Consumentenbond.nl

Creditcard in uitkeringssituatie

  • 4 september 2017
  • 11 reacties
  • 3237 Bekeken

Badge +1
Beste leden.....een creditcard is een last als je er niet mee weet om te gaan. Daarom ook zijn de krediet beoordelaars zeer streng en consequent in hun beleid wie wel en wie niet in aanmerking kan en mag komen voor een creditcard, toch?

Hoe vreemd echter dan dat dit de praktijk van vandaag is:
Als je een minimaal inkomen hebt uit werk en je partner ook een inkomen heeft uit werk, al is het slechts voor een paar uur per maand, dan krijg je zo een creditcard.

Als je eenmaal zo'n creditcard hebt, en je raakt werkeloos of via andere ellende in een uitzichtloze uitkering situatie, dan houdt je gewoon je creditcard, ook al is het juist dan zeer de vraag of er geen heroverweging zou moeten plaatsvinden.

Als je echter in al in een uitkeringssituatie terecht bent gekomen, en je wil zo'n creditcard aanschaffen, dan worden er opeens wel heel rare regels toegepast...Zo wordt je netto uitkering, opeens maar voor 70% meegeteld, en ook al is je uitkering zo hoog dat je geen recht hebt op bv. huurtoeslag, je krijgt geen groen licht. Als je daarop doorvraagt en je durft dan aan te geven dat je partner geen betaald werk heeft, dan wordt opeens dat als reden opgevoerd om de creditcard te weigeren. Ook wordt dan opeens je daadwerkelijke woonlast verhoogd met 10%, "om toekomstige verhogingen op te vangen".

Mij lijkt dit gewoon pure discriminatie van mensen met een bepaalde vorm van inkomen, op basis van oneigenlijke argumenten. Los van de vraag of het verstandig is om een creditcard te gebruiken, wil ik jullie de vraag voorleggen: Mag een instantie acceptatiecriteria, naar eigen goeddunken opstellen en per geval op een individuele basis toepassen?

11 reacties

Ik vergeet het precieze lijstje altijd maar men mag niet discrimineren naar, ras, geaardheid, leeftijd en geslacht maar daar staat inkomen niet bij. Grondwettelijk is er dus niet zoveel aan de hand, een creditcard hoort ook niet tot de primaire levensbehoeften dus ik zou zeggen in basis wel.
Badge +1
Dit staat in de grondwet:
Artikel 1 van de Grondwet richt zich in de eerste plaats tot de overheid. Dit artikel is nader uitgewerkt in verschillende gelijkebehandelingswetten om het recht op gelijke behandeling tussen burgers onderling te regelen. Samen vormen deze wetten de gelijkebehandelingswetgeving.

In de gelijkebehandelingswetgeving staat dat mensen niet ongelijk behandeld mogen worden vanwege persoonskenmerken die er niet toe doen:
•godsdienst/levensovertuiging
•politieke gezindheid
•ras, afkomst
•geslacht: man, vrouw, transgender (transseksuelen, travestieten, interseksuelen), zwangerschap
•nationaliteit
•hetero- of homoseksuele gerichtheid (biseksuele gerichtheid)
•burgerlijke staat: gehuwd of ongehuwd, wel of geen geregistreerd partnerschap
•handicap of chronische ziekte
•leeftijd
•arbeidsduur: voltijd of deeltijd
•vast of tijdelijk arbeidscontract

Verder moet de discriminatie betrekking hebben op het terrein van:arbeid (bijvoorbeeld: sollicitaties, ontslag, arbeidsvoorwaarden (beloning), bevordering, arbeidsomstandigheden, arbeidsbemiddeling)goederen/diensten (bijvoorbeeld: wonen, welzijn, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs, financiële dienstverlening, verzekeringsdiensten).

Ik ben van mening dat, het specifieke door mij beschreven geval, er wel onder valt, i.v.m. de criteria
" vast of tijdelijk arbeidscontract en arbeidsduur voltijd of deeltiijd".
Zoals je wél een ballerina mag vragen en ook daadwerkelijk mannen mag weigeren voor het Zwanenmeer zo lijkt mij inkomen zodanig relevant voor krediet dat ik het denk dat weigeren mag.

Als je eenmaal zo'n creditcard hebt, en je raakt werkeloos of via andere ellende in een uitzichtloze uitkering situatie, dan houdt je gewoon je creditcard, ook al is het juist dan zeer de vraag of er geen heroverweging zou moeten plaatsvinden.

Als je echter in al in een uitkeringssituatie terecht bent gekomen, en je wil zo'n creditcard aanschaffen, dan worden er opeens wel heel rare regels toegepast...Zo wordt je netto uitkering, opeens maar voor 70% meegeteld, en ook al is je uitkering zo hoog dat je geen recht hebt op bv. huurtoeslag, je krijgt geen groen licht. Als je daarop doorvraagt en je durft dan aan te geven dat je partner geen betaald werk heeft, dan wordt opeens dat als reden opgevoerd om de creditcard te weigeren. Ook wordt dan opeens je daadwerkelijke woonlast verhoogd met 10%, "om toekomstige verhogingen op te vangen".Je conclusie is niet correct: als iemand structureel minder inkomen krijgt, heeft de bank het recht de bestedingslimiet fors te verlagen.

Ik vermoed dat je het over een ww uitkering hebt. Iedereen, dus ook de bank, weet dat dit maar voor een bepaalde periode is en dat daarna vaak de bijstand volgt.

Ik vind het een goede zaak dat de regels behoorlijk zijn aangescherpt. Teveel mensen zijn de voorbije jaren door doorlopende kredieten, kopen op afbetaling, creditcards in de financiële problemen gekomen..
Reputatie 7
Badge +6
Ik neem aan dat banken gewoon de wettelijke regels volgen , die op dit gebied flink aangescherpt zijn. Een creditcard dient niet gezien te worden als een mogelijkheid om meer geld uit te geven dan verantwoord is . Wie tevoren kan weten dat hij of zij de termijnen niet kan terugbetalen , zou er helemaal niet aan moeten beginnen. Voor mensen met onvoldoende zelfdiscipline is het eigenlijk een onding vind ik. En nog duur ook , gezien de zeer hoge renteopslag.
Een creditcard is een vorm van kredietverlening. De bank schiet bedragen voor tot de hoogte van de creditcardlimiet en die moeten door de houder worden terugbetaald. Of de houder daartoe in staat zal zijn wordt bij het aanvragen van de creditcard door de bank beoordeeld. Heb je eenmaal een creditcard dan houdt de bank alleen nog bij of het krediet wordt terugbetaald en niet wat verder je financiële situatie is. Dat laatste zou in de richting gaan van een onder curatele stelling en dat is een heel ander verhaal.
Badge +1
Blijft echter een feit dat je in de gevallen dat je via i-net aankopen wil doen in het buitenland je bent aangewezen op een creditcard.
Dit,omdat de andere hier in Europa gangbare betaalvormen, niet worden geaccepteerd in bv Amerika of Azie.
Kun je eens lekker goedkoop noodzakelijke spullen kopen, wordt dat onmogelijk gemaakt door verkeerd uitgelegde regels.
Overigens gelden die non-acceptatieregels ook als je een WAO /WIA of AOW uitkering hebt.

Blijf van mening dat dit discriminatie is!
Waarom gebruik je dan geen Paypal? Dat werkt toch ook prima voor bestellen in Azië en je hebt geen creditcard nodig.
Badge +1
Is idd een (omslachtige) mogelijkheid. maar doet niks af aan datgene wat ik geconstateerd heb.
Wat denk je dat er omslachtig is aan PayPal? Je koppelt hem aan je bankrekening of je stort er zelf geld op en bestellen maar.
Reputatie 7
Badge +5
Geachte heer De Groot,

Helaas ben ik het eens met de anderen en denk ik dat u ongelijk heeft.

Ooit had ik een Postbank Gold Card. Ik hem hem toen weg gedaan omdat ik hem nooit gebuikte maar er wel voor betaalde. En inderdaad, er zijn te veel mensen die er niet goed mee kunnen om gaan en dan word je als kredietverstrekker voorzichtig.

Overigens, kort geleden had ik daar ook mee te maken. Een vriendin wilde een auto kopen maar kon via de Toyota-dealer geen krediet krijgen omdat ze werkte via een nul-urencontract. Ik heb Toyota'krediet toen even flink verteld hoe ik over ze dacht met als gevolg dat ze dat krediet uiteindelijk wel kon krijgen en de auto heeft gekocht.

Reageer