Consumentenbond.nl

Belastingdienst schaft blauwe envelop af, hoe regelen we dat voor onze ouderen?

  • 20 oktober 2015
  • 9 reacties
  • 316 Bekeken

Mijn moeder van 81 is geestelijk nog prima in orde (evenals mijn schoonmoeder en mijn buurvrouw van in de 80). Ik hoorde het nieuws dat de belastingdienst de blauwe envelop gaat afschaffen. Ik heb dat gecheckt op de site van de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldc... en het lijkt te kloppen. Ik vind dat niet kunnen! Mijn moeder en ook de 2 andere personen die hier genoemd worden hebben geen computer, en ik ken er nog meer!

Hoe gaat de belastingdienst hiermee om? Deze ouderen hebben geen computer, geen internet en al helemaal geen berichtenbox bij de belastingdienst. Zij raken alle controle kwijt als ze alles aan anderen moeten over laten en zien ook niets meer als er zaken zijn verwerkt. Ben benieuwd wanneer de eerste fraude zaken komen door derden die hier misbruik van maken!

Consumentenbond wat vinden jullie hiervan?

9 reacties

Ons standpunt is dat iedereen mee moet kunnen doen aan de huidige maatschappij. Dus ook degenen die (nog) niet digitaal zaken willen doen. Momenteel zijn we aan het inventariseren om hoeveel mensen het potentieel zal gaan die door deze maatregel getroffen zouden worden. En als er mensen 'buiten de boot' dreigen te vallen, zullen we er zeker op inspelen. Overigens worden er tal van mogelijkheden geboden om familie, vrienden en overige hulpverleners te machtigen om alsnog digitaal in contact met de belastingdienst te komen. Maar als dat onvoldoende is, moeten er andere oplossingen komen. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws hierover.Mijn moeder van 81 is geestelijk nog prima in orde (evenals mijn schoonmoeder en mijn buurvrouw van in de 80). Ik hoorde het nieuws dat de belastingdienst de blauwe envelop gaat afschaffen. Ik heb dat gecheckt op de site van de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldc... en het lijkt te kloppen. Ik vind dat niet kunnen! Mijn moeder en ook de 2 andere personen die hier genoemd worden hebben geen computer, en ik ken er nog meer!

Hoe gaat de belastingdienst hiermee om? Deze ouderen hebben geen computer, geen internet en al helemaal geen berichtenbox bij de belastingdienst. Zij raken alle controle kwijt als ze alles aan anderen moeten over laten en zien ook niets meer als er zaken zijn verwerkt. Ben benieuwd wanneer de eerste fraude zaken komen door derden die hier misbruik van maken!

Consumentenbond wat vinden jullie hiervan?

Geplaatst door DB-Meijs op Okt 20, 2015.
Het is zo simpel! Het is gewoon een bezuiniging. Men gaat er van uit dat die oudere over een paar jaar toch dood zijn of dement.Het is langzaam maar zeker toch een uitstervend ras die geen computer heeft.Als ze het niet zelf kunnen moeten ze maar naar een belastingconsulent of ergens anders laten op lossen is de politieke gedachte.Al die ouderen zijn volgens de politiek te duur. Gezondheidszorg, Voorzieningen en noem maar op gaan op de schop voor bejaarden. Dus het gaat gewoon door deze bezuiniging.
Reputatie 7
Badge +5
Ik vind dat we dit eerst goed moeten lezen. Er staat dat men steeds meer post digitaal gaat versturen en dat de blauwe envelop stap voor stap verdwijnt. En dat men dat promoot onder de titel 'Vaarwel blauwe envelop' zie ik meer als een soort promotiecampagne om ons daar al vast aan te laten wennen, dan iets dat rigoureus binnen een paar jaar wordt doorgevoerd. Een beetje als: 'Wij van WC-eend adviseren WC-eend'. Ik heb geen hoge pet op van alles wat overheid is maar zo dom zijn ze natuurlijk nu ook weer niet. Bovendien hebben we daar de Consumentenbond, De Nationale Ombudsman en ook Politieke Partijen voor om de Belastingdienst in het gareel te houden indien mocht blijken dat ze inderdaad toch dommer blijken te zijn dan dat ik ze nu inschat. Last but not least zou je bij de term 'Wij gaan' kunnen bedenken dat ze dit zelf verzinnen. Maar niet de belastingdienst bepaalt maar de Politiek. De Belastingdienst voert alleen uit. Je zou het nog sterker kunnen stellen. Wij als Kiezers kiezen onze Volksvertegenwoordigers waaruit de Regering wordt gevormd en dus sturen wij als Kiezer de Belastingdienst indirect zelf aan. Dat sommige, zich zelf geweldig vindende, ambtenaren dit niet graag horen moge zo zijn maar zo is het wel natuurlijk. Maar draai de zaak nu eens om. Stel dat de Belastingdienst over 10 jaar nog steeds enveloppen verstuurt hoe zouden wij dan reageren? 'Kom op jongens, beetje meegaan met de tijd. Wij zijn inmiddels de 21e eeuw binnen gegaan, wanneer volgen jullie? En gooi Windows XP nu maar eens een keer op de schroothoop.' Er breekt binnenkort een tijd aan waarin de Jeugd helemaal niet meer weet wat een envelop is. Die moeten dan naar het museum om te leren wat enveloppen en postzegels ook al weer waren. Dus geen paniek. De digitale belastingaangifte kon je in het verleden ook al doen op een Floppy maar de papieren aangifte is er nu ook nog steeds. Nog sterker, van het zogenaamde F-formulier is zelfs nog niet eens een digitale versie.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/hoe_werkt_inkomstenbelasting/aangifte_doen/aangifte_doen_voor_een_overledene/aangifte_inkomstenbelasting/aangifte_inkomstenbelasting_voor_overledene

Nog sterker, ook van het P-formulier is nog geen digitale versie. Toen ik aangifte moest doen over het laatste fiscale jaar van mijn overleden vader heb ik geweigerd om dat P-formulier in te vullen, ik heb dat toen gewoon digitaal gedaan met een gewone digitale aangifte en dat is toen zonder problemen geaccepteerd. Bij dat F-formulier kwam ik er niet onderuit om dat schriftelijk te doen om de simpele reden dat er geen digitale versie is.

En dat het ook een bezuiniging behelst, ja natuurlijk, maar dat zie ik liever dan het Fyra-dossier waar bij men weer sloten belastinggeld over de balk heeft gegooid.

Ergo, volgens mij wordt de soep niet zo heet gegeten als de Belastingdienst het nu wenst op te dienen.
Slimme ambtenaren...........

Ik vermoed óók, dat de dag van het persbericht tevens de dag was, waarop er een uitschrijving/aanbesteding naar adviseurs is gestuurd om een offerte te kunnen insturen voor een concept: 'het afschaffen van de blauwe envelop binnen tien jaren'.

Weer zo'n project, waarbij de overheid hun EIGEN werk op ONZE kosten uitbesteedt om zelf gezellig te gaan brainstormen (op passende aangename lokaties) hoe ze de burger volgend jaar weer eens kunnen aanpakken/uitmelken.

Door dit forum misschien op het idee gekomen om de belastingvermijdende BV's eens nader te gaan bekijken, daarover negatief te publiceren, te dreigen dat ze binnenkort aangepakt gaan worden om vervolgens vast te stellen, dat ook Frans den Oudsten daardoor toch geen BV belastingsparende BV heeft opgericht........;-)).

Werkmethode. Effectief 'niet-werken' door vooraf de pers een idee te laten verspreiden. Ander voorbeeld "We gaan de zwartspaarders aanpakken" ging volgens hetzelfde werkpatroon. Jarenlang roeptoeteren, tot de laatste spaarder zich uiteindelijk vrijwillig meldde.

Slimme ambtenaren, die het gemakkelijker voor zichzelf weten te maken........!
Reputatie 7
Badge +5
Hans,

Je hebt zeker een punt. Met name ook dat bericht ‘dat we deZwartspaarders weer gaan aanpakken’. Toen ik dat las had ook ik een déja-vu,zoiets in de geest van: ‘Dat heb ik allemaal toch al eens eerder gehoord?’

De reden dat ik nog geen belastingbesparende BV hebopgericht is dat ik daar in het verleden al eens naar heb gekeken en dan nietvoor wat betreft mijn spaargeld maar voor wat betreft mijn ontslagvergoedingdie ik toen nog niet had laten uitkeren. Bij die research kwam ik er achter datdat allemaal toch behoorlijk ingewikkeld in elkaar zit. Zo ingewikkeld dat iker toen(!) maar van af heb gezien. Bovendien verlies je toch iets van jevrijheid. Als ik morgen besluit om overmorgen een dure auto voor mijn deur tezetten dan moet ik dat kunnen doen. Als je je geld eenmaal in een BV hebtgestopt wordt dat allemaal toch weer een stuk ingewikkelder. Het probleem voorwat betreft mijn ontslagvergoeding loste zich nadien overigens als vanzelf opwant toen kwam Dijselbloem met zijn regeling en daar heb ik toen, onderdankzegging, gebruik van gemaakt. Verstandig? Ik denk in mijn geval van wel.Want mijn bruto ontslagvergoeding etterde toen al door op een steeds minderrente gevende bankspaarrekening. Ik heb dat toen in 2014 in zijn geheel latenuitkeren en sta nu al op een rendement van 20% in één jaar tijd over de nettouitkering. Ja maar nu moet ik vermogensrendementsheffing betalen. Ja, is zomaar ik denk dat ik dat verlies ruimschoots goed maak met mijn rendement. Bovendienheb ik zo mijn trucjes om daarop zo veel mogelijk te besparen. Reeds nu ben ikbegonnen met het aanschaffen van zaken die ik toch al overwoog aan te schaffenhetgeen tot gevolg heeft dat mijn vermogen per 1 januari aanstaande verminderdzal zijn met het bedrag van die aangeschafte zaken en daar profiteer ik in 2017weer van als ik vermogensrendementsheffing moet gaan afrekenen per 1-1-2016. Bovendienga ik in de naaste toekomst fiscaal middelen met die ontslaguitkering over dejaren 2014,2015 en 2016. Dijsselbloem weet het nog niet maar hij krijgt overeen tijdje nog een flinke rekening van mij.

Tja en wat betreft die ambtenaren in hun resorts. Diedenktankambtenaren mogen blij zijn dat ik hun baas niet ben want anders was hettoch snel afgelopen met die ongein. Wel een Parlementaire enquête opstartenvoor wat betreft het Fyra-debacle maar dit soort onzin op rekening van debelastingbetaler gaat nog steeds door. Want je hebt natuurlijk gelijk. En wijmaar blijven betalen om die onzin te blijven bekostigen. De gekste belastingsoortenzie je af en toe voorbij komen. Het is naar mijn mening tijd voor een vreedzameen democratische revolutie!!! Weg met die zooi!!!

Tot slot: als jij een dure auto steelt en ik koop die vanjou om hem naderhand in onderdelen met winst door te verkopen dan ben jij eendief en ik een heler. Samen zijn we dan goed voor 10 jaar gevangenisstraf. Maarals jij toevallig een Minister bent en ik de belastingdienst dan krijg jij eeneervolle vermelding en ik een bonus.

Klik en huiver. En dan vind jij het gek dat ik hetvertrouwen in deze overheid al lang geleden ben kwijtgeraakt?

http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/inkeerregeling/de_jager_wil_gestolen_informatie_zwartspaarders/
Reputatie 7
Badge +5
Zie ook: http://www.novatv.nl/page/detail/nieuws/17361/Nederland+ge%26iuml%3Bnteresseerd+in+cd+zwartspaarders

En de betreffende uitzending van Nova-TV kun je hier vinden: http://www.ntr.nl/player?id=NPS_1148890&ssid=203.

Daarin zegt De Jager 2 dingen die mijns inziens niet juist zijn:

1. Hij stelt dat Zwitserse banken Zwartspaarders eerst hebben geholpen om hun Zwarte geld te stallen en daarmee verborgen te houden voor de belastingdienst van andere landen.

2. De Hoge Raad heeft bepaald dat je onrechtmatig verkregen gegevens van Criminele Activiteiten mag gebruiken.

Ad 1. Als ik een bankrekening open en daar op geld stort is het natuurlijk niet de taak van een bank om eerst een strafrechtelijk vooronderzoek te gaan doen. De verantwoordelijkheid voor dat gestorte geld ligt geheel bij mij. Wil je vervolgens als Openbaar Ministerie gegevens hebben van die bank. Goed, geef mij de naam van het individu en een Rechterlijk Bevel en ik doe alles voor je.

2. We praten hier mijns inziens over 2 aparte zaken. A) Mag je gegevens gebruiken, ook als je weet dat deze onrechtmatig verkregen zijn? 😎 Zo ja, betekent dat dan ook dat de dader van die misdaad vrij uit gaat? Zo ik het zie is heling heling door wie dan ook gepleegd en als je dat één keer hebt gedaan lokt dat herhaling uit. In het filmpje zegt De Jager ook dat hij de zaak eerst heeft besproken met Landsadvocaat en Openbaar Ministerie. Daar ben ik uiteraard niet bij geweest maar ik weet wel dat Het Openbaar Ministerie de keuze heeft om te seponeren en dus niet te vervolgen.

Ergo, ik weet eigenlijk wel genoeg.
Reputatie 7
Badge +5
Op 1 november jl. schreef ik onder het andere draadje overdit onderwerp al het volgende:

Hetbesef dat ze dit eigenlijk niet kunnen maken, zo dat al niet al aanwezig is,zal uiteindelijk dan toch wel komen maar net als met de AlgemeneHeffingskorting waarschijnlijk of mogelijk dan te laat. Vraagje desondanks:Kunnen jullie misschien nu alvast nog een blik denktankambtenaren open trekken?Het komt anders wederom zo dom over als jullie daar weer halverwege volgendjaar pas achter komen dat dit toch echt niet kan.’Inmiddels is, eneerder dan ik al dacht, het kwartje aan het doorvallen hetgeen blijkt uit hetartikel onder de volgende link.http://www.geldenrecht.nl/artikel/2015-11-24/onderzoek-naar-afschaffing-blauwe-envelopMisschien begrijpenjullie nu ook waarom ik mijn vertrouwen in deze overheid al langer geleden hebverloren.Tot slot eenpersoonlijk woord tot de fiscale denktankambtenaren waarvan ik aanneem dat ereen paar zullen meelezen:‘Arrogantie (lees: menen dat alleen jij kunt bepalen watgoed is voor een ander omdat je je zelf zo intelligent acht) is op zich al eenkwalijke eigenschap. Er lopen maar enkele mensen in de wereld rond die dieeigenschap hebben en er ook nog mee weg komen omdat ze hun arrogantie waarkunnen maken. Een voorbeeld: Mohammed Ali in de beste tijd van zijn leven (I amThe Greatest). In Nederland ken ik er geen. Valse arrogantie, te weten hetalleen maar denken dat je beter of intelligenter bent dan andere mensen, isnatuurlijk compleet uit den boze. Dat klemt te meer omdat met name de fiscaledenktankambtenaren het op intelligentie almeerdere keren behoorlijk hebben laten afweten. Als je als denktankambtenaardan toch in een denktank gaat zitten begin dan voortaan met datgene waarvoor jeben ingehuurd, te weten: nadenken!!! Want dat dit niet goed zou aflopen had ikje ook wel kunnen vertellen. Sterker nog, dat heb ik al voorspeld. Misschieneen goed idee om over dit soort zaken voortaan ook wat burgers met een beetje levenservaringte laten meedenken.

Tot slot: De Nationale Ombudsman gaat natuurlijk niet over éénnacht ijs en zal dit natuurlijk uit en te na onderzoeken al was het alleen maarom straks zeker te zijn van de uitspraak die hij zal doen. Die tijd zullen wehem dan maar moeten geven maar wat dat betreft denk ik dat ik de uiteindelijkeuitslag al redelijk kan voorspellen. Ben ik nu degene die arrogant is?Misschien maar er zijn nu eenmaal dingen die zo logisch zijn en zo voor de handliggen dat je er zelfs een weddenschap op zou kunnen afsluiten.

Ergo: Probleem bijna opgelost!
Reputatie 7
Badge +5
Oh, oh, die fiscus toch ..............

Ik stuitte op het volgende artikel en met name de commentaren onder dat artikel zorgden er voor dat de tranen me bij het lezen over de wangen liepen van het lachen.

http://www.geldenrecht.nl/artikel/2015-12-01/belastingdienst-doet-zn-best-maar-blijft-fouten-maken-nu-bij-voo

Enige commentaren (of delen daarvan) zet ik als citaat hier onder omdat ik ze zo leuk vind:

'En dan willen zij de blauwe envelop afschaffen en iedereen aan het digitale te krijgen. Zoals al eerder aangegeven, de belastingdienst heeft de eigen ICT niet op orde. Net zo lek als digid.'

'Leuker kunnen we het niet maken'

'Als ik het overigens fout doe moet ik een boete betalen, krijg ik ook geld als de Dienst weer zo’n blunder begaat? Vast niet, het is een éénzijdig verhaal wat dat betreft.'

'dus niet alleen “natte vingerwerk”; maar ook nog eens “copieergedrag” ze kunnen het niet leuker maken; maar veel fantasie hebben ze ook niet.'

En tot slot de laatste:

'Ze maken daar niets anders dan fouten. Met toeslagen is het niet anders gesteld. Ze maken verkeerde berekeningen zodat je later weer alles terug moet betalen. De bezem moet daar eens flink door heen want er zitten daar te veel ambtenaren die van toeten of blazen weten en onbekwaam zijn voor het werk wat zij doen.'

I rest my case.

Ik denk dat wij ons voor wat betreft het verdwijnen van de blauwe envelop helemaal geen zorgen hoeven te maken. Dat kunnen ze helemaal niet. Je kunt het natuurlijk wel roepen maar waar maken is weer een geheel ander verhaal. Proberen ze het toch waar te maken dan voorspel ik nu al voor in de toekomst een ontiegelijke wanboel.
Ik maak mij ook grote zorgen dat UWV en SVB ook volledig digitaal gaan binnen een paar jaar. Ik volg het nieuws op de voet (onder meer op http://www.uwv.nl, SVB.nl Ik maak mij grote zorgen hoe ouderen dan de informatie tot zich moeten krijgen. Ook op bijvoorbeeld www.overheid-uitkering.nl lees ik de plannen over vergevorderde digitaliseringsplannen bij de overheid.

Reageer