Consumentenbond.nl

Deblokkeren Sparen Eigen Woning-rekening

  • 10 mei 2019
  • 5 reacties
  • 574 Bekeken

Badge +1
Ik heb een aflossingsvrije hypothecaire lening van enkele tonnen bij een bank en een SEW-spaarrekening voor het te zijner tijd aflossen van die lening bij een andere bank. Met de huidige lage rente pakt dat nogal ongunstig uit. Op de SEW-rekening krijg ik nu al duidelijk minder dan 1% rente terwijl de rente voor mijn lening nog jaren op rond de 4,5% blijft staan. Per maand betaal ik nu honderden euro's meer aan rente (nu nog bijna 1000 euro) dan in het geval dat de SEW-rekening en de lening een combinatie bij dezelfde bank zouden zijn. Want effectief zou ik dan rente betalen voor slechts het bedrag van de lening minus het gespaarde bedrag van de SEW-rekening (het gespaarde bedrag is al ongeveer de helft van het geleende bedrag).

Omdat de overheid het aflossen van eigen woningschulden wil stimuleren, zijn de regels voor het deblokkeren van een SEW-rekening en het daarbij opnemen van het gespaarde bedrag voor het aflossen van de eigen woningschuld per april 2017 versoepeld. Die versoepeling houdt in dat ik niet meer eerst de eerdere minimale spaartermijn van 15 jaar hoef vol te maken. Ik kan de SEW-rekening dus nu al deblokkeren zonder dat ik alsnog belasting ga betalen over alle eerder (sinds 2010) ontvangen rente.

Een voorwaarde is wel dat ik het gespaarde bedrag (nu ruim boven een ton) gehéél gebruik om mijn eigen woningschuld oftewel mijn hypothecaire lening (deels) af te lossen. Dat aflossen is voor de bank van die lening vervroegd aflossen. Maar dat levert een boeterente op van enkele tientallen duizenden euro's.

Zie ik het goed dat ik met deze situatie klem zit, dus dat er geen 'mooie' oplossing is?

5 reacties

Reputatie 7
Badge +5
In de financiële complexe wereld is er maar zelden op lange termijn een "mooie" oplossing met de steeds wijzigende rente, regels, marktwerking en economische omstandigheden.
Ik kijk iedere 5 jaar wat voor mij het meest gunstig lijkt voor de komende 5/10/20 jaar en maak dan mijn keuze voor financiële beslissingen.

Alle verwachtingen die je kunt hebben van de financiële mogelijkheden op lange termijn, heb ik zelden uit zien komen, door veranderingen in economie, wijzigingen in de financiële wereld en aanpassingen van de regels van overheden.

Het is altijd beslissen wat voor jou het beste uit lijkt te gaan komen.

Mijn advies is altijd: let altijd goed op en wijzig, naar gelang de omstandigheden, korte en/of lange termijn, op tijd je financieel plan.
Badge +2
Geachte heer/mevrouw Spruit,

Dit is een vrij uitzonderlijke situatie. Normaal gesproken is de rentevergoeding op een SEW gelijk aan de hypotheekrente. In dat geval moet u de SEW vooral aanhouden. U heeft blijkbaar in het verleden niet voor de spaarhypotheekvariant, maar voor de beleggingshypotheekvariant gekozen waarbij het rendement op de SEW veel lager is dan de hypotheekrente die u betaalt.
Fiscaal gezien is er geen belemmering om het opgebouwde kapitaal af te lossen op de hypotheek. U betaalt dan echter een boete die gelijk is aan het renteverlies van de bank. Dat kan flink in de papieren lopen.
In mijn optiek heeft u twee keuzes:
  • U kunt wachten met aflossen tot de renteherzieningsdatum. U kunt dan zonder kosten vervroegd aflossen. U zet de hypotheek dan om in een annuïteitenhypotheek.
  • Waarschijnlijk is het echter voordeliger om nu al het opgebouwde kapitaal af te lossen en de boete voor lief te nemen. Dit is op de lange termijn voordeliger dan wachten tot de renteherzieningsdatum.
Je moet het geld voor de boete die de bank rekent wel hebben. Bij de meeste banken kun je deze kosten wel meefinancieren. Dat heeft twee nadelen. De banken rekenen voor het verhogen bemiddelings- en advieskosten.
De rente over deze verhoging is niet fiscaal aftrekbaar. Voor alle duidelijkheid. De kosten die de bank in rekening brengt zijn wel fiscaal aftrekbaar.
Reputatie 2
Badge +3
@[Rien]CB

Beetje voorzichtiger met sturen in deze😅😅

Ts zou een product kunnen hebben welke bij oversluiten wellicht als SEW kan worden voortgezet gekoppeld aan een hypotheek. Aflossen is dan vaak per definitie geen goede oplossing.

Daarnaast hoeft de genoemde beleggings variant niet van toepassing te zijn. Er zijn banken die tegen marktrente SEW's hebben aangeboden zonder dat de hypotheek bij hen hoefde te lopen. Indien er toch sprake is van een BEW, dan is omzetten in een SEW gekoppeld aan de hypotheek ook nog een optie.

Daarnaast is er fiscaal wel een belemmering, de vrijstelling wordt teniet gedaan.

Dit lijkt mij als eerste onderzocht te moeten worden alvorens andere opties op tafel komen.
Badge +1
ConsuHil schreef: "Er zijn banken die tegen marktrente SEW's hebben aangeboden zonder dat de hypotheek bij hen hoefde te lopen." Dat is dus het geval (zeg ik).

Ik ben al begonnen met een scenario in een spreadsheet uit te werken. Als ik de hele SEW-rekening deblokkeer voor aflossen (door het vervallen van de oude tijdklem geen naheffing van de belastingdienst over de eerder ontvangen rente, wel een boeterente van enkele tientallen duizenden euro's) en als de rente blijft zoals die nu is, dan kost het me eerst veel geld en duurt het zo'n 7 tot 8 jaar voordat ik het break-even-punt bereik. Als de rente over bijv. 4 jaar gaat stijgen dan wordt het jaarlijkse voordeel in de spreadsheet minder en duurt het langer. De variant dat de rente verder zakt is van beperkte betekenis, omdat daar niet veel ruimte voor is, ervan uitgaande dat er nooit een serieuze negatieve rente gaat ontstaan.

Ik neig naar de variant om de SEW-rekening te handhaven, de jaarlijkse stortingen daarop op het minimum te zetten van de voor die rekening geldende bandbreedte, daarnaast gewoon te gaan sparen en daarmee jaarlijks te gaan aflossen binnen de boetevrije aflossingsmogelijkheid van 10% van de hypothecaire lening.

Ik moet daarvoor nog wel checken of ik dan blijf voldoen aan de voorwaarden van de belastingsdienst voor de SEW-rekening (ik denk het wel). En ik kan op termijn niet meer gaan aflossen dan past bij de verwachte opbrengst te zijner tijd van de SEW-rekening in combinatie met het maximale bedrag dat bij deblokkeren van zo'n rekening belastingvrij kan worden opgenomen (nu € 166.000 meen ik).
Reputatie 2
Badge +3
@AdrieS

Dat zou een goede mogelijkheid kunnen zijn. Neem dan in de berekening ook mee dat het aflossen dmv Box 3 vermogen ook vermogensrendementsheffing scheelt en dat het kapitaal van de SEW buiten Box 3 valt, wederom een vermogensrendementsheffings voordeel.

Op basis daarvan kan je het werkelijke netto rendement bepalen en eventueel andere opties doorrekenen.

Reageer