Eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022 door gemeente.

  • 21 January 2022
  • 32 reacties
  • 1135 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022 door gemeente.

Als vrijwilliger thuisadministratie heb ik gemeente Westland gevraagd hoever ze zijn met de Eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022, hoeveel huishoudens hiervoor in aanmerking komen en hoe dit gaat? Daar ik meerdere mensen help die hiervoor in aanmerking komen en het nu hard kunnen gebruiken. Ik kon op hun website niets hierover vinden. De vermindering energiebelasting wordt door de energieleverancier verrekend op de jaarnota/eindafrekening.
Antwoord gemeente Westland: De bovengenoemde € 200, - aan eenmalige compensatie is een vorm van categoriale bijstand, omdat maatwerk via de bijzondere bijstand voor zo’n grote groep (schatting is ong. 800.000 huishoudens in heel NL) niet uitvoerbaar is voor gemeenten. We verwachten dat ongeveer 2000 huishoudens in het Westland mogelijk in aanmerking zullen komen voor deze regeling. Daaronder bevinden zich sowieso de ongeveer 1150 bijstandsgerechtigden.
De bijstandsgerechtigden zullen het bedrag automatisch gaan ontvangen (nog in te regelen ambtshalve toekenning). Andere inwoners die in aanmerking komen maar niet automatisch worden bereikt, waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen, moeten zich dan melden. Dit kan t.z.t middels een aanvraag voor Bijzondere Bijstand.Het kabinet en de VNG streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming aan de gemeenten. Begin 2022 komt er landelijk publiekscommunicatie over de precieze regeling vooral gericht op de laatstgenoemde groep (niet-bijstandsgerechtigden).
 
Wat betekent dit concreet voor Westland:
De eerste stap is het opstellen van een plan van aanpak, hierin op te nemen: betrekken kernpartners als vindplaats, rol voor team Vroeg er op af, ambtshalve toekenningen en inrichten aanvraagproces.
 
Eind januari volgt er meer informatie.
 


32 reacties

Als die toeslag van mijn gemeente moet komen, heb ik daar weinig vertrouwen in.

Ik heb eerder, in plaats van een toenmalige toeslag een VVV bon gehad met een excuus, dat ze niet meer geld hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.
Ik moest toen natuurlijk wel 8 vellen met vragen plus bewijzen via de post opsturen.
Dit was toen, een landelijke toeslag die de regering over de balk had gegooid bij de gemeente.
Inmiddels is het opgelost, door de toeslag af te schaffen.


Iedere gezin was toch een tegemoetkoming belooft, door onze regering?
 

Reputatie 7
Badge +6

@Wortelstamper , Die tegemoetkoming voor ieder gezin is beloofd en die komt er ook wel denk ik . Omdat dit voor de armsten onvoldoende is , kunnen die ongetwijfeld onder de strenge voorwaarden die je noemt € 200,- extra krijgen . Is ook hard nodig als ze in tochtige slecht geisoleerde huurhuizen zitten . En bij betere isolatie is de huur ook weer flink hoger . Wie alleen bijstand ontvangt , krijgt het automatisch , zoals @André van der Knaap. schrijft . Wie daar boven zit moet zelf aanvragen en er het beste van hopen . Velen zullen het goed kunnen gebruiken maar niet krijgen vrees ik . Of er niet aan beginnen wegens de rompslomp en kans dat het nutteloos blijkt . 

@E.T. Wiersum 
Ze hebben hier de energietransitie ook stop gezet vanwege de gasprijs, in mijn gemeente.
De koppeling van de gasprijs met het nieuwe warmtenet is ook niet zo te verkopen.
Warmtenet was al veel duurder, als stoken op gas.

De ene verhuurder doet het ook beter dan de ander.
Ik zie isolatieglas vervangen worden door HR++ bij de ene.
En de ander heeft nog enkel glas en een antieke kachel.


De ene verhuurder doet het ook beter dan de ander.
..
En de ander heeft nog enkel glas en een antieke kachel.

De overheid heeft het gewoon nagelaten om de maximale huurprijs op een fatsoenlijke manier te koppelen aan de energiesituatie van de huizen. Dat probleem werd 49 jaar geleden tijdens de energiecrisis van 1973 al duidelijk maar ze hebben het 49 jaar lang achter elkaar niet gedaan.

Reputatie 3
Badge +4

Ik heb al eerder aangegeven, dat voor huurders je dient te kijken naar huurprijs + energienota, Want als je een lagere huur heb, dus vaak slechter technische staat van de huurwoning, waaronder slecht of niet geïsoleerd met vocht- en schimmelproblemen ( een vochtig-tochtig huis kost meer energie om deze op temperatuur te krijgen-houden. Heb je een betere huurwoning met hogere huur, maar wel goed geïsoleerd, geen vocht-tocht problemen, dus een lagere energierekening. Het wooncomfort is dan ook veel beter. Voorbeeld slechtere huurwoning huur € 525,-/mnd en energierekening € 215,-/mnd = totaal € 740,-/mnd. Betere huurwoning € 660,-/mnd en energierekening € 80,-/mnd = totaal € 740,-/mnd.

Dus voor hetzelfde bedrag kan je beter in een betere huurwoning met meer wooncomfort en minder bouwtechnische problemen, als je de keuze heb.

Bij de aanvraag van de eenmalige energietoeslag wordt gerekend met netto inkomens. Mijn vader heeft naast de AOW een paar kleine pensioentjes. Tel ik deze bij elkaar dan komt hij netto net boven de norm uit die door de gemeente wordt gehanteerd. Ik kan echter bij de SVB een verzoek indienen om voor de  AOW uitkering geen rekening te houden met de loonheffingskorting. Het gevolg is dat de netto AOW uitkering lager wordt en er wel recht op de eenmalige energietoeslag ontstaat. De teveel ingehouden loonheffing kan ik terugvragen bij de volgende aangifte inkomstenbelasting in 2023. Is er iemand die ervaring heeft en/of dit heeft toegepast bij de aanvraag energietoeslag?

Er moet toch ergens een grens zijn?

Als de grens is: alleen AOW en verder niets, accepteer dat dan gewoon.

Reputatie 6
Badge +3

@Eric61@Léonz Ik vermoed maar dat het om de € 800,- voor lage inkomens gaat en niet om de  € 200,- voor “iedereen”? Vier maanden geleden ten tijden van de topicstart bestond de eerstgenoemde toeslag namelijk nog niet. De toeslag is trouwens van het rijk, de gemeente is uitvoerder en bepaalt soms waar de inkomensgrens exact ligt. Dit kan dus per gemeente verschillen. (Het bovenstaande is zonder garantie, dus nog even zelf uitzoeken)
Als op dit moment naar het beschikbare inkomen wordt gekeken zou ik ook de heffingskorting teruggedraaid hebben. Just my € 2 ct.

 

Reputatie 5
Badge +6

Ik lees in de reacties, dat er toch nog onduidelijkheid is over de energietoeslag.

De informatie van de Rijksoverheid is toch helder omschreven.

De bedragen en wel of geen recht erop, het is wel een “armen toeslag” en met een klein pensioentje erbij kun je net buiten/boven de boot vallen.

De 800,00 wordt bij het geregistreerde minimum uitkering bij jou gemeente bekend aut.uitbetaald.

De gemeenten hebben geen inzage als er andere of meer dan minimum inkomen is.

Deze groep moet de energietoeslag zelf aanvragen en zullen met een iets hoger inkomen waarschijnlijk niet de 800,00 krijgen, maar wel de 200,00

Of de 800,00 wel of niet trapsgewijs naar (minimaal inkomen) verlaagd wordt tot 200,00 is ook voor mij nog niet helemaal duidelijk.

Met onderstaande hoop ik het voor iedereen wat meer duidelijk te maken.

Voor degenen die zelf aanvragen is min. 6 weken voor antwoord.

O ja, de pijldatum inkomen is loonstrook van januari 2022! Dus geen grappen met de loonheffing mogelijk.

 

copy Rijksoverheid:

Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 800?

U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen.

Ook recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het minimumloon

Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.

Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05

Nog geen energietoeslag ontvangen? Neem contact op met uw gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente. Ook als u wilt weten hoe het ontvangen van de energietoeslag in uw gemeente precies werkt. Niet bij iedere gemeente is het al mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u dus nog even moet wachten. 

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering. 

Reputatie 3
Badge +4

Ik zie, dat gemeenten verschillend omgaan met de eenmalige energietoeslag 2022: in gemeente Westland is het € 800,- en gemeente Den Haag is het € 900,-. Bij gemeente Westland zou de hoofdbewoner ook automatisch de toeslag uitbetaald krijgen voor half mei: als je kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 had gekregen, een gemeentepolis zorgverzekeraar heb, huishoudens in een minnelijke of wettelijke schuldregeling zitten met een laaginkomen, inwoners die een aanvulling op hun AOW ( De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) ) en zelfstandig ondernemers die op 1 januari 2022 een uitkering op grond van de Bbz kregen. Helaas is dit niet altijd gelukt en heb ik dus een aantal mensen geholpen die wel kwijtschelding hadden gekregen, maar niet automtisch € 800,- uitbetaald voor half mei hebben ontvangen. Online aanvraag gedaan via Goedverzekerd.nl , maar zonder alle gegevraagde inkomensgegevens. Hierna email naar gemeente gestuurd afd. energietoeslag met kenmerk aanvraag en bijlage toekenning kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022. Met verzoek om dit de € 800,- uit te betalen. Dit is toen binnen 3 dagen gebeurd.

Tevens is nu ook de discussie in de 2e Kamer gaande, dat de compensatie sterk gestegen energieprijzen van € 800,- onvoldoende zijn. Dus zou nog een extra energietoeslag dit jaar nodig zijn. De verwachting is, dat de energieprijzen voor langere tijd hoog blijven of nog hoger worden en energieleveranciers al een tijd geen vaste contracten meer aanbieden aan nieuwe of bestaande klanten.

De verwachting is, dat de energieprijzen voor langere tijd hoog blijven of nog hoger worden en energieleveranciers al een tijd geen vaste contracten meer aanbieden aan nieuwe of bestaande klanten.

 

Sinds twee maanden biedt mijn energieleverancier weer vaste contracten aan.

Reputatie 6
Badge +4

Bij ons in de gemeente krijgen dak en thuislozen ook € 800 ondanks dat ze geen energiecontract hebben. Enkele raadsleden hebben vragen gesteld of het geld niet naar drank en/of drugs zouden gaan. De gemeente heeft hierop gezegd dat iedereen zelf moet weten wat ze met de €800 doen.

In mijn beleving schieten ze het doel wel erg voorbij op deze manier.

Naar mijn bescheiden mening was het bedoeld om minima uit de brand te helpen met hun energienota. Dat doel lijkt niet gehaald.

Reputatie 5
Badge +6

Bij ons in de gemeente krijgen dak en thuislozen ook € 800 ondanks dat ze geen energiecontract hebben. Enkele raadsleden hebben vragen gesteld of het geld niet naar drank en/of drugs zouden gaan. De gemeente heeft hierop gezegd dat iedereen zelf moet weten wat ze met de €800 doen.

In mijn beleving schieten ze het doel wel erg voorbij op deze manier.

Naar mijn bescheiden mening was het bedoeld om minima uit de brand te helpen met hun energienota. Dat doel lijkt niet gehaald.


Of dit per gemeente anders is? vraag ik mij af?

Dakloos is dus geen woning, en geen woning of als dakloos geregistreerd, is een postadres bij de gemeente.

En een postadres/bankslaapadres is geen eigen woning.

Als “dakloze” krijg je bij 3 geregistreerde bankslaapadressen pas een postadres bij de gemeente, met een uitkering zonder eigen woning!

Al je als dakloze geen woning hebt krijg je een uitkering, als zonder woning en dat is een paar honderd euro minder!

Als je aanvraag gaat invullen loop je ergens vast. 
De echte minima bij de gemeente geregistreerd krijgen aut. de energie toeslag. (Op woon adres)

 

Verder vraag ik mij af of deze gemeente en raadsleden wel in de gemeenteraad thuis horen als zij niet met de regelgeving op de hoogte zijn!

Dit is proefondervindelijk bewezen, en als het anders is, kan ik wel een aantal mensen naar deze gemeente doorverwijzen, energietoeslag/geld uitdelen aan mensen zonder woning!

Geld wat door de gemeenschap betaald wordt: maar dan moet je er wel recht op hebben!

De toeslagen, ja dat heeft er toch niets mee te maken, of komt dit uit de zelfde sigarendoos van de overheid.

En verkiezingen in de gemeenteraad opkomst 0,0 meestal.

Hieruit kan je opmaken dat verkiezingen ook op (dorps niveau) net zo belangrijk zijn als de landelijke verkiezingen.

Het is toch “ons geld” waar de het kabinet/gemeente mee werkt”?

Reputatie 7
Badge +7

Onze gemeente geeft inkomens tot 125% boven het minimumloon die €800. Dan moet je netto inkomen onder de €1950 per maand zijn voor een echtpaar met AOW. Je moet dan betaalspecificaties uploaden.

Dus je netto AOW wat je gestort krijgt en je netto pensioen. O ja, en je belastingteruggave, dat zien ze ook als inkomen Maar ze vragen niet je zorgtoeslag en huursubsidie. En ook niet je rente en dividend, want dat is blijkbaar geen loon. Ingewikkelde definitie wat precies je nettoloon is. Verhuur van een losse garagebox elders in de wijk ook niet, want dat is box 3. En iemand stookt houtkachel met gratis wegwerppallets, en had die extra stookkosten dus niet, maar die krijgt ook die €800 als hij onder die netto loongrens zit want ze vragen niet naar houtkachel Daar gaan andere mensen weer van in de steigers, bij die buurman is het gras groener ha ha.

Dit zou absoluut niet per gemeente moeten verschillen.

Pure rechtsongelijkheid.

Reputatie 7
Badge +7

Ja Léonz, echte rechtsongelijkheid. Want er zijn mensen die hun hypotheekaftrek maandelijks laten verrekenen in hun loon, dan krijgen ze netto meer en komen boven die €1950 grens. Pech gehad. Want hun buurman met identieke hypotheek doet het niet per maand maar gewoon in zijn belastingaangifte. En de belasting die hij dan terugkrijgt is nog niet bekend, hij heeft de asnslag nog niet gehad. Want wat bedoelen ze met belastingteruggaaf? Die je al gehad hebt of die je denkt dat je gaat krijgen? Want dat staat niet bij de vraag. Allemaal rechtsongelijkheid. Wie het slim invult krijgt het wel en de andere niet.

Bij ons is de grens AOW en geen euro meer.

Dat is dus belachelijk veel lager dan de €1950 die jij noemt, Jan.

Reputatie 7
Badge +7

@Léonz, die €1950 in onze gemeente is per gepensioneerd echtpaar. Dus je moet 2x AOW tellen. De regering had €1850 gesteld, dus jij valt eronder!

De AOW voor een echtpaar is €1.703,04, voor een alleenwonende is het €1.244,35.

Dat zijn de grenzen in onze gemeente.

Dus ik begrijp jou niet, Jan.

Reputatie 7
Badge +7

Elke gemeente hanteert een eigen minimumloon voor de energietoeslag. Vanaf 1 juni staat het op de website van je gemeente. In principe krijg je €800 als je netto inkomen onder de 120% zit van het minimumloon.

Onderstaande getallen zijn van een gemeente in Midden-Brabant, die hanteert 125%

Onder AOW leeftijd:
gehuwden/partnerschap  € 1.852,00 
alleenstaande € 1.296,41

Vanaf AOW leeftijd:

gehuwden/partnerschap € 1.950,52
alleenstaande € 1.440,51

Jouw gemeente zal wel andere getallen hebben.
Met alleen AOW val je eronder. 

 

Vanaf 1 juni staat het op de website van je gemeente.

 

Dit begrijp ik ook weer niet.

Bij ons stond het 11 april 2022 op de website.

De AOW-bedragen waren dus de bovengrens.

Reputatie 5
Badge +6

De vorige post copy Rijksoverheid van mij, staan bedragen in de tabel klink en klaar.

De gemeenten kunnen daar iets van afwijken, maar het zal nooit minder mogen zijn dan de Rijksoverheid!

Ik heb wel gemerkt dat er bij een vraag “meer of minder dan” even goed opgelet moet worden.

Ja ik heb meer! Ja ik heb minder. Verder kan het online aangevraagd worden voor degenen die het niet aut. gekregen hebben.

Reputatie 7
Badge +7

@Léonz, ik typte te snel, vanaf 1 juni konden we het aanvragen bij onze gemeente. Het bericht stond er ook eerder. Maar dan stond er slechts dat het eraan zat te komen. Ik wilde toen ook die getallen weten, maar zag die pas na 1 juni.

Verder kan het online aangevraagd worden voor degenen die het niet aut. gekregen hebben.

In de gemeente van mijn vriendin niet: daar moet het op papier.

Als je een printer hebt kun je het papier wel downloaden en vervolgens printen en inleveren.

Hallo Jan,

Hoewel ik natuurlijk niet twijfel aan je goede bedoelingen snap ik er steeds minder van naarmate je het meer uitlegt. 🙁

Reageer