Consumentenbond.nl

Definitieve aanslag over belastingjaar 2016

  • 16 juni 2018
  • 5 reacties
  • 3099 Bekeken

Reputatie 7
Badge +5
Hallo,

Ik heb mijn definitieve belastingaanslag inkomstenbelasting over belastingjaar 2016 nog niet ontvangen en eigenlijk zit ik daar om te springen. Ben ik de enige of zijn er meer forumgenoten die dat ook nog niet hebben.

Zo ja, wat kunnen we hieraan doen?

Via de belastingtelefoon krijg ik geen goed antwoord. Letterlijk zegt men aan de telefoon: 'Ja mijnheer Den Oudsten, volgens mij klopt dit' En daar word ik natuurlijk niet wijzer van want als de belastingdienst het zelf niet zeker weet en/of de postbesteller hem uit zijn tas heeft laten waaien waar zit ik dan op te wachten?

Overigens heb ik geen elektronische postbus bij de belastingdienst.

5 reacties

Ik neem even aan dat u uitstel aangevraagd heeft want anders is het allemaal wel heel erg laat maar dan moeten u toch kunnen vertellen of de aanslag al vastgesteld is of niet. Nog een keer bellen wellicht?
Reputatie 7
Badge +5
Dag mijnheer Deen, goede opmerking want begin 2016 was ik over belastingjaar 2015 wel te laat. Maar niet in 2017 over belastingjaar 2016. Wel had ik een akkefietje over de de aanslag an sich over 2015 maar dat is opgelost.

Je moet er toch niet aan denken dat dit een soort wraakactie is van de Belastingdienst. De voorlopige aanslag over 2016 heb ik keurig op tijd op 8 juni 2017 ontvangen. Dus ik zie geen enkele geldige reden waarom ze nu zo laat zijn anders dan het feit dat ze zich zelf drie jaar de tijd geven om tot een definitieve aanslag te komen. Sterker nog, op 14 juni 2016 werd ik gerappelleerd dat ik over 2015 te laat was met aangifte met nog een éénmalig uitstel tot 28 juni 2016 met daarbij de aanzegging dat als ik niet op tijd zou zijn ik een boete zou kunnen krijgen en zelf neemt men drie jaar de tijd?
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/hoe_werkt_inkomstenbelasting/aanslag/definitieve_aanslag

Citaat op deze site: 'Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet.'

Ik vind het te gek voor woorden dat ik als belastingbetaler een maand na de uiterste termijn om aangifte te doen krijg zonder mogelijkheid om te vragen om uitstel terwijl de belastingdienst alle ruimte voor zich neemt om aan hun verplichtingen te voldoen en mij pas uiterlijk op 1 januari 2020 een definitieve aanslag hoeft te zenden.

Ik vind dat de belastingdienst uiterlijk een jaar de tijd moet krijgen omdat half maart 2018 de aangiftes over 2017 al weer binnen beginnen te stromen en dan zou men klaar moeten zijn met de aangiftes over 2016.
Reputatie 2
Badge +2
Ik heb verschillende cliënten voor wie de aangifte 2016 nog niet definitief is. Deze cliënten hadden geen uitstel van aangifte. Vrijwel altijd is er dan in het verleden een 'marker' geweest, bij u mogelijk de gecorrigeerde aangifte 2015. Ook vermogen Box 3 of aftrekposten kunnen een belemmering zijn de aangifte snel af te handelen.
Reputatie 7
Badge +5
Bedankt mijnheer Schakel voor uw reactie.

Dan zijn er voor mij wellicht heden vier markers:

  • Ik was te laat in 2016 bij de aangifte over belastingjaar 2015
  • We hadden een dispuut over een puntje in die belastingaangifte hetgeen Tjeerd Visser van Bokkz toen voor mij heeft opgelkost
  • Ik had en heb aftrekposten
  • En ik had en heb box 3 vermogen Maar ik heb ook mijn eigen marker. Ik wil fiscaal middelen omdat ik in 2014 een heel hoog inkomen had en in 2015 en 2016 heel weinig en dus heb ik nog een aardig bedrag te goed van de belastingdienst. Dat kan ik echter pas gaan innen nadat ik mijn definitieve aanslag over 2016 heb ontvangen.
Het is een proces wat zich voltrekt in je eigen hoofd. Toen ik in 2016 te laat was met het doen van aangifte was men er als de kippen bij om mij nog 14 dagen uitstel te gunnen maar zelf behoudt men zich het recht voor om er drie jaar over te doen waardoor ik nu financiële schade dreig te lijden omdat ik dat bedrag wat ik nog te goed heb ook niet kan beleggen en er dus ook geen rendement op kan maken welk rendement volgens de belastingdienst zelf 0.36 bedraagt over 21% van mijn vermogen en
5.38% over 79% van mijn vermogen.

Dat betekent dat de belastingdienst zich schuldig maakt aan een in mijn ogen ernstig tekort aan rechtsongelijkheid en ik ben nu op het punt aangeland dat ik er ernstig over denk om hen een aansprakelijkstelling te sturen op basis van een ONrechtmatige overheidsdaad. Dit gaat mij anders te veel kosten. Wil jij er fijn drie jaar over doen om mij een definitieve aanslag te zenden? Prima, maar dan wel opkomen voor de consequenties.

En ik denk dat ik zo'n aansprakelijkstelling met succes kan afronden omdat:
a) Ik niet bang ben voor de belastingdienst of FIOD of zo.
b) Ik van huis uit een gediplomeerd aansprakelijkheidsdeskundige ben met veel ervaring
c) Ik heb de jurisprudentie al aan mijn zijde.
https://www.belastingtips.nl/fiscaaladvies_dossier/formeel_belastingrecht/schadevergoeding_belastingdienst/
Reputatie 7
Badge +5
Ik zie dat ik mijn verhaal eigenlijk nooit heb afgemaakt. OK, daar komt die.

Op 14 augustus 2018 kreeg ik schriftelijke vragen over mijn belastingaangifte over 2016. Die heb ik keurig per mail beantwoord met de nodige gescande bijlagen daarbij. Kennelijk was mijn antwoord zo bevredigend voor de belastingdienst dat ik binnen 36 minuten(!) het antwoord per mail terug kreeg dat mijn aftrekposten waren geaccepteerd en ik daarom binnen enkele weken de definitieve aanslag thuis kon verwachten.

Aldus geschiedde. Onmiddellijk na ontvangst heb ik een verzoek gedaan om fiscaal te middelen over de jaren 2014, 215 en 2016 met als gevolg dat ik binnen enkele weken daar weer na € 11.000,- van de belastingdienst heb terug gehad.

Thans overweegt men die hele middelingsregeling af te schaffen. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/2016/06/22/nico-koppel-welke-fiscale-bezuinigingen-er-mogelijk/

  • Citaat van die site: 'Afschaffen van de middelingsregeling. Met middeling komt de fiscus mensen tegemoet met een wisselend inkomen. Bij de middelingsregeling wordt het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten jaren herrekend. Mensen met wisselende inkomens betalen meer belasting dan als het inkomen over een periode gelijk is. Door de middelinsgregeling krijgen zij honderden of zelfs duizenden euro’s aan belasting terug. Wordt deze maatregel afgeschaft dan zorgt dat in 2021 voor een bezuiniging van 78 miljoen euro.'
Als dat door gaat dan is het mooi dat dat pas in 2021 gaat gebeuren want ik wil die grap nog een keer uithalen over de jaren 2020, 2019 en 2018 want neem even van me aan dat ik dan een vergelijkbare situatie heb die dan weliswaar en waarschijnlijk minder gaat opleveren maar met € 5.000,- ben ik ook tevreden. Maar dan mag die middelingsregeling voor die tijd natuurlijk niet afgeschaft worden. 😉

Reageer