De Hoge Raad maakt korte metten met de vermogensrendementsheffing

  • 25 December 2021
  • 36 reacties
  • 1075 Bekeken

Reputatie 5
Badge +5

 

Twitter bericht van Bond voor Belastingbetalers

BvB op Twitter: “Gelukt! Na jarenlang procederen blaast de Hoge Raad het box 3-sprookje uit. Tienduizenden burgers kunnen aanspraak maken op rechtsherstel en hun teveel betaalde box 3-heffing terugvragen, zie: https://t.co/9cXIu4pYEc"

Na jarenlang procederen blaast de Hoge Raad het box 3-sprookje uit. Tienduizenden burgers kunnen aanspraak maken op rechtsherstel en hun teveel betaalde box 3-heffing terugvragen.

 

Echter… het geldt in principe voor diegenen die bezwaar hebben gemaakt en dat is een heel select groepje van slechts 60.000 mensen van de 1,3 miljoen. Bron: NOS

Alle andere benadeelden hebben geen recht van spreken.
Die hebben geen bezwaar gemaakt en hebben stilzwijgend deze onredelijke belasting betaald, zo van ‘bezwaar maken heeft geen zin’, het moet toch betaald worden.
Per slot van rekening tekent men ook geen bezwaar aan tegen de percentages in de schijven 1, 2 en 3. Die moet men betalen, klaar. 
 

-Uitspraken Hoge Raad-

ECLI:NL:HR:2021:1963, Hoge Raad, 21/01243 (rechtspraak.nl)

Vermogensrendementsheffing box 3 voor 2017 en 2018 in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod, Hoge Raad biedt rechtsherstel - Hoge Raad

Hoge Raad: spaartaks in strijd met de wet | NOS

 

 


36 reacties

Reputatie 4
Badge +2

Ik heb meegedaan met het massale bezwaar maar alleen in 2019. Toen kreeg ik een papieren brief met antwoord van de belastingdienst, dat mijn bezwaar zou worden aangehouden tot het besluit op de massale bezwaarprocedure. De jaren ervoor en erna had ik er ook last van, (ik beleg niet en heb alleen spaargeld) maar geen bezwaar gemaakt. We zullen zien hoe het uitpakt. Mogelijk krijg ik dus wat terug.    

Reputatie 5
Badge +6

Ik heb meegedaan met het massale bezwaar maar alleen in 2019.

 

Is het massale bezwaar toen in 2019 ook binnen de termijn ingediend?

Anders heeft u het antwoord in de uitspraak kunnen lezen.

Reputatie 7
Badge +7

Over 2021 gaan ze het nu anders berekenen, dus het betreft alleen 2017, 2018, 2019 en 2020. En dan ook alleen de centjes die je op een spaarrekening had staan, want het betrof alleen rente en niet dividend e.d.

Dus als je wel aangeslagen bent in box3, maar je had op je spaarrekening minder dan die vrijstelling van variërend circa 25.000 tot circa 31.000, dan val je er toch niet onder.

Reputatie 5
Badge +6

Dat is wel duidelijk:

Er was al geen geld voor!

En wat je niet hebt kan je ook niet "teruggeven"

Zijn maar 7 Miljard eurotjes!

En niet te vergeten de Salderings eurotjes.

O ja 9% BTW verlaging (energie) over 6 mnd, kan er nog net af.

Volgens mij zit er nu een kop op de schatkist, die gaat niet meer dicht.🤫🤑

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5330834/spaartaks-spaarders-compensatie-hoge-raad 

Reputatie 5
Badge +5

 

Waarschijnlijk het enige land in Europa, of misschien wel in de wereld, waar de men (soms duizenden euro's) belasting heeft betaald over inkomsten die er niet waren.
En ... sterker nog waar de Hoge Raad en de regering hebben besloten dat dit, ondanks dat het in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) rechtmatig is.

Slechts een hele, hele kleine groep (zo'n 5% ?) heeft het erop gewaagd om bezwaar te maken. Zoiets van 'baat het niet, dan schaadt het niet'. 
De rest betaalde deze onredelijke belasting trouw en zijn dus de dupe!

Overigens, wanneer men de 'pure spaarders' zou compenseren gaat het over een bedrag van 4.1 miljard.
(Scenario 2: Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers - brief van Staatssecretaris van Rij, d.d. 8 juli 2022)

Zie: Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3

 

 

 

Hooguit de 2e kamer kan hier nog wat aan doen. Gezien de huidige financiële situatie zal die daar niets aan doen.

 

 

Reputatie 5
Badge +5

Misschien iets voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

“De uitspraken van het Hof zijn definitief (er is geen hoger beroep meer mogelijk) en bindend voor de betrokken staten.”

Overigens… ik weet het niet, maar ik vraag mij af of de uitspraak van de Hoge Raad van december 2021 niet gezien kan worden als een z.g. ‘nieuw feit'. De Belastingdienst kan navorderen, ik meen tot 5 jaar terug, indien zich een 'nieuw feit’ heeft voorgedaan. Wat ik op Internet kan vinden is alleen ten gunste van de Belastingdienst, niet andersom. Men zou kunnen stellen dat op basis van het nieuwe feit de belastingplichtige alsnog om herziening van zijn/haar aangifte kan vragen.
Maar… ik heb geen idee. Misschien is er iemand hier met wat meer deskundigheid.

 

Reputatie 4
Badge +2

Ik heb meegedaan met het massale bezwaar maar alleen in 2019.

 

Is het massale bezwaar toen in 2019 ook binnen de termijn ingediend?

Anders heeft u het antwoord in de uitspraak kunnen lezen.

Ja, ik heb het teveel betaalde teruggekregen. Vanwege die uitspraak en omdat ik bezwaar had aangetekend. Dat kostte me trouwens niets, ik heb gewoon een briefje gestuurd met daarin een berekening. Dat het oneerlijk was omdat ik alleen spaargeld had en geen beleggingen. dus dat was genoeg. Iedereen had dit natuurlijk kunnen doen! 

Reputatie 5
Badge +6

Heeft er nog iemand na alle uitspraken, een verzoek tot vermindering gedaan?


Ik weet niet hoe hiermee wordt omgegaan bij de belastingdienst, na alle commotie die er over is.

En of het nog zin heeft, de 5 jaren  zijn nog niet verstreken! 
Het verzoek tot vermindering zal opnieuw per aangifte bekeken moeten worden.

Wie niet waagt, die niet wint.


Belastingdienst:
Te laat voor bezwaar? Doe een verzoek tot vermindering

Als u te laat bent met bezwaar maken, kunt u nog steeds doorgeven waarover u het niet met ons mee eens bent. Dat noemen we een verzoek tot vermindering. Wij kijken dan of u gelijk hebt, net als bij een bezwaar.

U krijgt binnen 8 weken een reactie op uw verzoek tot vermindering. Als de inspecteur vaststelt dat een belastingaanslag inderdaad te hoog is, zal hij deze ambtshalve verminderen. Wij sturen u dan een nieuwe aanslag of beschikking met de gewijzigde gegevens.

U kunt een verzoek tot vermindering naar ons sturen tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag, betaling of beschikking gaat

Gaat het bijvoorbeeld om een aanslag over 2017? Uw verzoek tot vermindering moet vóór 31 december 2022 door ons zijn ontvangen.

Reputatie 4
Badge +2

Je kunt het altijd proberen. Er staat namelijk: “Wij kijken dan of u gelijk hebt, net als bij een bezwaar” en in geval van een bezwaar had je gelijk gehad. 

 

 

Reputatie 5
Badge +5

Ik heb meegedaan met het massale bezwaar maar alleen in 2019.

 

Is het massale bezwaar toen in 2019 ook binnen de termijn ingediend?

Anders heeft u het antwoord in de uitspraak kunnen lezen.

Ja, ik heb het teveel betaalde teruggekregen. Vanwege die uitspraak en omdat ik bezwaar had aangetekend. Dat kostte me trouwens niets, ik heb gewoon een briefje gestuurd met daarin een berekening. Dat het oneerlijk was omdat ik alleen spaargeld had en geen beleggingen. dus dat was genoeg. Iedereen had dit natuurlijk kunnen doen! 

 

Mijn vrouw wel, ik niet. Bezwaarschriften tegelijkertijd verstuurd…
Op mijn herinnering en vraag hoe dit zit kreeg ik een standaard briefje over bezwaartermijnen, bla bla.
Na Prinsjesdag 2022 is de politiek aan zet om een besluit te nemen over het al dan niet compenseren van uw box 3-heffing in de jaren 2017-2020.

Maar . . .

“De overheid heeft naar verwachting in totaal ruim € 80 miljard extra uitgegeven om de gevolgen van corona te beperken.”
Bron: Rijksoverheid - Inkomsten en uitgaven van het Rijk 2022

"... meer dan 15 miljard euro heeft het kabinet over voor het ten minste deels compenseren van de laagste inkomensgroepen en de lage middeninkomens." 
Bron: Volkskrant - Kabinet heeft de koopkrachthorde genomen, maar is het genoeg?

“Het kabinet heeft voor de gehele aanpak € 24,3 miljard beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard). “
Bron: RIjksoverheid - onontkoombare-transitie-naar-een-vitaal-landelijk-gebied.

Of er dan nog geld gevonden wordt om de 4,1 miljard legaal (of beter gezegd, eigenlijk níet legaal) gestolen geld van de pure spaarders terug te betalen?

Reputatie 4
Badge +2

De Hoge Raad zei dat niet-bezwaarmakers juridisch gezien geen recht hebben op een aangepaste berekening. Alsnog een bezwaarschrift of verzoek om ambtshalve vermindering indienen heeft dus geen zin. Er zijn nu idd nog verschillende opties: geen compensatie, dezelfde compensatie als de bezwaarmakers tot een tussenvariant. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om het rechtsherstel alleen toe te passen bij belastingbetalers met kleinere vermogens. We zullen het wsch horen op Prinsjesdag.

Reageer