Consumentenbond.nl

Ben jij al klaar voor de aangifte?

  • 27 februari 2019
  • 25 reacties
  • 2296 Bekeken

Reputatie 7
Badge +7
Slaat de paniek bij jou al direct toe als de blauwe enveloppe op de mat valt? Niet nodig: vaak is je aangifte zo gepiept. Toch besteedt 38% van ons panel de aangifte weleens uit. Wil je meer hierover lezen, of weten of jij al klaar bent voor de belastingaangifte? Lees dan ons gratis artikel uit de nieuwste Consumentengids. Wil je je extra goed voorbereiden? Ook dan helpen we je op weg. Schrijf je in voor de Belastingcoach, een gratis e-mailreeks vol met informatie en praktische tips. Of download onze handige Belastingaangifte-checklist!

Ben jij al klaar voor je aangifte, of besteed je het liever uit? Hoe bereid jij je voor?


25 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Alles licht klaar, het is even een uitzoekwerkje, maar dan is het ook snel gecontroleerd en zo nodig ingevuld.
Nog een paar zaken bekijken hoe en wat en hoeveel en dan kan er 1 maart aangifte gedaan worden.
Online invullen gaat gelukkig steeds makkelijker en duidelijker.☺️
Reputatie 7
Badge +6
Ja hoor . Hier ligt ook alles klaar . Ben in het bezit van alle info die de bond beschikbaar stelt inclusief de belastinggids. Ook de aftrekposten zorgkosten alvast weer berekend . Die verhipte drempel is weer de spelbreker. Kan ik blij mee zijn dat die kosten relatief laag zijn tot nu toe , maar velen vissen met dit systeem wel achter het net.
Reputatie 7
Badge +5
Ook hier ligt alles al klaar. Ik heb de gewoonte om door het jaar heen alles waarvan ik ook maar in de verste verte denk dat het iets met belastingen te maken heeft in een voor dat doel geïnstalleerde schoenendoos te gooien. Vorige maand (februari) heb ik de schoenendoos geleegd, uitgezocht en alles in een WORD-document gezet. Dat WORD-document is dan een aangepaste nieuwe versie van mijn belastingoverzicht het jaar daarvoor waarin ik alle wetenswaardigheden vorig jaar en door het jaar heen al heb genoteerd zodat ik ook niets vergeet.

Ik denk dat ik volgende week misschien een kwartier bezig ben met de daadwerkelijke aangifte. Bovendien denk ik dat ik weer een hoop geld terug krijg.
Reputatie 7
Badge +5
Het lukt makkelijk in een kwartier, ik was er vannacht om 0.20 uur helemaal klaar mee.
Reputatie 7
Badge +5
Maar hoe moeten wij dat nu verstaan @Bert ?

Want die uitdrukking 'er helemaal klaar mee zijn' kan je op twee manieren begrijpen.

  • Je was er na een kwartier helemaal klaar mee en hebt de zooi uit wanhoop in een hoek gegooid.
  • Of na een kwartier was je geheel gereed en de aangifte is nu verzendklaar.
Reputatie 7
Badge +5
@F. den Oudsten Ik was er helemaal klaar mee, inclusief verzending.☺️
Badge
Van de week las ik op deze site iets over de WOZ peildatum. Dat je dan voor aangifte belasting 2018 die van 2017 moet nemen.
Maar hoe kom je aan de werkelijke peildatum. De gemeente bepaalt die peildatum. En dus heb ik de gemeente gebeld omdat de belastingdienst de waarde heeft aangenomen van mijn aanslag Gemeentebelasting van 2018. De aangifte van 2019 heb ik nog niet eens binnen. Op die van 2018 staat bij WOZB wel een bedrag, maar geen datum. Er onder staat OZEW (Eigenarenbelasting, hetzeldezelfde waarde met daar onder 01-01-2018/01-01-2019
Maar volgens de gemeente is dat de peildatum niet, dat is 2017. Maar dat staat nergens. Dan wordt ik verwezen naar https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp (Rijksoverheid) en daar staat wel dat de waarde als peildatum 2017 heeft. Wie snapt het nog?
Reputatie 7
Badge +6
De aanslag van de gemeente die je begin 2018 ontvangen hebt , heb je nu nodig . Daar hoort ook peildatum 2017 op vermeld te staan .
Badge
De aanslag van de gemeente die je begin 2018 ontvangen hebt , heb je nu nodig . Daar hoort ook peildatum 2017 op vermeld te staan .
Beste E.T. Wiersma, Op de aanslag gemeentebelasting staat nergens de term 'Peildatum'.
Begin 2018 ontvang ik een aanslag, en daar staat onder de waardebepaling wel 01-01-2018/01-01-2019
Daaruit maak ik op dat 01-01-2018 de peildatum is.....

Maar 01-01-2018/01-01-2019 blijkt betrekking te hebben op de termijn waarover betaalt dient te worden. Voor zover ik nu heb begrepen staat op die aanslag de WOZ waarde met als peildatum 2017. Waarom staat dat er dan niet op?

Bent u deskundige op dit gebied? Zo ja, dan graag een toelichting.

Groet, Hans
Reputatie 7
Badge +6
Ik zou mezelf geen deskundige durven noemen. Tenzij je me een ervaringsdeskundige noemt door al meer dan 50 jaar zelf alles in te vullen en aan te vragen wat nodig is. Op de aanslag gemeentebelastingen heeft bij mij altijd de waardepeildatum gestaan en staat er ook op de aanslag die ik begin 2018 gehad heb en nu nodig heb voor het eigenwoningforfait . Dat was in andere gemeenten ook zo . Als dat niet duidelijk vermeld staat , schept dat uiteraard verwarring . Wat ik niet weet zoek ik op . Overigens , wie online invult ziet vanaf 1 maart die gegevens normaliter al ingevuld staan. Je kunt er gerust vanuit gaan dat in de gemeentelijke brief van begin 2018 de juiste WOZ-waarde genoemd wordt die nodig is voor de nu in te vullen aangifte over 2018.
Badge
Slaat de paniek bij jou al direct toe als de blauwe enveloppe op de mat valt? Niet nodig: vaak is je aangifte zo gepiept. Toch besteedt 38% van ons panel de aangifte weleens uit. Wil je meer hierover lezen, of weten of jij al klaar bent voor de belastingaangifte? Lees dan ons gratis artikel uit de nieuwste Consumentengids. Wil je je extra goed voorbereiden? Ook dan helpen we je op weg. Schrijf je in voor de Belastingcoach, een gratis e-mailreeks vol met informatie en praktische tips. Of download onze handige Belastingaangifte-checklist!
Ben jij al klaar voor je aangifte, of besteed je het liever uit? Hoe bereid jij je voor?

Slaat de paniek bij jou al direct toe als de blauwe enveloppe op de mat valt? Niet nodig: vaak is je aangifte zo gepiept. Toch besteedt 38% van ons panel de aangifte weleens uit. Wil je meer hierover lezen, of weten of jij al klaar bent voor de belastingaangifte? Lees dan ons gratis artikel uit de nieuwste Consumentengids. Wil je je extra goed voorbereiden? Ook dan helpen we je op weg. Schrijf je in voor de Belastingcoach, een gratis e-mailreeks vol met informatie en praktische tips. Of download onze handige Belastingaangifte-checklist!
Ben jij al klaar voor je aangifte, of besteed je het liever uit? Hoe bereid jij je voor?

Badge
De tips voor je belastingaangifte gelezen op jullie site. Super handig.
Mijn aandacht werd getrokken door het volgende onderwerp: "Belastingteruggave: middelen loont".
Hierin staat: De inkomensschommeling moet plaats hebben gevonden in de afgelopen 7 jaar.
Maar klik ik door naar de site van de belastingdienst en dan op "voorwaarden" dan vind ik deze uitspraak: U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan.
Dan kun je toch nooit 7 jaren terug, of zie ik dat verkeerd?

Alvast dank voor je reactie.
Reputatie 7
Badge +6
7 jaar kan niet kloppen volgens mij . Ik zie ook 36 maanden staan onder genoemde voorwaarden . Dus nadat alle aanslagen die betrekking hebben op het tijdvak van middeling binnen zijn , een verzoek indienen. Bij het verzoek moet ook nog een berekening van de middeling ingediend worden . Ook moet de verschuldigde met en zonder middeling berekend worden . Nogal een gedoe alles bij elkaar. Makkelijker kunnen ze het wel maken , maar doen ze niet.....
Reputatie 7
Badge +5
@Daantje1

Hallo Daantje 1, allereerst ben ik geen moderator hier maar namens de deelnemers hier heet ik je toch van Harte Welkom.

Ik ga je vraag beantwoorden maar allereerst wil ik hier en nu graag aan alle meelezende moderators kwijt dat dit nu typisch een voorbeeld is waarbij een onderwerp breder wordt getrokken. Voor de rest ga ik hier niet op door, dat hoeft ook niet want jullie begrijpen heel goed wat ik zeg.

Daantje: Allereerst heb ik even nagegaan waar dat stond van die zeven jaar en ik heb het gevonden. Er staat: 'De inkomensschommeling moet plaats hebben gevonden in de afgelopen 7 jaar.'

Dat is inderdaad wat verwarrend maar bedoeld wordt waarschijnlijk dat je na ontvangst van de definitieve aanslag over het laatste te middelen jaar nog drie jaar de tijd hebt om over die periode te middelen. Hier staat nog een ander voorbeeld waarbij dat wordt vermeld. Dus als je nu wilt middelen over bijvoorbeeld de jaren 2015, 2014 en 2013 dan moet je de laatste definitieve aanslag in 2016 ontvangen zijn wil je in 2019 nog een middelingsverzoek kunnen indienen. Dat is ongeveer zeven jaar ..... met wat fantasie.

De middelingsperiode zelf gaat echter over 3 aaneengesloten belastingjaren. Het toeval wil dat ik verleden jaar zelf nog gemiddeld heb over de jaren 2014, 2015 en 2016 en dat heeft mij in 2018 € 11.000,- opgeleverd. Waarom het zo lang heeft geduurd heeft als reden dat je pas kunt middelen als je de laatste definitieve aanslag hebt ontvangen van een in de middeling betrokken jaar en dat was voor mij 2018 over belastingjaar 2016.

Ik hoop dat je zo genoeg weet. Mocht je nog vragen hebben stel ze dan gewoon.
Reputatie 7
Badge +5
@E.T. Wiersum Nou, ik vond het destijds ook niet echt moeilijk. Sterker nog, ik vond het een fluitje van een cent. Omdat ik de zaken ook duidelijk aanleverde betaalde men mij mijn € 11.000,- zonder slag of stoot uit.

Onderstaand de brief die ik toen heb verstuurd waarbij ik de iets te persoonlijke gegevens heb weg gehaald.


Belastingdienst
Postbus 30206
2500 GE DEN HAAG

Betreft: Verzoek middeling box 1 inkomen
Bijlage: Berekening middeling 2014 t/m 2016
BSN: ----------- ten name van F. den Oudsten

Den Haag, 18 september 2018

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze verzoek ik u middeling toe te passen voor mijn box 1 inkomen in de jaren 2014 t/m 2016.

In de bijlage vindt u twee berekeningen van twee verschillende middelingscalculatoren over deze jaren, waaruit blijkt dat er na middeling sprake is van een teruggave van
€ 11.001,- dan wel € 11.006,-.

Ongetwijfeld hebt u uw eigen calculatoren waardoor ik er alle vertrouwen in heb dat u op het juiste bedrag zult uitkomen.

Met vriendelijke groet,
F. den Oudsten


Bijlage: 2 middelingsberekeningen over de jaren 2014 t/m 2016.


Naschrift Frans: Het is uiteindelijk € 11.006,- geworden. Over een paar jaar hoop ik dezelfde grap nog een keer uit te halen.
Reputatie 7
Badge +5
Je kunt ook uitstel vragen bij de belastingdienst betreffende je belastingaangifte, dat gebeurd vaak als je een bedrijf hebt, dan hoef je pas een jaar later te betalen over je winst, wat je inkomen is.
Hierdoor komt de voorlopige aanslag van b.v. 2013 halverwege 2015 binnen.
Dus kun je die van 2015 pas binnen hebben in 2017 en dan moet dat al de definitieve zijn en niet de voorlopige en kun je tot in 2020 de middeling aanvragen van 2013, 2014 en 2015 en daar zie je de 7 jaar.
Reputatie 7
Badge +5
Precies @Bert Alleen hoef je daar de laatste tijd al niet eens meer voor om uitstel te vragen want de belastingdienst heeft zo'n achterstand dat je definitieve aanslag over bijvoorbeeld 2016 toch pas halverwege 2018 binnen komt. Dat is bij mij ook zo gegaan en reeds nu zit ik nog steeds te verwachten op de definitieve aanslag over 2017 die ik ook pas over een paar maanden verwacht.
Reputatie 7
Badge +6
@ Frans ( waarom werkt die apestaart toch niet meer bij mij ? ) , als het om hoge bedragen gaat bij dat middelen en je een beetje handig in die materie bent ligt het natuurlijk anders . Jou is dat wel toevertrouwd heb ik gemerkt.
Reputatie 7
Badge +5
Tja @E.T. Wiersum waarom die apestaart bij jou niet meer werkt weet ik ook niet.

Bij mij @F. den Oudsten werkt hij dus wel. Ik daarentegen kan weer geen net ingezonden berichten wijzigen en dus werkt het bij mij ook niet goed.

Ik denk dat het systeem soms een foute instelling vast houdt. Wat kan helpen is om al je cookies eens weg te gooien hetzij via je browser hetzij om CCleaner eens op je systeem los te laten alleen heeft dat bij mij het probleem niet verholpen.
Reputatie 7
Badge +6
Dank voor de tip . Is het proberen waard.
Reputatie 7
Badge +5
@F. den Oudsten Ah, grappig, ik krijg tegenwoordig direct de definitieve aanslag, geen voorlopige meer.
Nu is alles belastingtechnisch al jaren wel heel stabiel bij mij, eerder toen het wat instabieler was en ik ook middeling toegepast had, kreeg ik ook de definitieve aanslag pas een jaar later.
Reputatie 7
Badge +6
Is bij mij ook zo sinds het al jaren relatief eenvoudig is en er geen grote verschillen meer zijn.
Reputatie 7
Badge +5
@Bert Het kan ook zijn dat ze jou vertrouwen en mij niet. Verleden jaar (2018) kreeg ik ook opeens vragen over mijn aangifte over 2016. Uiteraard had ik goede antwoorden voor ze die ik per mail naar de behandelaarster mailde. Grappig was toen dat ik 36 minuten(!) na het verzenden van mijn mailbericht antwoord kreeg dat mijn aftrekposten waren geaccepteerd en ik de definitieve aanslag binnenkort tegemoet kon zien. De rest van het verhaal ken je. Onmiddellijk na ontvangst van die definitieve aanslag ben ik gaan middelen en kreeg ik even later nog € 11.000,- retour.

Mijn aangifte over 2018 ligt inmiddels klaar en gaat komende week weg. Ik krijg € 985,- terug. Maar begin 2018 heb ik een voorlopige aanslag voor 2018 gehad van 2000,- die ik vervolgens in 11 maandelijkse termijnen heb betaald. En dus is het feitelijk mijn eigen geld wat ik terug krijg. Een soort sigaar uit eigen doos dus of een koekje van eigen deeg hoewel dat volgens mij weer iets anders betekent.
Reputatie 7
Badge +5
Mijn aangifte over 2018 is inmiddels weg, gisteren (10 maart 2018) verzonden.
Reputatie 7
Badge +5
Sorry, 10 maart 2019

Reageer