijk wilt u een eigen topic starten over de punten waarop u behoefte hebt aan een uitwisseling met forumleden?

Dank.De actualiteit.....haalt ons vanavond alweer in

Vanavond heeft in Nieuwsuur de Nationale Ombudsman uitgesproken, dat deze Overheid enerzijds NIET kan preken, dat de burger als zelfredzame participant door het leven moet gaan, en/maar de burger tegelijkertijd nieuwe eenzijdig vluchtig ontworpen (belasting-)regels door de strot geschoven krijgt.......

`Hoe kan de burger nu een Overheid vertrouwen, wanneer diezelfde Overheid steeds meer regeltjes opwerpt/dicteert om diezelfde burger beter te kunnen controleren` was de conclussie van de Nationale Ombudsman. En dat heeft hij prima verwoord.

Ik blijf bij mijn eerder genoemde oplossing, dat de Consumentenbond met een besloten ledenteam temidden van zijn eigen leden moet gaan staan en sàmen uitdrukkelijk moet formuleren hoe de burger ´participatie´ moet interpreteren en waarom dit zo eenzijdig geregeld is. Een burgerinitiatief, om alleen nog papieren belastingaangiftes te accepteren, hoeft wat mij betreft niet georganiseerd te worden, dat kan iedere zelfredzame burger vanuit zijn eigen situatie beter zèlf beslissen, want daar kunnen ingewikkelde situaties en consquenties met boetes, deurwaarders en juristen uit ontstaan.

Een verdere publiekelijke behandeling op dit forum voor een diepere discussie met persoonlijke verhalen uitgewerkt, houd ik voor niet-gewenst, omdat de meeste deelnemers, belastingbetalers en misschien ook medewerkers van de fiscus onder hun echte naam aangemeld staan en een tweede (anonieme) aanmelding volgens de CB-forumregels niet is toegestaan.

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Jan 10, 2016.
Geplaatst door H. ten Holt op Jan 10, 2016.
Reputatie 7
Badge +5
Allereerst, mijn complimenten aan mijnheer Ten Holt voor hetaansnijden van dit onderwerp.

Ook verleden jaar moesten we al aangifte doen volgens enkeledoor de belastingdienst apart gesorteerde methodes. Onderstaand een citaat vande Belastingdienst zelf over die aangifte 2014:

‘Hoe doet u aangifte?Vanaf1 maart 2015 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting, premievolksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrageZorgverzekeringswet 2014 doen. Dat kan op de volgende manieren:  met de app Aangifte 2014 Dit jaar kunt u de app in meer situaties gebruiken. Check eerst of de app geschikt is voor uw situatie. U downloadt de app Aangifte 2014 in de App Store of in Google Play. Meer lezen over aangifte doen met de aangifte-app met de online aangifte 2014 op Mijn Belastingdienst U logt in op Mijn Belastingdienst met uw DigiD. Meer lezen over online aangifte op Mijn Belastingdienst
U kuntdeze aangiften niet gebruiken als u in 2014:  in het buitenland woonde Zie Aangifte 2014 voor buitenlandse belastingplichtigen ondernemer was Zie Digitaal aangeven aangifte doet voor een overledene Zie Aangifte doen voor een overledene’
Omdatik toen ook al geen zin had om dat op die manier te doen heb ik gewoon gewachttot dat de, wat jullie noemen, off-line belastingaangifte, beschikbaar was,deze gedownload en gewoon off-line aangifte gedaan. Ik ben er zodoende ook nogniet van overtuigd dat er dit jaar geen download ter beschikking komt. Ik vermoeddan ook dat die aangifte ook dit jaar gewoon downloadbaar gaat worden temeerdaar ook de politiek bezwaren heeft tegen die eigengereidheid van debelastingdienst. Zie: http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2015/3/Problemen-met-online-aangifte-doet-wenkbrauwen-fronsen-1718637W/Citaatdaaruit: ‘Het downloadbareelektronisch aangifteprogramma voor 2014 bestaat en werkt ook, maar is op dewebsite van de Belastingdienst voor leken onvindbaar.’Met andere woorden, het was er wel maarde belastingdienst zelf zweeg er over omdat ze de burger bewust een bepaalderichting uit wilden duwen. Overigens heb ik het toen gewoon wel kunnen vindendus kennelijk ben ik zelf het lekenstadium ontgroeid. Sterker nog, ik had deeer om verleden jaar een kennis van mij, zelf IT’er, op die download te wijzen.En ookik erger me weer(!) aan dit ontiegelijke overheidsgeklungel. Ze hadden ietsgoeds. Laat het dan zo en verander het niet elke jaar!! En die app? Was dit weer een eendagsvlieg of zienwe die ook dit jaar weer tevoorschijn komen?Debezwaren van mijnheer Ten Holt zijn terecht. De overheid is zelf een halvedigibeet met hun Windows XP en ik heb er totaal geen zin in om er bij hetinvullen elke keer weer uitgegooid te worden en steeds weer te moeten inloggenals(!) het systeem al storingsvrij functioneert. Wat dat betreft spreekt hetbovenstaande artikel en de commentaren daaronder boekdelen. Ik heb ook eentijdje in een uitkeringssituatie gezeten. Je wilt niet weten hoe vaak die overheidssystemenhaperden. Als ik mijn belastingaangifte doe wil ook ik dingen kunnen uitzoeken,googelen, browsen en zaken op me in laten werken. Het is duidelijk dat hierweer een club ambtenaren aan het werk zijn geweest waar weinig tot geen controleop is en die dus te vrij worden gelaten en dan krijg je ………….. dit. We hebbenhier te maken met een niet-lerende organisatie.Totslot nog dit:  [list=1] Er is hoop. Zoals gezegd, ga ik er van uit dat die download dit jaar ook gewoon beschikbaar komt. Alleen zal daar door de belastingdienst geen ruchtbaarheid aan worden gegeven en zullen we er dus zelf naar moeten zoeken. De belastingdienst zelf staat onder druk. Wat ik hier boven al zei, de belastingdienst is te eigengereid bezig en de Nationale Ombudsman straft dat nu af. De kern van het verhaal, zo ik het begrijp, is dat de overheid mij mogelijk nog wel kan verplichten om belastingaangifte te doen maar dat ik zelf bepaal hoe ik dat doe en ik wens dat met een digitale download te doen. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/alleen-digitaal-contact-met-de-overheid-dat-mag-niet Het is natuurlijk ook volstrekt tegenstrijdig wat de overheid doet. Enerzijds streeft men zelfredzaamheid na (want dat scheelt weer geld), anderzijds frustreert men die enorm met dit soort overheidsfratsen. In aanvulling hierop meen ik dat we dat ook niet verplicht zijn. Ook Elsevier geeft al jaren lang de gelegenheid om dat met een download van hen te doen dus hoe bedoelt u ‘verplicht digitaal aangifte doen’. Nadeel hiervan is dat dit geld kost maar het kan geen kwaad om eens een belastinggids van hen te bestellen inclusief die download. Mogelijk kan Elsevier een download maken voor één aangifte die voor een gering bedrag (2 a 3 euro) te downloaden is want dit overheidsgeklungel word ik een beetje zat. Het wordt tijd dat de belastingdienst de woorden ‘klantvriendelijkheid’ en ‘dienstverlening’ eens gaat opnemen in hun eigen, al dan niet digitale, woordenboek. Ik voorspel een zeer zwaar voorjaar voor Staatssecretaris Wiebes. Afsluitend nog 2 van de leukste citaten van de commentaren onder het artikel onder mijn eerste link:’ Sorry dat ik het zeg, maar het is weer van een tenenkrommend amateurisme wat de belastingdienst weer laat zien. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel een soort hordenloop waar iedereen over struikelt.’ ‘Tja, d'r gaat ook nooit iets goed bij de overheid. Altijd maar weer dat gepruts, fouten, corruptie, fraude enz.’
[/list]We houden elkaar op de hoogte.PS. Ik ben overigens die getiptedeelnemer waar mijnheer Van Rheenen het over had.
Reputatie 1
Badge
Ik had een poging gedaan op de website "Vraaghetde2eKamer" met het volgende::

Waarom staan jullie toe dat voor de minder opgeleide mensen, met weinig ICT kennis, het steeds moeilijker wordt om de juiste belastingformulieren te vinden bij de Belastingdienst.nl . Het gaat om simpel opgelegde belastingzaken als inkomsten formulieren, c.q. programma’s. Begin 2015 kon ik ze met moeite vinden op de website over 2014!!! Was pas maand later beschikbaar. Terwijl de voorlopige aanslag over 2015 er erg opdringerig en voortijdig gereed opstond. (Raar? Nee! Denk toch na volksvertegenwoordigers) Dit jaar schijnt het te moeten met “Mijn Belastingdienst” Via het onveilige DigiD. !!!! Dat vind ik zeer onwenselijk. Wat is er eenvoudiger??? Gewoon veilig downloaden, thuis veilig op je gemak invullen, nazien. En dan via ‘t onveilige DigiD snel verzenden. App. gedoe vind ik niks. Via een duur onveilige netwerk verzenden nee dus. Jullie als “Zielige Schadeloos gestelde Kamerleden” zijn in ICT gedoe dus ogenschijnlijk een Kuddedier mentaliteit aan het beleven. Hebben geen oog voor individuen die er niet zo behendig in zijn. Of jullie dat allemaal zelf kunnen betwijfel ik. (Zal wel een ICTer aan werk zijn.) Mijn vraag is open de ogen, en zit niet verlamd in ‘t partijpolitieke gewoel vast. Elke zogenaamde vernieuwing is geen vooruitgang. Wat voor de belastingdienst ietsje eenvoudiger kan zijn, is voor de digibeet burger extra moeilijk. Ik heb vele gezonde twijfels beste Kamerleden of jullie dit thema begrijpen!!!. Dringende vraag is dus: Maak het eenvoudiger om via de website van de belastingdienst programma’s te downloaden, en niet moeilijker. Contra leus: “Waarom zouden we het makkelijker maken als het moeilijk kan. Leuker maken we het niet.” Ja contra op die belachelijk stomme reclame spotjes. Doe beter je best als volksvertegenwoordiger ???.'

Werd verworpen als geen vraag zijnde. Ach ja misschien is het een aanklacht tegen de coalitie,en de gedoog partijen.

Ik wil ook gewoon die zaken offline invullen dus.
@ H.G. van Rheenen. Ik zou je willen vragen om deze discussie (zoals de TS ook een paar keer heeft aangegeven..) niet te breed te trekken. Mocht je een van de andere onderwerpen verder willen bespreken open daar dan een nieuw topic over. Zo houden we de oorspronkelijke vraag van de TS centraal.

De vraag van H. ten Holt is: Hoe kan mijn oproep (nog beter) onderbouwd worden? Welke concrete argumenten zijn er voor het behoud van de offline aangifte mogelijkheid?
Dank voor uw reactie.

Ik heb vorig jaar, met enige moeite, ook zelf de downloadbare variant van het aangifteprogramma kunnen vinden. Ik weet net als u dus waar het, enigszins verstopt, op de website stond. Het was te bereiken via 'programma's en formulieren'. Kies bij onderwerp voor 'voorlopige aanslag' en er komt een lijst met downloadbaar aangifteprogramma's. U zult zien dat 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016' daar nu niet meer bij staat. Volgens de Belastingtelefoon komt dit programma ook niet meer beschikbaar. Ook zal er geen downloadbaar programma voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 meer beschikbaar gesteld worden.

Ik weet niet of de belastingdienst het programma achter de hand houdt voor het geval politieke druk ertoe noopt het toch beschikbaar te gaan stellen. Ik hoop daar op, maar dan moet die druk er wel komen want de termijn is kort.Allereerst, mijn complimenten aan mijnheer Ten Holt voor hetaansnijden van dit onderwerp.

Ook verleden jaar moesten we al aangifte doen volgens enkeledoor de belastingdienst apart gesorteerde methodes. Onderstaand een citaat vande Belastingdienst zelf over die aangifte 2014:

‘Hoe doet u aangifte?

Vanaf1 maart 2015 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting, premievolksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrageZorgverzekeringswet 2014 doen. Dat kan op de volgende manieren:

  met de app Aangifte 2014 Dit jaar kunt u de app in meer situaties gebruiken. Check eerst of de app geschikt is voor uw situatie. U downloadt de app Aangifte 2014 in de App Store of in Google Play. Meer lezen over aangifte doen met de aangifte-app met de online aangifte 2014 op Mijn Belastingdienst U logt in op Mijn Belastingdienst met uw DigiD. Meer lezen over online aangifte op Mijn Belastingdienst
U kuntdeze aangiften niet gebruiken als u in 2014:

  in het buitenland woonde Zie Aangifte 2014 voor buitenlandse belastingplichtigen ondernemer was Zie Digitaal aangeven aangifte doet voor een overledene Zie Aangifte doen voor een overledene’
Omdatik toen ook al geen zin had om dat op die manier te doen heb ik gewoon gewachttot dat de, wat jullie noemen, off-line belastingaangifte, beschikbaar was,deze gedownload en gewoon off-line aangifte gedaan. Ik ben er zodoende ook nogniet van overtuigd dat er dit jaar geen download ter beschikking komt. Ik vermoeddan ook dat die aangifte ook dit jaar gewoon downloadbaar gaat worden temeerdaar ook de politiek bezwaren heeft tegen die eigengereidheid van debelastingdienst. Zie: http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2015/3/Problemen-met-online-aangifte-doet-wenkbrauwen-fronsen-1718637W/

Citaatdaaruit: ‘Het downloadbareelektronisch aangifteprogramma voor 2014 bestaat en werkt ook, maar is op dewebsite van de Belastingdienst voor leken onvindbaar.’

Met andere woorden, het was er wel maarde belastingdienst zelf zweeg er over omdat ze de burger bewust een bepaalderichting uit wilden duwen. Overigens heb ik het toen gewoon wel kunnen vindendus kennelijk ben ik zelf het lekenstadium ontgroeid. Sterker nog, ik had deeer om verleden jaar een kennis van mij, zelf IT’er, op die download te wijzen.

En ookik erger me weer(!) aan dit ontiegelijke overheidsgeklungel. Ze hadden ietsgoeds. Laat het dan zo en verander het niet elke jaar!! En die app? Was dit weer een eendagsvlieg of zienwe die ook dit jaar weer tevoorschijn komen?

Debezwaren van mijnheer Ten Holt zijn terecht. De overheid is zelf een halvedigibeet met hun Windows XP en ik heb er totaal geen zin in om er bij hetinvullen elke keer weer uitgegooid te worden en steeds weer te moeten inloggenals(!) het systeem al storingsvrij functioneert. Wat dat betreft spreekt hetbovenstaande artikel en de commentaren daaronder boekdelen. Ik heb ook eentijdje in een uitkeringssituatie gezeten. Je wilt niet weten hoe vaak die overheidssystemenhaperden. Als ik mijn belastingaangifte doe wil ook ik dingen kunnen uitzoeken,googelen, browsen en zaken op me in laten werken. Het is duidelijk dat hierweer een club ambtenaren aan het werk zijn geweest waar weinig tot geen controleop is en die dus te vrij worden gelaten en dan krijg je ………….. dit. We hebbenhier te maken met een niet-lerende organisatie.

Totslot nog dit:

  [list=1] Er is hoop. Zoals gezegd, ga ik er van uit dat die download dit jaar ook gewoon beschikbaar komt. Alleen zal daar door de belastingdienst geen ruchtbaarheid aan worden gegeven en zullen we er dus zelf naar moeten zoeken. De belastingdienst zelf staat onder druk. Wat ik hier boven al zei, de belastingdienst is te eigengereid bezig en de Nationale Ombudsman straft dat nu af. De kern van het verhaal, zo ik het begrijp, is dat de overheid mij mogelijk nog wel kan verplichten om belastingaangifte te doen maar dat ik zelf bepaal hoe ik dat doe en ik wens dat met een digitale download te doen. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/alleen-digitaal-contact-met-de-overheid-dat-mag-niet Het is natuurlijk ook volstrekt tegenstrijdig wat de overheid doet. Enerzijds streeft men zelfredzaamheid na (want dat scheelt weer geld), anderzijds frustreert men die enorm met dit soort overheidsfratsen. In aanvulling hierop meen ik dat we dat ook niet verplicht zijn. Ook Elsevier geeft al jaren lang de gelegenheid om dat met een download van hen te doen dus hoe bedoelt u ‘verplicht digitaal aangifte doen’. Nadeel hiervan is dat dit geld kost maar het kan geen kwaad om eens een belastinggids van hen te bestellen inclusief die download. Mogelijk kan Elsevier een download maken voor één aangifte die voor een gering bedrag (2 a 3 euro) te downloaden is want dit overheidsgeklungel word ik een beetje zat. Het wordt tijd dat de belastingdienst de woorden ‘klantvriendelijkheid’ en ‘dienstverlening’ eens gaat opnemen in hun eigen, al dan niet digitale, woordenboek. Ik voorspel een zeer zwaar voorjaar voor Staatssecretaris Wiebes. Afsluitend nog 2 van de leukste citaten van de commentaren onder het artikel onder mijn eerste link:’ Sorry dat ik het zeg, maar het is weer van een tenenkrommend amateurisme wat de belastingdienst weer laat zien. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel een soort hordenloop waar iedereen over struikelt.’ ‘Tja, d'r gaat ook nooit iets goed bij de overheid. Altijd maar weer dat gepruts, fouten, corruptie, fraude enz.’
[/list]We houden elkaar op de hoogte.

PS. Ik ben overigens die getiptedeelnemer waar mijnheer Van Rheenen het over had.

Geplaatst door F. den Oudsten op Jan 11, 2016.
Helaas deel ik uw mening over het resultaat van dit topic niet. Mij stond een gerichte en zakelijke uitwisseling beperkt tot mijn verzoek voor ogen. Het topic is vanuit mijn perspectief nogal ontspoord. No hard feelings verder maar ik vermoed dat de aard van de bijdragen tot nu toe anderen vooral uitnodigt tot nog meer reacties die niet op de kern van mijn vraag ingaan maar meer 'naar aanleiding van' het brede thema belastingdienst zijn ingegeven.

Ik verwacht niet dat er binnen het topic nog veel bruikbare uitwisseling plaats zal vinden. Ik zal het nog enkele dagen volgen maar reageer alleen nog als ik de indruk krijg dat er schot in zit.

Dank voor ieders bijdrage.@ Lotte Witty.

Het resultaat in deze topic is m.i. tevredenstellend en de @H. ten Holt is weer aan zet.....ik blijf nu stil.

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Jan 11, 2016.
Vorig jaar was er een bijna perfect downloadbaar elektronisch aangifteprogramma voor 2014.

Dan kan je voor je kennissen en familie vast vooroefenen.

Waarom was dat zo moeilijk te vinden op de belastingsite?

Ik hoop er nu weer op
Reputatie 7
Badge +5
Dank voor uw reactie.

Ik heb vorig jaar, met enige moeite, ook zelf de downloadbare variant van het aangifteprogramma kunnen vinden. Ik weet net als u dus waar het, enigszins verstopt, op de website stond. Het was te bereiken via 'programma's en formulieren'. Kies bij onderwerp voor 'voorlopige aanslag' en er komt een lijst met downloadbaar aangifteprogramma's. U zult zien dat 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016' daar nu niet meer bij staat. Volgens de Belastingtelefoon komt dit programma ook niet meer beschikbaar. Ook zal er geen downloadbaar programma voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 meer beschikbaar gesteld worden.

Ik weet niet of de belastingdienst het programma achter de hand houdt voor het geval politieke druk ertoe noopt het toch beschikbaar te gaan stellen. Ik hoop daar op, maar dan moet die druk er wel komen want de termijn is kort.

Beste mijnheer Ten Holt,

Op dit moment moet de belastingdienst de ‘verzoeken tot hetdoen van aangifte’ nog gaan versturen. Juist omdat ze er zo min mogelijkaandacht aan willen besteden zal de download pas laat op de site verschijnen. Daar komt nogbij dat als je daarbij tevens de voor ingevulde gegevens wilt downloaden jeminstens moet wachten tot 1 maart. Daar komt ook nog bij dat, ik las datergens, je ook dit jaar tot 1 mei de tijd hebt. Met andere woorden, zo ik hetzie hebben we nog tijd zat. Last but not least, de ellende begint pas wanneermensen on-line gaan invullen. Voor die tijd kan er niets vast lopen omdatniemand nog iets met het systeem doet.

En tja, die belastingtelefoon toch, wat u gedaan hebt heeft naar mijn mening eenhoog WC-eend-gehalte. U weet wel: ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’. Dejongetjes en meisjes van de belastingtelefoon hebben kaarten voor zich metvoorgeprogrammeerde vragen en antwoorden. En die gaan u echt niet vertellen datdie download ‘natuurlijk’ binnenkort beschikbaar komt.

Ik zal u vertellen hoe ik het verleden jaar gedaan heb enwat ik daar voor ook altijd al deed.

In januari en februari tot en met begin maart gaaninstanties u hun jaaroverzichten sturen. Bij mij verdwijnt dat voorlopig inmijn belastingschoenendoos. Omstreeks 10 maart pak ik dat allemaal op en zetdat dan in een overzicht in WORD. Dan ga ik op zoek naar de download en diedownloadt ik dan. Ik vul vervolgens die download aan de hand van dat WORD-documentin en neem daar lekker de tijd voor. Omstreeks 29 maart verzend ik hem dan.

Als ik u was dan zou ik me pas zorgen gaan maken na 10 maartwant het zou zo maar kunnen zijn dat de fiscale wereld er over drie maandengeheel anders uit ziet.

Tot slot, ik heb het allemaal al eerder vermeldt bij eenander onderwerp. Toen mijn vader overleed en ik aangifte moest doen van zijnlaatste fiscale jaar alsmede de erfbelasting wilde de belastingdienst nu juist datik dat op papier deed door middel van, jawel, een P- en een F-formulier!!! Dat P-formulier heb ik toen weten te omzeilen.Dat F-formulier helaas niet. De moraal: als er nou één belastingsoort is diezich goed leent tot het doen van digitale aangifte dan is dat wel deerf-belasting. Maar dat is, voor zover ik weet, nu nog steeds een papierenaangifte. Hoe dan ook, ik ben niet van plan om, elke keer wanneer debelastingdienst een scheet laat met hun abs, digidees en onlineperikelen, daar steedsmaar in mee te gaan. Ik kies dit jaar zodoende voor de download. Niet goed? Primadan ga ik aangifte doen op papier, dan zet ik in grote vette letters de woordenBelastingaangifte 2015 op mijnWORD-document en dan stuur ik het zo in tezamen met een citaat van de NationaleOmbudsman, te weten:

‘Het moetaltijd mogelijk blijven om per gewone post te communiceren met de overheid, datmag nooit volledig worden vervangen voor digitaal. Dat vindt de nationaleombudsman.’ http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/alleen-digitaal-contact-met-de-overheid-dat-mag-niet

Leuker kan ik het niet maken!!!
Reputatie 7
Badge +5
Ik had een poging gedaan op de website "Vraaghetde2eKamer" met het volgende::

Waarom staan jullie toe dat voor de minder opgeleide mensen, met weinig ICT kennis, het steeds moeilijker wordt om de juiste belastingformulieren te vinden bij de Belastingdienst.nl . Het gaat om simpel opgelegde belastingzaken als inkomsten formulieren, c.q. programma’s. Begin 2015 kon ik ze met moeite vinden op de website over 2014!!! Was pas maand later beschikbaar. Terwijl de voorlopige aanslag over 2015 er erg opdringerig en voortijdig gereed opstond. (Raar? Nee! Denk toch na volksvertegenwoordigers) Dit jaar schijnt het te moeten met “Mijn Belastingdienst” Via het onveilige DigiD. !!!! Dat vind ik zeer onwenselijk. Wat is er eenvoudiger??? Gewoon veilig downloaden, thuis veilig op je gemak invullen, nazien. En dan via ‘t onveilige DigiD snel verzenden. App. gedoe vind ik niks. Via een duur onveilige netwerk verzenden nee dus. Jullie als “Zielige Schadeloos gestelde Kamerleden” zijn in ICT gedoe dus ogenschijnlijk een Kuddedier mentaliteit aan het beleven. Hebben geen oog voor individuen die er niet zo behendig in zijn. Of jullie dat allemaal zelf kunnen betwijfel ik. (Zal wel een ICTer aan werk zijn.) Mijn vraag is open de ogen, en zit niet verlamd in ‘t partijpolitieke gewoel vast. Elke zogenaamde vernieuwing is geen vooruitgang. Wat voor de belastingdienst ietsje eenvoudiger kan zijn, is voor de digibeet burger extra moeilijk. Ik heb vele gezonde twijfels beste Kamerleden of jullie dit thema begrijpen!!!. Dringende vraag is dus: Maak het eenvoudiger om via de website van de belastingdienst programma’s te downloaden, en niet moeilijker. Contra leus: “Waarom zouden we het makkelijker maken als het moeilijk kan. Leuker maken we het niet.” Ja contra op die belachelijk stomme reclame spotjes. Doe beter je best als volksvertegenwoordiger ???.'

Werd verworpen als geen vraag zijnde. Ach ja misschien is het een aanklacht tegen de coalitie,en de gedoog partijen.

Ik wil ook gewoon die zaken offline invullen dus.

Geplaatst door Old Daen op Jan 11, 2016.
Een goed verhaal mijnheer Old Daen. Ik vind dat u een reeks terechte vragen hebt gesteld. En in mijn mening kun je ook vragen stellen door stellingen te deponeren. Dat men er in de Tweede Kamer niet op in gaat, vind ook ik uitermate zwak omdat het vragen zijn, door u verwoord, die rechtstreeks uit de samenleving komen. Daarom is er kort geleden ook een politicus geweest die dit een nepparlement noemde. 2 dagen geleden zag ik nog een kort intermezzo op TV waarin Buma van het CDA zich afvroeg waarom juist de PVV één van haar leden als kandidaat voorzitter had voorgedragen terwijl de PVV zelf vindt dat dit een nepparlement is. Op zo'n moment heb ik de neiging om door de TV te springen, Buma vast te pakken en lichtelijk door elkaar te schudden in de hoop dat hij dan wakker wordt. Want zodra dit nepparlement weg is komt er weer een nieuw parlement en deze keer hopelijk bestaande uit echte volksvertegenwoordigers en het is dan goed als je daar dan al een voorzitter van je eigen partij hebt zitten. Ergo, eigenlijk ongeveer een zelfde verhaal waarom er ook PVV-Europarlementariërs in Brussel zitten terwijl de PVV juist tegen Europa is. Niet zo'n slimme vraag dus van Buma.

Jammer dus dat u nu geen antwoord hebt gekregen maar weest gerust. De problemen voor de Tweede Kamer mbt de blauwe envelop dan wel de on-line aangifte moeten nog beginnen. De Nationale Ombudsman is er al mee bezig dus ik heb goede hoop dat u indirect in de komende drie maanden toch nog antwoord krijgt op uw vragen.
Reputatie 7
Badge +5
Vorig jaar was er een bijna perfect downloadbaar elektronisch aangifteprogramma voor 2014.

Dan kan je voor je kennissen en familie vast vooroefenen.

Waarom was dat zo moeilijk te vinden op de belastingsite?

Ik hoop er nu weer op

Geplaatst door D.J. Alphen op Jan 12, 2016.
Omdat de overheid dan wel de belastingdienst heel dubieus (letterlijk!) bezig is zoals ook de Nationale Ombudsman terecht constateert. Dus die download was er wel maar zonder daar ruchtbaarheid aan te geven.

Ook ik hoop er nu weer op. Sterker nog, ik ga er van uit dat die ook dit jaar gewoon verschijnt.
Graag had ik antwoord op mijn onderstaande vragen van het verschijnsel Wiebes c.s.

Nu moet iedereen tegelijk -online- aan de servers van de belastingdienst gaan hangen.

Vorig jaar raakten de servers hierdoor oververhit en overbelast waardoor velen niet konden inloggen. (Was Wiebes niet zo knap dat hij of vriendjes dit hadden kunnen voorzien, of meer kwestie van "maakt mij wat uit" ?)

1. Kennelijk is dit dit jaar verholpen en heeft men extra serverruimte gekocht ?

2. Zo ja, wat kost deze “besparing” ?

Bij het doen van normale digitale aangifte hangt men maar even aan de server 1. om aangifte te downloaden om op eigen computer in te vullen om daarna 2. om ingevulde te uploaden.

3. Wat is het -voordeel- van het zojuist, al of niet door (via vriendjes uit) bedrijfsleven gebouwde systeem, waarbij de servers veel zwaarder worden belast, dan wel veel meer serverruimte aangeschaft moest worden ?

4. Is het bedoeld om van de aangever iedere toetsaanslag te kunnen registreren ?

4.1 Zo ja, welk doel is daarmee gediend ?

5. Hoe staat het met de veiligheid ?

Nl. men moet langer ingelogd zijn met haar/zijn DigId, burgerservice- en bankrekeningnummer en adresgegevens.

5. Kortom wat is het voordeel van het -online- aangifte doen t.o.v. de offline digitale, zoals voorheen ?
Reputatie 7
Badge +5
Hele goede vragen. Ergo, het kost waarschijnlijk meer dan het oplevert. Ik heb zo'n idee dat Kwiebes nog een heet voorjaar te wachten staat.Graag had ik antwoord op mijn onderstaande vragen van het verschijnsel Wiebes c.s.

Nu moet iedereen tegelijk -online- aan de servers van de belastingdienst gaan hangen.

Vorig jaar raakten de servers hierdoor oververhit en overbelast waardoor velen niet konden inloggen. (Was Wiebes niet zo knap dat hij of vriendjes dit hadden kunnen voorzien, of meer kwestie van "maakt mij wat uit" ?)

1. Kennelijk is dit dit jaar verholpen en heeft men extra serverruimte gekocht ?

2. Zo ja, wat kost deze “besparing” ?

Bij het doen van normale digitale aangifte hangt men maar even aan de server 1. om aangifte te downloaden om op eigen computer in te vullen om daarna 2. om ingevulde te uploaden.

3. Wat is het -voordeel- van het zojuist, al of niet door (via vriendjes uit) bedrijfsleven gebouwde systeem, waarbij de servers veel zwaarder worden belast, dan wel veel meer serverruimte aangeschaft moest worden ?

4. Is het bedoeld om van de aangever iedere toetsaanslag te kunnen registreren ?

4.1 Zo ja, welk doel is daarmee gediend ?

5. Hoe staat het met de veiligheid ?

Nl. men moet langer ingelogd zijn met haar/zijn DigId, burgerservice- en bankrekeningnummer en adresgegevens.

5. Kortom wat is het voordeel van het -online- aangifte doen t.o.v. de offline digitale, zoals voorheen ?Geplaatst door A.M. Kroes op Feb 12, 2016.
Reputatie 7
Badge +5
Inmiddels staat de volgende tekst op de site van de belastingdienst, zie:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/aangifte_inkomstenbelasting/aangifte_2015/

'Wanneer kan ik aangifte doen?

Vanaf 1 maart 2016 kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over 2015. U hebt daarvoor de tijd tot 1 mei 2016. De aangifte moet dus bij ons binnen zijn op 30 april 2016.

U kunt aangifte doen met:

 • de app Aangifte 2015
 • de online aangifte 2015 op Mijn Belastingdienst
Kunt of wilt u niet aangifte doen met de app of de online aangifte? Dan kunt u op papier aangifte doen met een P-formulier. Dit kunt u vanaf 1 maart bestellen bij de BelastingTelefoon.' Einde citaat.

Ik zit hier nu met een brede grijns op mijn gezicht. Dit begint nu toch zo langzamerhand een beetje meelijwekkend te worden. Het roept bij mij beelden op van een stel kleuterklaskinderen die hun zin niet krijgen.
Ik vraag mij ook nog steeds af wat het voordeel is voor de belastingdienst om alleen nog de online aangifte je door de strot te dwingen.
Reputatie 7
Badge +5
Maar oh wee als die (vermeende) fout in het voordeel van de belastingdienst zou zijn geweest. De ervaring leert dat ze dan opeens een stuk minder happig zijn om 'fouten' te 'herzien'.

Ja, ik vind ook , dat offline invullen mogelijk moet zijn en blijven. Overigens heb ik moeite met zowel de papieren als de digitale versie.Gezien de velen die het daarom uitbesteden , moet het veel eenvoudiger worden. Dat wordt ook door de politiek al jaren geroepen, maar gebeurt niet. Ook schrik ik van de vele fouten die de belastingdienst ZELF maakt. Er zaten van 2013 grove fouten in de vooringevulde gegevens en onlangs kreeg ik een brief dat ik inkomsten van mijn vrouw vergeten of verzwegen zou hebben zodat de aangifte herzien zou worden.....De voorlopige aanslag er bij gepakt en daar stond het bedrag gewoon op. Opgebeld en uitgelegd en het zou aangepast worden, maar excuses konden er niet vanaf. Wat een zootje daar.....

Geplaatst door E.T. Wiersum op Jan 10, 2016.
Reputatie 7
Badge +5
Dat op zich heeft niet zo veel voordelen. Het zijn waarschijnlijk de dubbele agenda's waar we banger voor moeten zijn, er komt mogelijk/waarschijnlijk binnenkort een systeem waar iedere ambtenaar dan in kan kijken zoals woningbouwverenigingen en uitkeringsinstanties. Het heeft bepaald voordelen als je niet meer aan een bijstandsgerechtigde hoeft te vragen om afschriften van zijn rekeningen of om de inkomensgegevens om de juiste huur te kunnen vast stellen als je dat gewoon in een systeem kunt zien.

Zo omzeil je dan ook de wet op de privacy: 'Nee hoor, wij als belastingdienst hebben niets doorgegeven aan die woningbouwvereniging of uitkeringsinstantie, dat heeft de belastingplichtige zelf gedaan toen hij zijn gegevens invulde in het on-linesysteem.' Ik denk dat we een beetje die kant op gaan.

Ik vraag mij ook nog steeds af wat het voordeel is voor de belastingdienst om alleen nog de online aangifte je door de strot te dwingen.

Geplaatst door J.J. Schenk op Feb 17, 2016.
Makkelijker kunnen we het niet maken is de strijdkreet van de belastingdienst. Om dat toch nog wat beter te doen: maak digitale aangifte off line mogelijk in 2016. Ik verzorg de aangifte voor een tiental mensen. Daarvoor is het steeds weer moeten inloggen tijdrovend en moeilijker. Daarom Wiebes maak jullie strijdkreet maar eens waar.
Ik sluit mij helemaal aan bij de persoon die dit onderwerp heeft opgestart. Vandaag (1 maart) naar de site van de belastingdienst geweest om belastingaangifte formulier te benaderen. Helaas pindakaas geen verbinding te krijgen op de volgens de site rustige moment (voor 12.00 uur). Helaas ben ik nog niet in de gelegenheid om alle commentaren door te lezen en misschien is het al genoemd maar de aanvullende argumenten die ik heb zijn:

1. Ik vul niet alleen mijn eigen belastingformulier in maar ook van andere mensen. In het verleden was dat een keer downloaden in de rustige periode en met dat programma ging je de verschillende vrienden en bekenden af om het formulier in te vullen. Nu moet je dus maar afwachten of je het online programma kunt bereiken op het moment dat je de afspraak hebt gemaakt en je net van zuid naar midden Limburg bent gereden om een kennis te helpen met de aangifte. Ik ben heel nieuwsgierig hoe een accountant dit probleem gaat oplossen.

2. Bij het vroegere systeem was het een keer downloaden en een keer uploaden en je kon tussentijds op ieder willekeurig moment aan de slag. Bovendien had je niet perse zelf een internet verbinding nodig want voor die twee keer toegang kon je ook even bij de buren langs. Nu ben je verplicht een internet verbinding te hebben.

3. Iedere keer dat je nog een correctie/controle moet doen moet je weer verbinding mer de belastingdienst maken. Ik denk dat op deze manier de belasting voor de site van de belastingdienst veel groter wordt en ik vermoed dat het data gebruik bij de online aangifte groter is.

IK WORDT ONPASSELIJK ALS IK NU LUISTER NAAR DE RECLAME "LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN MAKKELIJKER WEL"

Ik zou haast heel Nederland willen oproepen (b.v. via facebook) gewoon een papieren aangifte aan te vragen dan gaat het vanzelf kraken bij de belastingdienst.
dag,

Inderdaad absurd dat je geen offline aangifte meer kunt doen.

Ik vind dat ook veel prettiger, veiliger en inderdaad voorkomt wachtrijen, lijkt me.

Luc Janssen
Persoonlijk heb slechte ervaringen met webformulieren. Als je gestoord wordt tijdens het invullen, je moet wat uitzoeken of je raakt om een andere reden even de verbinding kwijt dan kun je weer over nieuw beginnen. 9 van de 10 keer overkomt mij dat.

Ik lees net dat er maximaal 40.000 personen tegelijkertijd aangelogd kan zijn. Ik hoorde op de radio: "Liever niet op een regenachtige zondagmiddag of doordeweeks in de avonduren!"

Ik wil gewoon rustig de tijd nemen en het dan verzenden, zonder verplicht online te zijn. Ik wil niet stressen bij het invoeren om wat voor reden dan ook. Laten we het daarom leuker en gemakkelijker houden, offline!
Reputatie 7
Badge +5
In mijn reactie van 12 januari 2016 schreef ik al het volgende:

‘Lastbut not least, de ellende begint pas wanneer mensen on-line gaan invullen. Voordie tijd kan er niets vast lopen omdat niemand nog iets met het systeem doet.’Vandaagis het 1 maart 2016 en ja hoor, we zijn er! Het systeem is nu al aan het vastlopen. Zie bijgaand artikel: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/vandaag-aangifte-doen-je-kunt-beter-even-wachtenIn dat artikel staat dus ook wat er kan gebeuren als hettoevallig wat druk is op de site:Je krijgt dan de tekst ‘U kunt nu niet inloggen op Mijn Belastingdienst. Mijn belastingdienst is tijdelijk nietbereikbaar. Dit komt doordat het maximale aantal mensen is ingelogd. Wij vragenu om later terug te komen. Onze excuses voor het ongemak.’Zeer herkenbaar voor mij want die zelfde en vergelijkbareproblemen had ik ook al toen ik te maken kreeg met de systemen van UWV in hetverleden.Dus als je je aangifte in fases wilt invullen, zoals ikook altijd doe, denk dan niet dat je dat, net als bij de off-lineaangifte, kuntdoen op tijdstippen dat het jou uitkomt. Dit kan alleen op tijdstippen dat hetde servers van de belastingdienst uitkomt.Dan krijgen we het volgende:. Een ieder weet dat als jegebruik maakt van de vooraf ingevulde gegevens die nogal eens fout zijn. Sterkernog, ze kloppen vaker niet dan wel. Ook ik moest verleden jaar zaken verbeterenin de off-line belastingaangifte. Geen punt, die kun je wijzigen ……………. Toch?Niet dus!! Althans maar zeer beperkt. De volgende tekststaat op de site van de belastingdienst:‘Let op! Maakt u gebruik van de appAangifte 2015? Daarmee kunt u uw gegevens niet aanvullen of wijzigen. Als udat wel wilt doen, doe dan online aangifte op Mijn Belastingdienst.’

Ik probeer het netjes te houden want ik heb in het verleden een bepaaldeopvoeding gekregen. Maar ik zit me hier kapot te ergeren aan dit ontiegelijkeoverheidsgestuntel. Kunnen jullie dan helemaal niets goed doen?

Ik hou het hier maar bij voordat ik hier dingen ga neerschrijven die nietbij me horen en waar ik zelf spijt van krijg als ik dat wel doe. Maar hetvolgende wil ik nog wel kwijt. Ik vind dat belastingambtenaren die ik dit soortdenktanks gaan zitten voortaan medisch gekeurd moeten gaan worden om er zekervan te zijn dat ze minimaal twee hersencellen hebben alvorens tot zo’n denktanktoe te treden.

Reageer