Consumentenbond.nl

Belastingdienst kom met een offline programma (voorlopige) belastingaangifte!

  • 10 januari 2016
  • 82 reacties
  • 2984 Bekeken


Toon eerste bericht

82 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Beste mijnheer Deen,

Reeds in post 86 betwijfelde ik al of u het goed begrepen had. Niet ik maar de Nationale Ombudsman is, en mijns inziens terecht(!), tot de conclusie gekomen dat de Nederlander zelf wel kan bepalen hoe hij met de Belastingdienst communiceert. Bovendien, niet iedereen in Nederland heet Frans en dus ook niet alle 17 miljoen. Er zijn er ook die Hans heten of Marian of Ineke, individuen dus. Frans wil off-lineaangifte doen. Hans doet het graag op papier, Marian doet het het liefst met een app en Ineke is dolblij met de mogelijkheid om on-line aangifte te doen. Overigens deelt niet iedereen uw positieve ervaringen. En de diverse storingen zijn niet van de lucht. Het is waarschijnlijk voor u ook zeer verhelderend om deze pagina even door te nemen

Niet ik maar de Belastingdienst heeft bepaalde manieren nu afgesloten (sterker nog, je kunt hen niet eens mailen) en dat is onterecht. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen diverse instanties en personen waaronder die Nationale Ombudsman. En natuurlijk zeg ik dat ook. Sterker nog, dit hele onderwerp gaat over de vraag of dit terecht is of niet. Ik vind van niet en die mening draag ik ook uit en wel zodanig dat die niet is mis te verstaan. Daar kunt u het niet mee eens zijn, en dat mag natuurlijk, maar verandert mijn mening niet. Eigenwijs? Natuurlijk maar realiseer u zich dat je dat woord op twee manieren kunt uitspreken? Je kunt er één woord van maken maar ook twee woorden. Ik vind van me zelf dat ik niet eigenwijs ben maar wel eigen ….. wijs.

Maar leest u het zelf nog maar even na: Onder de volgende link vindt u het volgende citaat van de Nationale Ombudsman:

‘Daarnaast vereist het toegankelijk zijn van de overheid, dat mensen die geen hulp willen of kunnen vragen een bericht van de Belastingdienst op papier kunnen blijven krijgen. Bij de start van de digitalisering was dit niet mogelijk. Snel na het ontstaan van de onrust heeft de Belastingdienst actie ondernomen door mensen op verzoek tijdelijk uit te zonderen van het verplicht ontvangen van digitale post. Inmiddels heeft de Belastingdienst begin maart besloten dat papieren post voor langere tijd mogelijk blijft voor mensen die de overstap niet willen of kunnen maken.’

Dus nogmaals: ik wil die overstap nog niet maken en deze overheid heeft dat maar te accepteren en dus bepaal ik zelf wel hoe ik met de overheid communiceer. Even los daarvan, dit had je als overheid dus ook tevoren zelf al kunnen verzinnen maar hun eigen arrogantie belette dat.

Er zijn burgers die blind en in vol vertrouwen achter hun eigen overheid aanlopen: ‘Gaat u maar rustig slapen, de overheid waakt over u en bepaalt wel wat goed voor u is’. Het zal u inmiddels wel duidelijk zijn geworden dat ik niet zo’n burger ben. Sterker nog, ik wantrouw deze overheid tot het uiterste en ik kan een boek schrijven met redenen waarom met daarin de centrale vraag waarom de overheid toch altijd denkt dat de Nederlandse wetten voor iedereen gelden behalve voor hen.

Ik geef meteen maar even wat andere voorbeelden die de laatste 3 a 4 maanden in het nieuws waren om mijn mening kracht bij te zetten, laat staan dat ik een boek zou gaan schrijven over de laatste vijf jaar:

Voorbeeld 1:

- Box 3 waarbij u kunt lezen waarom anderen vinden dat deze overheid hen besteelt. Mocht u mijn schrijfstijl overigens aanmatigend vinden dan zal de schrijfstijl daar waarschijnlijk een warme deken voor u zijn. De zaak bevindt zich inmiddels bij de Hoge Raad en één zaak is al winnend afgesloten. En leest u vooral ook even de commentaren onder het artikel, dat kan heel verhelderend werken.

Voorbeeld 2:

- Stel dat er iemand bij mij aan de deur komt die aan mij vraagt of ik een fiets wil kopen. Hij heeft een mooie Gazelle bij zich uit het duurdere segment die net uit de verpakking lijkt te zijn gekomen. Er zit alleen geen slot op. De vraagprijs is € 100,- maar zelfs die prijs is onderhandelbaar. Ik maak een deal met hem die inhoudt dat ik de fiets nog niet van hem koop maar dat ik hem voor 20% laat meedelen in de opbrengst waarvoor ik de fiets weer doorverkoop. Dat lukt en hij krijgt zijn 20%. Maar we gaan verder want ik vraag aan hem om nog meer van dergelijke fietsen voor mij te ‘regelen’ die ik dan weer zal doorverkopen onder de zelfde deal met hem. We ondertekenen zelfs een contract. Maar omdat hij om begrijpelijke redenen wil dat zijn naam geheim blijft zeg ik hem dat ik dat niet kan garanderen maar dat ik daar wel mijn best voor zal doen. Op die manier ‘verkopen’ we nog meer fietsen en de winsten zijn navenant. Een tijdje later word ik opgepakt, verhoord en krijg ik een dagvaarding mee waarin staat dat ik strafrechtelijk word vervolgd voor medeplichtigheid aan het stelen van fietsen, heling van gestolen fietsen en uitlokking. Voor de Rechtbank laat ik ook het contract zien maar omdat ik afgesproken had dat ik, als het even kan, zijn naam geheim zou houden, streep ik die passages en zijn naam zorgvuldig door terwijl ik gelijktijdig, in strijd met de waarheid, zeg dat ik hem geheimhouding heb beloofd.

Ik denk dat u het wel met mij eens kunt zijn dat als ik die fietsenhandelaar zou zijn ik een stevig tijdje achter de tralies moet voor de volgende feiten: diefstal, heling, uitlokking en meineed. Maar zo werkt het niet als je de overheid bent. Misschien kunt u met dit verhaal in het achterhoofd even kennis nemen van de volgende uitzending van Nieuwsuur .

De belastingdienst verweert zich ook maar dat verweer is zo ridicuul dat ik daar maar even niet te diep op in ga. Maar als je als Belastingdienst eerst een meinedige verklaring aflegt (althans dat is de beschuldiging nu) en dus liegt over gemaakte afspraken en vervolgens roept dat geheimhouding nu niet meer is verplicht omdat de Hoge Raad, mede op grond van die meinedige verklaring (en afweging van alle andere feiten), tot de conclusie is gekomen dat het helaas is zoals het is en dan een uitspraak doet die ze waarschijnlijk niet Van Harte hebben gedaan, dan denk ik dat je het als Belastingdienst toch niet helemaal goed hebt begrepen.

Hoe dan ook, de Belastingdienst en zijn ‘tipgever’ zijn er tot nu toe mee weg gekomen en zijn niet vervolgd voor diefstal, heling en uitlokking (mogelijk als gevolg van een innige band tussen de ministeries die onderling ook nog wel eens ‘personeel uitwisselen’). Mark Hendriks: ‘De overheid heeft zich ingelaten met een premiejager, heeft gestolen goederen gekocht, en met die gestolen goederen vervolgens mensen benaderd, aanslagen opgelegd, boetes opgelegd en die mensen willen zich daar natuurlijk tegen verweren, dat recht hebben ze, dus die mensen gaan naar de rechter, vervolgens is die zelfde overheid die er dus kennelijk niet voor terugdeinst om met premiejagers afspraken te maken, die zelfde overheid doet er alles aan om de waarheid niet(!) aan het licht te krijgen.’

Er is inmiddels aangifte tegen het Ministerie van Financiën gedaan vanwege meineed (of het aanzetten daartoe) door nota bene een President van een Gerechtshof en dan is er wel wat aan de hand. Dat zal ook wel weer geseponeerd worden want zo werkt het nu eenmaal met ambtenaren onderling (want anders waren ze al veel eerder vervolgd vanwege die diefstal en heling) maar inmiddels blijkt toch ook dat de overheid steeds moeilijker met dit soort fratsen weg komt en inmiddels een enorm integriteitprobleem heeft. In het onderste filmpje op dezelfde pagina spreekt fiscaal advocaat Mark Hendriks in de 1e minuut zelfs al over ‘de misplaatste arrogantie van het Ministerie’. Let u nu dus even goed op mijnheer Deen, dat zeg IK dus niet, dat zegt een fiscaal advocaat. Dat ik op grond van eigen ervaringen met en waarnemingen van de overheid al eerder tot vergelijkbare conclusies kwam moge zo zijn maar doet daaraan niets af. Dezelfde Mark Hendriks in het eerste filmpje: ‘Kennelijk denkt het Ministerie dat zij boven de wet staan en dat zij zich niet behoeven te houden aan de wet en aan de regelgeving’ Wederom, dat zijn niet mijn woorden maar de woorden van iemand anders. En wederom, dat ik dat óók roep komt omdat ik op basis van vergelijkbare gebeurtenissen tot vergelijkbare conclusies kom. Nog sterker, ik verbaas me er over dat niet meer mensen dat zien en dat vervolgens afdoen met ‘rechts geriatrisch gepraat’.

Als ik Mark Hendriks was zou ik de naam ook willen weten en ik zou die getuige dan ook 2 vragen willen stellen:

- Bent u in dienst van de bank van mijn cliënt?

- Van wie heeft u de gegevens gekregen?

Want als terecht of onterecht beschuldigde belastingbetaler heb ik daarna het recht om de aansprakelijke of zijn werkgever aansprakelijk te stellen voor mijn schade aannemende dat ze in Luxemburg vergelijkbare artikelen hebben als in Nederland zoals de artikelen 6:162, 6:170, 6:171 en 6:76 BW terwijl ik als aansprakelijkheidsrechtdeskundige nu al vast stel dat de zogenaamde Schutznorm- of relativiteitstheorie zoals tegenwoordig neergelegd in artikel 6: 163 BW hier NIET van toepassing is.

Dus wie zegt nu in feite wat? Wel eens gehoord van het Engelse spreekwoord: Don’t shoot the messenger?’

Voorbeeld 3:

- Het Ministerie is nu ook al gedagvaard vanwege overtreding van de eigen wetten in de zaak van het Raadgevend Referendum al waar ze zich ook al niet aan de, nota bene, zelf gemaakte wetten houden en Rutte kennelijk nog steeds de volle betekenis van het woord ‘nee’ niet begrijpt. 1 passage in die lange dagvaarding wil ik u niet onthouden. In dagvaarding 1.5 staat: ‘Doordat de staat een essentiële bepaling van de Wrr niet naleeft, en hij het publiek (en dus de kiezers) bovendien pas na het referendum van 6 april 2016 heeft laten weten dat hij deze handelwijze voorstond, heeft hij zijn burgers misleid. Aangezien een essentiële voorwaarde voor een democratische rechtsstaat is dat de staat de wetten naleeft, schaadt de staat willens en wetens het vertrouwen van het publiek in de rechtsstaat en in het raadgevend referendum in het bijzonder’. Einde citaat.

Ook deze advocaat komt dus net zoals Mark Hendriks tot vergelijkbare conclusies: De overheid neemt een loopje met de rechtsstaat arrogant als zij is.

Conclusie, deze hele overheid is aan het afbrokkelen en wordt nu van alle kanten aangepakt. De Rechtsstaat staat op springen want waar blijf je als je als overheid mij dwingt om me aan de wetten te houden maar die zelf aan de laars lapt. En dat laatste uit zich op allerlei manieren. De overheidsarrogantie viert hoogtij maar men loopt nu tegen de grenzen van de eigen arrogantie op. De blauwe envelop die verdwijnt en de digidwang van de overheid zijn andere voorbeelden daarvan maar er zijn nog veel meer voorbeelden, óók die niet direct de publiciteit halen.

Conclusie: Tijd voor verandering!!.
Reputatie 7
Badge +5
Speciaal voor mijnheer Deen:

Meineed plegen in één ding en ernstig. Je niet houden aan door je zelf verzonnen wetten ook. Maar liegen over een paar honderd miljoen euro terwijl je niet onder ede staat en geen wet overtreedt is natuurlijk lang niet zo erg. Sterker nog, dat is buisiness as usual en 'peanuts' bij onze zelfbenoemde elite.

En hoe los je dat dan weer op? Simpel, je verzint gewoon weer de een of andere ridicule belastingsoort of je verhoogt de accijns waardoor de BTW over die accijns ook weer hoger wordt en klaar is Kees. Ergo, wat is het probleem nu eigenlijk bij onze overheid?

Weer een leuk hoofdstuk voor mijn boek als ik dat ooit ga schrijven.

We gaan over tot de orde van de dag.
Het wordt vast een bestseller.
Reputatie 7
Badge +5


Het wordt vast een bestseller.

Geplaatst door A. Deen op Mei 11, 2016.
Wie weet? Aan de andere kant: misschien moet ik eerst eens een boek gaan lezen alvorens verder te gaan denken.
Reputatie 7
Badge +5
Inmiddels heeft Wiebes een uitlegbrief geschreven aan de Kamer welke u hier kunt vinden.

Ik onthoud me verder van commentaar, enerzijds om herhaling van argumenten te voorkomen, anderzijds omdat ik het niet met Wiebes eens ben maar De President van een Gerechtshof doet natuurlijk niet voor niets strafrechtelijk aangifte tegen het Ministerie van Financiën. Wel nog 2 aanvullende opmerkingen:

    Reeds eerder heb ik ergens opgemerkt dat de overheid een Meester is in het verzinnen van allerlei eufemismen. Dat blijkt ook nu weer. Zo noemt Wiebes in zijn brief de dief en/of heler een ‘tipgever’ en de heler van gestolen informatie noemt hij ‘Belastingdienst’. Ik denk dat ik mijn carrière maar eens een nieuwe boost ga geven met het verkopen van gestolen fietsen. Uiteraard ga ik het natuurlijk niet zo noemen. Ik ga me zelf geen ‘dief’ of ‘heler’ noemen maar ‘detailhandelaar’. En degene die die fietsen voor me steelt noem ik ook geen ‘dief’ maar ‘toeleverancier’.
Badge
Inmiddels is het 2017 en op je gemak off line aangifte doen zonder tig keer uitgelogd te worden, is nog onmogelijk. Wat is de status quo? Het CDA heeft er vorig jaar kamervragen over gesteld, hoe is dat afgelopen?
Badge
Ik ben het volmondig met de heer Ten Holt eens! Al ware het alleen maar, omdat naarmate de leeftijd stijgt, reactievermogen, assertiviteit en putten uit het geheugen wat meer tijd nodig hebben. Bij het doen van een papieren aangifte, of een aangifte offline heb je de gelegenheid e.e.a. rustig te bekijken, te herbezien, belastinghulp te raadplegen, informatie te vergelijken en eventuele fouten te herstellen. De belastinghulp van het online aangifteprogramma is soms onduidelijk en "er uithalen wat er in zit" is er niet meer bij: dat was destijds met bv het Elsevier aangifteprogramma veel beter.

De argumenten over veiligheid deel ik eveneens: recente Duitse onderzoeken geven aan, dat daar nog een en ander valt te verbeteren, ook bij banken.

En wat de privacy betreft: het lijkt of de Nederlandse overheid daaraan compleet maling heeft. Zodra je vanuit onze buurlanden Nederland binnenrijdt, begint de zichtbare controlezucht d.m.v. camera's en GSM-masten. Bij het doen van belastingaangifte krijgen we te maken met onzichtbare controle

R.H. de Kok

Reageer