Castingbureaus - figuranten : WA verzekering voor mijn kind ?

  • 23 augustus 2020
  • 2 reacties
  • 260 Bekeken

Badge

Hallo,

Met mijn schoolgaande dochter hebben wij meerdere online castingbureaus bekeken omdat zij graag een bijbaantje wil als figurant.  Echter, zonder uitzondering schuiven deze bureaus in de algemene voorwaarden de wettelijke aansprakelijkheid en ook ziekte en ongevallen verzekeringen af op de kandidaat.  Nu is mijn dochter uiteraard WA verzekerd binnen het gezin, maar deze verzekering sluit aansprakelijkheid in dienstverband uit en volgens een artikel van de bond geldt dat ook voor bijbaantjes.  Mogen castingbureaus verantwoordelijkheid afschuiven?  Hoe mijn dochter te verzekeren?

Met vriendelijke groet,

HA

 

 

Voorbeeldje :

https://faircasting.nl/algemene-voorwaarden/

  Aansprakelijkheid

7.1 Het Talent dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. Fair Casting kan uit dien hoofde jegens het Talent geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld (nalatigheid) aan de zijde van Fair Casting. Fair Casting zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van het Talent;

7.2 Het Talent staat ervoor in, dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Het Talent draagt zelf zorg voor afdoende verzekering hiervan;

7.3 Indien Fair Casting uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief ter zake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten;

7.4 Het Talent vrijwaart Fair Casting voor alle aansprakelijkheid die de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens Fair Casting zou doen blijken gelden;

7.5 Fair Casting is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het Talent op weg naar/van de opdrachtlocatie en tijdens de opdrachten;


2 reacties

Badge +8

Goede vraag, @H.A. Lalkens! Als lid van de Consumentenbond kun je ook even bellen met mijn collega's van Advisering. Als je inspreekt dat het om een verzekeringskwestie gaat, word je direct doorverbonden met de juiste collega. Je bereikt ons op werkdagen tussen 9 en 18 uur op 070 445 45 45.

Ik vermoed dat daar wel het een tegenin te brengen valt maar voorlopig staat het zwart op wit en zult u mogen tekenen en anders toedeledokie, voor jou(w dochter) tien anderen.

Reageer