Consumentenbond.nl

Drone van vriend kwijt geraakt, verzekerd?


Badge
Ik mocht een stukje vliegen met een drone van een vriend. Hierbij is helaas iets mis gegaan en ben ik de drone kwijt geraakt. De gps verbinding viel weg en hierdoor is de drone op de wind meegegaan.
Op de laatst bekende gps locatie is de drone niet te vinden helaas. De kans dat hij terug komt is dus wel heel klein.
Uiteraard heb ik een aansprakelijkheidsverzekering particulier.
Nu geeft mijn tussenpersoon aan dat de drone niet onder deze verzekering valt omdat ik hem met toestemming van de eigenaar mocht gebruiken. Dat hij nu kwijt is is gewoon pech. Ik dacht juist verzekerd te zijn tegen dit soort “pech” Hoe zit het nu? Ik heb toch schade gemaakt aan een eigendom van een ander? Schade DOOR de drone valt wel onder mijn dekking maar AAN de drone zegt hij van niet. Weet iemand hoe dit juridisch in elkaar zit?

14 reacties

Reputatie 7
Badge +4
Als het goed is moeten je vezekeringsvoorwaarden hier duidelijk in zijn. Heb je die al bekeken?
Het heeft altijd in de AVP gezeten onder de noemer "opzicht".
Badge
Hij had hem zelf niet verzekerd. Ik heb de voorwaarden bekeken maar kom daar niet helemaal uit. Vandaar m’n vraag hier. 😃
Badge
In de voorwaarden staat: 1.2.4 Opzicht
Wel gedekt
Gedekt is ook de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat u of iemand namens u deze onder zich heeft. Men noemt dit ook wel opzicht. Voor deze dekking geldt een maximum van € 15.000,- per gebeurtenis.
Tot het verzekerde bedrag per gebeurtenis is verder uw aansprakelijkheid gedekt:
– Voor schade veroorzaakt door brand aan uw vakantieverblijf en de daarbij horende
inboedel. Voorwaarde is dat dit vakantieverblijf geen eigendom is van een van de
verzekerden.
– Voor schade veroorzaakt door een antenne aan het pand dat u huurt en bewoont.
Niet gedekt
De volgende schades zijn niet gedekt:
a. Schade aan zaken, die u of iemand namens u onder zich heeft in verband met een huur-,
(huur)koop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst, vruchtgebruik of het recht van gebruik en
bewoning.
b. Schade aan zaken, die u of iemand namens u onder zich heeft in verband met de
uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; of in verband met het verrichten van
werkzaamheden die geen vriendendienst zijn.
c. Schade aan zaken die u of iemand namens u onder zich heeft zonder daartoe gerechtigd te
zijn.
d. Schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en zeilvaartuigen (inclusief (kite)
surfplanken) en luchtvaartuigen, die u of iemand namens u onder zich heeft.
Uitzondering
De schades a tot en met d zijn wel gedekt als de veroorzaker jonger is dan 14 jaar, behalve als een verzekerde van 14 jaar of ouder de zaak ook onder zich heeft.

De drone zou hier vallen onder een “luchtvaartuig”

Kijk ik verder bij de voorwaarden voor een luchtvaartuig lees ik dit:
Luchtvaartuig
Bij luchtvaartuigen dekt een speciale verzekering meestal de aansprakelijkheid.
De Aansprakelijkheidsverzekering Particulier dekt daarom schade door luchtvaartuigen niet. Alleen in een paar bijzondere gevallen heeft u toch dekking.
Niet gedekt
Uw aansprakelijkheid is niet gedekt als schade veroorzaakt wordt met of door een:
a. luchtvaartuig;
b. modelvliegtuig;
c. zeilvliegtuig;
d. doelvliegtuig;
e. valschermzweeftoestel;
f. kabelvlieger;
g. luchtschip;
h. modelraket;
i. ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde toestand.
Wel gedekt
In de volgende gevallen is de aansprakelijkheid voor schade wél gedekt:
– Als u passagier bent van een luchtvaartuig. De voorwaarden voor onderlinge aansprakelijkheid (artikel 1.2.2) en opzicht (artikel 1.2.4) blijven wel gelden.
– Als u schade veroorzaakt met of door een kabelvlieger of een zeil- of modelvliegtuig met een oppervlakte van maximaal 1,5 m2 en een gewicht van maximaal 25 kg.
– Als u schade veroorzaakt met of door een drone met een gewicht van maximaal 4 kg.
– Als u schade veroorzaakt door deltavliegen, parasailing en parachutespringen.
Deze dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering.
Reputatie 7
Maar het vorenstaande gaat over schade, niet over zoekraken.

Al in de bomen gekeken?
Badge
Maar het vorenstaande gaat over schade, niet over zoekraken.

Al in de bomen gekeken?


Er is een flinke regenbui overheen gegaan ook, due drone zal sowieso niet meer vliegen. Dus is hij ook beschadigd.

On alle mogelijke bomen te gaan bekijken is onbegonnen werk. Dat zijn er duizenden....
Reputatie 7
Misschien als de blaadjes gaan vallen.

Als je hem met toestemming van de eigenaar mocht gebruiken kan hij het misschien bij zijn eigen verzekering opgeven.

Als je hem met toestemming van de eigenaar mocht gebruiken kan hij het misschien bij zijn eigen verzekering opgeven.


Inboedel? AVP? Opstal? Drone verzekering? Welke type verzekering hebben we het over?
Reputatie 7

Misschien als de blaadjes gaan vallen.

Als je hem met toestemming van de eigenaar mocht gebruiken kan hij het misschien bij zijn eigen verzekering opgeven.
Inboedel? AVP? Opstal?


Calamiteitenfonds. 😉
Reputatie 7
Badge +4
Hij had hem zelf niet verzekerd. Ik heb de voorwaarden bekeken maar kom daar niet helemaal uit. Vandaar m’n vraag hier. 😃
tsja, je voorwaarden zijn leidend, dus hier vragen wat we vinden is niet echt relevant.
Reputatie 7
Andere kopen dan maar en hopen dat het er één is van Intertoys van een paar tientjes en niet van een paar honderd €.
Badge
Andere kopen dan maar en hopen dat het er één is van Intertoys van een paar tientjes en niet van een paar honderd €.

Helaas..... een DHI Mavic Pro van 1300,-
Reputatie 7
Dat is dan wel heel erg balen. Misschien wordt hij gevonden, dat is dan nog iets waar je op kunt hopen, en een eerlijke vinder natuurlijk. De tussenpersoon zegt dat het niet is gedekt omdat de eigenaar je toestemming gaf. Als de eigenaar geen toestemming zou hebben gegeven, was het dan wel gedekt? Dit vind ik een beetje krom. Misschien kun je eens langs bij het Juridisch Loket, met de polis en voorwaarden.
Badge +8
Wat een vervelende situatie @JPFlikweert ☹ Heb je deze pagina op onze website over drones al eens bekeken? De informatie is wellicht wat verouderd, maar misschien heb je er toch wat aan!

Reageer