Consumentenbond.nl

Eigen bijdrage Verpleeghuiszorg

  • 27 maart 2019
  • 4 reacties
  • 396 Bekeken

Mijn echtgenote verbleef in een verpleeghuis vanaf 15 juni 2015 tot en met 17 mei 2017. Zij is op 17 mei 2017 aldaar overleden. Ik betaalde op basis van Belastingaangifte het maximale bedrag in die tijd. Kom ik thans in aanmerking om met terugwerkende kracht, vermindering van betaling aan te vragen?

4 reacties

Reputatie 7
Badge +5
@hmjmvanbeers schreef: "15 juni 2015 tot en met 17 mei 2017 het maximale bedrag"

Er wordt altijd gekeken naar het jaarinkomen en de eigen bijdrage.
Ik vermoed dat hier wel enige informatie staat hoe dit aan te pakken:
https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/eigen-bijdrage-voor-de-zorginstelling-verminderen
Ik vermoed dat u geen recht op teruggaaf hebt, omdat het te betalen bedrag gebaseerd wordt op het inkomen van twee jaar terug.
Ook vermoed ik dat u niet het maximale bedrag betaalde, aangezien ik veronderstel dat er nog een woning was waarin u zelf woonde? Alleen mensen die in een verpleeghuis verblijven en geen partner meer hebben betalen de maximale bijdrage van ca. €2400 per maand.
Reputatie 2
Badge +2
U heeft geen mogelijkheden, mijns inziens, om uw eigen bijdrage met terugwerkende kracht te verlagen. Ik heb wel een belastingtip die in uw situatie die mogelijk € 1250 tot € 2500 belastingteruggave met terugwerkende kracht kan opleveren.
Kijk uw belastingaangiften van 2015, 2016 en 2017 eens na. Als u op de vraag: is er recht op de alleenstaande ouderenkorting NEE heeft ingevuld in plaats van JA, is er alsnog veel fiscaal voordeel te behalen..

Als 1 van de partners thuis woont en de ander op het adres van het verpleeghuis staat ingeschreven is er recht op de alleenstaande ouderenkorting. Het maakt hierbij geen verschil of partners een AOW voor gehuwden hebben of een AOW voor alleenstaanden. Het recht op de AOW voor alleenstaanden is er simpelweg. Nog steeds wijzen veel inspecteurs deze korting af op grond van het verkeerde argument: Als er een AOW voor gehuwden is, is er geen recht op de alleenstaande ouderenkorting.

Een flink aantal keren heb ik in deze situatie de inspecteur moeten corrigeren met een bezwaarschrift.
Betreffende belastinginspecteur(s) waren niet op de hoogte van uitspraken staatssecretaris, uitspraak 2015 van de rechter en vooral.....niet op de hoogte van informatie zoals die te vinden is op de site van de Belastingdienst zelf (zie hieronder) ALS de aangifte op dit punt: is er recht op de alleenstaande ouderenkorting (in de verpleeghuissituatie) met NEE is ingevuld kan de aangifte eenvoudig opnieuw worden verstuurd met de correctie van JA. Dit kan met 5 jaar terugwerkende kracht, ook als de aangiften definitief zijn. Dus in uw situatie kan dat voor de jaren 2015, 2016 en 2017.


Informatie van de Belastingdienst:
3.8 Alleenstaande ouderenkorting
Een belastingplichtige en zijn echtgenote ontvangen een AOW-uitkering voor gehuwden. Om medische redenen kunnen zij niet meer samenwonen. Eén van de echtgenoten verhuist naar een verpleeghuis. Er wordt 'verzuimd' om voor beiden een alleenstaanden AOW-uitkering aan te vragen. Bestaat voor belastingplichtige en zijn echtgenote recht op de alleenstaande ouderenkorting?

Antwoord: De belastingplichtige die in het kalenderjaar in aanmerking komt voor een AOW-uitkering voor alleenstaanden komt in aanmerking voor de alleenstaande ouderenkorting. Als alleenstaande voor de AOW wordt ook aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is. Het recht hebben op AOW-uitkering voor alleenstaanden is voldoende om recht te hebben op de alleenstaande ouderenkorting. Het is niet nodig dat de belastingplichtige een AOW-uitkering voor alleenstaanden heeft aangevraagd. De reden waarom hij de uitkering niet heeft aangevraagd, is niet van belang. Het feit dat sprake is van fiscale partner is ook niet van belang.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vrag_ant_fisc_part_hef_ib808171fd.pdf
Badge +8
Beste @hmjmvanbeers, hebben de reacties hier je al wat verder kunnen helpen?

Reageer