straatvraag

De rente zakt onder nul, wat nuToon eerste bericht

189 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Los daarvan wordt de fiscale aftrek niet minder omdat de rente lager is maar vanwege overheidsmaatregelen.
Reputatie 3
Badge +3
NN is geen bank, na de splitsing van ING. Ze hebben wel een bankvergunning en mogen hiermee geld aantrekken uit de markt.

Schijnbaar is het voor hun voordeliger, dan wel commercieel aantrekkelijk om te doen.

Mogelijk is een obligatie uitgeven of geld lenen voor hun minder gunstig.


En gaat lekker hier:):) klaag klaag klaag😗😅
Reputatie 7
Badge +5
NN was geen bank vóór de splitsing. Maar nu is NN wel degelijk ook een bank. Ik heb er zelfs een spaarrekening met daarop een minimaal bedrag, dat dan weer wel.

Wel jammer dat ik geen zinnige inhoudelijke reacties op mijn inzending krijg.
Dan zou ik zeggen, zie dat je een beetje van je geld afkomt want dit leidt nergens toe. En dus, waarom maak je eerst reclame voor spaargeld maar ga je vervolgens huilen dat de rente eigenlijk negatief zou moeten zijn omdat het hebben van geld je zo veel rente kost?

Het verlenen van bankvergunningen aan financiële bedrijven als NN heeft tot gevolg dat de daar aangehouden spaartegoeden onder de depositogarantieregeling van DNB vallen. Een rentevergoeding op spaargeld kan voor nieuwe klanten zorgen en de mogelijkheid om gericht ook voor andere producten te adverteren .Aanhouden van een spaartegoed voor onverwachte uitgaven blijft in elk geval verstandig, ongeacht de rentevergoeding. En zolang het verlies aan rente-inkomsten voor de financiële instellingen zelf nog gecompenseerd kan worden door de verkoop van winstgevende producten of hogere tarieven voor het aanhouden van een rekening en betalingsverkeer is er geen noodzaak om aan "kleine" spaarders een negatieve spaarrente in rekening te brengen.

Daarna is de optie om het geld dan maar uit te geven inderdaad het overwegen waard. Voor jongelui die een huis gekocht hebben allereerst aan aflossing van de hypotheek. Want @E.B.F. Stroeve over die lage hypotheekrente wordt terecht niet geklaagd omdat daar het pijnpunt niet zit. Die zit in de aflossing van de hypotheek. De huizenprijzen zijn de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Met destijds een hypotheek van 2 ton tegen 7% was je aanmerkelijk eerder uit de zorgen dan nu met een hypotheek van 4 ton à 2%. Ook dank zij de hypotheekrenteaftrek voor belastingen. Naar ik begrepen heb was dat in Europees verband altijd al vrij uniek en hoeven wij van die kant geen medelijden te verwachten wanneer die aftrek wordt afgeschaft.

Het heeft mij altijd verwonderd, dat wij hier, met al het politieke enthousiasme voor de EU, zo bedroevend weinig informatie krijgen over wat er in dat verband allemaal gaande is en ik neig inmiddels naar de opvatting, dat het breed uitmeten van de zegeningen achterwege blijft omdat die niet opwegen tegen de nadelen.
Reputatie 7
Badge +5
Dank je wel @Lisa Boele voor je zinnige inhoudelijke reactie.

Inderdaad kan een rentevergoeding op spaargeld voor nieuwe klanten zorgen en inderdaad, je bouwt een klantenbestand op die je de gelegenheid geeft om ook andere producten te promoten. Maar van ING weet ik toevallig dat bij hen elk product in principe winst moet opleveren en daardoor weet ik niet of zij daar hetzelfde naar kijken als jij, te weten dat ze het verlies aan rente kunnen compenseren door het promoten en verkopen van nieuwe producten.

Met jou ben ik bovendien van mening dat het aanhouden van reserves voor onverwachte uitgaven errug verstandig is alleen vraag ik me af, afhankelijk van het individu in kwestie, of je dat in alle gevallen op een spaarrekening moet doen. Een spaartegoed is namelijk zichtbaar voor de vermogenrendementsheffing in box 3. En daarom vraag ik me af of het in sommige gevallen niet verstandiger is om een deel van je geld elders op te slaan en dan weliswaar 0.20% rente op je spaarrekening te missen maar vervolgens wel 4.451% te toucheren om de simpele reden dat je het dan niet kwijt bent aan belasting. En zo hou je, op een weliswaar heel indirecte manier, toch de inflatie een beetje van je af.

Belastingontduiking? Ja zeker maar ik denk niet dat de belastingdienst in de positie is om hier wat van te zeggen gezien alle financiële- en andere schandalen die ze inmiddels zelf ook hebben.

En waar je zeker een punt hebt is je argument dat je voor hetzelfde huis beter 2 ton kunt lenen tegen 7% dan 4 ton tegen 2%. Sterker nog, ik denk dat de overheidsfinanciën er de afgelopen behoorlijk op vooruit zijn gegaan simpel omdat de hyptheekrente in de loop der tijd steeds minder is geworden en mensen daardoor ook minder fiscaal kunnen aftrekken.

Je kunt je zodoende afvragen waar die speciale maatregelen nog voor nodig waren die de overheid inmiddels heeft ingevoerd.

En zo betalen we stiekem steeds meer belasting en is er steeds minder aftrekbaar. De tijdelijke verhoging van de hoge BTW die toch niet tijdelijk bleek te zijn en de verhoging van de lage BTW die het leven inmiddels veel duurder heeft gemaakt omdat de supermarkten niet snappen hoeveel het verschil tussen 6 en 9 is, zijn andere voorbeelden.
Reputatie 7
Badge +5
Zo juist een bericht van ING gekregen waar ik nog een paar euro op een spaarrekening heb staan:

'SpaarrekeningRente per 15 augustus 2019

Oranje Spaarrekening

Over saldi tot € 25.000 0,02% (was 0,03%)

Over saldi van € 25.000 tot € 75.000 0,02% (was 0,03%)

Over saldi van € 75.000 t/m € 1.000.000 0,02% (was 0,03%)

De rente per saldoklasse geldt over het gehele saldo. De rentepercentages zijn op jaarbasis.'

Ik heb effe snel berekend dat als je nu € 100,- inlegt dan moet je 5000 jaar onafgebroken sparen en dan heb je uiteindelijk toch je geld verdubbeld.

Haal je je geld weg uit box 3 en doe je dat in een kluis, of matras of oude sok dan maak je in plaats van 0,02% rendement 4.451% rendement boven natuurlijk de heffingsvrij som van € 30.360,-.

En de fiscus is dan natuurlijk de laatste die het recht heeft om dan te zeggen dat ik de zaak belazer, vooropgesteld natuurlijk dat ik dat zou doen want op mijn beleggingsrekeningen behaal ik natuurlijk meer rendement.
Moet je in de rendementen ook niet incalculeren dat als je alles in de matras stopt er een kans is dat je door brand of inbraak alles kwijtraakt? Risico is kans maal effect heb ik ooit geleerd en hoewel de kans niet heel groot is is het effect nogal desastreus.
Reputatie 7
Badge +5
Ja Andre, dat is inderdaad een goede gedachte en dat is natuurlijk ook aan de betrokkene zelf om dat te bepalen. Maar misschien brengt een vuurvaste en waterbestendige kluis een oplossing zoals bijvoorbeeld deze. Het is maar een idee.
Ja Andre, dat is inderdaad een goede gedachte en dat is natuurlijk ook aan de betrokkene zelf om dat te bepalen. Maar misschien brengt een vuurvaste en waterbestendige kluis een oplossing zoals bijvoorbeeld deze. Het is maar een idee.

Dan moet je de kosten van de kluis ook aftrekken van het rendement en ze kunnen je nog steeds overvallen en de code eisen. Wellicht nog een verzekering 😩
Reputatie 7
Badge +5
Is ook een idee. Volgens mij kun je extra geld verzekeren op een inboedel- of inventarispolis. Maar dan wordt het allemaal wel heel prijzig. Een kluis is dan een goedkoop alternatief en een éénmalige investering.
Een losse kluis kan bij inbraak ook in zijn geheel worden meegenomen. Maar afgezien daarvan wil ik zelf niet veel contant geld in huis hebben omdat het spanning met zich meebrengt (risico van diefstal, overval of het doen van een onvolledige belastingaangifte). Er zijn mensen die bij het nemen van risico's helemaal tot leven komen, maar daartoe behoor ik niet. Ik heb mijn portie meer dan gehad en in de wetenschap, dat stress de grootste veroorzaker van gezondheidsklachten is wil ik mijn laatste jaren niet doorbrengen in spanning die ik zelf veroorzaak.

In mijn beroep heb ik wel mensen (gelukkig niet veel) meegemaakt die er alles aan deden om zo min mogelijk belasting te betalen. Dat is hetzelfde als zwart rijden in het ov. Je moet de hele weg opletten of er niet ergens controleurs instappen, ziet niets meer van de omgeving en kunt dus niet genieten van de reis.

Van het betalen van belasting word ik ook niet enthousiast, maar als consument kies ik er wel voor om mijn geld uit te geven aan bedrijven die zelf ook belasting betalen. En dus niet aan ondernemingen die hun verdiensten volledig investeren in uitbreiding, daardoor geen winst maken en dus geen belasting betalen. Maar ondertussen wel gratis gebruik maken van een uitstekende infrastructuur die door belastingbetalers in stand wordt gehouden.

Dat de overheidsfinanciën @F. den Oudsten er inmiddels veel beter voorstaan dan een aantal jaren geleden werd onlangs in een FD-artikel al gesignaleerd. Maar de overheid moet zich ook zorgen maken over het droog houden van onze voeten bij de klimaatverandering en zal zich dus willen verzekeren van zoveel mogelijk belastinginkomsten om dat zo lang mogelijk vol te houden. Hoe dat alles met elkaar samenhangt zou veel meer aandacht moeten krijgen dan nu het geval is.
Reputatie 7
Badge +5
Ja @Lisa Boele,, daar kan ik heel kort over zijn. Mijn idee voor een kluis is natuurlijk alleen een idee voor spaarders die hun spaargeld zien verdampen onder de inflatie en belastingdruk en daar maar 020% voor terug krijgen. Zelf heb ik ook geen kluis in huis om de simpele reden dat ik maar weinig spaargeld heb en des te meer beleggingsfondsen die meer opbrengen dan sparen.

Ik wijs nog maar eens op het feit dat de belastingdienst niet-professionele spaarders en beleggers een fictief rendement van 4.451% in rekening brengt terwijl de wel professioneel beleggende pensioenfondsen het moeten doen met een rekenrente van minder dan de helft. Ook dat noem ik een financieel schandaal bovenop al die andere financiële en fiscale schandalen waar ze al mee te maken hebben.

De klimaatverandering is een ander onderwerp wat niet past bij dit topic en dus ga ik daar niet te diep op in. Maar ik zou willen dat de overheid deed wat jij voorstelt en zich zou beperken tot het droog houden van onze voeten. Dat doen ze echter niet en men gaat, in mijn ogen onnodig, veel verder en wil dat wij als belastingbetalers voor die onzin gaan betalen.
Ik hoef, @F. den Oudsten, niet af te dwalen van het topic om toch nog even in te gaan op uw reactie.

Met de fiscaal verschillende behandeling van zelf of collectief sparen voor een pensioenvoorziening bent u indringend geconfronteerd omdat u afwijkt van de norm. Die norm belichaamt een voorkeur en die gaat hier te lande uit naar collectieve voorzieningen. Met exact hetzelfde verschijnsel heb ik zelf te maken waar het de zorgkosten betreft. Ik maak sporadisch gebruik van vergoeding door de zorgkostenverzekering omdat ik de zorg voor mijn gezondheid tot mijn eigen verantwoordelijkheid reken. Dat brengt een "weggegooide" premie voor de zorgkostenverzekering en niet fiscaal aftrekbare kosten met zich mee, maar weerhoud mij er niet van op deze weg voort te gaan. Zolang die voorkeur voor collectieve voorzieningen bestaat bespaar ik mijzelf liever de energie die met de irritatie over dit verschijnsel gepaard gaat. Dat laat niet weg, dat u volkomen terecht wijst op de benadeling van zelf- t.o.v. collectieve verantwoordelijkheid, zoals ik ook zelf geneigd ben te doen bij het jaarlijks terugkerende gezeur over de premiestijging van de zorgkostenverzekering waarbij het veel grotere deel dat uit belastinggeld betaald wordt altijd buiten beschouwing wordt gelaten.

Wat dus de vraag: "De rente zakt onder nul, wat nu?" betreft dienen zich twee mogelijkheden aan. Je kunt geld dat niet voor onvoorziene uitgaven opzij gezet moet worden aan een gerenommeerde beleggingsinstelling toevertrouwen voor een betere oudedagsvoorziening, en/of je kunt het investeren in je eigen gezondheid. En daarnaast geldt voor de jongere generatie (toen ik 30 was bekommerde ik met om pensioen noch gezondheid): investeer het in de ontwikkeling van vaardigheden. Er is geen betere manier om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien dan het beschikken over vaardigheden waarmee je aan wisselende situaties het hoofd kunt bieden.
Reputatie 7
Badge +5
Ik weet niet of ik je nu goed begrijp @Lisa Boele maar ik reageer maar even op wat ik meen te begrijpen.

In de eerste plaats heb ik wel een collectief opgebouwde pensioenvoorziening bij een pensioenfonds welke ver uitstijgt boven de landelijk verplichte dekkingsgraden (want er zijn er meerdere) die mij gaat uitbetalen zodra ik 65 wordt en waarbij ik niet gekort ga worden. Ik krijg dus in principe mijn volle ouderdomspensioen welke ook nog steeds geïndexeerd wordt.

Op welke manier ik waar(?) volgens jou op een indringende manier ben geconfronteerd ontgaat me eventjes.

Bovendien reageer ik hier met meningen op een onderwerp hetgeen echter niet inhoudt dat dit dan tevens mijn persoonlijke situatie is want dat is het niet. Ik leef nu vanuit mijn box 3 vermogen en ik heb dat pensioen dat ik ga krijgen eigenlijk helemaal niet nodig maar ik ga het natuurlijk niet weigeren of weg geven.

Maar als ik nu 23 jaar zou zijn geweest en had moeten kiezen wat te doen dan had ik gekozen voor de methode die ik elders op deze Community zelf promoot. En daar zijn redenen voor want ik weet niet of je vanmorgen nog naar het nieuws gekeken hebt maar half gepensioneerd Nederland gaat binnenkort gekort worden op hun pensioen. Jouw collectieve norm heeft wat mij betreft dus nog maar weinig normen en waarden. De vakbonden proberen nu om dat afstempelen te compenseren door bij de overheid een verhoging van de AOW te bepleiten maar ik kan je nu al zeggen dat dat niet gaat lukken om de simpele reden dat de overheid niet de ene na de andere belastingverhoging hebben doorgevoerd om dat nu weg te gaan geven aan een groep mensen die in hun ogen niet meer van nut zijn voor de maatschappij en alleen nog maar geld kosten. En nu svp niet op je achterste benen gaan staan want daar ben ik het ook niet mee eens maar ik begrijp inmiddels wel hoe ze denken. Ze zijn er trots op dat ze nu een begrotingsoverschot hebben opgebouwd ten laste van de eigen kiezers en dat gaat Hoekstra nu echt niet weg geven aan een groep mensen die er dank zij een leven keihard werken voor gezorgd hebben dat hij nu in luxe kan leven.

Ik weet voorts niet of ik het verhaal over je gezondheid en je eigen verantwoordelijkheid daarbij goed volg. Bovendien valt het hier(!) buiten bespreking gezien het onderwerp van dit topic maar in het kort daarover het volgende. Ook ik acht mijn gezondheid mijn eigen verantwoordelijkheid maar aangezien het betalen van premie voor mijn ziektekostenpolis mij dwingend door de overheid is opgelegd speel ik het overheidsspel mee en zal dan ook altijd kijken of er wat terug te halen valt, bijvoorbeeld: ik heb een gebit in mijn mond dat zo langzamerhand naar de
€ 40.000,- toe loopt maar reken maar dat ik de overheid en mijn ziektekostenverzekeraar flink heb laten meebetalen en nog.

Wat dat betreft verwijs ik nog even naar mijn laatste belastingtruc in dit onderwerp, een truc die volgens mij gewoon legaal is en dus, doe er je voordeel mee als je wilt.
Uit uw reactie @F. den Oudsten blijkt inderdaad een misverstand van mijn kant. Ik veronderstelde, dat uw kritiek op de belastingheffing in box 3 allereerst voortkwam uit een benadeling van "zelf voor pensioensparen" t.o.v. collectieve pensioenvoorzieningen. Maar als dat niet van toepassing is vraag ik me af, waarom u zich daar druk over zou maken. Als het in box 3 alleen om vermogensvorming gaat lijkt mij, gezien het naar verhouding beperkte aantal mensen dat daaraan toekomt, een veraangenaming van het belastingregime niet op brede steun te kunnen rekenen.

Je kunt natuurlijk wel vestiging overwegen in een land waar nauwelijks belasting wordt betaald en collectieve voorzieningen ontbreken . Met mijn eigen reserves t.a.v. onze collectieve zorgvoorzieningen heb ik me nooit een kans laten ontgaan om daar uit de eerste hand informatie over te krijgen. Met de conclusie, dat het hier niet ideaal is maar toch het best mogelijke wordt bereikt. Wel zijn die voorzieningen ontzettend kostbaar en op den duur waarschijnlijk (of eerder: met zekerheid) niet houdbaar. Alleen in Europees verband zijn de verschillen al enorm, maar in mondiaal verband zijn ze schrijnend en veroorzaken een ware volksverhuizing.

Aan de vraag "De rente zakt onder nul, wat nu" kan ik dus ook de raadgeving toevoegen om eens iets te investeren in kennis van de wereld waarin wij leven. In uitgaven als Elseviers Weekblad en (de weekend editie van) het FD staat ruim voldoende informatie die tot denken aanzet en geen ruimte biedt voor het klakkeloos als vanzelfsprekend aannemen van onze welvaart. En (ik kan het net zomin als u laten om op mijn stokpaardje terug te komen) als consument zou je in aanmerking moeten nemen, dat de hele automatisering hier drijft op grondstoffen die in arme landen onder vaak erbarmelijke omstandigheden worden gewonnen. Dat blijft niet zonder consequenties.
Reputatie 7
Badge +5
Beste @Lisa Boele

Mijn bezwaren tegen box 3 komen voort uit de vermogensrendementsheffing zelf ongeacht of die nu wordt geheven terwijl je zelf vermogen aan het vormen bent voor je pensioen of dat je om andere redenen vermogend bent. Ik betaal zelf belasting in box 3 en dus is mijn bezwaar ook persoonlijk. En ik kan je nu al voorspellen dat er volgend jaar (want ze hebben een grote achterstand) een rekord-aantal bezwaarschriften ingediend gaat worden inzake box 3 over belastingjaar 2018 waaronder de mijne want ik hoef het natuurlijk niet te accepteren dat ik een fictief rendement in mijn schoenen geschoven krijg terwijl ik verlies geleden heb.

Mijn principiële bezwaren zijn voorts als volgt:

In de eerste plaats behoren bezittingen niet belast te zijn, in de tweede plaats hebben mensen daar al vaak (inkomsten)belasting over betaald zodat ze nu dubbel belast worden en in de derde plaats slaat de methode van belastingheffing he-le-maal nergens op met hun fictief rendement wat kant noch wal raakt. En last but not least zijn de overheidsleugens niet van de lucht bij het verdedigen van dat fictieve rendement omdat men zogenaamd niet in staat zou zijn om het echte rendement te belasten hetgeen dus een grove leugen alsmede een dom excuus is omdat mijn bank tot achter de komma nauwkeurig wel kan berekenen wat mijn rendement is geweest. Het enige wat de belastingdienst dan nog maar hoeft te doen is om dat opgegeven echte rendement te belasten en als belastingheffing al een probleem is voor de belastingdienst …… tja, dan kun je die belastingdienst maar beter helemaal afschaffen.

Los van alles vind ik het daarbij merkwaardig dat in de boxen 1 en 2 de belastingdienst dat wel tot achter de komma kan berekenen en in box 3 plotseling niet meer. Ik vermoed dan ook dat de echte reden is dat als de belastingdienst in box 3 de echte rendementen gaat berekenen de inkomsten op zijn minst te wisselvallig worden om er een begrotingsbeleid op los te laten. Waarschijnlijker is echter dat dan geheel box 3 in elkaar klapt gezien de verliezen van beleggers in 2018 alsmede de spaarrente in 2019 (0.05%). En zo zijn we dan weer terug bij het oorspronkelijke onderwerp, te weten dat de spaarrente zelfs onder nul dreigt te zakken.

Verdere leugens van de overheid zijn voorts dat ik, met name Pechtold maar ook andere politici, heb horen zeggen dat de EU ons zo veel welvaart heeft gebracht. Sindsdien blijven de belastingen maar stijgen en stijgen en stijgen. Tot zover onze betrouwbare overheid.

Tot slot nog iets over die ZORG(kosten). Je zegt zelf dat je je nooit een kans laat ontgaan om daar uit de eerste hand informatie over te verkrijgen. OK, dat komt dan nu mooi uit.

Gisteren werd er een item besproken op RTLZ wat er op neer kwam dat de Zorgkosten mensen boven het hoofd groeien. Ik heb het artikel daarover kunnen terug vinden. Dus zo rooskleurig is het niet in Nederland. Dat komt natuurlijk deels omdat de ZORG duur is in Nederland maar naar mijn mening ook door andere oorzaken. Helaas moet ik hier vaag over zijn en blijven want anders komen we in een politieke discussie terecht die niet op deze pagina’s thuis hoort en ook zeker niet bij dit onderwerp.

Toch nog één opmerking. In mijn optiek zijn mensen niet gelijk maar wel gelijkwaardig. En ik vind je niet belangrijker naarmate je inkomsten hoger zijn. Maar heel vaak zijn het toch die mensen die administratief dan wel fiscaal niet erg handig zijn. Nou ben ik relatief gezond en dus heb ik mogelijk makkelijk praten maar mijn hersens werken nu eenmaal zo dat als ik lees dat als er steeds meer uit de basispolis verdwijnt naar de aanvullende verzekering mijn hersens meteen een link maken naar de mogelijkheid om alle kosten die niet gedekt worden door de basispolis fiscaal af te trekken en daarna op te voeren bij je ziektekostenverzekeraar mits je aanvullend verzekerd bent. Wat dat betreft verwijs ik nogmaals naar mijn laatste (onderste) fiscale tip onder dit onderwerp.
Reputatie 7
Badge +5
Ik werd nog opmerkzaam gemaakt op een artikel in de Volkskrant dat ik jullie niet wil onthouden en wat volgens mij mooi aansluit bij het topic.
Badge +8
Voor de geïnteresseerden onder ons (en dat zijn er heel wat zo te lezen! 😄): het artikel over negatieve spaarrente op onze website is bijgewerkt. Je leest het hier!
Dank @Imke voor de verwijzing naar het CB artikel. Als spaarder kun je er zeker je voordeel mee doen. Je moet dan wel een beetje bestand zijn tegen keuze-stress die als gevolg van de negatieve-rente-dreiging voorlopig niet minder zal worden.

Zelf probeer ik mij te houden aan het voornemen om na pensionering mijn financiële beslommeringen tot het minst mogelijke te reduceren. Zo zal ik, @F. den Oudsten, op het punt van de belastingen niet tot overeenstemming met u komen omdat ik mij voeg naar het advies in Lukas 20-25 (voor niet Bijbel kenners: "Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is." ). En dan niet uit vroomheid maar uit de praktische overweging, dat ik me niet druk wil maken om zaken waar ik geen invloed op heb.

Een interessante ontwikkeling in die categorie is de aankondiging van een investeringsfonds van EUR 50 miljard "voor de toekomst van Nederland", te financieren door de uitgifte van staatsobligaties met een - naar verwachting - negatieve rente. De jongeling die bij mijn bank (ING) de klanten wegwijs maakt vroeg ik wie zulke obligaties zou gaan kopen want hij is daar ongetwijfeld in opleiding en zou dat moeten weten. Maar hij meende, dat niemand zulke obligaties zou kopen. Ik zie dat anders. Aan de lancering van zo'n plan is ongetwijfeld het nodige denkwerk voorafgegaan en het lijkt mij, dat voor de verwezenlijking daarvan het oog gevallen is op onze pensioenfondsen. Voor het bepalen van de dekkingsgraad van pensioenfondsen worden n.l. hun beleggingen in staatsobligaties voor een hoger percentage in aanmerking genomen dan beleggingen in aandelen. Een uitruil van aandelen tegen staatsobligaties zou dan de dekkingsgraad ten goede komen en bovendien, als daarvoor een negatieve rente betaald moet worden, de staat van extra inkomsten voorzien.

Of de overheid nou zo blij is met een toenemende verantwoordelijkheid voor onze toekomst waag ik overigens te betwijfelen. Voorlopig biedt onze maatschappij voor de meeste mensen nog voldoende vrije bestedingsruimte om zelf aan de toekomst vorm te geven. En dat is dus als consument, en actueler dan ooit.
Reputatie 7
Badge +5
@Lisa Boele Zeer interessante gezichtspunten en de moeite waard om nog eens over door te praten. Maar helaas ga ik dat niet meer doen omdat ik inmiddels besloten heb om de Community te verlaten omdat ik me hier niet langer meer thuis voel.

Dank dat jij in dit onderwerp (en dat andere onderwerp) mijn gesprekspartner wilde zijn. Ik hoop dat je hier een nieuwe gesprekspartner vind die nog even met je door wil bomen over dit onderwerp. Maar ik ga dat helaas niet meer zijn.

Nogmaals bedankt Lisa en tot ziens!
Reputatie 7
Badge +8
Ik heb ook gehoord van Frans dat hij gaat stoppen. ik betreur dat zeer. Er moet iets gebeurd zijn waardoor hij deze toch zware stap genomen heeft.
Frans heeft achter zijn naam staan: "Super betrokken deelnemer", en daarbij 1190 reacties, althans tot zie boven.
Dan heb je heel wat reacties gegeven op topics en aan heel wat discussies meegedaan. Maar voor zover ik kan nagaan heeft Frans de eer van de discussies altijd hoog gehouden. Hij heeft getracht ieder te helpen, hij is voor zover ik kan nagaan altijd eerlijk geweest en nooit gemeen of beledigend tegenover andere forumleden (en dat heb ik wel anders meegemaakt, en aan de lijve). Volgens mij is Frans bij vele forum leden een geliefd en aimabel mens en wordt zeer gewaardeerd. Uiteraard kan ik het allemaal verkeerd hebben en alleen staan, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ik zou Frans dan ook met klem willen verzoeken zijn beslissing te heroverwegen. En het zou de hele forumleiding sieren dat te ondersteunen. Natuurlijk zullen we zijn besluit moeten respecteren, maar ik kan me niet voorstellen dat een zo bevlogen mens en meer dan anderen aanwezig bij discussies .... zo maar, om niet.... vertrekt. Dit buiten de topic, maar dan tenminste nog mijn topic en dan mag dat toch wel een keer. Groeten Leo.
Reputatie 7
Ben het helemaal met jeeens beste Leo. Ik hoop van wel maar denk niet dat het iemand lukt hem over te halen om te blijven, jammer.
Reputatie 7
Badge +8
Ja, @MrsJones , ook vrees ik dat. Ik heb met klem een beroep op hem gedaan. Het forum hoeft niet een 'vriendenforum' te worden, maar als niet een aantal van onze leden aan vele discussies meedoen, dan denk ik dat er weinig van het forum overblijft. Ook ik wil veel nieuwe leden zien, maar je weet sommigen beginnen met een topic en vervolgens hoor je nooit meer wat van ze. Vervelend genoeg....... maar dat kunnen wij toch niet helpen? Groeten Leo.
Reputatie 7
Alleen recht toe, recht aan maakt het soms een beetje saai.
Dat je soms nooit meer ietsvan iemand hoort vind ik ook niet netjes maar dat gebeurt bij meer fora.
Reputatie 7
Badge +8
Dat is ook zo, en daarom vind ik een, wel terzijde, iets afwijken van de topic ook niet zo erg. Maar als het over totaal iets anders gaat of een tweegesprek wordt (waaraan ik ook schuldig ben, zoals nu) dan is ingrijpen volledig gerechtvaardigd.. Maar als er een discussie onderwerp is en ieder doet daaraan mee, dan zijn er meestal minder problemen en heeft iedereen er wat aan. Groeten Leo.

Reageer