Consumentenbond.nl
Vraag

de beperkingen van een aansprakelijkheidsverzekering

  • 22 december 2018
  • 14 reacties
  • 678 Bekeken

mijn zakenpartner en ik hebben een bedrijfje op een bedrijventerrein in Amstelveen, waar we meerdere grote loodsen huren. vanwege de aard van het werk wordt er op dat terrein gebruik gemaakt van een (gemeenschappelijke) vorkheftruck om pallets in/uit te laden en te verplaatsen.

we zijn 4 ½ jaarverzekerd bij Centraal Beheer voor 2 bedrijfsauto's, een brand/inboedelverzekering en uiteraard een WA verzekering. €720 per kwartaal en nog nooit iets geclaimd

mijn zakenpartner maakt een stuurfout met de vorkheftruck en raakt de sponning van éen van de roldeuren van onze huisbaas. Roldeur defect, en schade aan de sponning (deuk) is het gevolg, bij elkaar zo'n €2500

Logischerwijs zijn wij aansprakelijk voor deze schade; Centraal Beheer echter hanteert onmiddellijk (bij melding van de schade) deze argumentatie: de eigenaar van de vorkheftruck (is onze huisbaas) is aansprakelijk en niet u. Lang verhaal kort: we kunnen niet eens een claim indienen en draaien 100% zelf voor de schade op.

Nu moge het duidelijk zijn dat ik geen expert ben, maar kan iemand mij dit uitleggen? Indien ik van de buurman een hamer leen en hiermee schade veroorzaak: is dat de eigenaar van de hamer aansprakelijk? ik begrijp de argumentatie niet...

bij voorbaat dank.

Rob Hollander
TK hergebruik

14 reacties

Reputatie 7
Ik snap dat je de argumentatie niet kunt volgen want ik heb hetzelfde probleem, er staat namelijk geen argumentatie alleen een conclusie. Vraag de verzekeraar een schriftelijke uitleg waarom ze de claim afwijzen.
Reputatie 6
Badge +6
Hallo @Dutchbob1 , u heeft een bedrijfsaansprakelijkheids verzekering AVB van Centraal Beheer? Ik denk als u een auto had beschadigd van een klant op het terrein, dat de verzekering dan wel uitkeert. Maar dingen die u huurt of even leent, de loodsen en de vorkheftruck, dus niet. Bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP is dat ook zo. Als ik op straat tegen iemands bril stoot wordt dat vergoed. Maar als ik een geleende bril beschadig, dan niet.

Uw collega zal vast ook een AVP hebben, maar ik ben bang dat ze daar zeggen niet voor schade bij uitoefenen van beroep op uw werk. Dus wel stoten tegen bril van collega op uw werk, maar niet vorkheftruck tegen sponning deur. Dat valt weer onder beroepsaansprakelijkheid.

Wat je in eigen beheer hebt (lenen, huren, even gebruiken) is meestal niet verzekerd onder die AVP of AVB. Dat is "bewuste aanvaarding". Voor autoverzekeringen geldt dat niet. Het moet in de voorwaarden staan. Autoverzekering geldt alleen op de openbare weg, niet op particulier of bedrijven terrein.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Reputatie 7
Badge +5
Hallo @Dutchbob1

Ik heb een verleden als schadecorrespondent Aansprakelijkheid en ben ook gediplomeerd. Ik heb me de laatste 15 jaar van mijn arbeidsleven bezig gehouden met het behandelen van schades op een AVB. Ik werk echter al meer dan 10 jaar niet meer en hou mijn vakkennis ook niet meer zo bij. Dus mijn volgende commentaar moet je met een redelijke korrel zout nemen want het is putten uit een vakkennis van lang geleden.

Ik denk dat de schade op de AVB is uitgesloten vanwege de zogenaamde ‘opzichtclausule’ waar @Jan ook al op doelt. De relevante tekst in zo’n clausule luidt doorgaans als volgt:

‘Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem:

Deze zaken onder zich had, zoals in beheer, ter bewaring, in huur, in gebruik, ten vervoer, ter bewerking of ter behandeling.’

U huurt het pand waaraan u schade heeft toegebracht en dus is de uitsluiting van toepassing.

De AVB doet dus niet mee ongeacht de manier waarop Centraal Beheer dat misschien wat ongelukkig verwoordt.

Ik begrijp voorts dat de vorkheftruck ook van de pandeigenaar is. Wellicht bedoelt Centraal Beheer dat uw pandeigenaar ook verantwoordelijk is voor het afsluiten van een WAM-verzekering voor de vorkheftruck waarop ook uw zakenpartner als gemachtigd bestuurder meeverzekerd is. En dus is hij ‘aansprakelijk’ voor het verder afwikkelen van de schade.

Maar dan komen we bij het volgende probleem want ook de WAM-verzekering dekt slechts schade aan derden en geen schade aan eigen zaken. In sommige voertuigpolissen staat echter de zogenaamde sistercarclausule. Of die ook in de voertuigpolis van de heftruck zit kan ik van een afstand natuurlijk niet beoordelen. Zo ja, dan kan de schade op die polis aangemeld worden.

Ik zie echter nog een andere mogelijkheid:

De zogenaamde brandregresregeling (officieel Het Bindend Besluit Regres Brand) regelt of en in welke gevallen een brandverzekeraar (opstal, inboedel, inventaris) een betaalde schade kan verhalen.

In de inleiding op het tweede blad onder punt 3 sub c staat met zoveel woorden dat je als brandverzekeraar wel kunt verhalen als de schade is veroorzaakt door een aanrijding maar weer niet als deze schade is veroorzaakt door een huurder.

Dat impliceert dus dat aanrijdingsschade dan ook in eerste instantie gedekt zal zijn op een door de pandeigenaar afgesloten opstalpolis.

Wij geven hier geen adviezen omdat het geven van advies iets bedrijfsmatigs veronderstelt. Wij geven hier slechts meningen.

En dus 'meen' ik dat u op grond van het bovenstaande de schade eerst eens door de opstaleigenaar zou moeten laten melden op de opstalpolis. Mogelijk bedoelde Centraal Beheer dat ook toen ze het hadden over ‘de aansprakelijkheid van de vorkheftruckeigenaar’

Weet u, soms komen mensen in situaties terecht waar ze geen raad mee weten maar ‘wij van de verzekeringen’ hebben alles al eens een keer meegemaakt. Wat u is overkomen is niet nieuw. Velen gingen u reeds voor.

Laat svp nog even weten hoe het afloopt. Wij hebben hier enige vrouwelijke moderators rond lopen die daar ook altijd RAZEND nieuwsgierig naar zijn.
Reputatie 7
Badge +5
En om nou te bewijzen dat mijn vakkennis een beetje roestig aan het worden is:

Ik vergat nog een hele belangrijke uitsluiting op de AVB en dat is de uitsluiting motorrijtuigen.

Op de AVB is niet gedekt de aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht met of door een motorrijtuig dat een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Daarop zijn wat uitzonderingen maar die zijn hier niet van toepassing.

Linksom (opzicht) of rechtsom (gebruik motorrijtuigen), de AVB doet niet mee.

En dus @Jan, ook op de AVB is de schade niet gedekt, ook niet als hij op die manier(!), en dus met de vorkheftruck, de auto had beschadigd van een klant.

Ik denk dat de schade aan een geleende bril wel op de AVP wordt vergoed omdat ze daar tegenwoordig een geringe opzichtdekking voor hebben gecreëerd met bijvoorbeeld een verzekerd bedrag ad € 12.500,- open latend de vraag waarom iemand de bril van iemand anders zou willen lenen. Maar ik begrijp dat je dit slechts als voorbeeld wilde gebruiken.

Op de WA-polis van de vorkheftruck is de schade aan de auto van een klant uiteraard wel gedekt en de pand- en vorkheftruckeigenaar is verantwoordelijk of aansprakelijk(!) voor het afsluiten van zo’n polis en dat verklaart misschien de door Centraal Beheer gebruikte terminologie.

Op jouw middelste alinea ga ik maar niet in maar ik kan me vaag herinneren dat deskundigen daar in het verleden een behoorlijk robbertje over hebben gevochten tot aan de Samenloopcommissie toe. Maar goed, in dit actuele geval speelt dit niet aangezien we hier te maken hebben met een schade veroorzaakt met en door een motorrijtuig in de bedrijvensfeer aan een gehuurd pand onder opzicht.

Ook op je laatste alinea ga ik maar niet in want als ik dat allemaal zou moeten uitleggen ga ik of off-topic of ik zou een nieuw onderwerp moeten starten.
Reputatie 7
Badge +6
Het is wel de vraag of een vorkheftruck als motorrijtuig wordt gezien ......
Reputatie 7
Badge +5
Een goede vraag @E.T. Wiersum

Wat een motorrijtuig is staat in de Wegenverkeerswet. De definitie luidt:

‘Voertuigen zijn: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig, dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.’

Vroeger had je van die trollybussen, die kregen hun stroom van een bovenleiding en waren daarmee ook een motorrijtuig.

Trams en treinen zijn geen motorrijtuigen.
Reputatie 7
Badge +5

Reputatie 7
Badge +5

Geleend van de site Geld.nl


Wat is een opstalverzekering en wat valt er onder de opstalverzekering?


Er zijn veel verzekeringen om schade aan je woning te dekken, waaronder de opstalverzekering. Maar wat is een opstalverzekering precies? Met een opstalverzekering is verlies van of schade aan een woning gedekt. De dekking is inclusief bijgebouwen en tuinafscheidingen en exclusief funderingen en glas. Meestal kunnen funderingen apart worden bijverzekerd. Glas kan zowel worden bijverzekerd als via een aparte glasverzekering worden gedekt.

Wat valt onder opstalverzekering?

Een opstalverzekering valt onder de brandverzekeringen. Een brandverzekering kent verschillende dekkingscategorieën. In volgorde van uitgebreidheid zijn dit: de "kale" branddekking, de uitgebreide gevaren verzekering (UGV), de extra uitgebreide gevaren verzekering (UGV+) en de all risk verzekering.
  • De "kale" branddekking vergoedt, anders dan de naam doet vermoeden, schade veroorzaakt door brand, bliksem (niet met brand gepaard), ontploffing en vliegtuigschade (waarbij geen brand ontstaat).
  • De uitgebreide gevaren verzekering (UGV) vergoedt bovengenoemde schades. Daarnaast biedt deze dekking tegen de volgende schadeoorzaken: storm, water, olie, rook en roet, diefstal, vandalisme en dergelijke, rellen, aanrijding en aanvaring, het omvallen van bomen, kranen en heistellingen en het onvoorzien springen van leidingen door vorst.
  • De UGV+ dekking biedt een uitgebreidere dekking dan de UVG. Deze is aangevuld met: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslag en hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen.
  • De all riskverzekering tot slot, biedt de meest uitgebreide dekking. Deze biedt dekking tegen elk van buiten komend onheil. Schade waarvoor de verzekeraar geen dekking biedt zijn bij deze verzekering nadrukkelijk in de voorwaarden opgenomen.
Reputatie 6
Badge +6
Ik heb niet zoveel verstand van verzekeren @F. den Oudsten , ik laat het helemaal over aan mensen die hun leven in de verzekering hebben gezeten dat ze roestig zijn geworden. Ik kom wel eens bij een vorkheftruck als ze pallets in m'n aanhangwagentje doen. Ik weet dat die dingen ruiken naar gas. Ik wordt afgeleid door die twee vorken waardoor ik nooit opgelet heb of er ook een nummerplaat op zit.

Ik dacht meer als het onder gereedschap valt en je beschadigt een geparkeerde auto van een klant. Die geleende bril was maar als voorbeeld dat wat je leent is niet verzekerd. Maar ik laat verstand van verzekeren verder aan jou over hoor!
Reputatie 7
Badge +5
Weet je @Jan kennis van verzekeren is net als fietsen. Je verleert het nooit helemaal maar als je na 10 jaar plotseling weer op een fiets gaat zitten is het toch even wennen weer.
Reputatie 6
Badge +6
Ha ha fietsen @F. den Oudsten , blijft gezond! Voor je cholesterol moet je elke dag een half uur lopen. Dat is dan pakweg 5 km. Toen dacht ik, als ik 5 km fiets is het ook goed. Mooi niet dus, je moet dan de tandwielverhouding meer fietsen dan lopen. Dus als je een half uur fietst is het pas hetzelfde als een half uur lopen. Net als met kachelhout, één kg pallethout geeft evenveel warmte als één kg eikenhout.

Ik heb het nog gekend dat je een verzekeringsplaatje op je fiets moest hebben, maar dat is nu niet meer zo. Je bent wel op de openbare weg, welke verzekering dekt je dan, de AVP? Ik had begrepen dat ze de wet nu omgedraaid hebben, dus als je een fietser aanrijdt heb je altijd schuld. Maar als een fietser een fietser aanrijdt, of een fietser een voetganger of je fietst tegen een geparkeerde auto?
Reputatie 7
Badge +5
Beste @Jan

Allereerst, we dreigen off-topic te gaan. Maar goed, ik zal er nog even op in gaan. Bovendien is heel de Consumentenbond nu toch Kerst aan het vieren en dus hebben we even de vrije hand 😁

Allereerst, als jij 5 km in een half uur loopt dan heb je er volgens mij heel stevig de pas in.

Als jij met je fiets tegen een al of niet geparkeerd staande auto rijdt dan is de door jou veroorzaakte schade inderdaad gedekt op de AVP. Je praat dan over de polisdekking.
Ook elo-bikes die niet harder kunnen dan 25 km/u zijn gedekt onder de AVP omdat dat tussen verzekeraars zo is afgesproken ondanks het feit dat zij gemotoriseerd zijn en het dus in feite een motorrijtuig is.

Vervolgens ga je praten over de aansprakelijkheid. Waar jij op doelt is artikel 185 WVW hetgeen de opvolger is van het eerdere artikel 31 WVW. Onder artikel 31 WVW heb ik nog schades behandeld. In de kern kwam artikel 31 WVW er op neer dat als jij met je auto een fietser aan zou rijden je als automobilist aansprakelijk bent behoudens in het geval van overmacht aan welk overmachtscriterium overigens zware eisen worden gesteld. Toen kwam de zogenaamde reflexwerking van artikel 31 WVW inhoudende dat als bij een aanrijding van een auto in beweging en een fietser maar de automobilist degene was met schade die automobilist zich toch eerst dat zelfde zware overmachtscriterium moest laten aanleunen bij het verhalen van zijn schade op de fietser. Het zou anders namelijk vreemd overkomen dat de automobilist de fietser grotendeels moest schadeloos stellen op grond van art. 31 WVW maar andersom ook gezien de onrechtmatige daad van de fietser bij diezelfde aanrijding op basis van artikel 6:162 BW.

En wat was dan dat overmachtscriterium? Wat ik er nog van weet is dat de automobilist moest bewijzen dat de fout van de fietser in het verkeer zo onwaarschijnlijk was dat hij daar geen rekening mee hoefde te houden en dat hem rechtens ook zelf geen enkel verwijt gemaakt moest kunnen worden omtrent zijn deelname aan het verkeer. Bij een aanrijding met kinderen beneden 14 jaar moest er zelfs sprake zijn van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind alvorens je ook maar kon beginnen om je te beroepen op overmacht. Dit alles was uit de jurisprudentie van artikel 31 WVW ontstaan.

Naderhand heeft de wetgever die uit jurisprudentie voortvloeiende ontwikkeling vast gelegd in een nieuwe wet en zo is uiteindelijk artikel 185 WVW ontstaan.

Hoe je vervolgens de aansprakelijkheid uit artikel 185 WVW moet wegen en beoordelen is een hele moeilijke. Helaas kan ik daar niet te veel over zeggen want toen artikel 185 WVW kwam was ik al weg bij AVP en zat inmiddels bij AVB. De beoordeling daarvan is zo ingewikkeld dat er zelfs een apart spoorboekje over is gemaakt hetgeen je https://about:blank kunt vinden. Als je dit wilt doorgronden moet je lang en grondig dagelijks bezig zijn met het behandelen van dit soort schades. En aangezien het al meer dan 10 jaar mijn vak niet meer is heb ik daar geen zin in tenzij ik zelf eens tegen een dergelijke schade aan zou lopen maar dan is het nog vroeg genoeg.

Dus Jan, leef je uit als je dat wilt maar ik laat verdere verdieping in die materie aan me voorbij gaan.

Wel grappig is dat ik heb beide disciplines (AVP en AVB) heel lang gedaan. Daarom weet ik ook dat AVB niet moeilijker is dan AVP. Maar ga dat niet vertellen aan een AVB-schadebehandelaar die nooit AVP heeft gedaan want dan krijg je gegarandeerd ruzie.
Reputatie 6
Badge +6
@F. den Oudsten dank je wel voor je uitvoerige uitleg. Er komt dus nogal wat bij kijken als je een fietser aanrijdt, ik ontwijk ze maar iedere keer. Wel een gepuzzel al die wetten en de lange aanloop eer dat het in een artikel terechtkomt. Maar jij hebt er lang in gezeten, dan laat ik het maar aan jou over! 🙂
Reputatie 7
Badge +5
Mijn link over het spoorboekje is een PDF die je eerst moet downloaden en nadien niet hier in deze vensters als link is te reproduceren. En dus kun je het zogenaamde spoorboekje van artikel 185 WVW wel terug vinden maar dan om zelf te zoeken met de juiste zoekwoorden of om effe op de volgende link te klikken en dan een van de onderwerpen aldaar aan te klikken. https://www.google.com/search?q=spoorboekje+artikel+185+WVW&oq=spoorboekje+artikel+185+WVW+&aqs=chrome..69i57.23315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Reageer