Consumentenbond.nl

Bestuur VVE stelt eisen aan uitbetaling schadebedrag

  • 4 januari 2017
  • 0 reacties
  • 98 Bekeken

Ik ben eigenaar van een Appartement. Dit appartement is onderdeel van een complex waarvoor een VVE bestaat met een bestuur.

Mijn appartement heeft water schade gehad. Hiervoor heeft de opstalverzekeraar een expert ingeschakeld en op basis van een offerte heeft de verzekeraar een schadebedrag voor herstel van de schade uitgekeerd.

De verzekeraar heeft dit bedrag overgemaakt op de rekening van de VVE.

Het bestuur maakt dit bedrag pas over aan mij als ik een factuur kan overleggen van de herstelwerkzaamheden.

Ik heb hier principieel bezwaar tegen gemaakt, aangezien het bestuur niet de voorwaarden bepaalt voor het betalen van het schadebedrag aan mijn appartement, aangezien de verzekeraar de offerte heeft goedgekeurd en het bedrag heeft uitgekeerd.

Het bestuur stelt zich op het standpunt dat ik moet aantonen dat zij onrechtmatig handelen.

Mijn vraag is: Mogen zij voorwaarden stellen voor het uitbetalen van het bedrag, of houden zij onterecht geld achter dat niet voor hun is bestemd.

0 reacties

Geen reactie

Reageer