Consumentenbond.nl

bestuurdersaansprakelijkheid

  • 15 januari 2021
  • 3 reacties
  • 107 Bekeken

Ik ben voorzitter van een stichting die door de eigenaren van een klein recreatiepark is opgericht voor het beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke deel van het kleine park (14 eenheden) conform de spelregels van de splitsingsakte. Vergelijkbaar met een VvE.

Door het bestuur van de stichting is enige tijd geleden een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarbij behalve de stichting ook het bestuur en eventuele vrijwilligers in stichtingverband zijn meeverzekerd.

Daarnaast is er een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en ik vraag me af of dat niet dubbel op is. Dan wel of deze verzekering buitenproportioneel is voor deze kleine stichting gezien ook de relatief hoge premie


3 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Wat zegt de verzekeraar daar zelf van ? Kijk  anders eens bij andere verzekeraars of die wellicht een geschikter en goedkoper aanbod hebben.

Ik voer de discussie  met een tussenpersoon die kennelijk in het verleden tot deze verzekering heeft geadviseerd. De vraag is of naast een bestuurs aansprakelijkheid ook een bestuurders aansprakelijkheid moet worden verzekerd in dit geval waar geen sprake is van een onderneming of enige risico op bedrijfsschade of faillissement.

Reputatie 7
Badge +6

Ja , ik snap de vraag . Slechte ervaringen met tussenpersonen qua kennis , service en prijs van de verzekering , heeft mij al lang geleden doen besluiten om rechtstreeks zaken met verzekeraars te doen . Wat let u om eens rond te kijken op internet en die vraag bij meerdere verzekeraars te stellen ? En dan overstappen als er een geschikter en goedkoper aanbod komt .

Reageer